Skip to main content

Sørlandets inkubator

Innoventus Sør er en av SIVAs nasjonale inkubatorer. Med om lag 60 selskaper innom vår portefølje årlig, bidrar vi til kontinuerlig innovasjon og utvikling i vår region. Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og utløse vekst i etablerte virksomheter. 

Våre partnere

Onsagers leverer tjenester og rådgivning gjennom hele den immaterielle verdikjeden. Det tas utgangspunkt i din bedrifts målsettinger, forutsetninger og forretningsstrategi. Onsagers håndterer patent, varemerke og designbeskyttelse og bygger en solid IP-strategi for din bedrift.  

Onsagers tilbyr bedrifter tilknyttet Innoventus Sør egne rabatterte priser for utarbeidelse av patentsøknader.  

Onsagers.no

Lexolve er en juridisk vekstpartner for alle selskap som vil bli større, og tilbyr hjelp til avtaler, signering, kontraktehåndtering, selskapsprosesser og styrearbeid – alt i samme plattform.  

Bedrifter tilknyttet Innoventus Sørs programmer, får tilbud om 6 måneders tilgang til Lexolve Start, uten kostnad og forpliktelser. Dette inkluderer flere av Lexolve sine avtaler, som arbeidsavtaler, kundeavtaler og aksjonæravtaler, 10 digitale signeringer per måned og et smart arkiv som hjelper deg holde oversikt over alle dine juridiske dokumenter.  

Lexolve.com

Vekstra Sør AS tilbyr tjenester innen regnskap, økonomisk analyse, kontroll, rådgivning og andre tjenester du måtte ha behov for. Kjeden kan tilby de teknologiske løsningene kunden ønsker å benytte.  

Vekstra SØR AS tilbyr bedrifter tilknyttet Innoventus Sør blant annet: 

 • Opplæring i regnskapsprogrammene Fiken, Tripletex eller 24SevenOffice 
 • Sporadisk gjennomgang av regnskap og rådgivning 
 • Regnskapsførsel A-Å 
 • Lønnskjøring 
 • Utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding 
 • Stiftelse av selskap, og omdanning fra Enkeltpersonforetak (ENK) til aksjeselskap (AS) 
 • … og mye mer! 

Vekstra.no

Hjorthaug og Høydal er et erfarent rådgivningsmiljø hvor kunnskap om samfunn, miljø, kultur, politikk og næringsliv kobles med gode idéer og kraftfull kommunikasjon. 

Rådgivningsmiljøet tar oppdrag innenfor alle sektorer over hele landet. De skaper helhetlige løsninger som fanger oppmerksomhet, endrer oppfatninger, og hjelper kundene til å nå sine mål.  

Hjorthaug og Høydal er del av Innoventus Sør sitt kompetansenettverk. De gir alle bedrifter som er tilknyttet Innoventus Sør sine programmer svært gunstige vilkår på sine tjenester, og har etablert en egen Gründerpakke til våre bedrifter. Denne inkluderer enkel grafisk profil, kjernetekst, fotopakke og enkel hjemmeside.  

H–H.no

Aptum er Sørlandets ledende merkevarebyrå, kjent for sin spisskompetanse innen design, kommunikasjon og markedsføring.
De skaper engasjerende og visuelt slående innhold som treffer målgruppen og gir målbare resultater, og har vært i bransjen siden 1974.

Aptum tilbyr bedrifter tilknyttet Innoventus Sør en skreddersydd pakke til rabattert timespris. Dere som bedrift har muligheten til å velge mellom en eller flere tjenester.

Denne avtalen inkluderer også én time gratis og uforpliktende arbeidsmøte med en av deres kundeansvarlige. På dette møtet avdekkes behov og det gis råd for veien videre.
Sammen kan de definere nåsituasjonen, fremtidige mål og veien videre.

Gjennom skreddersydde tjenester for bedriften, er Aptums mål å bidra til starten på en suksesshistorie med gode økonomiske resultater, samtidig som de hjelper med å realisere bedriftenes drømmer.

Aptum.no

Re-Locate spesialiserer seg på skreddersydd rådgivning for bedrifter som er i prosessen med relokalisering av bedriften eller firma som står overfor en reforhandling på eksisterende lokasjon. Re-Locate har lokal kunnskap, bredt nettverk og over 15 års erfaring i eiendomsmarkedet. De tilbyr løsninger som sikrer at dine arbeidsplasser møter dagens behov og fremtidig vekst. Re-Locate fungerer som en strategisk partner og ressurs til ditt selskap, og tilbyr behovskartlegging, markedsanalyse og prosjektledelse. 

Fordeler for Medlemmer i Innoventus Sørs Inkubatorprogram:

 • Prioritert Service: Inkluderer raskt søk etter lokaler og gjennomgang av leiekontrakter.
 • Gratis kontraktsforvaltning: Komplett overvåkning av leiekontrakten inkludert utløpsdatoer, indeksreguleringer og frister for oppsigelser eller fornyelser.
 • Rabattert rådgivningspris: Medlemmer får tilgang til Re-Locates ekspertise for spørsmål knyttet til leiekontrakter og lokaltilpasninger til en eksklusiv pris.
 • Pakketilbud for fullstendig støtte: En altomfattende pakke som dekker behovsanalyse, arbeidsplassutforming, romskjema, prosjektledelse ved flytting, og mer, sikret til en fordelaktig pris.

Ta kontakt for en skreddersydd løsning som passer din bedrifts unike behov.

Re-locate – Eiendomsrådgivning | Lokaliser potensialet i Agder

Våre partnere

Tilført kapital til bedriftene (2023)

92
millioner kroner

Vårt tilbud til gründere

Innoventus Sør er en nasjonal SIVA-inkubator og er offentlig finansiert. Vårt tilbud til gründere er derfor 75% statlig subsidiert. Vi har rundt 60 selskaper i porteføljen årlig, og bidrar til kontinuerlig innovasjon og utvikling av regionen Agder. 

Vi bistår gründere som har innovative forretningsideer og skaleringspotensiale med utvikling av selskapet, vi støtter og utfordrer slik at gründeren står stødig i møte med kunder, partner, investorer og andre aktører i markedet. Vårt mål for gründerne er å akselerere fremdriften i selskapet, sikre kapital og øke sannsynligheten for vekst og suksess i markedet.

Vi tilbyr ulike ressurser og tjenester til våre gründere:

 – bistand til innhenting av privat risikokapital  
– orientering om offentlig finansieringskilder
– bistand til søknadsskriving 
– markedsorientering og -avklaring
– nettverk og kobling med relevante aktører 
– sparring 
– dedikerte forretningsutviklere 
– Drop-in kontor
– Rabattavtaler hos partnere

Vi står sammen med gründeren på vei til realisering av deres ambisjoner.

Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere idéer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv.

SIVAs og Innoventus Sør sitt hovedmål er økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og utløse vekst i etablerte virksomheter. 

Om inkubasjonstilbudet

Vi ser etter

Idéer med et innovativt potensial

Idéer med stort vekstpotensiale

At du har behov for å være tilknyttet inkubatoren

At du ønsker å lytte til og jobbe sammen med oss

At du brenner for idéen


Ønsker du vår hjelp til å avklare mulige veier inn i markedet på et tidlig stadie, eller ønsker å vite mer, ta kontakt.

Meld inn din idé