Skip to main content

Næringsliv

Har din bedrift et prosjekt eller en ide som kan resultere i en spin-off, et nytt produkt, en ny avdeling eller en ny forretningsmodell? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Innoventus Sør er en non-profit aktør som utgjør en forskjell ved å utfordre og støtte når nye ideer skal kommersialiseres. Vi er et fullverdig innovasjonsselskap som skal bidra til å utvikle, etablere og bevare arbeidsplasser i regionen. Det kan f.eks handle om å utvikle ett nytt produkt eller utvikle et eksisterende produkt i ett nytt marked. Vår kjernekompetanse er innovasjon og forretningsutvikling, kommersialisering, analyse innen marked og økonomi, prosjektledelse og salg. Resultatene i porteføljen er bekreftelse på vår kompetanse.

Det vil være skreddersydde prosesser avhengig av utviklingsbehov og vi vil bruke flere verktøy for å bistå deg og ditt prosjekt. Vi kan blant annet bistå bedrifter med produkter der inntjeningen svikter, innovasjon i forhold til nytt produkt eller nytt marked for eksisterende produkter, ny forretningsmodell osv.

Nettverket vårt består av relevant næringsliv, ulike investormiljøer, forskningsinstitusjoner og andre innovasjonsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Det er etablert særskilte ordninger for å støtte SMB bedrifter i utviklingsløp. Innoventus Sør har etablert samarbeid som gir bedriften tilgang på kompetanse og nettverk.

  • Kompetansemegler – Forskningsmobilisering Agder skal stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosjekter. Dette er et lavterskeltilbud til alle private bedrifter på Agder som har mindre enn 250 ansatte, og som ikke har nevneverdig erfaring med forskning. Ideen er å koble bedriftene med et relevant forskningsmiljø som bringer inn ny kunnskap i bedriften, f.eks. gjennom utvikling av nye produkter.
  • Norsk Katapult er en ordning som skal bidra til at norske SMB bedrifter skal få en enklere vei fra ide til markedsintroduksjon. Formålet er at ideer skal kunne utvikles raskere, bedre og med mindre risiko, og at bedriftene ved bistand fra disse kompetansemiljøene og tilgang på deres infrastruktur, skal kunne styrke egen markedsposisjon i årene som kommer. Det er per i dag 5 nasjonale katapultsentre etablert og i drift, ambisjonen er å etablere 7-9 nasjonale innovasjonssentre.

Vi bidrar med

  • Tilgang på innsikt og kompetanse fra våre forretningsutviklere: Vi jobber på tvers av bransjer og geografiske områder i Norge, og vi har solid kjennskap til virkemiddelordningene i Norge. Dette gir oss en dyp innsikt i økosystemet for innovasjon i Norge.

  • Tilgang på nettverk i Norge og internasjonalt.

  • Skreddersydd prosess ift behov.

  • Mulighet for å søke støtte fra SIVA-fondet.

Kundeløfte

Vi utgjør en forskjell ved å utfordre og støtte når nye idéer skal kommersialiseres.

  • Forskjell ved å tilføre riktig kompetanse og erfaring

  • Utfordre ved å tørre å stille vanskelige spørsmål

  • Støtte ved å få grunderen til å lykkes

Vi ser etter

Idéer med et innovativt potensial

Idéer med stort vekstpotensiale

At du har behov for å være tilknyttet inkubatoren

At du ønsker å lytte til og jobbe sammen med oss

At du brenner for idéen


Ønsker du vår hjelp til å avklare mulige veier inn i markedet på et tidlig stadie, eller ønsker å vite mer, ta kontakt.