business

Samspillet mellom gründere og investorer skal styrkes

Parallelt med å utvikle gründermiljøet, har Innoventus Sør fokus på å utvikle investormiljøet på Sørlandet. Et av Innoventus Sørs fokusområder i 2017 er tidligfasekapital. I morgen avholder Innoventus Sør og Coventure en workshop i Grimstad med god støtte fra Aust-Agder Næringsselskap. Der skal investormiljø samles for å se hvordan vi bedre kan legge til rette kapitalverdikjeden på Sørlandet.

«For morgendagens vekstbedrifter legger Innoventus Sør til rette for tilgang til ressurser og kompetanse innen forretningsutvikling, industrinettverk og kapital. Workshopen skal adressere tidligfasekapital på Sørlandet. Samspillet mellom gründere og investorer skal styrkes», sier Kamilla Sharma, Adm. Dir Innoventus Sør.

Nylig søkte to av inkubatorbedriftene i Innoventus Sør om kapital i Coventure-fondet, og forventer svar ila uken. Coventure er et tidligfase investeringsselskap og engasjerer seg som aktiv medeier i innovative forretningsideer. De er blant aktørene som bidrar med nødvendig kapital i en ofte kritisk fase der få andre tar risiko.

«Når bedriften er på vei ut i markedet, er de i en utfordrende fase. Her er Coventure er en viktig bidragsyter. Vi bistår med nødvendig kapital i en kritisk fase der få andre tar risiko», sier Geir Martin Larsen, Styreleder i Coventure AS.

Blant investorene som kommer er IOT AS et annet tidligfase investeringsselskap som bidrar med kompetanse, nettverk og kapital.

«For potensielle vekstbedrifter er tidligfasekapital «et være eller ikke være». Vi må være rigget på Agder for å ta i mot og bistå ideene for å få frem vekstpotensialet», sier Arild Nesheim, Styreleder i IOT AS.

IOT AS satser på tidligfaseselskaper da det er et stort antall gode ideer der ute som trenger bistand for å bli løftet videre.

«Vi ønsker å være en bidragsyter til unge gründere for å være tilgjengelig i en av de fasene som vi erfaringsmessig vet er meget krevende og svært viktig. Det er som oftest ikke så mye kapital som skal til for å få et case på riktig spor og få de riktige svarene», mener Arild.

arild-og-frank2web

Arild Nesheim og Frank Wehus i IOT AS.

kvinnelige grundere

Skaper dynamikk mellom mangfold av kvinnelige gründere

7. mars skaper vi dynamikk mellom engasjerte ungdomsbedrifter og erfarende kvinnelige gründere i ulike faser.

Samlingen er arrangert av Innoventus Sør i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, EVA-senteret og Kristiansand Kommune.

Det er ofte overvekt av menn på øvrige gründersamlinger, og kvinnene etterlyses.

«Det skjer mye spennende, men vi har en utfordring med å skape en heiakultur for entreprenørskap. For å bygge gründerkulturen, legger vi til rette for fremtidens entreprenørskapskultur der kvinnene er i større fokus. Vi ønsker derfor å skape koblingen mellom den yngre «Generasjon E» og de modne gründerkvinnene, da de har ulike perspektiver som skaper en god dynamikk. Dette skaper vinn-vinn og engasjerer.», sier Kamilla Sharma (Adm. Dir. Innoventus Sør)

Med ulike «mindset» og erfaringer, blir samlingen lagt opp til å skape en dynamikk der de ulike hodene utfordrer og styrker hverandre.

«Å legge til rette for direkte tilbakemeldinger på tvers av alder og erfaring er viktig – økt grunnleggende forståelse for de unge, men også en form for reverse mentoring’’ for å unngå at alle tenker likt, eller er bundet til inngående kunnskap om bransjer», sier Aleksander Lien, (daglig leder Ungt Entreprenørskap Agder). «Med rask teknologisk utvikling og nye trender bør flere bedrifter vurdere å benytte dette som egen metode i prosesser knyttet til innovasjon og forretningsutvikling», fortsetter Lien.

I tillegg til gründerne kommer Stortingsrepresentant Ingunn Foss for å ta imot innspill og delta i dialog.

Store deler av dagen er lagt opp til aktiv samhandling, der flere aktuelle temaer blir diskutert i grupper mellom deltagerne.

«Responsen for samlingen har vært utelukkende positiv med stort engasjement. Vi gleder oss veldig til å se engasjementet og de forskjellige perspektivene som kommer frem 7. mars», sier Kamilla Sharma (Adm. Dir. Innoventus Sør)

Målet med dynamikken mellom et mangfold av kvinnelige gründere er å skape verdi for de selv og for fremtidens gründere på Agder.

Gründerne som vil være tilstede er bl.a. Sarita Sehjpal (SaritaS), Siri Urdal Bakke (Morild Norway), Annette Skeie Jakobsen (Smartcare), Kari Byklum (aStory), Christine Gulbrandsen (aStory), Wenche Wehus (Nevroflex), Christine(Hoppin), Silje(Hoppin), Marianne Trollsås Fenger(Leanovation), Birgitte Kleivset (Blaude konsonanter), Monica Hatrem Berge(Butikkpikene.no), Magdalena Godek (Virtual Norge), Ane Tollerød Fosse (Tails) Frida Foreland + team, Marie Helene Weydahl + team (Ecosound), Amalie Tonnevold (Brettspillsør)

Arrangementet er fullbooket.

Ønsker du å bli med på samlingen, ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig

Janne Nilsen

Janne.Nilsen@innoventussor.no

95456025

 

 

plakat

Onsagers ny IPR-partner for Innoventus Sør

Onsagers er valgt som Innoventus Sørs samarbeidspartner for patent- og IPR-tjenester. I 2016 ble det sendt inn 13 patentsøknader fra Innoventus Sørs inkubatorbedrifter.

«Samarbeidsavtalen med Onsagers styrker vårt tilbud til inkubatorbedriftene. Gjennom avtalen får våre oppstartbedrifter tilgang til et av Norges mest kompetente patentbyråer. Dette gir trygghet for at forretningsideene blir forsvarlig beskyttet og fulgt opp. Samtidig er avtalen økonomisk gunstig for oppstartbedriftene», påpeker Petter Amundsen, inkubatorleder i Innoventus Sør. «Samarbeidet har fungert et halvt års tid og vi er svært fornøyd med den service og oppfølging vi har fått fra Onsagers», fortsetter Petter.

Med rådgivning innen IP-strategi, med blant annet patent-, varemerke- og designbeskyttelse bidrar Onsagers til at norske kunnskapsbedrifter etablerer og håndhever sine rettigheter i inn- og utland. Gjennom å ta eierskap til de immaterielle verdiene sikrer bedriftene seg et viktig grunnlag for fremtidig tilgang på kapital og muligheter for samarbeid. Onsagers består av et tverrfaglig bransjeteam på 24 ingeniører og 10 juridiske rådgivere. Kombinasjonen av deres kompetanse, faglige bakgrunn, brede arbeidserfaring og nettverk i det norske næringslivet resulterer i en sterk samarbeidspartner som er blant de beste innen sitt fagfelt.

«Vi er opptatt av å etablere gode og langsiktige kundeforhold, og gjennom vår strategiske tilnærming skal vi sikre de immaterielle verdiene som skaper de beste forretningsmessige forutsetningene for kunden. For å kunne gjøre en god jobb som patentrådgiver må man ha en inngående forståelse av hvordan «ting er skrudd sammen», både rent teknisk og forretningsmessig ute i praksis. Det er også viktig å ha en kostnadseffektiv tilnærming til å sikre bedriftenes immaterielle verdier, særlig i den tidlige fasen av bedriftens liv. Bedriftene vi har vært i kontakt med hos Innoventus Sør er veldig spennende å jobbe med, da de er godt organisert, kompetente og har god driv», sier patentrådgiver Anne Johnsen i Onsagers.

ideesky

Vil du være med å styrke kompetansenettverket til Innoventus Sør?

Sørlandets næringsliv er i sterk omstilling. Innoventus Sør bidrar til denne omstillingen ved å skape nytt næringsliv og å skape ny vekst i etablert næringsliv. Vår rolle er å kommersialisere forretningsideer med stort vekstpotensial. Vi merker stort påtrykk av nye forretningsideer både fra enkeltpersoner, etablert næringsliv og Universitetet. Innoventus Sør ønsker derfor å forsterke sitt kompetansenettverk. Er du interessert hører vi gjerne fra deg.

 • Du er en tydelig person med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har minst 10 års erfaring fra forretnings- og eller markedsutvikling i næringslivet
 • Du har gode kunnskaper om aksjelov, styrearbeid, økonomi og bedriftsledelse
 • Du har god forståelse for markeder, kunder, teknologier og trender
 • Du har kunnskap om moderne forretningsmodeller og lean startup tankegang
 • Du har et godt nettverk innen privat og offentlig virksomhet, gjerne internasjonalt
 • Du er samfunnsengasjert, nysgjerrig og idealistisk
 • Du liker å bidra til at andre lykkes
 • Du er kanskje tidligere leder eller gründer?
 • Du tar kontakt med Innoventus Sør for å høre mer!

Søknad sendes til Post@innoventussor.no, emne: Kompetansenettverk

Vedrørende spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig:

Janne Nilsen

(+47) 95 45 60 25

Janne.Nilsen@innoventussor.no

 

vekst

Raskere tempo med større effekt gjennom norske innovasjonsselskaper

Innoventus Sør jobber hele tiden med å fremme de næringspolitiske målene som medlemmene av FIN ble enige om på årsmøte i 2013. Det siste året har Adm. Dir. Kamilla Sharma spesielt synliggjort problemstillingene relatert til tidligfasekapital, skatteincentiver for investorer og et styrket inkubatorprogram ovenfor Jonas Gahr Støre, Jan Tore Sanner, representanter fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen i NFD og under Arendalsuka. I innværende stortingsperiode (2013-2017) har FIN fått stort politisk gjennomslag, og lykkes med alle prioriteringer mot statsbudsjettet. Blant målene vi har lykkes med er:

 • Såkorn: Nytt landsdekkende såkornfond som forvaltes av Skagerak Maturo med lokalisering i Agder- og Telemarkfylkene.
 • Pre-såkorn: Få etablert presåkornordningen i revidert budsjett for 2016 med 40 mill. kr, som senere ble styrket i Gründerplanen med 100 mill. kr. Ordningen videreføres i 2017 med 50 mill. kr.
 • Skatteincentiver: Ferdig utredede modeller til skatteinsentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskap basert på den britiske SEIS-ordningen. Ordningen forventes å bli presentert i forbindelse med revidert statsbudsjett, som kommer i mai 2017.
 • Styrket inkubatorprogram: Sivas inkubatorprogram ble forsterket med 15 mill. kr, noe som gir Siva mulighet til å opprettholde nivået.

Kommende valgår blir viktig for å skape forståelse for hvilke rammebetingelser som skal til for å lykkes med mer innovasjon og omstilling i raskere tempo og med større effekt gjennom å bruke norske innovasjonsselskaper.

“For at Norge skal skape flere vekstbedrifter, er det behov for grunnleggende endringer av virkemidler og rammebetingelser. Innoventus Sør arbeider hele tiden med å legge til rette for at våre startups på Sørlandet blir til voksende scaleups. Gjennomslagene i statsbudsjettet bidrar til dette, noe som gir mange nye muligheter for startupbedriftene våre”, sier Kamilla Sharma.

Les mer om gjennomslagene FIN lyktes med i innværende valgperiode nedenfor.

 

Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge

FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge) er en interesseorganisasjon for det norske innovasjonssystemet under Abelia, og skal være myndighetenes naturlige valg for samarbeid og høringer innen innovasjonspolitikk. Medlemmene i FIN er innovasjonsselskaper. Innovasjonsselskaper skaper økonomisk vekst gjennom utvikling av ny virksomhet i samarbeid med næringsliv, FoU-miljøer, kapitalmarkedet og offentlig sektor.

Fra mange lovende startups til flere voksende scaleups

At Norge må skape flere internasjonalt orienterte vekstbedrifter er blant de politiske sakene FIN jobber med. Formålet med FIN’s politikk for vekstbedrifter er å igangsette tiltak som kan øke tempoet i fornying av Norge og styrke vekstkraften i økonomien innenfor kunnskaps- og teknologiintensivt næringsliv. De næringspolitiske målene FIN fikk gjennomslag for å realisere er beskrevet mer utfyllende nedenfor.

Å omsette gode ideer til vekstbedrifter krever kapital

For innovative bedrifter som utvikler nye produkter, teknologier og tjenester som ennå ikke finnes på markedet er tilgang på kapital et eksistensielt spørsmål, som kan utgjøre forskjellen mellom vekst, stagnasjon eller avvikling. Dette er blant målene som ble realisert innenfor kapital:

 • Pre-såkorn og såkorn: Det ble etablert presåkornordning i revidert budsjett for 2016 med 40 mill. kr, som senere ble styrket i Gründerplanen med 100 mill. kr. Ordningen videreføres i 2017 med 50 mill. kr.
 • Skatteinsentiv for investorer: Det vil komme modeller til skatteinsentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskap basert på den britiske SEIS-ordningen. Regenringen skal legge frem dette for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017.Dette er en stor seier for hele det norske oppstartsmiljøet. Se innspill fra FIN, Abelia og NVCA her “Investeringsincentiver for investorer”.
 • FORNY2020 har økt rammene: FORNY2020 har nå et budsjett på 260 mill. kr/år(fra rundt 120 mill. kr/år). Det har også blitt etablert et tilbud rettet mot studenter på 25 mill. kr/år: FORNY StudENT.
 • Smartere risikokapital: Tilgangen på både privat og offentlig venturekapital, samt rollen til Investinor skal utredes første halvår 2017, for å få et kunnskapsgrunnlag som forhåpentlig kan brukes til å lage en mer helhetlig og sammenhengende politikk for risikokapital i Norge. Se Risikokapitalen må bli smartere.

Innovasjonsselskapene har unik kompetanse som bidrar til vekst

Ved å styrke finansieringen av inkubasjon, klynger og kommersialisering av forskning gjennom innovasjonsselskaper og TTO’er vil det legges til rette for flere vekstbedrifter. «Innovasjonsselskapene har unik kompetanse som bidrar til vekst og gir gründere uvurderlige nettverk. Gi klynger, innovasjonsselskaper og TTOer finansiering, forventninger og tillit – da vil de levere» står det i Abelias innspill til regjeringens gründerplan. Dette er blant målene som ble realisert innenfor kompetanse:

 • Styrket inkubatorprogram: Sivas inkubatorprogram ble forsterket med 15 mill. kr, noe som gir Siva mulighet til å opprettholde nivået.
 • Globalt nivå i klyngeprogrammet: Etablering av et tredje nivå i klyngeprogrammet; GCE, var en av de første endringene som ble iverksatte etter valget i 2013.
 • Økt og resultatbasert finansiering av innovasjonsmiljøer: Rammene til klyngeprogrammene og inkubatorprogrammet har økt gradvis og det har blitt iverksatt et resultatbasert finansieringssystem for inkubasjon.
 • Handlingsplan for kommersialisering av forskning: Det er utviklet et mer profesjonelt apparat i TTOene, og det er utviklet mer effektive seleksjonsmekanismer slik at man i større grad bruker ressurser på å følge opp de mest interessante kommersialiseringsprosjektene.
lyspære

Etterlyser gründere i vekst som vil skape Powercouples på Sørlandet

Innovativt vekstprosjekt har som mål å videreutvikle industrien og på sikt skape flere arbeidsplasser på Sørlandet. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, og tar utgangspunkt i vekstbedrifter i scaleup-fasen. I samarbeid med etablerte medlemmer i NODE -og EYDEklyngene, samt fagmiljø på UiA skal det dannes «powercouples» med vekstbedriftene. Innoventus Sør er blant samarbeidspartnere, og bidrar i regi av inkubatorrollen.

– Dette er et meget interessant prosjekt som har mange muligheter. Koblingen mellom startups og større bedrifter kan bli en god dynamikk og bidra til scale up. Scaleups utgjør kanskje 1% av nyetableringene men står for potensielt 70% av de nye arbeidsplassene, sier Kamilla Sharma.

Hva er powercouples?

«Power couples er basert på at det skal være et gjensidig nyttig forhold mellom en stor bedrift og en oppstart, blant annet et gjensidig behov for hverandres kompetanse. De store trenger for eksempel gründernes dynamikk og fart, mens gründerne trenger de stores struktur og nettverk». Les mer om hvordan powercouples lykkes her.

Søker små og mellomstore bedrifter

I løpet av januar skal Gunnar Kulia i Eyde-klyngen og Magne Dåstøl i GCE NODE finne seks-åtte gründerbedrifter som ønsker å være med på etableringen av «Powercouples». De må bestå av minst fem personer, og det er vesentlig at bedriftene ønsker å samarbeide med andre bedrifter for å skape synergier og «vinn-vinn» for begge parter. Igjennom fire møter med mentorhjelp skal de utvikle seg og skape vekst.

– Konkret ønsker vi å identifisere scaleup – altså de som har kommet litt lenger i utviklingen av bedriften, og som har potensiale for vekst og et internasjonalt marked. Vi ønsker å finne de små – og mellomstore bedriftene med et unikt forretningskonsept, sier Gunnar Kulia. 

MIT REAP

Regional Entrepreneurship Acceleration Programme(REAP) og er et 2 årig kompetanseoverføring og – utviklingsprogram i samarbeid med MIT og med professor Torger Reve i en sentral rolle. Innoventus Sør er partner i programmet sammen med andre innovasjonsaktører og næringsklynger i Sør-Vest Norge. Utgangspunktet er Bostonmiljøets observasjoner om hva som må til i økosystemet rundt entreprenørene for å hjelpe frem nye kompetansebedrifter og nye arbeidsplasser. Et av målene er å utvikle vekststrategi der fokus flyttes fra antall startups til virksomheter med vekstpotensiale, såkalte scaleups.

 

innoventus sør

En motor for morgendagens verdiskaping

I sitt første hele driftsår har Innoventus Sør vært en sterk pådriver for innovasjon på Sørlandet.

– Vi er i ferd med å avslutte det som må være det mest hektiske året for innovasjonsmiljøet i landsdelen. Aktivitetsnivået har vært rekordhøyt. Det bobler av gode ideer og initiativ, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

Hun leder de sju årsverkene i selskapet som er et resultat av fusjonen mellom Innoventus, Coventure og NODE Inkubator våren 2015.

– Hensikten med fusjonen var å skape et sterkere innovasjonsselskap, et mer slagkraftig kompetansemiljø og en motor for morgendagens verdiskaping. Vi er på god vei: Innoventus Sør er blitt en viktig brikke i økosystemet for innovasjon, sier Sharma.

Hun får støtte fra administrerende direktør Espen Susegg i Siva, en av selskapets største eiere.

– Innoventus Sør har etablert seg som en sterk regional aktør for nyskaping på Sørlandet. Framtidens næringsliv vil ha behov for mer kompetanse, samarbeid og deling, noe Innoventus Sør er en god bidragsyter til. Jeg gratulerer selskapet med de gode resultatene for 2016, sier Susegg.

 

FORNY2020

Innoventus Sør har i år også fått tillit som en kommersialiseringsaktør for Universitetet i Agder og Teknova, gjennom Forny2020-programmet til Forskningsrådet.

– Her kan vi være en pådriver for at landsdelen skal få en større andel av de nasjonale virkemidlene. Historisk sett har vi ligget et stykke under gjennomsnittet, sier Sharma.

Innoventus Sør ligger imidlertid godt over landsgjennomsnittet når vi ser på akkumulert omsetning og verdiskaping blant bedrifter som har vært gjennom Innoventus Sørs inkubatorprogram. Fra 2001 til 2015 omsatte disse bedriftene for 3,5 milliarder kroner og skapte verdier for 825 millioner kroner.

 

200 IDEER PÅ ETT ÅR

Flere nye bedrifter er tatt opp i inkubatorprogrammet i løpet av 2016.

– Vi har vurdert rundt 200 ideer siden januar, flere enn noen gang tidligere. Mange av  ideene kommer fra tunge fagpersoner og har god substans. Det har gitt oss mye interessant å arbeide med, forteller Sharma.

Hovedforklaringen på de mange henvendelsene finner hun i nedgangen i leverandørindustrien og den pågående omstillingen i landsdelen.

– Samtidig er vi som innovasjonsselskap blitt mer synlig, og vi utgjør et samlet, sterkere kompetansemiljø enn tidligere. Det har også hevet aktivitetsnivået, sier Sharma.

 

GJENNOM NÅLØYET

Av 200 ideer er det kun et fåtall som er kommet gjennom nåløyet og tatt opp i inkubasjonsprogrammet, som ved utgangen av året teller 23 bedrifter. Flere av ideene er formidlet via andre deler av økosystemet for innovasjon, deriblant Veksthuset.

Veksthuset er et privat-offentlige spleiselag, ledet av Innoventus Sør, for å hjelpe gründere i en spesielt tidlig fase. Da det ettårige prosjektet ble avsluttet i november, var fasiten 15 nye bedriftsetableringer.

– Veksthuset har dokumentert landsdelens evne til å stå sammen i tøffe tider. Det er et unikt samarbeid som har bidratt til å beholde kompetanse og arbeidsplasser i regionen. Vi retter en stor takk til alle som har gjort dette mulig, sier Sharma.

 

TRAVELT OGSÅ I 2017

Hun tror 2017 blir et minst like travelt år som 2016.

– Vi tror på mange spennende henvendelser fra etablerte og nye gründere også neste år. Parallelt med å utvikle gründermiljøet, må vi utvikle investormiljøet. Vi vil derfor videreføre Investorkonferansen i Grimstad, som ble arrangert for første gang i 2016, for å øke fokuset på risikokapital. Samspillet mellom gründere og investorer skal styrkes, sier Sharma.

Skrevet av Arne Roger Janse

toolsinvent

TOOLSINVENT ØKER OMSETNINGEN MED NY FORRETNINGSMODELL OG PRODUKSJON I NORGE

ToolsInvent AS utvikler og selger unike verktøy for elektrobransjen. Dette er verktøy som brukes av elektromontører i deres daglige arbeid. Med ny forretningsmodell og flytting av produksjon fra Asia til Norge har selskapet tredoblet omsetningen på ett år. Satsingen på å bygge opp en egen bærekraftig virksomhet ble også muliggjort gjennom kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge.

«ToolsInvent lå helt galt plassert i verdikjeden med mange fordyrende mellomledd. Marginene til ToolsInvent ble svært små. Alt for mange andre tjente penger på hans produkt», sier forretningsutvikler Asle Pedersen hos Innoventus Sør. Gründer og daglig leder i ToolsInvent AS, Rolf Egil Syrtveit følger opp, «Resultatet av den nye forretningsmodellen er at både marginene og salget har økt betydelig, samtidig som prisen til sluttkundene har blitt redusert. En skikkelig vinn-vinn».

I 2016 ble også produksjonen av produktene flyttet fra Asia til Sørlandet. «Pga. økt automatiseringsgrad i Norge har ikke dette gitt økte kostnader. Derimot har det gitt bedre kvalitet, raskere levering og mer fleksibilitet i samarbeidet», sier Rolf.

Hovedproduktene til ToolsInvent er Spotless Pro og Cone. Begge produktene har tatt utgangspunkt i konkrete problem som ikke var løst i bransjen. Spotless gjør at elektrikere kan bore hull i tak helt støvfritt, og Cone gjør at spot-hull i tak kan utvides på en svært enkel måte. Begge produktene forenkler hverdagen for elektrikere. Se film av hvordan Cone fungerer:

Ny pris og nye produktpakker har også gitt mersalg ved at eksisterende kunder utstyrer flere, eller alle sine ansatte med Spotless Pro og Cone. Produktene er tatt inn hos alle de store elektrogrossistene i Norge.

Følg med på Toolsinvents hjemmeside eller facebook for siste nytt.

asle pedersen

Ti år som koblingsboks

I 10 år har Asle Pedersen fått bedrifter og forskningsmiljøer til å jobbe sammen for å skape vekst og utvikling. Men nå er det slutt.

– Kompetansemegler er den formelle beskrivelsen, men jeg oppfatter meg mest som en koblingsboks. Jobben har bestått i å koble bedrifter med de rette forskerne, sier Pedersen.

Som ansatt i Innoventus Sør har han hatt ansvaret for IKT-satsingen i VRI Agder. Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) er Norges forskningsråds særskilte satsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Programmet skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping i regionalt næringsliv gjennom økt samhandling mellom FoU-institusjoner, bedrifter og regionale myndigheter.

– Vi har fått bedrifter som aldri tidligere har jobbet sammen med forskere og forskningsmiljøer, til å gjøre nettopp det. Terskelen for å koble seg opp mot akademia er ofte høy, bedriftene vet ikke hvem de skal kontakte eller hvordan de skal få finansiert forskningen. VRI har bidratt til begge deler, sier Pedersen.

TO MILLIONER I ÅRET

Hvert år har han hatt rundt to millioner kroner til rådighet til bedrifter som har søkt forskerhjelp. Pengene, maks 200.000 per prosjekt, er i all hovedsak gått til å betale bidraget fra forskerne og samhandling mellom næringsliv og forskningsmiljø.

– Hovedfokuset har vært å finne forskermiljøer som kan matche behovene i bedriftene. Allerhelst ville vi finne mennesker som kunne lære av hverandre og ha nytte av hverandre. Prosjekter som er preget av gjensidighet er alltid de beste prosjektene. Likevel har det alltid vært bedriftens behov som stod i fokus. Alt samarbeid skjedde på bedriftens premisser, sier Pedersen.

Forskerne som bedriftene har benyttet seg av, kommer ikke bare fra Universitetet i Agder, Agderforskning og Teknova, men også fra universitetene i Aalborg (Danmark) og  Utrecht (Nederland), Christian Mikkelsen Research i Bergen og Insight Centre i Irland.

– Vi har benyttet forskerkompetanse fra det miljøet som har vært mest hensiktsmessig i forhold til bedriftens behov, sier Pedersen.

DE SMÅ OG MELLOMSTORE

Det er hovedsakelig i SMB-markedet at VRI Agder har samarbeidet med IKT-næringen på Sørlandet. Noen av bedriftene som har fått VRI-finansiering er Red Rock, Voca, Polewall, Laterna Vox, Anzyz, Minos, Pocket Composer, Egde Consulting (tidligere Devoteam), Sunsense, Green Currency og DiagraphIt.

Om lag 350 VRI-prosjekter er gjennomført i 10-års perioden 2007-2016, og av disse er over 100 rettet mot IKT og bruk av IKT-kunnskap.

I tillegg til prosjekter direkte mot bedrifter, har IKT området i VRI Agder hatt mange prosjekter som har støttet oppbyggingen av Digin-nettverket.

LEDET AV AGDERFORSKNING

VRI Agder har vært finansiert av Norges forskningsråd, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Innovasjon Norge. I alle prosjekter har bedriftene selv bidratt med egeninnsats.

Agderforskning (ved Sissel Strickert) har hatt prosjektledelsen, mens Innoventus Sør, Universitetet i Agder og Agderforskning har utgjort prosjektets konsortium. Innoventus Sør har altså hatt ansvaret for IKT-satsingen, mens UiA (ved Rachel Funderud Syrtveit) har ledet området Energi og teknologi, og Agderforskning (ved Kirsti Mathiesen Hjemdahl) har hatt ansvaret for området Kultur- og opplevelsesnæringer.

VRI-programmet avsluttes som program i Forskningsrådet 31. desember 2016, men et nytt 3-årsprogram etableres i januar. Arbeidet med det som kalles Regionsatsing skal ledes av fylkeskommunene i Agder.

Skrevet av Arne Roger Janse

FoamRox

Kundekontrakt etter 3 måneder i inkubatoren

gutta2

Etter 3 måneder i inkubatoren gjennomførte GK Jakobsen AS sin første kundeleveranse og sendte sin første faktura til entreprenøren Scanmatic Elektro AS. Gjennom markedsavklaringen med Innoventus Sør ble forretningsmodellen vesentlig endret, og resulterte altså i den første kundeleveransen etter bare 3 måneder. «Dette er Lean Startup i praksis», sier inkubatorleder Petter Amundsen.    

«For startups er det viktig å tenke «bottom up» og ikke «top down». Vårt bidrag i markedsavklaringen er å utfordre oppstartbedriftene til å ta utgangspunkt i konkrete problemer eller forbedringer som kan gi verdi for kunden umiddelbart. Dette gir tidlige kundeinntekter og viktig kunnskap om hvilke problemer som kundene selv opplever at de har behov for å løse. I Lean Startup metodikk er det kundene som er din viktigste utviklingspartner» fortsetter Petter.              

Den første leveransen bestod av 14 Foamrox skaprammer for montering i Tromsøsundtunellen. Skaprammene skal brukes for å felle inn de røde nødskapene i tunellveggene. Disse er i dag montert utenpå tunellveggene med fare for å bli ødelagt ved kollisjoner. Nye EU-krav gjør at ca. 200 norske tuneller skal oppgraderes på denne måten, med totalt over 2.000 skap. Et betydelig oppstartmarked for GK Jakobsen AS.

Foamrox – en ny materialkombinasjon

GK Jakobsen AS er en oppstartbedrift som utvikler og leverer tilleggsprodukter for tunneler basert på nye materialer. Foamrox er en patentsøkt materialkombinasjon som kan erstatte en del av dagens betongprodukter i tunneler. Foamrox har styrken og brannsikkerhetsegenskapene til betong, men er betydelig lettere (kun 5-10% av betong). Produktet er også enklere å rengjøre og har lenger levetid. Til sammen gir dette store kostnadsbesparelser både ved investering og vedlikehold av tunneler.

Foamroxrammene som bl.a. benyttes for innfelling av nødskap i tunnelvegger veier kun 45 kg. «Disse erstatter dagens betong-løsninger som veier 600 kg, og som derfor er svært krevende å montere. Det kan kreve opptil fire ansatte, samt behov for lastebil med kran, gaffeltruck og to personer for justering og feste. Gjennomsnitt tid for montering av en ramme var 3,5 timer. Med vår løsning kreves kun to personer og det tar i gjennomsnitt under 15 minutter å montere dem. Med mange skap og en vektbesparelse på over 90% blir dette en betydelig besparelse for kundene», forteller Glenn Jakobsen.

Samarbeid med TPD AS   

Faren til gründerne, Rolf Jakobsen, har arbeidet med å utvikle og teste det nye materialet i over 10 år gjennom selskapet TPD AS, bl. a. med betydelig støtte fra Innovasjon Norge. Gjennom sin tilknytning til Lindesnesregionen Næringshage i Mandal, er TPD AS nå også tatt opp som inkubatorbedrift hos Innoventus Sør. Ambisjonene er store. Foamrox produktene har også isolerende egenskaper, og det har vært gjort forsøk med å benytte Foamrox som materiale i selve tunnelveggene. Lykkes dette, snakker vi om dramatiske kostnadsreduksjoner ved tunnelbygging og -renovering. Sammen med Innoventus Sør jobbes det nå videre både med forretningsutvikling, produktutvikling og industrialisering for disse selskapene.

Telefon

37 29 51 80

E-post

post@innoventussor.no

Adresse Kristiansand (post)

Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand

Adresse Grimstad

Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 Grimstad

Følg oss på

Nyhetsbrev