Skip to main content

Om oss

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, Siva-inkubator og Forny-aktør som representerer Sørlandet.

Vår visjon er å være en motor for morgendagens verdiskapning, gjennom å bidra til å etablere, utvikle og bevare arbeidsplasser i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske- og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vår forretningsidé er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.

Vi er en non-profit aktør som utgjør en forskjell for idehavere ved å utfordre og støtte når nye ideer skal kommersialiseres.

Våre verdier beskriver hvordan vi skal utøve vår rolle i møte med andre og i vår kommunikasjon generelt. Vi skal være engasjerte, mulighetsorienterte, inkluderende og pålitelige.

Team Innoventus Sør

Non profit-aktør

  • Vi gir objektive råd, kobler riktig kompetanse, samarbeidspartner og økonomiske støttespiller til bedriftene.

  • Vi er lokalisert sammen med flere aktører innenfor innovasjon og entreprenørskap.


 

 

 

 

Tom Nysted

Styreleder i Innoventus Sør AS

«Innoventus Sør har tatt og fått en viktig posisjon som innovasjonsselskap i region Agder og nasjonalt. Selskapet har bygget opp en unik organisasjon og et nasjonalt nettverk med solid erfaring og kunnskap til å kunne bidra til at grundere lykkes i å starte og bygge opp ny virksomhet.

Innoventus Sør er en viktig aktør i samspillet mellom privat og offentlig sektor. Selskapets kunnskap og håndtering av eksisterende virkemidler er til stor hjelp både for grundere som starter nye bedrifter og for eksisterende bedrifter i omstilling eller med innovasjonsprosjekter.

Selskapets ansatte har utviklet en imponerende, dynamisk og motiverende kultur som både Agder Fylke, Siva og de nasjonale virkemiddel aktørene har vist å verdsette høyt. Integritet, kunnskap og bred erfaring innen utvikling og innovasjonsarbeid preger kulturen i organisasjonen.

Med gode resultater og en stor prosjektportefølje i en kraftig omstillingsperiode vil Innoventus Sør være en viktig og nødvendig bidragsyter i den den industrielle omstilling vi nå må igjennom. Med FNs bærekrafts mål som rettesnor vil de dyktige medarbeiderne i Innoventus Sør være den sentrale aktøren for innovasjon i Kristiansand , Arendal og Grimstad samt resten av Agder. I samarbeid med Fylket, Siva, UIA, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og resten av virkemiddelapparatet står vi godt rustet for fremtidig innovasjons prosesser.»

Våre eiere

SIVA – Selskapet for industrivekst SF

Agder Fylkeskommune

J.B. Ugland Venture AS

Agder Næringsselskap AS

Arendal kommune

Sparebanken Sør

Kristiansand kommune

HRM Consult AS

Ericsson AS

Grimstad kommune

Agder Energi AS

Skeie Group AS

Styret

Tom Nysted, styreleder

Tidligere konsernsjef i Agder Energi

Karen Landmark

Greenstat

Bjørn-Tore Flåten

Universitetet i Agder

Carina Ugland

Ugland Holding

Gry Jorunn Moen

Sparebanken Sør

Erik Tønnesen

Skagerak Maturo

Ulf Hustad

Selskapet for industrivekst

Etiske retningslinjer

Innoventus Sør forvalter offentlige midler for å bidra til kommersialisering av nyskapende idéer som gir vekst og sysselsetting.

Selskapet skal være en ansvarlig og pålitelig samfunnsaktør som møter offentlige myndigheter, organisasjoner og andre samarbeidspartnere på en korrekt og åpen måte. Balansegangen mellom positiv nettverksbygging, fortrolighet, habilitet og god etikk er en spesielt viktig i Innoventus Sør sitt miljø hvor sunn kommersiell forretningskultur skal tilstrebes.

De etiske retningslinjer angir en ramme for medarbeideres adferd og er selskapets minimumsforventning til ansatte i Innoventus Sør.

Personvernserklæring

Vi tar personopplysningene dine på alvor. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra Innoventus Sør, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Innoventus Sør er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) ved behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten.