Skip to main content

Kvinnelige gründere. Hvorfor ikke bare gründer?

8. mar, 2022
Innoventus Sør

Sørlandets innovasjonsselskap Innoventus Sør har alltid hatt en aktiv rolle for å øke andelen kvinnelige gründere og investorer. Fokuset på mangfold og verdiskapning i næringslivet er kanskje viktigere enn noen gang, og fredag 4. mars var nærmere seksti fremoverlente og energiske kvinner samlet for å dele erfaringer. Innleggene vitnet om at reisen som den enkelte gründer har lagt ut på er fylt av både opp- og nedturer. Innoventus Sør har arrangert årlige samlinger for kvinnelige gründere siden 2015, og behovet for å rette fokuset mot denne gruppen har ikke blitt mindre i løpet av de siste syv årene. Inntrykket man sitter igjen med etter en innholdsrik og spennende ettermiddag er at vi må brette opp ermene og fortsette arbeidet med å legge forholdene til rette for kunnskapsrike og modige kvinner som satser.

Bente Hafslund Rysstad er daglig leder og gründer av by Bente, og hun fikk gleden av å åpne samlingen ved å fortelle om hvordan verdifull veiledning fra engasjerte forretningsutviklere i Innoventus Sør har gitt henne både positiv og gjennomtenkt fremdrift. Det er ekstremt mange ting som må på plass før man etablerer et selskap, og innhenting av kapital er bare én av mange utfordringer. Bente beskrev hvor krevende det kan være å presentere produktet for potensielle investorer når de i all hovedsak er menn. Denne problemstillingen var en bevisstgjørende innledning og et treffende anslag for dagens tematikk.

Kjønnsrollene innen gründerskap er i utakt

For å løfte problemstillingene fram, og samtidig presentere mulighetsrommet for kvinnelige gründere, fikk vi servert refleksjoner og innspill til ettertanke fra dagens moderator. Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, har jobbet med denne type utfordringer i en årrekke, og hun innledet med å problematisere hvorfor vi benevner kvinnelige gründere som kvinner. Hvorfor ikke bare gründer? Svaret er like enkelt som det er komplisert; kjønnsrollene innenfor gründerskap gjenspeiler ikke nødvendigvis rollene slik vi ser i samfunnet for øvrig, og viljen til å investere bygger på andre premisser og forutsetninger enn mannlige preferanser. Innoventus Sør har derfor en svært viktig rolle i arbeidet med å synliggjøre problemstillingene, slik at forutsetningene for kvinnelige gründere blir på linje med den mannlige andelen gründere. I tillegg til den årlige konferansen inviterer Innoventus Sør til flere kontaktfora for kvinnelige gründere gjennom hele året.

Innoventus Sør, som Sørlandets innovasjonsselskap, er i denne sammenheng å løfte fram kvinnelige gründere og kvinnelige investorer slik at de får den plassen de fortjener i både nærings- og samfunnslivet. Tallenes tale er krystallklare: 96 % av alle som starter norske tek-selskaper er menn, 83 % av daglige ledere i norske aksjeselskap er menn, 81 % av styremedlemmene i norske aksjeselskap er menn og i 2021 gikk 80 % av alt aksjeutbytte til menn.

«Til tross for at likestillingen har kommet langt på en rekke områder ser vi at det fremdeles er en lang vei å gå innen selskapsstrukturene i næringslivet»,

understreker Kamilla Sharma.

Lokale gründere med store ambisjoner

Tilhørerne i salen fikk høre fire engasjerte gründere som fortalte om deres reise, med både opp- og nedturer. Gjennomgangsmelodien var at det er helt nødvendig med en stor dose tålmodighet for å lykkes. Det er mange hindringer som skal forseres på veien, og det er svært krevende å hente ekstern kapital. Som kvinne er det ekstra vanskelig å operere innen tek-markedet, først og fremst fordi potensielle investorer i all hovedsak er menn.

Vi fikk høre Vivian Fjell fra Rex Information fortelle om utvikling av programvare som digitaliserer undervisning. Løsningen innebærer at samspillet mellom avsender og mottaker i undervisningsøyemed forenkles ved bruk av gratis videomøter. Pr. i dag er det flere universiteter i Norge som har tatt i bruk løsningen. Målet til Rex Information er å få 10% av høyere utdanning på kundelisten, og det satses parallelt på SMB-markedet.

Jessica Romberg fra Kollektivet i Markensgate fortalte om en firedoblet omsetning til tross for den mye omtalte pandemien. Konseptet består av 20 kvinnelige gründere som har klart å skape en sørlandsk, grønn og bærekraftig gründersuksess.

FLXBL er en digital plattform som kobler deltakere og instruktører, slik at lokale treningstilbud blir synliggjort og tilgjengelige. Marianne Dalane og Synnøve Thoresen fortalte om reisen så langt. I høst vant de den regionale gründerprisen i regi av Gründer Academy, og til høsten skal de være med i den nasjonale finalen.

«Jeg har opplevd utfordringene det er å være kvinne i et mannsdominert tek-miljø, og jeg har derfor en klar oppfordring; stol på løsningen din og vær tålmodig»         

Vivian Fjell

Er det han eller hun som investerer?

For å se nærmere på problemstillingene som dukker opp når det gjelder andelen kvinnelige investorer vs. kapital fra mannlige investorer fikk vi høre et engasjerende innlegg fra Stackby.me. Madeleine Røed og Christine Kvaalen har en klar og tydelig misjon for selskapet som vant den regionale finalen i det første kullet av Gründer Academy i Oslo; nemlig å redusere kapitalbehovet gjennom å gjøre investeringer mer attraktive og tilgjengelige for nybegynnere, og spesielt kvinner.

Årsaken til at mange kvinner ikke investerer er, ifølge Stackby.me at kvinner føler at de mangler grunnkunnskap og mangler nettverk som gir anledning til diskusjoner og relevante tips.

Terje Klungland var en av de få mannlige i salen. Han var, bokstavelig talt, på hjemmebane denne gangen ettersom seminaret ble holdt i lokalene til Coworx. I dag hadde han på seg hatten til et annet selskap han bruker mye tid på. Connect er et selskap som kobler bedrifter med kompetent kapital, og Klungland rettet en tydelig henvendelse til lokale investorer om å komme på banen når det gjelder investering i lokale gründere. «Det er stor mangel på risikovillig kapital på Sørlandet, spesielt innen software», konkluderte Klungland.

Rotem Shneor er professor of Entrepreneurship på Universitetet i Agder. Kamilla Sharma introduserte han som «verdens beste innen fagfeltet Crowdfunding». Det skulle vise seg at hun hadde helt rett. Rotem løftet folkefinansiering opp på et helt eget nivå, og tilhørerne i salen fikk en kort og presis innføring i en finansieringsmulighet som flere og flere tar aktivt del i.

Neste mann, eller rettere sagt kvinne, på scenen var en minst like engasjert foredragsholder som de øvrige. Tone Kvåle jobber som investeringsanalytiker i Skagerak Capital. Hun representerer dermed en tek-investor med mer enn 15 års erfaring og en milliard i forvaltningskapital. Tone har et brennende engasjement for kvinnelige gründere og hun innehar en rolle som kan være med å påvirke beslutningstakere i næringslivet til å både se og lytte til kvinnelige gründere. Hun inviterte de kvinnelige gründerne i salen til å ta kontakt, og la dermed listen for fremtidens holdning fra investoren til den kvinnelige andelen gründere.

«Du må ha så tykk hud at du ikke trenger ryggrad»

Madeleine Røed / kommentar fra mannlig investor under oppstarten av selskapet

Les også sak fra FVN her