Skip to main content

Meld inn idé

Vi utfordrer og støtter når nye idéer skal kommersialiseres. Ta neste steg med din idé mot å bli morgendagens nye vekstbedrift.

Kom i kontakt med oss

Ønsker du vår å delta i ett av våre programmer?

Vi hjelper deg med forretningsutvikling slik at du kan komme deg raskere ut i markedet. 

Bli kjent med våre programmer

Vi jobber med oppstartselskap som kan bli morgendagens nye vekstbedrifter. Er det deg?


Vi ser etter

Idéer med et innovativt potensial

Idéer med stort vekstpotensiale

At du har behov for å være tilknyttet inkubatoren

At du ønsker å lytte til og jobbe sammen med oss

At du brenner for idéen

Du bidrar til å nå FNs bærekraftmål

Vi hjelper deg å avklare markedshindringer og markedsmuligheter som er helt avgjørende i tidlig fase. Derfor utfordrer vi din idé i forhold til faktisk kunde- og markedsbehov.

Sammen med deg søker vi mulig veier inn i markedet. Dette gjennom kundeintervjuer, markedsanalyser og fokus på avdekking av reelle problemområder.

Vi deler vår kunnskap om ulike tilskudds- og finaniseringsordninger og kjennskap til relevante nettverk. 

Har du spørsmål om programmene? Ta kontakt med oss

Inkubatorleder

Inkubasjonsprogrammet

Runar Brøvig
+47 466 60 641

Forretningsutvikler

TakeOFF & GründerAcademy

Maren Torve
+47 412 18 122