Våre ansatte

Innoventus Sør består 8 ansatte med bred sammensatt kompetanse fra ulike områder som innen kommersialisering av forsknings- og innovasjonsprosjekter. Sammen ivaretar vi hele kompetanseområdet fra oppstart til lansering for å kunne utfordre og støtte når din idé skal kommersialiseres.

Kamilla Sharma

Administrerende direktør

Bransjekunnskaper:
IT, IKT, Fiber og Datacom, Servicenæring, Grunder, Næringslivsleder fra privat næringsliv, Offentlig forvaltning.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Strategi & innovasjonsledelse, prosessledelse, kundeledelse, kommersielledelse & digitalisering.

Gerhard Steen

Business Controller & forretningsutvikler

Bransjekunnskaper:
Bank og finans.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Finansiering, analyse, strategi, økonomistyring & kommunikasjon.

Kristine Ribe-Christensen

Inkubatorleder & forretningsutvikler

Bransjekunnskaper:
Telecom, IT, Olje- og energi, Retail, Industri, Norsk Katapult.

Nøkkelkvalifikasjoner: Strategisk forretningsutvikling, prosjekt- og programledelse, endringsledelse.

Runar Brøvig

Forretningsutvikler

Bransjekunnskaper:
Helse og bioteknologi, life science.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Innovasjon, forskning, finansiering, helseteknologi, strategisk ledelse, styreverv og forretningsutvikling.

Ludvig Nordal

Forretningsutvikler & Forny ansvarlig

Bransjekunnskaper:
Telecom, oljebransjen, prosessindustri.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Innovasjon, prosjektledelse, prosessforbedring, kundelojalitet, forretningsmodeller.

Karina Gabrielsen

Forretningsutvikler

Bransjekunnskaper:
Bank og finans, fornybar energi, ledelse og strategiutvikling.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Analyse, økonomi, strategi, prosjekt, prosess.

Ranveig Stalsberg

Forretningsutvikler

Bransjekunnskaper:
Dagligvarebransjen, oljebransjen, prosessindustri, oppstartsbedrifter.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Prosjektledelse, design thinking, lean startup, merkevarebygging & teknologi.

Kine Reilo Mørch

Prosjektmedarbeider

Nøkkelkvalifikasjoner:
Markedsføring, kommunikasjon, kunnskapsutvikling.

Telefon

37 29 51 80

E-post

post@innoventussor.no

Adresse Kristiansand (post)

Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand

Adresse Grimstad

Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 Grimstad

Følg oss på

Nyhetsbrev