Innoventus Sør

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, Siva-inkubator, Forny-aktør og Presåkornforvalter som representerer Sørlandet. Vi har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske- og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vår forretningsidé er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.

 • For Idéhaver

  bidrar vi til å realisere deres drømmer. Bedrifter som starter opp i inkubatorer får en unik mulighet til å lykkes.

 • For Næringslivet

  bidrar vi til at de øker sin konkurransekraft. Bedrifter som ikke utfordrer seg selv blir utfordret av andre.

 • For Investor

  bidrar vi til at de øker sin avkastning, ved at de investerer i våre oppstartbedrifter.

VI SKAL UTGJØRE EN FORSKJELL VED Å UTFORDRE OG STØTTE NÅR NYE IDEER SKAL KOMMERSIALISERES

Forskjell ved å tilføre riktig kompetanse og erfaring.

Utfordre ved å tørre å stille vanskelige spørsmål.

Støtte ved å få gründeren til å lykkes.

ANSATTE

Kamilla Sharma

Kamilla Sharma

Administrerende direktør
Rannveig Tobiassen

Rannveig Tobiassen

Forretningsutvikler

Marked- og akseleratoransvarlig

Asle Pedersen

Asle Pedersen

Forretningsutvikler

Fagansvarlig kommersialisering av forskning

Petter H. Amundsen

Petter H. Amundsen

Forretningsutvikler

Inkubatorleder

Kristen Strat

Kristen Strat

Forretningsutvikler

Business Controller

Kristine Ribe-Christensen

Kristine Ribe-Christensen

Forretningsutvikler

Fagansvarlig industri

Runar Brøvig

Runar Brøvig

Forretningsutvikler

Kompetansemegler

VÅRT KOMPETANSENETTVERK

Innoventus Sør knytter vårt kompetansenettverk opp mot bedriftene vi jobber med.

 Ingvild Jensen

Ingvild Jensen

Innleid Konsulent

25 års erfaring fra toppledelse innen operativ virksomhetsstyring, økonomi og strategisk ledelse. DigiFab – Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikker. Simplexity Thinking System.

Tom Aguirre

Tom Aguirre

Innleid Konsulent

Communications Manager i Viking Heat Engines.
Tidligere daglig leder i Blank AS, CEO i Com2gether AS, styremedlem i Digin.

Trond Erik Bognø

Trond Erik Bognø

Innleid Konsulent

Rådgiver i HERO Norge og FJ Management development.
Tidligere Director Strategy, BD & Marketing, gründer av NextGenTel.

Egil Norman Olsen

Egil Norman Olsen

Innleid Konsulent

Rådgiver CR Group.
Tidligere avdelingsingeniør i Statoil, Adm. Direktør i HERNIS.

Vegar Kristensen

Vegar Kristensen

Innleid Konsulent

Egde Consulting. Tidligere prosjekt og fagansvarlig i Broadnet og Ventelo.

Raymond Johnsen

Raymond Johnsen

Innleid Konsulent

VP Products, Umoe Advanced Composites
Tidligere daglig leder NODE inkubator,
Managing Director Umoe Advanced Composites

Kjell Ove Klauset

Kjell Ove Klauset

Innleid Konsulent

Tidligere salgssjef Kilden, Direktør Comfort Hotell Kristiansand, Tekstforfatter Recommended

Svenn Roar Larsen

Svenn Roar Larsen

Innleid Konsulent

CR Group. Bred erfaring som leder innen bank- og finanssektoren. Tidligere leder av rekrutteringsselskapet Mercuri Urval, Porsgrunnkontoret. Han innehar flere styreverv.

Janne Nilsen

Janne Nilsen

Innleid Konsulent

Marked og kommunikasjon. Erfaring med forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet.
Styremedlem i Skral Festival

954 56 025

janne.2806@gmail.com

VÅRE TJENESTELEVERANDØRER

Innoventus Sør knytter våre tjenesteleverandører opp mot bedriftene vi jobber med.

STYRET

Ulf Hustad, SIVA SF

Innoventus Sør spiller en viktig rolle for utvikling i regionen, da de er med på å styrke samspillet mellom privat og offentlig sektor. For gründere kan det være avgjørende å ha aktører som har lang erfaring og kunnskap om å starte egen virksomhet i ryggen.

Som Sørlandets innovasjonsselskap har de også en viktig rolle i den industrielle omstillingen ved å bidra til vekst i etablert industri, samt videreutvikling i nye industribedrifter.


Ulf Hustad, SIVA SF

Thor Arne Håverstad, Styreleder (Teknova)

Anne Grete Ellingsen (GCE Node)

Anne Torunn Hvideberg (Tvedestrand Kommune)

Bjørn-Tore Flåten (Universitetet i Agder)

Hilde Tallaksen (Lindesnesregionen Næringshage)

Carina Ugland (Ugland Holding)

Ulf Hustad (SIVA)

VÅRE EIERE

SIVA Selskapet for Industrivekst SF

Vest-Agder Fylkeskommune

Aust-Agder Fylkeskommune

HRM Consult AS

J.B. Ugland Venture AS

Arendal Kommune

Sparebanken Sør

Ericsson AS

Aust-Agder Næringsselskap AS

Kristiansand kommune

Agder Energi AS

Grimstad Kommune

Skeie Group AS

Innoventus Sør er en «non profit» aktør.

 • Vi gir objektive råd, kobler riktig kompetanse, samarbeidspartner og økonomiske støttespiller til bedriftene.
 • Vi er lokalisert sammen med flere aktører innenfor innovasjon og entreprenørskap.