Vi utfordrer og støtter når nye idéer skal kommersialiseres

30 Bedrifter

Bedrifter som er i inkubatorprogrammet til Innoventus Sør.

4,2 Milliarder kroner

Akkumulert omsetning fra inkubator-startups på Sørlandet (2001-2015)

997 Millioner kroner

Akkumulert verdiskaping fra inkubator-startups på Sørlandet (2001-2015)

Nyheter