Vi utfordrer og støtter når nye idéer skal kommersialiseres

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap. Vår rolle er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.

30 Bedrifter

Bedrifter som er i inkubatorprogrammet til Innoventus Sør.

997 Millioner kroner

Akkumulert verdiskaping fra inkubator-startups på Sørlandet (2001-2016)

4,2 Milliarder kroner

Akkumulert omsetning fra inkubator-startups på Sørlandet (2001-2016)

Nyheter