Innoventus Sør

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, Siva-inkubator, Forny-aktør og Presåkornforvalter som representerer Sørlandet. Vi har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske- og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vår forretningsidé er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.

 • For Idéhaver

  bidrar vi til å realisere deres drømmer. Bedrifter som starter opp i inkubatorer får en unik mulighet til å lykkes.

 • For Næringslivet

  bidrar vi til at de øker sin konkurransekraft. Bedrifter som ikke utfordrer seg selv blir utfordret av andre.

 • For Investor

  bidrar vi til at de øker sin avkastning, ved at de investerer i våre oppstartbedrifter.

VI SKAL UTGJØRE EN FORSKJELL VED Å UTFORDRE OG STØTTE NÅR NYE IDEER SKAL KOMMERSIALISERES

Forskjell ved å tilføre riktig kompetanse og erfaring.

Utfordre ved å tørre å stille vanskelige spørsmål.

Støtte ved å få gründeren til å lykkes.

PERSONVERNSERKLÆRING

Vi tar personopplysningene dine på alvor.

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra Innoventus Sør, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Innoventus Sør er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) ved behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Les mer

ANSATTE

Kamilla Sharma

Kamilla Sharma

Administrerende direktør

(+47) 404 00 099

kamilla.sharma@innoventussor.no

Sharma har flere års ledererfaring fra store bedrifter og har vært med på flere gründerreiser med suksess. Hun har kompetanse innen prosessutvikling, prosjektstyring og selskapsutvikling. Nøkkelord: Strategisk ledelse, entusiastisk, endringsprosesser

Gerhard Steen

Gerhard Steen

Forretningsutvikler

(+47) 986 34 328

gerhard.steen@innoventussor.no

Steen har bred erfaring fra internasjonale miljøer innen bank, finans og revisjon. Han har jobbet på tvers av sektorer og i bindeleddet mellom selskaper, investorer og myndigheter. Nøkkelord: Finansiering, analyse og strukturerte prosesser.

Kristine Ribe-Christensen

Kristine Ribe-Christensen

Forretningsutvikler

(+47) 477 55 321

kristine@innoventussor.no

Ribe-Christensen har nærmere 15 års ledererfaring fra internasjonale miljøer innen olje og gass og telekom. Hun har forretningsforståelse på tvers av verdikjeden, samt god innsikt og forståelse av hvordan ny teknologi gir nye muligheter. Hun har ledet tverrfaglige prosjekter og programmer fra strategi- og behovsanalyse til suksessfull implementert løsning.  Nøkkelord: Strategisk ledelse, prosessledelse, innovasjon og optimalisering.

Runar Brøvig

Runar Brøvig

Forretningsutvikler

(+47) 466 60 641

runar.brovig@innoventussor.no

Brøvig er en erfaren teknolog med spesialisering innen medisinsk fysikk og bioteknologi. Han har kompetanse innen forretningsutvikling, offentlige finansielle støtteordninger, disciplined entrepreneurship, business model canvas og lean startup. Nøkkelord: Ledelse, strategi, salg og strukturerte prosesser.

Kristen Strat

Kristen Strat

Forretningsutvikler

(+47) 454 106 92

kristen.strat@innoventussor.no

Strat har lang erfaring med økonomi, investering i aksjeselskap, avtaler og formaliteter angående drift av aksjeselskap. Han har også omfattende bakgrunn fra industrien.

Marthe Syvertsen

Marthe Syvertsen

Trainee - prosjektmedarbeider

(+47) 483 054 40

marthe@innoventussor.no

Syvertsen har erfaring innen innovasjon, kommunikasjon, ideutvikling og prosjekt- og porteføljestyring. Hun har kompetanse innen: innovasjon, markedsføring og ledelse. Nøkkelord: Kontinuerlig utvikling, strukturerte prosesser, nysgjerrig.

Petter H. Amundsen

Petter H. Amundsen

Forretningsutvikler

.

.

Amundsen er en senior forretningsutvikler med spisskompetanse på radikal (disruptiv) innovasjon. Hvordan utfordre eksisterende forretningsmodeller? Han har lang erfaring fra både startups og grownups, inkl. 8 år som gründer av egen virksomhet. Nøkkelord: Nyskaping, verdier og integritet.

VÅRT KOMPETANSENETTVERK

Innoventus Sør knytter vårt kompetansenettverk opp mot bedriftene vi jobber med.

 Ingvild Jensen

Ingvild Jensen

Innleid Konsulent

MBA Strategisk Ledelse NHH. 25 års erfaring fra toppledelse innen operativ virksomhetsstyring, økonomi og strategisk ledelse i private bedrifter. Utviklet og implementert strategier og forretningsplaner. Bistår i forenkling og styrking av forretnings- og økonomistyringsprosesser. Sertifisert i en effektiv metode for utvikling og implementering av strategier. Bred erfaring fra styrearbeid. Rådgivning innen økonomi og strategi. Prosjektleder – DigiFab – Forskningsrådsprosjekt innen Industri 4.0.

LinkedIn

(+47) 971 79 073

ijensen@q3p.no

Asle Pedersen

Asle Pedersen

Innleid Konsulent

Pedersen har lang erfaring med forretningsutvikling og kommersialisering. Han har innsikt i teknologi, markedsmekanismer og kundeadferd. Han er en ekspert på tilskuddsordninger, prosjektutvikling og prosjektledelse, samt rettighetsbeskyttelse og verdiskaping fra forskning. Nøkkelord: Dedikert, alltid nysgjerrig og ser sammenhenger.

LinkedIn

(+47) 984 38 353

asle@devio.no

Anne-Grete Ellingsen

Anne-Grete Ellingsen

Innleid Konsulent

Anne-Grete Ellingsen har vært administrerende direktør i Global Centre of Ekspertise- GCE NODE med 100 + leverandører til den globale energi-og maritim sektor. Hun har en MSc-grad i petroleumsteknologi og en Executive Master i Energy Management. Hun har erfaring fra flere ledende stillinger innen energisektoren med selskaper som Petroleum Safety Authority Norway, Elf Aquitaine (nå del av Total), Statoil nå Equinor, Agder Energi og Vestavind Offshore. Hennes erfaring omfatter både offshore olje & gass og havbasert vind, i tillegg til landbasert vind-og vannkraft, med prosjekter og drift både i Norge og internasjonalt. Ellingsen har vært generalsekretær i World Petroleum Congress og statssekretær i Olje-og Energidepartementet. Hun har bred styreerfaring fra både børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper i privat og offentlig sektor.

LinkedIn

(+47) 908 66 856

anne-grete@en-ma.no

Tom Aguirre

Tom Aguirre

Innleid Konsulent

Bygget opp flere selskaper. Grundererfaring fra idè til kommerialisering, samt drift. Oppbygning av nye konsepter, due dill, og salg av selskaper. Stort nettverk. Lang erfaring nasjonalt -og internasjonalt, innen salg, marked og forretningsutvikling. God og praktisk innsikt innen teknologi, mekanikk, og byggteknisk. Ser markedet med «kundens øyne». Analyser og salg -og markedsstrategi, med praktisk utførelse.
Nøkkelord: Går i «krigen sammen med kundene», proaktiv, og dedikert.

LinkedIn

(+47) 405 00 005

tom@aguirre.no

Trond Erik Bognø

Trond Erik Bognø

Innleid Konsulent

Erfaring fra store internasjonale selskaper de siste 25 årene i ledende stillinger nasjonalt og internasjonalt. Gründer erfaring fra NextGenTel og eier i flere selskaper. Omfattende kunnskap innen teknologi, industri og FMCG fra ulike forretningsmessige aspekter, lang erfaring innen strategi, ledelse, prosess, forretningsutvikling, marked, salg og media.
Nøkkelord: Utålmodig, målorientert, stort nettverk

LinkedIn

(+47) 415 08 148

trond@bogno.no

Egil Norman Olsen

Egil Norman Olsen

Innleid Konsulent

Bred erfaring innen forretningsdrift både i Norge og utlandet med endringsledelse, strategiprosesser og selskapsetableringer. Fra 1997 frem til mars 2014 var han adm. direktør i HERNIS. Selskapet hadde da mer enn 180 ansatte med Datterselskaper i Houston, Brasil og Singapore. Hovedarbeidsområder: Rådgivning med fokus på strategiprosesser, omstilling, restrukturering, kvalitetsstyring og rekruttering, i tillegg til styreoppdrag. Egil Norman Olsen er Partner og styreleder i CR Group AS.

LinkedIn

(+47) 900 20 902

eno@crgroup.no

Kristian Råmunddal

Kristian Råmunddal

Innleid Konsulent

Variert erfaring med operativ ledelse, forretnings-/ næringsutvikling, prosjektledelse, gründerprosjekter og regional utvikling. Kompetanse og erfaring innen: Strategi- og forretningsutvikling, Søknadsarbeid (f.eks. IN, Regionale næringsfond, RFF mv..), Organisasjons-, team- og lederutvikling, Tekstarbeid, kommunikasjon, merkevareutvikling og posisjonering, Selvledelse; tidsstyring, stressmestring og konflikthåndtering, Resiliens; slitesterk livsstil og ledelse.

LinkedIn

(+47) 476 101 63

kristian@xpand.no

Raymond Johnsen

Raymond Johnsen

Innleid Konsulent

VP Products, Umoe Advanced Composites
Tidligere daglig leder NODE inkubator,
Managing Director Umoe Advanced Composites

Kjell Ove Klauset

Kjell Ove Klauset

Innleid Konsulent

Bred ledererfaring fra både privat og offentlig virksomhet, med salg og markedsføring som fagfelt. Strategisk sparringpartner innen konseptutvikling, merkevarebygging, kommersialisering og kommunikasjon. Lang erfaring som prosjektleder, foredragsholder, tekstforfatter og fasilitator, med fokus på mulighetsrommet for den enkelte aktør.
Nøkkelord: Salg og markedsføring, engasjert, kreativ og mulighetsorientert.

Øyvind Berntsen

Øyvind Berntsen

Innleid Konsulent

Øyvind Berntsen ble kåret til «årets styreleder» på Sørlandet i 2018, og kan vise til bred ledererfaring gjennom en lang yrkeskarriere. Han sitter i dag som aktiv styreleder i NorSap AS, Sør-Stål AS, Scan Trade Holding AS og Gustav Pedersen AS. Utover dette er han styremedlem i Spareskillingsbanken, Norsk Stål AS og Igland Industrier AS. Han har tidligere vært Adm.Dir i Mandals AS, NorSap AS og Scan Lamps AS, samt salgsdirektør i Henning Olsen Is AS.

LinkedIn

(+47) 908 37 620

berntsen@norsap.no

VÅRE TJENESTELEVERANDØRER

Innoventus Sør knytter våre tjenesteleverandører opp mot bedriftene vi jobber med.

STYRET

Ulf Hustad, SIVA SF

Innoventus Sør spiller en viktig rolle for utvikling i regionen, da de er med på å styrke samspillet mellom privat og offentlig sektor. For gründere kan det være avgjørende å ha aktører som har lang erfaring og kunnskap om å starte egen virksomhet i ryggen.

Som Sørlandets innovasjonsselskap har de også en viktig rolle i den industrielle omstillingen ved å bidra til vekst i etablert industri, samt videreutvikling i nye industribedrifter.


Ulf Hustad, SIVA SF

Thor Arne Håverstad, styreleder (NORCE)

Tom Nysted (Agder Energi)

Anne Torunn Hvideberg (Tvedestrand Kommune)

Bjørn-Tore Flåten (Universitetet i Agder)

Hilde Tallaksen (Lindesnesregionen Næringshage)

Carina Ugland (Ugland Holding)

Ulf Hustad (SIVA)

VÅRE EIERE

SIVA Selskapet for Industrivekst SF

Vest-Agder Fylkeskommune

Aust-Agder Fylkeskommune

HRM Consult AS

J.B. Ugland Venture AS

Arendal Kommune

Sparebanken Sør

Ericsson AS

Aust-Agder Næringsselskap AS

Kristiansand kommune

Agder Energi AS

Grimstad Kommune

Skeie Group AS

Innoventus Sør er en «non profit» aktør.

 • Vi gir objektive råd, kobler riktig kompetanse, samarbeidspartner og økonomiske støttespiller til bedriftene.
 • Vi er lokalisert sammen med flere aktører innenfor innovasjon og entreprenørskap.