Skip to main content

Sørlandets inkubator


Innoventus Sør er en av SIVAs nasjonale inkubatorer. Med om lag 50 selskaper innom vår portefølje årlig, bidrar vi til kontinuerlig innovasjon og utvikling i vår region. Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og utløse vekst i etablerte virksomheter. 

Tilført kapital til bedriftene (2022)

66
millioner kroner

Vi bidrar med

  • Dedikert rådgivning fra våre forretningsutviklere
  • Økt markedsforståelse og kundeforståelse
  • Nettverk med ressurspersoner og finansieringsordninger
  • 75% markedstøtte på relevante tjenester
  • Kontor- og møtefasiliteter
  • Faglige og sosiale program

Kundeløfte

Vi utgjør en forskjell ved å utfordre og støtte når nye idéer skal kommersialiseres.

  • Forskjell ved å tilføre riktig kompetanse og erfaring

  • Utfordre ved å tørre å stille vanskelige spørsmål

  • Støtte ved å få grunderen til å lykkes

Vi ser etter

Idéer med et innovativt potensial

Idéer med stort vekstpotensiale

At du har behov for å være tilknyttet inkubatoren

At du ønsker å lytte til og jobbe sammen med oss

At du brenner for idéen


Ønsker du vår hjelp til å avklare mulige veier inn i markedet på et tidlig stadie, eller ønsker å vite mer, ta kontakt.