Våre ansatte

Innoventus Sør består av et team med bred sammensatt kompetanse fra ulike områder som innen kommersialisering av forsknings- og innovasjonsprosjekter. Sammen ivaretar vi hele kompetanseområdet fra oppstart til lansering for å kunne utfordre og støtte når din idé skal kommersialiseres.

Lars Andreas Grønningsæter Aglen

Lars Andreas Grønningsæter Aglen

Administrerende direktør

Bransjekunnskaper:
Entreprenørskap, eCommerce, varehandel.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Ledelse, forretningsutvikling, digitalisering, offentlige anskaffelser, produktutvikling, økonomisk styring og  corporate finance.

Runar Brøvig

Leder inkubator og program

Bransjekunnskaper:
Helse og bioteknologi, life science.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Innovasjon, forskning, finansiering, helseteknologi, strategisk ledelse, styreverv og forretningsutvikling.

Christopher Rosenkilde

Christopher Rosenkilde

CFO og senior forretningsutvikler

Bransjekunnskap:
Finansiering, oppstarts – og vekstbedrifter, reiselivsnæring 

Nøkkelkvalifikasjoner 
Offentlig og privat finansiering, scaleups, markedsavklaring og kommersialisering, innovasjonsprosjekter

Ranveig Stalsberg

Senior Forretningsutvikler og Kompetansemegler

Bransjekunnskaper:
Dagligvarebransjen, prosessindustri, forskning og startups.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Teknologiutvikling, innovasjonsledelse, produkt- og tjenestedesign, prosessledelse og merkevarebygging. 

Maren Torve

Forretningsutvikler

Bransjekunnskap: Markedsføring, media og teknologi, innholdsproduksjon, retail, startups. 

Nøkkelkvalifikasjoner:
Merkevarebygging, innovasjon, prosjekt, design thinking, medieteknologi og design. 

Elizabeth Rojas

Senior forretningsutvikler

Bransjekunnskaper:
Klima, miljø og omstillingsarbeid, offentlig sektor. 

Nøkkelkvalifikasjoner:
Sirkulærøkonomi, bærekraftig forretningsmodellering og kommunikasjon, grønn innovasjon og omstilling, bærekraftige strategier og planer. 

Telefon

37 29 51 80

E-post

post@innoventussor.no

Adresse Kristiansand (post)

Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand

Adresse Grimstad

Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 Grimstad

Følg oss på

Nyhetsbrev