Varsling om brudd på Innoventus Sørs etiske regelverk

Har du opplevd, eller kjenner du til, brudd på Innoventus Sørs etiske retningslinjer kan du varsle om dette her. Innoventus Sørs rutiner for å håndtere varsling er utarbeidet i henhold til Arbeidsmiljølovens § 2-4 Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Du bestemmer selv om du ønsker å være anonym eller stå fram med navn og kontaktinformasjon.

Send inn varsel her:

8 + 0 = ?