Investor

Vi jobber med crowdfunding, tidligfase-investering og såkorn. Vi har kontakt med flere investormiljøer, og ønsker kontakt med andre relevante miljøer som leter etter investeringer i tidlig-fase selskaper.

Porteføljen av oppstartsselskaper i inkubatoren representerer bredde ift modenhet, næringer og teknologi. Fellesnevneren er at dette er selskaper som drives av engasjerte grundere med et felles mål om å skape verdier og nye arbeidsplasser. Oppstartsselskapene er i en tidlig fase, noe som ofte vil indikere at de har behov for kapital. Dette gir spennende investeringsmuligheter for en investor.

 

 

Hvem jobber vi med: Portefølje.

Kontakt oss

post@innoventussor.no

37 29 51 80

Oppnådde effekter 2019

230
millioner kroner

i årlig verdiskaping, og en omsetning på 850 millioner.

Akkumulerte effekter 2001-2019

1500
millioner kroner

i akkumulert verdiskaping, og en omsetning på 6,3 milliarder.

2020

53
oppstartselskaper

har vært tilknyttet inkubatoren, og over 200 nye forretningsidéer ble analysert og evaluert.

Vi bidrar med

  • Dedikert rådgivning fra våre forretningsutviklere
  • Økt markedsforståelse og kundeforståelse
  • Nettverk med ressurspersoner og finansieringsordninger
  • 75% markedstøtte på relevante tjenester
  • Kontor- og møtefasiliteter
  • Faglige og sosiale program

Kundeløfte

Vi utgjør en forskjell ved å utfordre og støtte når nye idéer skal kommersialiseres.

  • Forskjell ved å tilføre riktig kompetanse og erfaring

  • Utfordre ved å tørre å stille vanskelige spørsmål

  • Støtte ved å få grunderen til å lykkes

Vi ser etter

Idéer med et innovativt potensial

Idéer med stort vekstpotensiale

At du har behov for å være tilknyttet inkubatoren

At du ønsker å lytte til og jobbe sammen med oss

At du brenner for idéen


Ønsker du vår hjelp til å avklare mulige veier inn i markedet på et tidlig stadie, eller ønsker å vite mer, ta kontakt.

Telefon

37 29 51 80

E-post

post@innoventussor.no

Adresse Kristiansand (post)

Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand

Adresse Grimstad

Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 Grimstad

Følg oss på

Nyhetsbrev