Våre ansatte

Innoventus Sør består av et team med bred sammensatt kompetanse fra ulike områder som innen kommersialisering av forsknings- og innovasjonsprosjekter. Sammen ivaretar vi hele kompetanseområdet fra oppstart til lansering for å kunne utfordre og støtte når din idé skal kommersialiseres.

Kamilla Sharma

Administrerende direktør

Bransjekunnskaper:
IT, IKT, Fiber og Datacom, Servicenæring, Grunder, Næringslivsleder fra privat næringsliv, Offentlig forvaltning.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Strategi & innovasjonsledelse, prosessledelse, kundeledelse, kommersielledelse & digitalisering.

Runar Brøvig

Leder inkubator og program

Bransjekunnskaper:
Helse og bioteknologi, life science.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Innovasjon, forskning, finansiering, helseteknologi, strategisk ledelse, styreverv og forretningsutvikling.

Christopher Rosenkilde

CFO og senior forretningsutvikler

Bransjekunnskap:
Finansiering, oppstarts – og vekstbedrifter, reiselivsnæring 

Nøkkelkvalifikasjoner 
Offentlig og privat finansiering, scaleups, markedsavklaring og kommersialisering, innovasjonsprosjekter

Ludvig Nordal

Senior Forretningsutvikler & Forny ansvarlig

Bransjekunnskaper:
Telecom, oljebransjen, prosessindustri.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Innovasjon, prosjektledelse, prosessforbedring, kundelojalitet, forretningsmodeller.

Karina Gabrielsen

Senior Forretningsutvikler

Bransjekunnskaper:
Bank og finans, fornybar energi, ledelse og strategiutvikling.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Analyse, økonomi, strategi, prosjekt, prosess.

Ranveig Stalsberg

Senior Forretningsutvikler

Bransjekunnskaper:
Dagligvarebransjen, oljebransjen, prosessindustri, oppstartsbedrifter.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Prosjektledelse, design thinking, lean startup, merkevarebygging & teknologi.

Daniel Megård

Forretningsutvikler

Bransjekunnskap: Bank og Finans, landbruk, retail og startups.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Innovasjon, forretningsmodeller, strategi, lean startup og design thinking

Maren Torve

Forretningsutvikler

Bransjekunnskap: Markedsføring, media og teknologi, innholdsproduksjon, retail, startups. 

Nøkkelkvalifikasjoner:
Merkevarebygging, innovasjon, prosjekt, design thinking, medieteknologi og design. 

Kristen Strat

Senior Forretningsutvikler

Bransjekunnskaper:
Telekommunikasjon. 

Nøkkelkvalifikasjoner:
Prosjektstyring, administrasjon og selskapsutvikling. 

Telefon

37 29 51 80

E-post

post@innoventussor.no

Adresse Kristiansand (post)

Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand

Adresse Grimstad

Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 Grimstad

Følg oss på

Nyhetsbrev