, ,

Gründer Academy

Innoventus Sør sammen med The Factory, Validé og VIS har inngått et samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank om et nytt akseleratorprogram; GründerAcademy. For første gang går miljøene sammen om å skape et solid gründerløft!   Har…
,

Bærekraft tuftet på profitt

Innoventus Sør, Klimapartnere Agder, Næringsforeningen og Greenstat lanserer nytt bærekraftprogram på nyåret. Nå søker vi bedrifter som ønsker å bli bedre på bærekraft, og som ser nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet. Koronakrisen…

ANNERLEDESÅRET

  Vi trenger ikke å bruke mange ord for å beskrive annerledesåret vi er i ferd med å legge bak oss. En betydelig omstilling, der digital transformasjon har vært helt avgjørende, gir et godt bilde av 2020. Når vi legger til høyt…

Blir med i Klimapartnere

Innoventus Sør slutter seg til Klimapartnere, et nettverk som skal gjøre næringslivet grønnere. - Vi er stolt over at en viktig og fremoverlent aktør som Innoventus Sør blir med på laget. Det er flott at Innoventus Sør bruker sin…

Hvordan katapult-ordningen kan styrke din bedrifts konkurranseevne

At store bedrifter har egne testsentre og en enorm kompetansebase, kan små og mellomstore bedrifter nå også dra nytte av. Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr bedrifter både fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. -…

Julehilsen

Kjære venner 2020 er snart historie, og vi kan alle sammen se tilbake på et år som har vært alt annet enn normalt. Nå nærmer vi oss en høytid, og det gir oss muligheten til et tilbakeblikk. Innoventus Sør har et kundeløfte som…

Med folket i ryggen

Å finne 100 investorer med 10 000 kroner hver, kan være enklere enn å finne 1 investor med 1 million. - Crowdfunding, eller folkefinansiering, er blitt en ny kilde til risikokapital for selskaper i tidligfase. At mange små investorer…
workshop

Hvilken kundeplan har du for din bedrift?

Uansett sted, bransje eller tid er kunden viktig for alle virksomheter. I 2006 besøkte jeg et stort konsern i Oslo, og det er spesielt én ting som har satt seg på minnet. I lobbyen hang det en stor gullramme, og budskapet i rammen var ganske…
,

Viktig kunnskap for deg som er gründer

Denne høsten har Advokatfirma Tofte DA igjen gjennomført Jus-skolen for gründere, og tilbakemeldingene vitner om stort engasjement og nyttig læring. Fokusområdene som har blitt behandlet er kontrakt og avtalerett, arbeidsrett, selskapsrett…

Sharma bidro til NOU om næringslivet i distriktene

Onsdag la Distriktsnæringsutvalget fram sin rapport. Administrerende direktør i Innoventus Sør, Kamilla Sharma, har vært sentral i arbeidet. - Som leder av et innovasjonsselskap har jeg bred erfaringsbakgrunn og innsikt i en rekke bransjer.…