Skip to main content
Team Innoventus Sør

Innoventus Sør starter høsten med full inkubator

Innoventus Sør har stor pågang av oppstartsselskaper og har nå fullt opp med gründere i inkubatorprogrammet.   

Den 5. september sparket Innoventus Sør i gang høstprogrammet med den første av fem samlinger i kapitalinnhenting for inkubatorbedriftene. Dette er en fortsettelse av Investor Ready akseleratoren som ble gjennomført tidligere i år. I høst inkluderer programmet også emner som «Go to market-strategi,» internasjonalisering, skalering av oppstartsselskaper, organisasjonsbygging og bærekraftig forretningsmodellering, avslører inkubatorleder Runar Brøvig fra Innoventus Sør. I tillegg vil bedriftene få verdifull rådgivning fra Innoventus Sør sine forretningsutviklere for å sikre rask fremgang i selskapet.  

Vi er strålende glade over å kunngjøre at vårt inkubasjonsprogram nå er helt fullt! Vi har hele 30 bedrifter i vår inkubatorportefølje, og hele ni av dem er helt nye oppstartsbedrifter. Dette representerer en bemerkelsesverdig oppgang, og per nå opererer vi med en venteliste, sier en fornøyd Runar Brøvig, inkubatorleder hos Innoventus Sør. 

Første av fem samlinger i kapitalinnhenting for inkubatorbedriftene med Vekstpartner og Innoventus Sør
F.v. Atle Riskedal fra Vekstpartner, Lars A. Grønningsæter Aglen og Runar Brøvig hos Innoventus Sør.

Det faktum at inkubatorprogrammet er fullt i Innoventus Sør representerer en viktig milepæl for oss. Vi er glade for å se at vi tiltrekker oss flere bedrifter, til tross for en rapportert nedgang i entreprenøraktivitet på landsbasis, sier Lars Andreas Grønningsæter Aglen, administrerende direktør hos Innoventus Sør. Vi investerer mye tid og energi i å finne de beste ideene og utvikle programmene våre for selskapene som er en del av inkubatoren vår. 

Jeg er svært stolt av Runar Brøvig og hele teamet hos Innoventus Sør som har bidratt til å øke aktivitetsnivået på Agder. Samtidig er Innoventus Sør dedikert til å støtte de som virkelig ønsker å utvikle næringslivet på Agder. Vi jobber derfor med å øke kapasiteten vår og vurderer nye medlemskapsmodeller for å kunne ta imot enda flere oppstartsbedrifter, sier Lars Andreas Grønningsæter Aglen. 

Satser for å fortsette den positive trenden

Med 30 selskaper i inkubatorprogrammet, i tillegg til selskaper som er tilknyttet andre programmer som Innoventus Sør holder, har Innoventus Sør per nå en portefølje på totalt 40 selskaper som det jobbes aktivt med.   

Det er veldig artig å få jobbe med så mange ulike caser og mennesker som sitter med unik erfaring og god kompetanse hver eneste dag. Det er også viktig for oss at våre medlemmer blir en del av et godt gründermiljø, slik at de kan dele erfaringer seg imellom. Ekstra kjekt er det når det blir verdifulle synergier og samarbeid mellom oppstartsselskapene, sier Maren Torve, community manager.  

Fantastisk oppmøte på GründerKveld på Håndverkeren i Kristiansand.

Vi arrangerer også sosiale aktiviteter for at gründerånden kan spres, skape tettere relasjoner og inspirerer til at flere velger å staste på egen innovative bedrift på Agder, legger Klara  Ruud, arrangementsansvarlig til. GründerKveld er et tilbud som er åpent for alle, dette holdes hver siste torsdag i måneden.

GründerKveld er et initiativ av Innoventus Sør og arrangeres i samarbeid med Driv Agder, Business Region Kristiansand, UiA Nyskaping, Bølgen Bærekraftsenter og E-Waves.

Et videreutviklet akseleratorprogram med nye temaer og dyktige foredragsholdere

Etter vellykkede resultater fra kull 1 av akseleratoren Investor Ready, inkludert vellykket kapitalinnhenting for selskaper som Eldrift AS, SAFI Brannsikring AS, Beehive Project AS og NewBringer AS, starter vi nå et nytt akseleratorprogram. Høstens program består av interessante og relevante temaer som vil bidra til at oppstartsselskaper sikrer nødvendig kapital på vei til kommersialisering i markedet. Vi vil fortsette å satse på det som gir resultater og verdi til bedriftene i inkubasjonsprogrammet vårt, sier inkubatorleder Runar Brøvig. 

Gjennom Investor Ready akseleratoren får bedriftene innsikt i de viktigste kriteriene som investorer ser etter før de bestemmer seg for å investere. Dette inkluderer trening i å holde relevante investorpresentasjoner og forståelse for forventningene som stilles til selskapsgjennomgang, såkalte due diligence-prosesser. Gründerne vil også få solid forståelse for investorprosesser generelt. Vi starter opp kull 2 av Investor Ready våren 2024 

Oppstartsbedrifter spiller en nøkkelrolle i å skape nye arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk vekst, både lokalt og nasjonalt. Oppstartsselskapene i Norge bidrar årlig til verdiskaping på over 70 milliarder kroner. Forskning viser også at akseleratorer bidrar til å korte ned tiden fra idé til marked og dermed akselererer samfunnets utvikling. 

Investordag med besøk av Lars Rinnan og Skyfall ved Preben Songe-Møller.

Nyansatt med en viktig oppgave 

Tilgang til kapital og kompetanse er to helt avgjørende faktorer for at oppstartsselskapene skal lykkes, og dette er noe jeg gleder meg til å jobbe med, sier Christopher Krohn, nyansatt forretningsutvikler hos Innoventus Sør. Tall fra SSB viser at nesten tre av fire bedrifter ikke overlever oppstartsfasen på grunn av mangel på tidlig finansiering. Jeg har selv erfaring som gründer, og forstår hvor kritisk tidligfasekapital er for å opprettholde nødvendig fart i bedriftens utvikling. Vi har store planer på gang, og jeg ser frem til å samarbeide med de mange spennende aktørene i vår region for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser sammen. 

Senior forretningsutvikler, Christopher Krohn skal jobbe med øke tidligfasekapital til innovative gründere på Agder.
Elizabeth Rojas foran Bærekraftmålene

Klimasats – en støtteordning for klima- og omstillingstiltak i kommuner og fylkeskommuner.

Klimasats gjør det enda enklere å gjennomføre klima- og omstillingstiltak i kommunen og fylkeskommunen. Støtteordningen åpner også for samarbeid til grønn omstilling med næringslivet og kommunale foretak. Elizabeth Rojas, senior forretningsutvikler hos Innoventus Sør, er engasjert på vegne av Statsforvalteren og Agder fylkeskommune til å hjelpe kommunene i Agder med sine prosjektsøknader.

Miljødirektoratets Klimasatsordning er øremerket med 100 MNOK, i tillegg kan fylkeskommunen hjelpe til med finansiering av prosjektene.  Klimasats skal finansiere klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser på kort og lang sikt. Dette skal bidra til omstillingen mot et lavutslippssamfunn.

Klimasats gir en unik mulighet til alle kommunene i Agder som ønsker å gjennomføre ikke bare klimatiltak, men også utprøvde og innovative prosjekter. Grønn omstilling krever nye tanker, mer bevissthet og ikke minst sirkulære modeller. Jeg håper at flere kommuner i Agder benytter mulighetene som Klimasats gir, og at flere sender flere søknader til Miljødirektoratets Klimasats,

sier Elizabeth Rojas

Her kommer 6 tips for å starte med Klimasatsprosjekt

 1. Finn ut hva som gir de største utslippene i din kommune.
 2. Kartlegg hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere utslippene eller sette i gang omstillingsarbeid. 
 3. Forankre prosjektet i din kommune. Involver ledere og medarbeidere i prosessen, og husk egeninnsats gir uttelling, 600 kr per time.
 4. Koble prosjektet til overordnede planer og strategier, og synliggjør det. Dette er avgjørende for å få gjennomslag hos Miljødirektoratet.
 5. Meld dere på Klimasats-uka.
  • Her vil du få konkrete innspill til videre arbeid og rådgivning til resten av prosessen.
 6. Samarbeid med andre kommuner, kommunale foretak og næringslivet.

Det er ikke komplisert å søke klimasats, og prosjektet må ikke være stort og nyskapende for å legge inn en søknad. Det viktigste man må gjøre er å finne ut er at prosjektet er forankret i din kommune, bidrar til å redusere klimagassutslipp og også til omstilling,

sier Elizabeth Rojas.

Meld deg på Klimasats-uka

Uke 2, fra 9. januar til 13. januar skal Agder Fylkeskommune organisere en hel uke for å inspirere, diskutere og sparke i gang nye ideer og prosjekter til Klimasats – Klimasats-uka. Elizabeth Rojas og fagpersoner fra fylkeskommunen skal være med for guide, gi informasjon og tips for å lettere få gjennomslag på søknadene.

Høres dette spennende eller relevant ut ta kontakt med oss i Innoventus Sør ved Elizabeth Rojas på mail elizabeth.rojas@innoventussor.no eller på telefon 99107415. 

Fokus på kundetilfredshet gir gode resultater

Vi som har vårt daglige virke i Innoventus Sør er drevet av et overordnet ønske om å levere over forventning. Faglig kompetanse, effektivitet og fokus på løsninger er helt avgjørende i samspillet mellom våre ressurspersoner og bedriftene som er tilknyttet inkubatoren. Vår tilnærming overfor den enkelte bedrift er basert på tilgjengelighet og en kontinuerlig behovsavklaring. Vi får stadig gode tilbakemeldinger, men det er likevel spennende og oppløftende å lese resultatene fra den anonyme Kundetilfredsundersøkelsen som publiseres årlig.

Gjennomsnittlig score over nasjonale resultater

Det er SIVA som står for den årlige undersøkelsen, og resultatene for 2021 gir oss mange gode grunner til å være fornøyd med fjorårets innsats. Vi oppnår en gjennomsnittlig score over de nasjonale resultatene, og vi bruker det som inspirasjon til å fortsette med den gode rådgivningen vi leverer hver eneste dag.

Resultater fra Kundetilfredshetsundersøkelsen 21

Gode resultater gir næring til både motivasjon og stolthet

Bedriftene som er i inkubatoren er svært tilfreds med bistanden de får fra Innoventus Sør. Her er vi på høyde med de nasjonale resultatene. Når det gjelder relevansen av det vi leverer ser vi at resultatet er over landsresultatet. Vi tar med oss de gode resultatene videre, og vi gjør alt vi kan for å innfri både ønsker og behov som den enkelte bedrift har også inneværende år.

«Som gründer er det mange ting man ikke er klar over at man bør tenke på. Det er til stor hjelp å ha tilgang på kunnskap og kompetanse som kan støtte og utvide kunnskapsbasen vår. Det har også gjort at jeg ikke føler meg så alene. Det er godt å vite at det finnes noen å spørre».

Anonym gründer

Innoventus Sør leverer tjenester innenfor en lang rekke fagdisipliner

Vårt bidrag innebærer et bredt spekter av bistand som den enkelte bedrift benytter seg av. Vi er veldig glade for resultatene i undersøkelsen, som viser at respondentene rangerer våre tjenester høyere enn gjennomsnittet på landsbasis. Vår bistand innebærer for øvrig utvikling av produkt/tjenester, forretningsplan, markedsstrategi, juridisk hjelp, økonomistyring etc.

Tydelige målsetninger for fremtidens næringsliv

En gründer opplever svært ofte at det er svært mange ting som må håndteres i forbindelse med oppstarten, og de fleste kjenner på utilstrekkelighet i denne fasen. Innoventus Sør er en non-profitt-aktør som har i oppdrag å bidra til å etablere, utvikle og bevare arbeidsplasser i region Agder. I vårt inkubasjonsprogram har vi som målsetning å utvikle fremtidens næringsliv. Dette gjør vi ved å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og ved å gi ny vekst i etablert næringsliv. Overordnet målsetning er å øke den nasjonale verdiskapingen.

«Vi hadde ikke klart og gjennom føre vårt produkt/prosjekt uten støtte/hjelp/rådgiving uten inkubatoren»

Anonym gründer

Vårt kundeløfte gir trygghet for den enkelte gründer

Vårt kundeløfte er tilsvarende tydelig som våre målsetninger; vi skal utgjøre en forskjell ved å utfordre og støtte når nye ideer skal kommersialiseres. Det innebærer at vi skal utgjøre en forskjell ved å tilføre riktig kompetanse og erfaring. Videre skal vi opptre som en utfordrer, ved å tørre å stille vanskelige spørsmål. Til slutt skal vi støtte slik at gründeren lykkes. 

For å sikre en best mulig prosess for den enkelte gründer bidrar vi innenfor et bredt spekter av faglige disipliner.

 • Vi fungerer som en dedikert rådgiver.
 • Vi tilbyr rådgivning og verktøy for økt markeds- og kundeforståelse.
 • Vi innehar et rikt nettverk bestående av ressurspersoner og finansieringsordninger.
 • Vi tilbyr 75% markedsstøtte på relevante tjenester.
 • Vi har attraktive og sentralt plassert kontor- og møtefasiliteter.
 • Vi arrangerer faglige og sosiale kurs og events. 

Hardt arbeid i kombinasjon med smartness gir levedyktige bedrifter

Det kan være fristende å endre overskriften i denne artikkelen til «Gode resultater gir økt kundetilfredshet». For at vi skal lykkes med vårt bidrag til å skape levedyktige bedrifter i landsdelen er vi helt avhengige av gode resultater. Vi ønsker derfor å berømme den enkelte bedrift som er tilknyttet vårt nettverk, først og fremst for at de viser en stayer-evne som virkelig krever sin kvinne/mann. Erfaringen vår er at hardt arbeid i kombinasjon med smartness gir ønsket effekt. Vi er stolt av det laget som til enhver tid er i vår inkubator, og vi er stolte over de gode resultatene som den enkelte bedrift klarer å oppnå.

«God støtte gjennom prosessen, og relevant påkobling av kompetanse i inkubatorens nettverk. Uunnværlig i en start-up med et lite team».

Anonym gründer

Ny stilling som Senior forretningsutvikler.

Søknadsfristen er utløpt.

Sørlandets innovasjonsselskap Innoventus Sør forsterker laget ! Vi er i denne forbindelse på utkikk etter senior forretningsutviklere med bakgrunn og interesse for innovasjon, entreprenørskap og skalering. Har du det vi leter etter?

Bli med i vårt team! Vi søker en erfaren person som har teft for business og som trives å jobbe med oppstarts- og vekstbedrifter. Vi ønsker en fremoverlent, relasjonsbyggende og tillitsvekkende person som vil bidra med å forme stillingen/rollen inn i organisasjonen og som ønsker å utvikle seg i takt med innovasjonsselskapet.

Sørlandets næringsliv er i sterk vekst. Innoventus Sør bidrar til denne veksten ved å skape nytt næringsliv og å skape ny vekst i etablert næringsliv. Vi ønsker å forsterke vår satsing på å skape ny vekst i etablerte bedrifter, samtidig som det er fokus på nyskaping. Dette kan være gjennom nye forretningsmodeller, omstilling til Industri 4.0, spin-off’s, bærekraft og digitalisering for å nevne noen sentrale områder.

Er dette deg? Da ser vi frem til å motta din søknad!
Arbeidssted: Kristiansand/Grimstad

Vi tilbyr

 • En dynamisk organisasjon som er preget av fleksibilitet hvor du får jobbe sammen med dyktige kolleger
 • Bidra i utviklingen av region Agder
 • Et av Sørlandets mest spennende innovasjonsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Et aktivt sosialt miljø

Arbeidsoppgaver

 • Forretningsutvikling for oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter
 • Iverksette og gjennomføre innovasjonsprosjekter i etablerte bedrifter
 • Bidra med entreprenørskapskultur og kompetansebygging
 • Bidra til samhandling mellom oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter
 • Prosjektledelse for strategiske prosjekter for å utvikle region Agder

Personlige egenskaper

 • Strukturert og systematisk arbeidsform
 • Analytisk og forretningsorientert
 • Gode sosiale egenskaper og utpregede kommunikasjonsevner
 • Emosjonelt robust
 • Inkluderende og tillitsvekkende arbeidsform
 • God forretningsforståelse og evne til å identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter
 • Initiativrik og drivende
 • Ønske om stadig forbedring gjennom erfaringsutvikling i et godt faglig miljø
 • Dokumentert evne til å skape resultater og løsningsorientert fokus
 • Motiveres av å skape resultater sammen med andre
 • Har en tilhørighet til selskapets geografiske nedslagsfelt
 • At du fremstår med integritet og evner å håndtere etiske dilemma på en etterrettelig måte

Kvalifikasjoner

 • 5-10 års arbeidserfaring fra privat næringsliv og/eller offentlig sektor
 • Erfaring fra idèutvikling og kommersialisering
 • Erfaring fra privat og offentlig virksomhet
 • Erfaring fra arbeid med strategi og forretningsutvikling
 • Erfaring fra kontinuerlige forbedringsprosjekter
 • God innsikt i økonomi/finansområdet
 • Godt utviklet nettverk lokalt og regionalt

Utdanningsretning
Ledelse / Tech / Bærekraft / Digitalisering / Forretningsutvikling/ Prosjektledelse/ Økonomi / Admin

Utdanningsnivå
Høyskole/Universitet, Mastergrad / Siv.ing / Bachelor grad

Språk
Norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Noe reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon om stillingen, kontakt adm.dir Kamilla Sharma; mob: 40400099.

Kortfattet søknad og CV sendes via post@innoventussor.no snarest

Merk «Søknad Senior Forretningsutvikler»

 Vi intervjuer fortløpende til stillingen.

For informasjon om behandling av personopplysninger, se personvernerklæring på selskapets hjemmeside.

Siva-prisvinnerne viser vei i det grønne skiftet

 | Siva – selskapet for industrivekst

Siva-prisen går i år til Foamrox. Nyvinningen X-faktorprisen går til Ocean GeoLoop. Prisene på henholdvis 200 000 og 50 000 kroner ble delt ut av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe under Siva-konferansen tirsdag 3. mai.

Siva-sjef Andreas Krüger Enge mener de to selskapene er verdige vinnere i en konkurranse med mange og svært sterke kandidater.   

– Bedriftene i årets finaleheat viser at det går an å skape jobber i Norge, øke eksporten og redusere klimagassutslipp samtidig. Gjennom innovasjon, samhandling og kunnskapsdeling bidrar de hver eneste dag til å utvikle norsk næringsliv, sier Enge. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe er imponert over kandidatene, og håper de kan bidra til å inspirere andre. 

– Å bli nominert til Siva-prisen er i seg selv en annerkjennelse for den viktige jobben som gjøres for å skape ny aktivitet og grønne, lønnsomme arbeidsplasser over hele landet. De fem finalekandidatene har på hver sin måte vist enorm evne og vilje til å gripe muligheter og gi oss flere bein å stå på i årene fremover, sier Borten Moe. 

 En anerkjennelse
Daglig leder Glenn Alexander Jakobsen i Foamrox ser på det som en stor anerkjennelse å vinne Siva-prisen. 

– Vi er også ydmyke over å få prisen i konkurranse med anerkjente selskaper som vi har stor respekt for. En stor takk til Innoventus Sør for nominasjonen, til alle som stemte på oss,samt juryen. Vi ønsker også å rette en stor takk til entreprenører og byggherrer som har vist tillit til oss som leverandør, og for å våge å ta i bruk innovative og miljøvennlige løsninger i sine prosjekter. Det er grunnleggende for å kunne bidra til endringer i det grønne skiftet, sier Jakobsen.  

Vinneren av Sivas X-faktorpris 2022, Ocean GeoLoop, lar seg inspirere av utmerkelsen de har fått.
 
– Siden oppstarten har vi hatt stor nytte av Siva-strukturen, og flere innovasjonsselskaper og klynger er i dag viktige samarbeidspartnere for oss. Prisen inspirerer oss til fortsatt hardt og målrettet arbeid for å utvikle og kommersialisere miljøteknologi som vil bidra til å løse den kombinerte klima-, miljø og ressurskrisen, sier Odd-Geir Lademo, administrerende direktør i Ocean GeoLoop. 

Tema «Grønn eksport» 

Årets tema for Siva-prisen er «Grønn eksport». Formålet er å løfte fram bedrifter som har lykkes på eksportmarkedet, er klimavennlige og som har produksjon i Norge. 

Prisen går til virksomheter som utmerker seg på følgende kriterier: 

 • Produserer bærekraftige produkter og tjenester, med tydelig vekt på det grønne (klima/ miljø) 
 • Har en betydelig andel produksjon i Norge 
 • Har bygget en forretningsmodell og kultur som understøtter sirkulærøkonomi og eksport 
 • Har en betydelig og økende eksportandel 
 • For tidligfase bedrifter: Har konkrete planer om å eksportere – bearbeide markedet 

Bedriften kan også være en betydelig underleverandør til en større produsent som eksporterer. 

Rekordantall
Blant et rekordhøyt antall nominerte, gikk fem bedrifter videre til finalen etter en åpen avstemning. Av disse fem ble det utpekt en vinner av en fagjury bestående av Trude Margel, kommunikasjonssjef i fjorårets vinner Cinderella Eco Group, administrerende direktør Kathrine Myhre i Patentstyret, og konstituert administrerende direktør Andreas Krüger Enge i Siva. 

De øvrige finalistene til prisen var: 

 • Eide Fjordbruk AS, Eikelandsosen – Tredje-generasjon matprodusent som produserer kvalitetsmat i vestnorske fjorder. 
 • Lefdal Mine Datacenter AS, Nordfjord – Et av verdens grønneste datasentre.  
 • MT Separation AS, Flekkefjord – Designer og konstruerer membransystemer for mange industriområder. 
 • Wonderland AS, Rauma – Blant de største ferdigvareprodusentene i Møre og Romsdal og en av Skandinavias ledende aktører innen senger og madrasser. 

Årlig pris 

Siva-prisen ble i år delt ut for sjuende gang. Tidligere vinnere inkluderer NCE Maritime Clean Tech (2016), Oslo Cancer Cluster Incubator (2017), Brødrene Aa (2018), Hallingplast (2019), ArticNutrition (2020) og Cinderella Eco Group (2021). 

Prispengene har blitt benyttet til fremtidsrettede satsinger på prosjekter, nettverksutvikling og utvidelse av virksomhetene. Aktørene er forskjellig i type virksomhet, men felles for alle er evnen og viljen til innovasjon og nytenking. 

Bli kjent med Christopher Rosenkilde, ny CFO i Innoventus Sør!

Christopher starter som CFO Innoventus Sør fra 1.april 2022. Vi gleder oss til å få han som en del av teamet vårt. For at dere skal bli bedre kjent med han, stilte vi ham tre spørsmål: Hvem er du, hva har du gjort tidligere og hva ser du frem til i Innoventus Sør? Her er hva han svarte.

Jeg er født og oppvokst i Kristiansand, men har tilbrakt flere år i utlandet – og de siste årene har jeg vært lokalisert i Bergen. Jeg har lenge hatt et ønske om å komme tilbake til Kristiansand, og ble veldig glad da jeg fikk høre om den spennende jobben som CFO i Innoventus Sør. I fritiden liker jeg å gå turer og trives med opplevelser i naturen;  som fiske etter sjøørret og laks, turer i Jegersberg og bymarka og båtturer i skjærgården. Jeg flytter til Lund, og det er veldig fint å bo bynært og kunne benytte seg av alle tilbudene i sentrum. En tur rundt Tangen og strandpromenaden med lunsj en lørdags formiddag er alltid hyggelig!

De siste årene har jeg jobbet mye med oppstartsbedrifter og gründere i Innovasjon Norge Vestland, men jeg har jobbet i Innovasjon Norge helt siden 2004 da jeg overtok ledelsen av Innovasjon Norges kontor i Hamburg. Tyskland er et veldig viktig marked for norsk reiselivsnæring og jeg har også god kjennskap til reiselivet gjennom tidligere stillinger, bl.a. som markedssjef i Fjord Norge  (tilsvarende Visit Sørlandet). I Innovasjon Norge har jeg dessuten hatt mye kontakt med andre aktører i økosystemet for gründere og oppstartsbedrifter, som inkubatorer, næringshager, co-working spaces, Connect Vest, Forskningsrådet og fylkeskommunen, og jeg regner med at dette også vil være viktige kontaktpunkt i min nye jobb i Innoventus Sør. Jeg synes det er spennende å jobbe med investorer og gleder meg til å få oversikt over investormiljøene her på Sørlandet og bli bedre kjent med dem.

I den nye jobben regner jeg med å jobbe tett med våre oppdragsgivere og eiere ifm prosjektfinansiering, og jeg gleder meg til å bidra til forretningsutvikling for våre kunder og næringsutvikling på Sørlandet. Jeg tror det er en fordel å ha god kjennskap til virkemiddelapparatet, og hvilke vurderinger som gjøres i forbindelse med prosjektfinansiering. Jeg har lang erfaring med prosjektregnskap, kontroll og rapportering opp mot oppdragsgivere, som ulike departementer og fylkeskommunen – og det vil nok komme godt med i den nye jobben også.

Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med alle kundene våre – og ikke minst å bli del av et godt team med gode kollegaer i Innoventus Sør.

Administrerende direktør Kamilla Sharma ser stort frem til Christopher blir en del av team Innoventus Sør. «Han har en meget relevant kompetanse og erfaring som vil være med å utvikle Innoventus Sør videre, og næringslivet på Agder. Vi gleder oss!»

Hvordan kan Norsk Katapult styrke din bedrifts konkurranseevne?

At store bedrifter har egne testsentre og en enorm kompetansebase, kan små og mellomstore bedrifter nå også dra nytte av.

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr bedrifter både fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk.

– Dagens løsninger og produksjonsmetoder utfordres av sterk global konkurranse, raske teknologiskift og det grønne skiftet. Evnen til å ta i bruk ny teknologi og nye metoder er avgjørende for bedriftenes fremtidige konkurransekraft. Gjennom Norsk Katapult kan både små og store bedrifter få hjelp til å akselerere utviklingen av nye, eller optimalisering av eksisterende, produkter, tjenester eller produksjonsprosesser, sier Kristine Ribe-Christensen.

Hun er COO og inkubatorleder i innovasjonsselskapet Innoventus Sør og medlem av det nasjonale ekspertutvalget knyttet til Norsk Katapult. Ribe-Christensen har lang erfaring fra privat næringsliv og ulike markeder, og har gjennom sin yrkeskarriere jobbet mye med omstilling og identifisering av nye markedsmuligheter.

– Bedrifter i alle bransjer og industrier konkurrerer i stadig økende grad på å forbedre kvalitet, funksjonalitet, design og kostnadseffektivitet. Norsk Katapult er etablert for å styrke innovasjonsevnen til små og mellomstore bedrifter over hele landet, og på denne måten sikre fremtidig konkurransekraft, sysselsetting og verdiskapning i Norge. De fleste SMB-er har ikke råd til å bygge egne testsenter eller ansette spesialistkompetanse på et usikkert idekonsept i en tidligfase, men gjennom Norsk Katapult kan de også få tilgang til de store bedriftenes kompetanse og testfasiliteter, fortsetter Kristine Ribe-Christensen.

Norsk Katapult gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, slik at ideer og konsepter utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Per i dag er det etablert og bygget opp fem nasjonale katapultsentre, hvorav ett i Agder. Future Materials er lokalisert i Grimstad, og har med seg partnere som Elkem, Resitec, MIL, Norner, Arendals Fossekompani og UiA på laget. Katapultsenteret bistår bedrifter over hele landet med sin kompetanse og infrastruktur, og har så langt bistått flere hundre små- og mellomstore bedrifter tilknyttet SIVA-nettverket.

– Kort fortalt kan man si at katapultsentrene bidrar til en enklere, raskere og rimeligere vei fra idé til markedsintroduksjon. Mindre selskaper får mulighet til å teste ut nye, fremtidige løsninger uten at det krever store investeringer eller ekspertkompetanse internt i bedriften. Det finnes også gode finansieringsmuligheter for små- og mellomstore bedrifter gjennom SIVA-partnere som Innoventus Sør. Vi håper at flere vil benytte seg av denne muligheten og oppfordrer bedrifter til å ta kontakt for en uforpliktende samtale, sier Ribe-Christensen.

Her er noen eksempler på hvordan katapultsentrene har bistått bedrifter:

 • En bedrift som er berørt av C-19, mindre produksjonskapasitet og høyere produksjonskostnader, ønsker å se på om det er mulig å flytte produksjon hjem til Norge.
 • En bedrift som har fått nye krav fra storkunde om forpakning og emballasje får bistand til å finne optimal pakkeprosess og emballasje som tilfredsstiller nye krav.
 • En bedrift med fokus på miljø og sirkulærøkonomi får hjelp til å finne optimal materialsammensetning i et livsløpsperspektiv.
 • En bedrift i vekstfase ser etter muligheter for å effektivisere manuelle prosesser og får bistand til å undersøke alternativ teknologi som kan gi mer effektiv produksjon, samtidig som kvalitet og kostnadsnivå opprettholdes.

Kvinnelige gründere. Hvorfor ikke bare gründer?

Sørlandets innovasjonsselskap Innoventus Sør har alltid hatt en aktiv rolle for å øke andelen kvinnelige gründere og investorer. Fokuset på mangfold og verdiskapning i næringslivet er kanskje viktigere enn noen gang, og fredag 4. mars var nærmere seksti fremoverlente og energiske kvinner samlet for å dele erfaringer. Innleggene vitnet om at reisen som den enkelte gründer har lagt ut på er fylt av både opp- og nedturer. Innoventus Sør har arrangert årlige samlinger for kvinnelige gründere siden 2015, og behovet for å rette fokuset mot denne gruppen har ikke blitt mindre i løpet av de siste syv årene. Inntrykket man sitter igjen med etter en innholdsrik og spennende ettermiddag er at vi må brette opp ermene og fortsette arbeidet med å legge forholdene til rette for kunnskapsrike og modige kvinner som satser.

Bente Hafslund Rysstad er daglig leder og gründer av by Bente, og hun fikk gleden av å åpne samlingen ved å fortelle om hvordan verdifull veiledning fra engasjerte forretningsutviklere i Innoventus Sør har gitt henne både positiv og gjennomtenkt fremdrift. Det er ekstremt mange ting som må på plass før man etablerer et selskap, og innhenting av kapital er bare én av mange utfordringer. Bente beskrev hvor krevende det kan være å presentere produktet for potensielle investorer når de i all hovedsak er menn. Denne problemstillingen var en bevisstgjørende innledning og et treffende anslag for dagens tematikk.

Kjønnsrollene innen gründerskap er i utakt

For å løfte problemstillingene fram, og samtidig presentere mulighetsrommet for kvinnelige gründere, fikk vi servert refleksjoner og innspill til ettertanke fra dagens moderator. Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, har jobbet med denne type utfordringer i en årrekke, og hun innledet med å problematisere hvorfor vi benevner kvinnelige gründere som kvinner. Hvorfor ikke bare gründer? Svaret er like enkelt som det er komplisert; kjønnsrollene innenfor gründerskap gjenspeiler ikke nødvendigvis rollene slik vi ser i samfunnet for øvrig, og viljen til å investere bygger på andre premisser og forutsetninger enn mannlige preferanser. Innoventus Sør har derfor en svært viktig rolle i arbeidet med å synliggjøre problemstillingene, slik at forutsetningene for kvinnelige gründere blir på linje med den mannlige andelen gründere. I tillegg til den årlige konferansen inviterer Innoventus Sør til flere kontaktfora for kvinnelige gründere gjennom hele året.

Innoventus Sør, som Sørlandets innovasjonsselskap, er i denne sammenheng å løfte fram kvinnelige gründere og kvinnelige investorer slik at de får den plassen de fortjener i både nærings- og samfunnslivet. Tallenes tale er krystallklare: 96 % av alle som starter norske tek-selskaper er menn, 83 % av daglige ledere i norske aksjeselskap er menn, 81 % av styremedlemmene i norske aksjeselskap er menn og i 2021 gikk 80 % av alt aksjeutbytte til menn.

«Til tross for at likestillingen har kommet langt på en rekke områder ser vi at det fremdeles er en lang vei å gå innen selskapsstrukturene i næringslivet»,

understreker Kamilla Sharma.

Lokale gründere med store ambisjoner

Tilhørerne i salen fikk høre fire engasjerte gründere som fortalte om deres reise, med både opp- og nedturer. Gjennomgangsmelodien var at det er helt nødvendig med en stor dose tålmodighet for å lykkes. Det er mange hindringer som skal forseres på veien, og det er svært krevende å hente ekstern kapital. Som kvinne er det ekstra vanskelig å operere innen tek-markedet, først og fremst fordi potensielle investorer i all hovedsak er menn.

Vi fikk høre Vivian Fjell fra Rex Information fortelle om utvikling av programvare som digitaliserer undervisning. Løsningen innebærer at samspillet mellom avsender og mottaker i undervisningsøyemed forenkles ved bruk av gratis videomøter. Pr. i dag er det flere universiteter i Norge som har tatt i bruk løsningen. Målet til Rex Information er å få 10% av høyere utdanning på kundelisten, og det satses parallelt på SMB-markedet.

Jessica Romberg fra Kollektivet i Markensgate fortalte om en firedoblet omsetning til tross for den mye omtalte pandemien. Konseptet består av 20 kvinnelige gründere som har klart å skape en sørlandsk, grønn og bærekraftig gründersuksess.

FLXBL er en digital plattform som kobler deltakere og instruktører, slik at lokale treningstilbud blir synliggjort og tilgjengelige. Marianne Dalane og Synnøve Thoresen fortalte om reisen så langt. I høst vant de den regionale gründerprisen i regi av Gründer Academy, og til høsten skal de være med i den nasjonale finalen.

«Jeg har opplevd utfordringene det er å være kvinne i et mannsdominert tek-miljø, og jeg har derfor en klar oppfordring; stol på løsningen din og vær tålmodig»         

Vivian Fjell

Er det han eller hun som investerer?

For å se nærmere på problemstillingene som dukker opp når det gjelder andelen kvinnelige investorer vs. kapital fra mannlige investorer fikk vi høre et engasjerende innlegg fra Stackby.me. Madeleine Røed og Christine Kvaalen har en klar og tydelig misjon for selskapet som vant den regionale finalen i det første kullet av Gründer Academy i Oslo; nemlig å redusere kapitalbehovet gjennom å gjøre investeringer mer attraktive og tilgjengelige for nybegynnere, og spesielt kvinner.

Årsaken til at mange kvinner ikke investerer er, ifølge Stackby.me at kvinner føler at de mangler grunnkunnskap og mangler nettverk som gir anledning til diskusjoner og relevante tips.

Terje Klungland var en av de få mannlige i salen. Han var, bokstavelig talt, på hjemmebane denne gangen ettersom seminaret ble holdt i lokalene til Coworx. I dag hadde han på seg hatten til et annet selskap han bruker mye tid på. Connect er et selskap som kobler bedrifter med kompetent kapital, og Klungland rettet en tydelig henvendelse til lokale investorer om å komme på banen når det gjelder investering i lokale gründere. «Det er stor mangel på risikovillig kapital på Sørlandet, spesielt innen software», konkluderte Klungland.

Rotem Shneor er professor of Entrepreneurship på Universitetet i Agder. Kamilla Sharma introduserte han som «verdens beste innen fagfeltet Crowdfunding». Det skulle vise seg at hun hadde helt rett. Rotem løftet folkefinansiering opp på et helt eget nivå, og tilhørerne i salen fikk en kort og presis innføring i en finansieringsmulighet som flere og flere tar aktivt del i.

Neste mann, eller rettere sagt kvinne, på scenen var en minst like engasjert foredragsholder som de øvrige. Tone Kvåle jobber som investeringsanalytiker i Skagerak Capital. Hun representerer dermed en tek-investor med mer enn 15 års erfaring og en milliard i forvaltningskapital. Tone har et brennende engasjement for kvinnelige gründere og hun innehar en rolle som kan være med å påvirke beslutningstakere i næringslivet til å både se og lytte til kvinnelige gründere. Hun inviterte de kvinnelige gründerne i salen til å ta kontakt, og la dermed listen for fremtidens holdning fra investoren til den kvinnelige andelen gründere.

«Du må ha så tykk hud at du ikke trenger ryggrad»

Madeleine Røed / kommentar fra mannlig investor under oppstarten av selskapet

Les også sak fra FVN her

Høy innovasjonspuls på Sørlandet

2021 ble et hektisk år for Agder-bedriftene som er tilknyttet det nasjonale Inkubatorprogrammet.

– I løpet av fjoråret hentet bedriftene i inkubasjonsprogrammet 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Skattefunn, Forskningsmobilisering Agder, Norsk Katapult og regionale næringsfond. Bedriftene fikk også tilført 60 millioner i ny egenkapital gjennom emisjoner og ansvarlige lån, det er en økning på 10 millioner fra 2020, noe som viser at det var stor investeringsvilje også midt i en pandemi, forteller inkubatorleder/COO Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør.

Blant det nasjonale inkubasjonsprogrammet er det 33 regionale inkubatorer, hvor inkubatoren  Innoventus Sør er en av landets ledende. I likhet med de øvrige inkubatorene, tilbyr Innoventus Sør rådgivning innen forretningsutvikling og kommersialisering – enten med interne eller eksterne krefter – alt til en subsidiert pris. Inkubatoren tilbyr også et faglig og sosialt miljø som kobler sammen gründere, næringsliv, akademia, FoU-aktører, investorer og andre.

Flere kjente bedrifter er blant dem som har gått gjennom inkubatorprogrammet, blant annet Morild Norway, som i ti år har solgt eventyrlige refleksprodukter, DiaGraphIT, som dokumenterer medisinsk behandling gjennom en digital plattform og som nylig ble kjøpt opp av Kernel – og Maritime Communications Partner, som nå heter Telenor Maritime.

– De siste årene har vi sett en meget positiv utvikling i Agder, der økt inkubasjon har resultert i flere vekstbedrifter. Akkumulert omsetning og verdiskapning blant inkubatorbedriftene tilknyttet Innoventus Sør ligger godt over landsgjennomsnittet. Fra 2001 til 2020 har bedriftene omsatt for 6,9 milliarder kroner og skapt verdier for 1,6 milliarder kroner, forteller inkubatorleder/COO Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør.

FREMTIDENS NÆRINGSLIV
Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, i tillegg til å gi ny vekst i etablert næringsliv. Programmets visjon er å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter. Hovedformålet er økt nasjonal verdiskaping.

– For bedrifter som tenker nytt, både gründerselskaper og små og mellomstore bedrifter (SMB-er), finnes det flere offentlige støtteordninger. Hos SIVAs inkubatorer, som Innoventus Sør er en av, kan disse selskapene få bistand fra erfarne forretningsutviklere helt fra idé til kommersialisering og vekst. Vi gir råd knyttet til marked- og brukerinnsiktsanalyser, konseptualisering, forretningsmodellering, finansieringsmuligheter og mer. Rådgivning gjennom inkubasjonsprogrammet er subsidiert inntil 75% for oppstartsselskaper og SMB-er, sier Ribe-Christensen.

200 IDEER I ÅRET
Rundt 200 forretningsideer fra oppstartsselskaper og etablerte bedrifter bearbeides i inkubatoren hvert år.

Ideene er knyttet til innovative forretningsideer og mulig spin-off, et nytt produkt, en ny avdeling eller liknende. I løpet av et år arbeider inkubatoren med rundt 50 bedrifter i året, hvorav rundt halvparten er nye. Programmene som bedriftene gjennomgår, kan være korte (3-6 måneder) eller lange (1-3 år).

– Vi jobber side om side med bedriftene i et til to år. Teamet vårt består av åtte senior forretningsutviklere, med bred og lang erfaring fra det private næringsliv,  gründerbedrifter og offentlig forvaltning. Gjennom å vurdere store mengder forretningsideer – over 1100 bare de siste fem årene, og ved å jobbe tett med mange bedrifter – får vi en enorm oversikt over markeder og trender og hva som funker og ikke funker. Vi har en stor verktøykasse som vi bruker aktivt og skreddersyr til den enkelte bedrifts behov og fase, sier Ribe-Christensen.

Hun gleder seg over et høyt aktivitetsnivå, også gjennom pandemien.

– Selv i disse ekstraordinære tidene har det spiret og grodd godt i næringslivet på Sørlandet, sier Ribe-Christensen.

Innovasjonsånden var sterk under pandemien

2021 var preget av høy aktivitet, endringsvilje og ikke minst sterk innovasjonsånd!

Året var preget av hjemmekontor, noe som i utgangspunktet byr på utfordringer for initiativrike gründere som trenger kontakt med sparringspartnere, forretningsutviklere, investorer og mange flere. Løsningen har vært digital. For selv om vi i stor grad har vært hjemme, er det riktigere å si at vi har vært på Teams, Zoom og Google Meet!

Pandemien har ikke bare endret arbeidsmønster, men også markeder, forretningsmodeller og time-to-market strategier. Det er imponerende hvordan gründerne har snudd seg rundt – ikke bare én gang, men flere ganger – og holdt et tempo som er beundringsverdig. Det har gitt resultater, både for bedriftene som er tilknyttet inkubatorprogrammet, og for de mange bedriftene som har fått utløst midler gjennom Forskningsmobilisering Agder, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

At Innoventus Sør har et av landets ledende inkubasjonsprogrammer, er bra for regionen. For å styrke landsdelen ytterligere ble akseleratoren GrunderAcademy lansert i fjor. GrunderAcademy, som er i regi og sponset av SR-Bank, er etablert i samarbeid med andre innovasjonsselskap som Valide i Stavanger, VIS i Bergen og The Factory i Oslo. Innholdet i akseleratorprogrammet er satt sammen for å bistå oppstartsbedrifter som har fokus på vekst og som ønsker en form for kickstarter. Programmet omfatter faglige moduler, dedikerte mentorer, et bredt nettverk på tvers av regioner, og muligheten til å vinne stipender på 50.000 til 250.000 kroner. Opptaket av kull 3 er nå i gang! Regionale vinnere av de to første kullene var Uveil og Flexbl. Vi er veldig stolte av å være regional fasilitator av programmet, og samarbeidet som vi har med de andre aktørene for å styrke verdiskapingen og fremtidig eksport for Norge.

Finansering står alltid høyt på agendaen. I 2021 klarte flere bedrifter både å kapre offentlig finansering og å sikre privat kapital. Folkefinansiering – eller crowdfunding – ble en kilde for flere bedrifter, og noen klarte å finne tilstrekkelig finansiering gjennom denne plattformen. Gode eksempler er Agdir og Fiskher som hentet flere millioner kroner og fikk med seg en rekke investorer og ambassadører på laget. Folkefinansiering blir stadig mer populært, og alle med litt tilgjengelig kapital kan investere i en idé de har tro på.

På tampen av 2021 fikk vi et hyggelig besøk av vår nye næringsminister Jan Christian Vestre, som på sin Agder-turné la et morgenmøte til Innoventus Sør. Her fikk han høre om innovasjonsarbeidet og innovasjonstakten på Agder. Blant bedriftene som presenterte seg for ministeren var Bitmesh, Anzyz, SB Tools og Foamrox. Statsråden fulgte åpenbart godt med under presentasjonene, for på Teknas arbeidspolitiske konferanse en stund senere, refererte Vestre til Foamrox som et eksempel på ny grønn næring med eksport muligheter.

Hvordan blir 2022? Vi forventer utvikling av nye markedstrender i kryssingen mellom bærekraft og det digitale, og at bedriftene utnytter mulighetene som dette åpner. Vi tror «start-ups meet corporates»-trenden vil fortsette og gi helt nye synergier. I Innoventus Sør kommer vi til å jobbe enda mer dedikert mot bedrifter som er i vekstfasen eller skaleringsfasen. Vi ønsker også å støtte bedriftene ytterligere ved å knytte dem opp mot forskning, og her har vi flere verktøy i kassen.

Når et pandemi-år som 2021 kunne bli så hektisk og givende, tenk da hva et post-pandemi-år som 2022 kan bringe med seg. Vi gleder oss og vil fortsette å gjøre vårt ytterste for å bidra til økt verdiskaping, sysselsetting og fremtidig eksportmuligheter.

Kamilla Sharma
Administrerende direktør
Innoventus Sør