Skip to main content

Våre ansatte

Innoventus Sør består av et team med bred sammensatt kompetanse fra ulike områder som innen kommersialisering av forsknings- og innovasjonsprosjekter. Sammen ivaretar vi hele kompetanseområdet fra oppstart til lansering for å kunne utfordre og støtte når din idé skal kommersialiseres.

Christopher Krohn

Christopher Krohn

Senior forretningsutvikler

Bransjekunnskaper: Vekstbedrifter, SAAS, Investorkapital, Operations og Strategi.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Digitalisering, software-utvikling, organisasjonsutvikling og kapitalstrategi.

+47 479 07 210

Christopher Rosenkilde

Christopher Rosenkilde

CFO og senior forretningsutvikler

Bransjekunnskap:
Finansiering, oppstarts – og vekstbedrifter, reiselivsnæring 

Nøkkelkvalifikasjoner 
Offentlig og privat finansiering, scaleups, markedsavklaring og kommersialisering, innovasjonsprosjekter

+ 47 902 43 198

Klara Elizabeth Ruud

Klara Ruud

Forretningsutvikler

Bransjekunnskaper:
Entreprenørskap, forretningsutvikling, markedsføring, finans, AI.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Internasjonal forretningsledelse, strategisk ledelse, merkevarebygging, design thinking og innovasjon.

+47 988 14 632

Lars Andreas Grønningsæter Aglen

Lars Andreas Grønningsæter Aglen

Administrerende direktør

Bransjekunnskaper:
Entreprenørskap, eCommerce, varehandel.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Ledelse, forretningsutvikling, digitalisering, offentlige anskaffelser, produktutvikling, økonomisk styring og  corporate finance.

+47 472 93 967

Maren Torve

Forretningsutvikler

Bransjekunnskap: Markedsføring, media og teknologi, innholdsproduksjon, retail, startups. 

Nøkkelkvalifikasjoner:
Merkevarebygging, innovasjon, prosjekt, design thinking, medieteknologi og design. 

+47 412 18 122

Ranveig Stalsberg

Senior Forretningsutvikler og Kompetansemegler

Bransjekunnskaper:
Dagligvarebransjen, prosessindustri, forskning og startups.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Teknologiutvikling, innovasjonsledelse, produkt- og tjenestedesign, prosessledelse og merkevarebygging. 

+47 993 55 995

Runar Brøvig

Leder inkubator og program

Bransjekunnskaper:
Helse og bioteknologi, life science.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Innovasjon, forskning, finansiering, helseteknologi, strategisk ledelse, styreverv og forretningsutvikling.

+47 466 60 641