Skip to main content

Forsker

Er du en forsker med en nyskapende ide? Sørlandet trenger mer forskningsbasert innovasjon som kan bidra til vekst!

Innoventus Sør er kommersialiseringsaktør (TTO- Technology transfer office) i partnerskap med Universitetet i Agder, Sørlandets sykehus og Niva på vegne av NFR’s FORNY2020-program.

Selskapet representerer Agder på nasjonalt nivå med 11 aktører som har tilsvarende ansvar for tilhørende Universitet og institutter i sine regioner.

Innoventus Sør jobber aktivt med å bygge nettverk mot industrielle miljøer og tettere samarbeid med næringslivet på Sørlandet. Som en regional kommersialiseringsaktør jobber vi mot å forvalte og utvikle ny kunnskap gjennom å vurdere ideer med hensyn til hvordan de kan best kan bidra til nasjonale samfunnsnyttige formål. Vi ønsker at forskere og industripartnere skal finne hverandre og utvikle nye løsninger sammen slik at verdien blir størst mulig. For å få bidra til dette har vi et godt kvalifisert team av erfarne forretningsutviklere som står klar til å evaluere potensialet i ideene dine, og realisere ideer til produkt og/eller tjenester.

Hvordan jobber vi med TTO

TTO’ene er en ekspertorganisasjon i verdikjeden for kommersialisering av forskning som skal bidra til økt innovasjon gjennom kommersialisering og rettighetssikring av offentlig finansiert forskning. Som forsker kontakter du din forskningsinstitusjon som har ansvar for ideinnhentingsfasen. Forskningsinstitusjonen kontakter så Innoventus Sør for igangsetting av neste fase.

TTO-oppgaver og plass i verdikjeden for kommersialisering

TTO’ene er en ekspertorganisasjon i verdikjeden for kommersialisering av forskning som skal bidra til økt innovasjon gjennom kommersialisering og rettighetssikring av offentlig finansiert forskning.

Har du en forskningsbasert idé som kan ha et kommersielt potensiale? Kontakt din forskningsinstitusjon for å presentere idéen.

Vi bidrar med

 • Selskapsetablering

 • Finansiering

 • Patentering

 • Lisensavtale

 • Prototype

 • Risikostyring og kvalitetssikring

 • Etablere samarbeid og avtaler med industri

 • Markedsundersøkelser og kommersielle strategier

 • Finne forretningspartnere

Kundeløfte

Vi utgjør en forskjell ved å utfordre og støtte når nye idéer skal kommersialiseres.

 • Forskjell ved å tilføre riktig kompetanse og erfaring

 • Utfordre ved å tørre å stille vanskelige spørsmål

 • Støtte ved å få grunderen til å lykkes

Vi ser etter

Idéer med et innovativt potensial

Idéer med stort vekstpotensiale

At du har behov for å være tilknyttet inkubatoren

At du ønsker å lytte til og jobbe sammen med oss

At du brenner for idéen


Ønsker du vår hjelp til å avklare mulige veier inn i markedet på et tidlig stadie, eller ønsker å vite mer, ta kontakt.