Vi er en non-profit aktør som har i oppdrag å bidra til å etablere, utvikle og bevare arbeidsplasser i region Agder

Oppnådde effekter 2019

230
millioner kroner

i årlig verdiskaping, og en omsetning på 850 millioner.

Akkumulerte effekter 2001-2019

1500
millioner kroner

i akkumulert verdiskaping, og en omsetning på 6,3 milliarder.

2020

53
oppstartselskaper

har vært tilknyttet inkubatoren, og over 200 nye forretningsidéer ble analysert og evaluert.

FNs bærekraftsmål

Vi i Innoventus Sør ønsker å bidra med vår del til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Dette fokuset tar vi med oss både i vårt arbeid med andre selskaper og vår egen bedrift.

Telefon

37 29 51 80

E-post

post@innoventussor.no

Adresse Kristiansand (post)

Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand

Adresse Grimstad

Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 Grimstad

Følg oss på

Nyhetsbrev