Bilde: Gründer Silje Merethe Fossnes, fotograf og redigering: Moment Studio og Onsagers

Gründer med ambisjoner

Bilde: Gründer Silje Merethe Fossnes, tatt av Moment Studio og Onsagers

Forskere kartla de desinfiserende padsene og ble overrasket over resultatene. Dette gir store muligheter for dedikert gründer.

Silje Merethe Fossnes fra Søgne står bak bedriften Bon Vivant AS og verdens første patenterte antibakterielle knivslire. Hun er en av 75 mestere, selskapet er en av 20 mesterbedrifter, er i kokkfaget i Norge og har lang erfaring i kokkfaget noe som gir henne tyngde og kunnskap bak løsningene som er utviklet. Den nyutviklede knivsliren er utstyrt med mange funksjoner som sikrer bedrifters HMS i form av at løsningen øker trygghet, sikrer god hygiene og er med på å skape en bedre arbeidshverdag for de som jobber på kjøkkenet. Samt en løsning som frigir tid på kjøkkenet, som gir økt produksjon og som igjen gir økt profitt til eierne.

«Sliren vil komme til å endre måten kokker jobber på over hele verden» sier Fossnes. Hun legger til med at det er på tide å sette kokken i fokus.

«En kokkekniv bør desinfiseres når råvarene byttes. Dette spesielt om råvarene ikke skal varmebehandles, noe som kan bli opp mot 20 til 50 ganger i løpet av en arbeidsdag. Dette er naturligvis tidkrevende, og vi vet at det kan være en krevende prosess i et ekstremt travelt miljø, noe som kan føre til at enkelte velger å ta noen snarveier. Det er krevende både i tid og krefter, og kokken lever hele tiden under press og forventninger» sier Fossnes.

Sikkerhet og hygiene har aldri vært viktigere!

Kniven er kokkens viktigste verktøy og brukes som en forlengelse av armen. Det vil si at man bruker den til de aller fleste oppgaver på kjøkkenet. Å holde kniven ren betyr å gå fra stasjonen sin, skylle, vaske, tørke for så å desinfisere, skylle bort desinfeksjon, tørke, og så gå tilbake til stasjonen sin. Dette er utrolig tidkrevende – og det er høy risiko for bedriften dersom man skulle ta en snarvei her. Det meste av utstyret går i oppvaskmaskinen, men grunnet den høye temperaturen i maskinen, vil dette kunne ødelegge stålet og håndtak, og derfor gjøres dette oftest manuelt ute i produksjon.

«Vi skal hjelpe kokkene og restaurantene, og det er dette so har vært motivasjonen for å skape dette produktet, denne løsningen, da det har vært min egen kjente smerte, min egen frustrasjon og min egen frykt for å i verste fall kunne være ansvarlig for en gjest sin matforgiftning«, sier gründeren.

«Ved å tørke av kniven og sette den ned i sliren jeg har utviklet, kommer den ut igjen så godt som bakteriefri etter få sekunder. Et resultat som har vært høyere enn all forventning» sier Fossnes. Et resultat som har blitt påvist av ingen andre enn et av Nordens største uavhengige forskningsinstitutt – SINTEF.

Å kunne slå i bordet med forskning fra en nøytral og uavhengig tredjepart, har en vesentlig tyngde, selv om tester vi selv har utført har vist like resultat. Med forskningsrapporten utført av SINTEF kan vi dokumentere det faktiske bakteriedrapet, og vise konkrete tall for tidsbesparelse og minimert risiko for bakteriell spredning på kjøkkenet for alle våre kunder, samt at det kan være et nøkkelkort å spille inn mot samarbeidspartnere, investorer og andre relevante aktører, fortsetter kokkmesteren.

Med 300.000 kroner i støtte fra Forskningsrådet, ble forskningsprosjektet i samarbeid med SINTEF en realitet. Bakteriedrap ble satt på agendaen, og den ferske forskningen gav resultater som imponerer.
Kniver som ble utsatt for høy bakteriell eksponering, kommer ut av den antibakterielle knivsliren med et resultat på 99% etter 15 sekunder.

*Knivsliren er utstyrt  med antibakterielle pads som skiftes ut daglig. Det er denne funksjonen som sørger for den antibakterielle funksjonen, samtidig som at sliren sørger for trygg oppbevaring, transport og tidsbesparelse for den som bruker den.

 

Parallelt med forskningen i samarbeid med SINTEF har gründeren også mottatt støtte fra Forskningsmobilisering Agder. Det et samarbeid mellom Agder Fylkeskommune og Norges forskningsråd som har til hensikt å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjonsprosjekter. Midlene her ble benyttet til å danne et samarbeidet med forskningsmiljøet på Raufoss, for å forske på hva som skal til for å kunne hente produksjonen hjem, skape finansiell vekst og øke sysselsettingen i eget land.

«Et «Made in Norway»-stempel hadde virkelig vært prikken over i-en, og det passer godt til våe underlinje «CULINARY CRAFT OF NORAY. I tillegg er det helt klart en fordel å ha kontroll over egen produksjon, som jo også gir oss større og også nye muligheter» sier Fossnes.

Ideen bak produktet kom allerede i 2003, dagen etter at Fossnes tok fagbrevet, og fikk en ny kniv av sin daværende leder. Dagen etter var det en kollega som tjuvlånte kniven og ved et uhell mistet den i stålbenken. Tuppen av kniven knakk  noe som resulterte i en ny tanke: Hvordan kan jeg beskytte kniven min mens jeg snur ryggen til, og hvorfor skal vi som er kokker, med det farligste utstyret og de mest hektiske miljø (ofte med glatte gulv og andre også i full sving på kjøkkenet) gå med kniven i hånda, når alle andre håndverkere går med verktøyet sitt i verktøybelte?

Resultatet ble utviklingen av YODIN Antibakterielle knivslire, YGDRA Verktøybelte og nakkebelte med YNIVA Forstykke og sleng.

 

Vi tar oss av sikkerhet og hygiene, slik at du kan fokusere på ditt håndverk, skrives det i flyeren.

 

Samarbeidet med Innoventus Sør startet mens Bon Vivant AS var under etablering i 2015/2016, og ble senere tatt opp i inkubatorprogrammer til Innoventus Sør.

«Gjennom et tett samarbeid, med gode støttespillere og gode input har det åpnet seg mange dører for selskapet«, sier Fossnes. Videre forteller gründeren at det finnes en jungel der ute, og det er krevende prosesser med oppstart og utvikling, samt å skrive søknader  mens man stabler et selskap på bena, og uten innspill fra Innoventus Sør hadde det vært flere prosesser som hun ikke hadde visst noe om.

«Min kontaktperson i Innoventus Sør og jeg har dannet et tett og godt samarbeid, som jeg ikke kunne ha vært foruten. Vi har utrettet mye arbeid, innhentet god kapital som har vert vesentlig for selskapet i kritiske perioder. Et godt samarbeid og som gründer i et eget selskap med kun 1 ansatt er også de menneskelige møtene av stor betydning, og de gode samtalene ved siden av innholdsrike strategi- og planleggingsmøter».

I Innoventus Sør ser man Bon Vivant AS som et klassisk eksempel på hvordan forskning kan bidra til å utvikle, klargjøre og akselerere et selskap mot kommersialiseringsfasen. Siden 2018 har Innoventus Sør hatt som misjon å gjøre Forskningsmobilisering Agder mer kjent slik at andre gründer- og oppstartsbedrifter kan dra nytte av de fordelene som han hentes her.

«Dette er et lavterskeltilbud til privateide bedrifter på Agder som har mindre enn 250 ansatte, og som ikke har nevneverdig erfaring med forskning. For 2021 er støttebeløpet på maksimum 200 000 hvor en selv må inn med 30% (85 500 kr) egeninnsats, da fortrinnsvis dokumenterte timer» forteller Runar Brøvig, Forretningsutvikler Innoventus Sør.

Det satses i hovedsak på prosjekter innen bærekraft. Pengene går ikke til bedriften, men til en forsker som knyttes til bedriften for å utføre et stykke arbeid.

Ideen er å finne eller utvikle kunnskap som ikke finnes fra før for å skape et konkurransefortrinn – kanskje gjennom å utvikle helt nye produkter. Dette kan skape arbeidsplasser, verdier og skatteinntekter. Ved spørsmål knyttet tjenesten, kontakt Runar Brøvig fra Innoventus Sør på post@innoventussor.no.

Bon Vivant AS og Silje Merethe Fossnes har spennende tider i vente.
«Nye dører har åpnet seg og jeg ser lyst på fremtiden, selv om vi har kjørt en kampanje midt i koronatid. Bransjen lider og markedet er nede, men vi har nådd langt med markedsføringen som vi skal høste av når bransjen igjen klarer å stabbe seg opp på bene igjen. Og da skal vi være klare og revolusjonere hele den kulinariske verdenen» avslutter Fossnes.

Det er nå mulig å forhåndsbestille knivsliren og tilhørende produkt her:

www.bonvivant.no/?c=bd0d9973

For mer utfyllende informasjon, kontakt Silje via: siljem@bonvivant.no

 

Stort gjennombrudd for By Bente

Det har skjedd store ting i By Bente den siste perioden, og vi er samlet for å markere den positive utviklingen. Bente Hafslund, gründeren bak By Bente AS, har nylig fått et gjennombrudd som skal ta firmaet et stort steg videre. By Bente utvikler en personlig online frisørtjeneste.

Etter å ha fått på plass investor, har de gode nyhetene rullet inn. Ikke bare har By Bente fått innvilget Forskningsmobilisering Agder, hvor midlene skal gå til forskning på utvikling av den digitale løsningen sammen med NORCE, men også fått innvilget kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge. Dette tilskuddet skal gå til å bygge opp hele infrastrukturen som i første omgang vil si å få på plass både nettside og nettbutikk. Varelageret er også klart til å kjøpes inn nå som oppstartslån fra Innovasjon Norge også er på plass.

«Veien hit har vært krevende. Men det er så deilig når ting endelig faller på plass, kommer det fra Bente Hafslund under feiringen hos Innoventus Sør».

Da Bente først kom til Innoventus Sør var ideen det vi kaller «prematur» og ble derfor gitt en anbefaling om å først få bistand fra GründerHub. Etter et vellykket program hos GründerHub ble By Bente tatt opp i pre-inkubasjonsprogrammet, som videre førte til opptak til inkubasjonsprogrammet. Det er en stor glede å se hvor langt bedriften har utviklet seg i perioden som har vært.

Innoventus sør har fulgt By Bente siden 2019 og har bistått med utvikling av forretningsmodellen rundt konseptet og drevet med aktiv forretningsutvikling i kommersialiseringsprosessen. Bente Hafslund har gode lovord når hun omtaler sin forretningsutvikler fra Innoventus Sør – Ludvig Nordal.

«Ludvig har virkelig vært en god støttespiller gjennom alt dette. Han har gjort en helt fantastisk jobb og vi har vært et supert team»

Ludvig Nordal skryter også sterkt av samarbeidet med Bente og hennes engasjement, fagkompetanse og pågangsmot for utviklingen av både konseptet og bedriften By Bente. Han gleder seg enormt til tiden som kommer og det Bente vil klare å utøve.

Bente har sin egen YouTube kanal hvor hun legger ut masse tips, råd og videoer om hvordan du kan utføre hårbehandlinger hjemme. I øyeblikket har hun allerede 150 000 visninger, hvor kanalen også har nådd våre naboland, Danmark og Sverige. Hun oppfordrer alle til å følge YouTube-kanalen i tillegg til sin Facebookside.

Spennende tider i vente for SmartOrg

Sommeren og høsten 2020 har bydd på flere store oppturer for inkubatorbedriften SmartOrg. I løpet av den siste tiden har de fått på plass kommersialiseringstilskudd 2 og et risikolån fra Innovasjon Norge, fått på plass flere pilotkunder og går raskt mot lanseringen høsten 2020. I tillegg er de nå klare for å ansette en salgs- og markedssjef på fulltid. 

Basert på raske beregninger fra SmartOrg har nordmenn totalt over 10 millioner medlemskap i ulike foreninger og organisasjoner – noe som vil si at hver enkelt innbygger i snitt har 2 medlemskap hver. Gjengen bak SmartOrg har lang erfaring og engasjement med drift av frivillige foreninger og sameier. SmartOrg ønsker gjennom sin nye digitale plattform å forenkle driften og skape verdier for organisasjonslivet, nærmiljøet og frivilligheten. Selskapet skal utvikle tjenester og verktøy som er samfunnsnyttige og fremmer demokrati, inkludering og digital forenkling som støtter opp under FNs bærekraftsmål.

«Målet var enkelt; Å utvikle en digital plattform, som gjør det enklere å etablere, og drive alle typer foreninger og sameier» sier forretningsutvikler og opprinnelig idehaver Eivind Halaas. Halaas har jobbet med frivillighet de siste 30 årene og har sett et tydelig behov for en slik løsning.

«Det skal være så latterlig enkelt at det er helt  selvforklarende» kommer det fra gjengen som stolt forteller om deres ide under feiringen av høstens oppturer hos Innoventus Sør.

SmartOrg har vært hos Innoventus Sør siden 2018. De startet først med en markedsavklaring før de gikk videre til inkubatorprogrammet.

«Innoventus Sør har vært en god sparringspartner, noe som har vært det viktigste for oss. Vi har hatt gode samtaler og gode diskusjoner» Kommer det fra Geir Andrew som har hatt et tett samarbeid med Innoventus Sør og forretningsutvikler Ludvig Nordal.

Fra Venstre – Geir Andrew, Kenneth Amodei , Tobias Øverli, Benjamin Johansen og Eivind Halaas. Ikke tilstede: Jarle Mjåsund

Etter en suksessfull prototype har de rekruttert flere fornøyde pilotkunder som nå har vært i full drift et års tid. GOD Driv, som er en av pilotkundene innenfor utbyggersegmentet, har nylig gitt tilbakemelding om at de ønsker å fortsette samarbeidet på nye utbyggingsprosjekter. I deres prosjekt «Moltetunet» på Hovden, brukes SmartOrg nå for drift av 10 sameier og velforeninger. Portalen håndterer alt fra stiftelse, styrearbeid og økonomi til aktiviteter, kommunikasjon og møter.

Med ytterligere finansiering på plass, går SmartOrg nå inn i en oppskaleringsfase med fokus på salg. Derfor søker de også nå en salgs- og markedssjef. Les mer om SmartOrg og stillingsannonsen her: https://smartorg.no/ledig-stilling-som-salgs-og-markedssjef-i-smartorg-as/

 

Vi ønsker SmartOrg lykke til med ansettelsen, lanseringen og veien videre!

Les mer om SmartOrg her:
www.smartorg.no

Nye oppstartsbedrifter til inkubatorprogrammet


Det har vært en travel første halvdel av 2020 med flere oppstartsbedrifter som har signert inkubatoravtale. En fellesnevner for dem samtlige er deres innovasjonshøyde og vekstpotensiale. Selv om det har vært en utfordrende tid har kreativiteten blomstret. Her er noen av bedriftene som har gått inn i inkubatorprogrammet denne våren:

NO 1 PRODUCTS

Drømmen om å skape innovative og bærekraftige produkter for barn, oppstod da Elin Westbø ble Mamma til Naomi. Som alenemor snublet hun ofte over utfordringer hun følte kunne løses med bedre produkter tilpasset barns behov til en overkommelig pris. Naomi’s frustrerende sinne – over og ikke mestre selv å spise uten å søle – gav Elin inspirasjon til å skape Naomi tallerken. Tallerkenen er designet for å hjelpe barn med å spise, og er et produkt som får både barn og voksne til å smile. No1 Products ble navnet på firmaet som i dag har visjon om å skape innovative og bærekraftige produkter som gir merverdi til hverdagen.

Nettside: https://www.naomi.today/

Gründer, Elin Westbø

 

CLEANFISH EQUIPMENT

Cleanfish Equipment, med gründer Tom Sevland, utvikler en spesialbygget teine som raskt kan bedre livsvilkårene for rensefisk. ​Rensefisk, som i dag benyttes for avlusing i lakseoppdrett, fanges og oppbevares på en omdiskutert metode. Løsningen til Cleanfsih Equipemnt sparer leppefisken for unødig lidelse.

 

SIGNAL ANALYSIS LAB

Signal Analysis Lab, med Geir Kulia, leverer programvareløsninger for innhenting, tolking, analyse og visualisering av industrielle data. De kombinerer «state-of-the-art» analysemetoder med selvutviklede algoritmer for å gjøre et best mulig estimat av operasjon og levetid til maskiner, og presenterer dette på en presis, enkel og brukervennlig måte.

Nettside: https://signalanalysislab.com/


ECO TRAWL

Eco Trawl, med Mads Bjørnenak, Øyvind Frøytland, Håkon Bergan, Erik Zachariasen, Tom Fed og Eivind Vigsnes utvikler nå automatisert tråling basert på offshore- og marin-teknologi. Løsningen sikrer en effektiv og miljøvennlig trålemetode, hvor propellenheter plasseres der en tradisjonelt finner trålens dører. Propellenhetene styres i vannet med side- og dybderor. Bakgrunnen for ideen er problematikken rundt dagens trålemetode som krever høyt drivstoffbruk, skader havbunnen, trålnettskader, utfordringer med å kontrollere trålens bane, dybde og trekkraft.

Nettside: https://ecotrawl.no/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MH ARCTIC

MH Arctic AS, med Kjetil Sivertsen, satser på grønne byggeelementer. Byggeelementene fra MH Arctic AS har de laveste Co2 avtrykket på markedet, er gjenbrukbare og utviklet for å brukes av generasjoner. Elementene kan enkelt demonteres fra et bygg og deretter monteres på et annet bygg. Selskapet har, som første norske aktør, fått verifisert sitt byggesystem av det tyske passivhusinstituttet PHI. Byggeelementene er brannsikre og lydisolerende. Produktet fra MHArctic får navnet «EON element» og vil i fremtiden bli lansert med dette navnet.

Nettside: http://www.eonelement.com/

Foto: Foss, Stian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BY BENTE

Bente Hafslund Rysstad er gründeren bak selskapet By Bente AS. Bente har over 20 års erfaring fra frisørbransjen og har vært en av de fremste coloristene i Norge der hun blant annet har vært med på å utarbeide ColorMaster, en mastergrad i faglære. Nå ønsker Bente å hjelpe kunden å få den perfekte hårfargen hjemme. By Bente AS skal nå digitaliserer en frisør-konsultasjon som skal selge spesialisttilpasset og egenprodusert hårfarge til kunden. ​By Bente AS satser på typisk skandinavisk hår, og har fokus på bærekraftig og miljøvennlige produkter når det nå utvikles en egen serie hårfargeprodukter tilhørende konseptet.

ByBente på Youtube: https://www.youtube.com/c/byBente

Kort fortalt; en digital plattform som tilrettelegger for nye suksesshistorier

Eventbransjen har gjennom de siste ti-årene opparbeidet seg en kompetanse som både offentlige- og private bransjer har benyttet seg av, enten det gjelder gjennomføring av konferanser, konserter, reiser og alle andre former for organisering og tilrettelegging for alle mulige happenings. Leverandørnettverk og prosjektledelse er selve essensen når det gjelder planlegging og gjennomføring av et vellykket arrangement, og den kompetansen har til nå vært forbeholdt profesjonelle aktører.


Kloke hoder, både når det gjelder digital kompetanse og gjennomføringsevne, har i løpet av det siste året utarbeidet en spennende og brukervennlig eventplattform. Inspirasjon er nøkkelordet for de to gründerne som i løpet av sommeren lanserer en digital fasilitator.

Kjetil Tversland, som er det digitale hodet i Spicer, forteller med stor entusiasme om muligheten for å tilgjengeliggjøre flere og bedre opplevelser – for alle.

Innovasjonsfokuset i eventbransjen har vært proaktivt når det gjelder teknisk videreutvikling og innhold, men det er et fåtall som sitter på den brede kunnskapen som kreves for å skape de gode arrangementene. Ved hjelp av smart teknologi er Spicers misjon å tilby en merverdi, og nedslagsfeltet er rettet mot kulturbransjen, eventindustrien samt offentlig- og privat næringsliv.


«Gjennom vår digitale plattform setter vi en ny bransjestandard»

Kjetil Tversland, gründer og partner i Spicer.

Et virtuelt eventbyrå er banebrytende og har allerede vekket stor interesse på tvers av fagmiljøene. Jørgen Skaarud Felldal er en erfaren eventmaker som forteller, med tilsvarende energi som Kjetil, om alle mulighetene den digitale plattformen legger til rette for. De to partnerne og gründerne av Spicer er foroverlendt og har stor tro på konseptet. Denne troen er det mange som deler med de to positive og arbeidsglade «Spicerne».

Jørgen Skaarud Felldal, gründer og partner i Spicer.


Innoventus Sør har innlemmet gründerne i inkubatorprogrammet, og fungerer både som sparringpartner og tilrettelegger for videre vekst.


«Vi er utrolig fornøyd med Innoventus Sør. Det å manøvrere seg gjennom en gründer og startup-prosess er utrolig krevende. Det er mange faktorer som må klaffe for å realisere et produkt, konsept eller tjeneste. Ved å være tilknyttet inkubatorprogrammet til Innoventus Sør har vi tilgang på både interne og eksterne ressurser som blir koblet på ved behov som hjelper oss å peke ut kursen. Også er det ikke minst et inspirerende miljø å være i hvor det sitter både spennende gründerselskap og dyktige rådgivere fra Innoventus Sør. Da er det kort vei til både synergier, gode samtaler og nyttige råd».


Under utviklingsperioden har de vært i kontakt med hundrevis av folk i ulike posisjoner, og tilbakemeldingene er utelukkende positive. Forenkling, oversiktlig, ryddig og profesjonelt er superlativene som går igjen blant ambassadørene. Eller vennene, som Spicer velger å omtale dem som.


«Det er rocka, seriøst og innovativt»


Bransjen har opplevd store utfordringer i løpet av de siste par månedene. Fram til medio mars opplevde de fleste eventbyråene vekst, og kalenderen var fylt av arrangementer av ulik størrelse og innhold. Nå åpner samfunnet gradvis opp igjen, og det er mange som hungrer etter felles opplevelser. Spicer er til for talenter og aktører innen en lang rekke kategorier; artister, kokker, restauranter, utleiere av eiendom, dekoratører, festplanleggere, lyd- og bildeaktører osv., og det er ingen arrangement som er for store, og ingen som er for små. Det digitale konseptet er nemlig oppskriften på gode opplevelser, som kan krydres etter smak og behag, og som kommer til å revolusjonere en bransje som inntil nå har vært forbeholdt profesjonelle eventmakere. Trond Moi har allerede bestemt seg. «Jeg er med, og det burde du også bli», lyder oppfordringen fra den kjente kokken.

Teller ned til lansering av fiskeapp

1. juni lanseres appen som viser deg de virkelig gode fiskeplassene.

– Det kribler litt ekstra i magen, for på lanseringsdagen må absolutt alt stemme. Vi får bare en sjanse, og derfor har alle jobbet døgnet rundt med kvalitetssikring de siste ukene, sier Trond Are Gjone, gründeren bak selskapet og appen FiskHer.

Larvik-mannen har lenge jobbet med næringsutvikling og turisme i Lillesand, og for halvannet år siden ønsket han seg en oversikt over gode fiskesteder for sjøørret i kommunen. Slik kom han i kontakt med Asgeir Alvestad, Norges mest meritterte sportsfisker, med høyest score på artsfiskelista. Hele 149 ulike arter har Alvestad halt i land, og 70 av dem har han fått i hjembyen Lillesand.

30.000 FISKEPLASSER
– Gi Asgeir et kart som viser bunnformasjoner, biotoper og dybdeinformasjon, så tegner han med presisjon inn hvor det er smart og mindre smart å kaste snøret uti. Jeg ble virkelig imponert i møtet med han. «Dette er kunnskap som bør deles, slik at flest mulig kan få oppleve gleden av å fiske, og faktisk også få fisk», tenkte jeg der og da. Dermed begynte ballen å rulle, forteller Gjone.

Han opprettet et firma og laget en forretningsplan hvor ideen hans om en fiskeapp ble konkretisert såpass godt at han raskt lyktes med å få en investor på kroken. Deretter fikk han et lån av Innovasjon Norge på 1,5 millioner kroner, og da gjenstod det bare å kaste ut agn til noen av landets beste fiskehoder.

Asgeir Alvestad og Tommy Egra fra Arendal, også han en erfaren sportsfisker, har i løpet av det siste året jobbet iherdig med å registrere og definere over 30.000 gode fiskeplasser for 16 av de mest populære fiskeartene langs Norges kystlinje.

– Disse fiskeområdene er igjen kvalitetssikret av lokalkjente fiskere, forsikrer Gjone.

Selv har han stått for oppbygging av appen, og helt i startfasen reiste han til Minsk i Hviterussland for å få hjelp av lokale utviklere her. Det ble en skikkelig bomtur.

– I etterkant har jeg erfart at norske utviklere koster omtrent det samme på sikt, og at de dessuten er mye enklere å samarbeide med. Utviklermiljøet her i Norge er rett og slett utrolig bra, sier Gjone.

Trond Are Gjone. Gründeren bak selskapet og appen FiskHer.

FISKEGJENGKJENNING
Underveis i prosessen mot det han omtaler som «verdens beste fiskeapp», har han hele tiden sparret med rådgivere i Innoventus Sør.

– Her har vi fått masse hjelp og god veiledning i forbindelse med markedsavklaring og kommersialisering, forteller Gjone.

Siden nyttår har han arbeidet fulltid i FiskHer. Egra er deltidsansatt, mens Alvestad jobber på timesbasis. I fjor sommer ble også matematikeren og it-mannen Trond Svandal fra Vennesla med på laget. Ved hjelp av kunstig intelligens har han utviklet en avansert fiskegjenkjennings-funksjon. Den forteller deg hvilken type fisk du har fått, kun ved å ta bilde av den med mobilen.

– Det finnes folk som har forsøkt seg på fiskegjenkjenning før, men det er aldri noen som har fått det til så bra som oss, lover Gjone.

FiskHer-appen inneholder også lokasjon og veibeskrivelse til nærmeste fiskeutstyrsforhandler og båtrampe, samt oversikt over nærmeste tilrettelagte fiskeplass for funksjonshemmede. I appen kan du i tillegg registrere fangsten din og konkurrere med venner, finne frem til gode oppskrifter og få tips om valg av utstyr og hva du bør bruke som agn, for å nevne noe.

– Dette er et verktøy for absolutt alle. Hovedhensikten er altså å fortelle hva du kan fiske hvor og hvordan, forteller Gjone.

TIDENES FISKESOMMER
Selv om de utenlandske turistene uteblir denne sommeren, forventer han at nordmenn vil komme til å bruke naturen mer enn vanlig, og at mange derfor vil tørke støv av den gamle fiskestanga si.

– Vi håper så klart at FiskHer kan bidra til økt fiskeinteresse og tidenes beste fiskesommer. Det hadde vært kjempemoro, sier Gjone.

Appen blir gratis å bruke, men enkelte tjenester, som fiskegjenkjenning og ekspertenes skjulte perler, vil være del av en betalingsløsning.

– Hva neste steg blir for vår del, er vi foreløpig ikke helt sikre på. Vi har veldig lyst til å ta for oss fiske i innlands-Norge, på samme tid som vi snuser litt på Skandinavia. Danmark har en ganske enkel kystlinje, så denne kan vi kartlegge i løpet av tre dager, mens Sverige og Finland vil ta opp imot et halvt år. Vi har også et spennende samarbeid på gang med forskningsinstitusjonen NORCE om kunstig intelligens, hvor tanken er å prøve å lære appen å finne gode fiskeplasser på egen hånd, forteller Gjone.

Men først altså, lansering av FiskHer i Norge om bare noen ganske få dager. Gjone har begynt å telle ned.

– Jeg har bunnsolid tro på dette konseptet, men går likevel rundt som en skjelvende lutefisk og sjekker appen jevnlig for bugs. Vi er så klart veldig spente på hvilken mottagelse den vil få, men vi håper og tror på suksess, sier han.

Utviklet sveiserobot for farlige operasjoner

Første fase av det autonome sveisesystemet ble gjennomført på Mechatronics Innovation Lab i Grimstad. Fra venstre: Finn Oscar Karlsen (Pioneer Robotics), Bernt Inge Øhrn (Mechatronics Innovation Lab) og Erlend Knutsen (Applica Robot Integration).

 

Bare to år etter at selskapet ble etablert, har Pioneer Robotics bidratt til å utvikle en sveiserobot som kan brukes i smelteverk over hele verden.

Den autonome sveiseroboten Momek WelderMate er designet for å gjøre en jobb i omgivelser hvor mennesker ikke bør oppholde seg.

– Vi er utrolig stolt over å være med i dette prosjektet. WelderMate kan dramatisk forbedre arbeidsforholdene til sveisere i smelteverk i hele verden. Roboten kan brukes på alle Söderberg-elektroder, og de er det mange av, sier Finn Oscar Karlsen, daglig leder i Pioneer Robotics i Kristiansand.

WelderMate er et produkt som eies av Momek Group, og som er utviklet av Momek Group, Pioneer Robotics og Applica Robot Integration. Innledende testing og teknologiverifisering er gjort på Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad.

Det var MIL som tok kontakt med Pioneer Robotics for halvannet år siden, for å løse et problem for Momek Group. Momek er leverandør av industrielle produkter og tjenester, og har arbeidet spesielt for å finne en automatisert løsning på sveisejobber knyttet til Söderberg-elektroder.

Elektrodene, som opprinnelig ble utviklet på Fiskaa i Kristiansand i 1919, brukes i rundt 75 prosent av alle verdens elektriske smelteverk. Sveisere må regelmessig inn og sveise på en forlengelse av elektroden, fordi den langsomt brenner opp når den senkes ned i den såkalte bakesonen.

– Sveisejobben må utføres med høy presisjon for å unngå lekkasje av væsker. Det er derfor spesialiserte sveisere som utfører disse operasjonene. Og arbeidet må gjøres raskt, for HMS-hensyn gjør at sveiserne kun kan oppholde seg nær elektroden i svært korte perioder om gangen, sier Karlsen.

Prosesskompetanse fra Momek Group, robot-kompetanse fra Pioneer Robotics, kombinert med maskinsyn fra Applica Robot Integration, har resultert i et sveiserobotsystem som kan samarbeide med sveisere og gjøre det meste av sveisejobben på elektrodene. Dermed minimeres den menneskelige innsatsen.

 

Det nye sveisesystemet er spesielt designet for å automatisere sveising av Söderberg-elektroder.

 

SAMARBEID I ØKOSYSTEMET FOR INNOVASJON

WelderMate ble demonstrert i Mo i Rana i høst, og skal nå selges til hele verden gjennom Momek Group.

– WelderMate er et flott eksempel på hva samarbeid i økosystemet for innovasjon på Sørlandet kan føre til. Momek Group kom med sin utfordring til MIL, og MIL fant og satte sammen selskapene som kunne løse problemet. MIL var videre fasiliteten hvor nødvendig teknologikvalifiseringer kunne finne sted, oppsummerer Karlsen.

Bidraget inn i WelderMate systemet er blitt den første suksesshistorien til Pioneer Robotics. Og den kom kun kort tid etter at selskapet ble stiftet av Karlsen, som er utdannet sivilingeniør i mekatronikk fra Universitetet i Agder, og som har arbeidserfaring fra MHWirth.

 

ROBOTER ER BLITT ENKLERE Å BRUKE

Pioneer Robotics har tre satsningsområder. Sveiseroboter, robotsystem for smelteverk og robotsystem for maskinering.

Selskapet leverer nøkkelferdige robotløsninger godt tilpasset «high mix-low volume» produksjon. Norske bedrifter har mye varians i produksjonen, og det har tradisjonelt vært et dårlig utgangspunkt for bruk av roboter, som er best når den samme oppgaven eller bevegelsen skal gjentas tusenvis av ganger.

– Enklere brukergrensesnitt for operatør og et bredt utvalg av avanserte sensorer, gjør at moderne roboter kan brukes mye mer enn før. I alle våre leveranser jobber vi for at kunden skal få et godt og enkelt brukergrensesnitt slik at systemet er enkelt og raskt å bruke, sier Karlsen.

Han brenner for produksjon i Norge.

– Fordi vi har en veldig kapabel arbeidsstokk, har vi de beste forutsetninger for å ta i bruk de mest avanserte produksjonsmidlene. Roboter og utstyr er like dyrt i lavkostland som her hjemme, og roboter er derfor viktig for fortsatt produksjon i Norge, sier Karlsen.

 

HJELP FRA INNOVENTUS SØR

Pioneer Robotics har det siste året vært del av inkubatorprogrammet til Innoventus Sør. Karlsen sier det har vært verdifullt.

– Innoventus Sør har spilt en viktig rolle i bevisstgjøring av hensikten med og utviklingen av selskapet. Jeg har blitt utfordret på hva vi leverer, hvordan det presenteres og hvor merverdien for kundene ligger. Dette har vært sentrale spørsmål som jeg har blitt utfordret til å finne gode svar på. Innoventus Sør har også bidratt vesentlig i prosesser knyttet til markedsføring, sier Karlsen.

Innoventus Sør gleder seg over suksessen til Pioneer Robotics.

– Vi har hovedsakelig bidratt med forretningsmessig innovasjon, blant annet salgs- og markedsstrategi, for selskapet hadde både kunder og omsetning da de kom til oss. Vi er imponert over hva Pioneer Robotics har fått til, men samtidig er vi ikke overrasket, for Finn Oscar er en utrolig dyktig fyr, sier Kristine Ribe-Christensen, forretningsutvikler i Innoventus Sør.

 

 

Our Family Software digitaliserer familielogistikken

 

Marte Tuseth utvikler et digital familieverktøy med touchtavle med en programvare som gjør familielivet enklere.

 

– Jeg hadde gitt meg for lenge siden om jeg ikke hadde hatt Innoventus Sør å sparre med, sier Marte Tuseth (42).

Til sommeren lanserer hun et nytt produkt: En digital, vegghengt familiekalender, som hun har fått hjelp og støtte fra Innoventus Sør til å utvikle. Our Family Software er navnet på produktet og bedriften hennes.

Ideen fikk Tuseth da hun fikk sitt første barn og skulle tilbake i lederjobb etter barselpermisjonen.

Tuseth sjekket alle eksisterende apper, og fant en som hun tilpasset for å dekke familiens behov.

Nå bruker hun aldri mer enn 15 minutter på å planlegge en uke, og en storhandel er gjort unna i en fei. Handlelisten har hun sortert etter varenes plassering i butikken hun pleier å handle i, nær bostedet på Tømmerstø i Kristiansand.

– Vi vet når vi trenger 3-minuttersmiddager eller når det er aktiviteter på fritiden som er utenfor normalen, ler hun, og legger til: – Mannen min og jeg ringer aldri til hverandre på jobb lenger fordi alt nå er så godt organisert.

 

HJEMMEBANEN AVGJØR 

Marthe Tuseth har skaffet seg en enorm innsikt gjennom brukerundersøkelser og massiv testing av alternative løsninger. Disse har vist at hun satser på et verktøy som mange trenger. Det finnes ikke tilsvarende fullverdig verktøy på markedet verken i Norge eller internasjonalt som Our Family Software.

– På et seminar lærte jeg hvor viktig det som skjer hjemme er for hvorvidt kvinner kan gjøre karriere. Da tenkte jeg at jeg ville bidra til å hjelpe familier på hjemmebane slik at de får mest mulig tid til andre ting, sier hun.

Tuseth ble tatt opp i Innoventus Sør sitt akseleratorprogram for kvinnelige gründere og fikk 100.000 kroner i markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge.

Hun kjøpte deretter den eneste digitale, vegghengte tavlen som fins på markedet. Denne konfigurerte og optimaliserte hun så den passet hennes familie og deres behov.

Tuseth har fire års utdanning i økonomi fra University of Bath i England, og har jobbet 19 år med innkjøp, lager og kontrakter i verdikjeder – blant annet i Elkem, NSB og offshoreindustrien.

 

Marte Tuseth (t.h.), her sammen med administrerende direktør Kamilla Sharma i Innoventus Sør.

 

TESTFAMILIER

Neste trinn var å prøve ut familiekalenderen i fem familier i en periode på tre måneder.

– Det gikk over all forventning. De sa de opplevde at kommunikasjonen i familien var bedre, alle var oppdatert på planene – ikke bare moren, og de familiene som hadde store barn, opplevde at ungene ble mer involvert og tok mer ansvar. Foreldrene fikk ikke lenger telefoner fra ungene på jobb med all verdens spørsmål. Også fedrene ble mer involvert, og likte det! sier hun.

Deretter begynte Tuseth å jakte på en touchtavle, som alle familiene sa var et must. Hun fant en i Kina. Hun fant også en person med teknisk kompetanse til å vurdere teknologi og rammeverk, og tok med Trond Svandal på eiersiden med 10 prosent.

– Jeg ville ikke bruke en konsulent som ga råd og deretter forsvant, men knytte til meg en person fast og langsiktig. For dette er en plattform som kommer til å utvikle seg videre, sier hun.

Det siste halvannet året har hun selv hatt 40 prosent permisjon fra stilling i en av Sørlandets store bedrifter for å få tid til å utvikle familiekalenderen, som både har touchtavle og er tilpasset mobiltelefon og nettbrett.

– Det finnes mange verktøy på markedet som kan gi noen av de effektene som Our Family Software tilbyr, men vi samler dette på et sted slik at familiene ikke bruker tid på å koordinere mellom kilder av informasjon, sier Tuseth.

 

TRENGER KAPITAL

Hun er klar for neste trinn:

– Nå vet vi hva vi skal utvikle, vi har tavlen og det meste er på plass. Det som gjenstår er finansieringen. Spesifikasjonen på det som skal utvikles av programvare er klar, men vi trenger penger til å utvikle den. Det jobbes med å innhente kapital både fra offentlige midler og fra private investorer.

Hun ser for seg et forhåndssalg på rundt 300 eksemplarer, med levering sommeren 2020, og deretter batch-salg på 1000 stykker i kontrollert lansering, inntil de er store nok til å få en partner som kan holde lager og sørge for distribusjon.

– Men det beste hadde vært om noen lokalt hadde sagt at “Den tavlen kan jeg levere”. For jeg håper på sikt at folk kan velge ulike tavler, sier Tuseth.

 

GLAD FOR INNOVENTUS SØR

– I Innoventus Sør har jeg hatt tilgang på dyktige forretningsutviklere innen de fleste fag, og et nettverk med gründere som det er mye å lære av. Mengden, typen og frekvensen på støtte fra Innoventus Sør har variert i de forskjellige fasene bedriften har vært i, noe som er helt essensielt for en oppstartbedrift, sier hun.

– Samarbeidet med Innoventus Sør har vært helt avgjørende for at jeg klarte å komme så langt. Gründertilværelsen kan være ganske ensom, og det er viktig å ha noen rundt seg som er genuint interessert i at du skal lykkes, samtidig som de kan avdekke og utfordre på det man ikke er god nok på, sier Marte Tuseth.

 

Forretningsutvikler Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør er imponert over hva Tuseth har fått til.

– Marte er en person med stor gjennomføringsevne, høy kompetanse og dyp innsikt. Hun har gjort research og testet alternative løsninger gjennom flere år, og jobbet strukturert med å utvikle produktet gjennom brukerinvolvering fra et tidlig stadium. Resultatet er en programvare som kan effektivisere familiens hektiske hverdag og være av nytte for familier over hele verden. Vi gleder oss til å følge Our Family Software på veien mot markedsintroduksjon i 2020, sier Ribe-Christensen.

 

Rebartek henter penger for å øke tempoet

Inkubatorbedriften Rebartek henter noen titalls millioner til raskere utvikling og kommersialisering av sin robot for jernbinding.

– Vi øker tempoet. Både vi og vår amerikanske investor ser at vi kan komme raskere til målet dersom vi henter penger til å ansette flere og styrke utviklingsløpet, sier Max Trommer, gründer og daglig leder i Rebartek.

Han står i fabrikklokalet i Søgne der temaet hans arbeider med å perfeksjonere roboten som skal automatisere deler av arbeidsprosessene for jernbinding.

Jernbinding er å bøye jernstenger og plassere dem i nøye definerte strukturer for å forsterke betongkonstruksjoner. Jernstengene gir betongen økt styrke og gjør den i stand til å tåle strekk.

– Det finnes allerede maskiner som kapper jernstengene i riktige lengder, men å bygge en vegg med 100 armeringsjern krever likevel mye manuelt arbeid. Vår idé er å robotisere også denne operasjonen. Vi regner med å halvere lønnskostnaden knyttet til jernbinding, også i store, komplekse strukturer, sier Trommer.

Artikkelen fortsetter under bildet

Forretningsutvikler Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør og gründer av Rebartek, Max Trommer.

Ideen til roboten fikk han på den halvferdige Varoddbroen i Kristiansand, der han jobbet fram til han valgte å satse for fullt på Rebartek.

Det amerikanske investeringsfondet SOSV har finansiert og tilrettelagt for utvikling av teknologien i et laboratorium i Kina, hvor Rebartek har tilbrakt lange perioder det siste året. Det samme investeringsfondet har allerede tegnet seg stort i den kommende emisjonen, og øker sin eierandel i selskapet. Nå skal Trommer hente de resterende pengene.

– Vi er i dialog med investormiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Vi ser nytten av å ha et større europeisk nettverk, så vi leter etter de rette partnerne i EU, men samtidig drar jeg tre uker til San Francisco for å presentere selskapet og ideen for flere amerikanske investorer, sier Trommer.

Han opplever at interessen er stor og mener markedet åpenbart er klar for en større automatisering av jernbindingsprosessen, som krever mange hender og mye tid.

– Større entreprenører gir oss stor oppmerksomhet. Vi er nå i gang med et innovasjonsprosjekt med Innovasjon Norge og Kruse Smith, der vi bidrar i et veiprosjekt. Det vil bekrefte at teknologien vår fungerer. Nå trenger vi mer kapital for å skalere. Vi ser for oss å ansette 10-20 personer til for å få opp farten, sier Trommer.

Rebartek gjennomfører det som karakteriseres som en stor emisjon for et norsk selskap i tidligfase.

– Men for amerikanske selskaper er dette en ganske gjennomsnittlig emisjon. SOSV mener det er et nødvendig og riktig steg for Rebartek, og jeg er helt enig. Vi ser fram til å kunne øke tempoet og komme raskere i mål, sier Trommer.

Han er optimistisk med tanke på å fulltegne emisjonen.

– At SOSV allerede har tegnet seg tungt, er et sterkt signal. De kjenner oss inngående og viser stor tro på hva vi holder på med. Jeg føler meg trygg på at vi finner de pengene vi trenger, sier Trommer.

– Som inkubatorbedrift er Rebartek kommet langt på kort tid. Vi er imponert over hva Max og teamet hans får til, og hvilke samarbeidspartnere de har funnet. Det blir spennende å følge selskapet videre, sier forretningsutvikler Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør.

 

Et boom av nye inkubatorbedrifter!

Innoventus Sør opplever et rekordår i 2019. Flere oppstartsbedrifter har signert inkubatoravtale og er godt i gang med å skape resultater i form av investeringer og kundeinntekter. Bedriftene har til felles at de utvikler innovative nye løsninger som det er behov for og betalingsvillighet for i markedet. Her er noen av bedriftene som har gått inn i inkubatorprogrammet i år:

BITMESH

Bitmesh med Tahani Siddik Berge og  Arnt Emmanuel Berge har utviklet en intelligent IoT plattform for Smarte bygg. Plattformen muliggjør rask utvikling for nye Proptech og IOT tjenester. En av tjenestene de har utviklet er Firemesh som automatiserer testing og overvåkning av sprinkleranlegg.

SANDTOOLS
SandTools AS, med gründer Bjørn Olav Sandbakk,  utvikler verktøyet ProScreeder. En håndholdt avretter for alle som jobber med blant annet belegningsstein, asfalt, ferdigplen og betong. Verktøyet effektiviserer prosessene vesentlig og gir gode resultater, samt er tilpasset brukeren for å unngå helseskader i arbeidet. Selskapet har internasjonale ambisjoner og potensial, og er meget fornøyd med å utforske disse mulighetene sammen med Innoventus Sør: «Inkubasjonsprogrammet er topp! Opplever at mange nye dører åpner seg. En annen svært viktig del er fellesskapet. Det løfter stemningen og gir momentum.» 

 REBARTEK

Rebartek satser stort på å bli en internasjonal leverandør innen robotisert prefabrikasjon av armeringskurver. De automatiserer prosessen med å kappe, bøye, binde sammen og sveise armeringsjern. Rebartek sin teknologi kan bidra til å halvere tidsbruken i denne prosessen. Selskapet har ti ansatte og har nylig hentet investeringsmidler fra det internasjonale investeringsfondet SOSV.

SCREENZ

Screenz med Rune Solberg, utvikler en fleksibel software plattform som gjør at man på en enkel måte kan styre innhold på digitale skjermer ved hjelp av ny teknologi og funksjoner. Markedet er stort og i kraftig vekst, og løsningen krever lite tilpasning ift. skalering internasjonalt. Screenz er i dialog med flere interesserte investorer og var en av finalistene i Angel Challenge. En av kundene, Food Asylum- Take Away ved Narve Ellefsen har dette å si om løsningen: «Screenz gjør det enkelt for meg og mine skiftledere å planlegge og gjennomføre endringer og oppdateringer. Dette kutter våre tap og øker omsetningen»

AERSEA

Aersea holder til på Andøya i Kristiansand, og driver med inspeksjon av infrastruktur, kraner, offshore-installasjoner og solcelleanlegg. Inspeksjonen skjer ved hjelp av droner, men også med ROV-er som opererer under vann og brukes til inspeksjon av rør, kabler og brokar.

Kunden bestemmer inspeksjonshyppigheten. Eksempelvis gjennomføres det årlig inspeksjon av strømnettet i løpet av noen uker i sommerhalvåret. Aersea har også rammeavtale med forsikringsselskapet If for hele Norge. Da består oppgaven i å sjekke omfanget av naturskader eller brann, samt å verifisere forsikringsobjekters tilstand før og etter en eventuell skade oppstår. Aersea ble tatt opp i inkubatoren i år, etter å ha deltatt i akselerator i fjor.

– Innoventus Sør er som en utvidelse av teamet vårt. Vi har stor nytte av samarbeidet, som blant setter oss i stand til å hente inn nødvendig ekstern kompetanse, slik at vi kan fokusere på det vi er gode på, sier Fiksdal.

 ASALIVATOR

Asalivator består av gründerne Anders Stokkelien, Cato Kolstad og Preben Falkum. De har deltatt i markedsavklaringsprosess hos Innoventus Sør, og er nå tatt opp i inkubatorprogrammet. De utvikler et helt nytt produkt som automatiserer behandling for et svært belastende og utbredt problem innen helsesegmentet. Asalivator er midt i en patenteringsprosess, og ønsker ikke å røpe noe mer om produktet foreløpig. Cato Kolstad har dette å si om prosessen med Innoventus Sør til nå:

«Vi tok kontakt med Innoventus Sør for å få mer fart i utviklingen og finne frem i jungelen av støtteordninger, og konkretisere markedsavklaringsprosessen. Vi ble møtt med betryggende profesjonalitet, entusiasme av meget kompetente mennesker. Vi har hatt flere møter med «teamet» hos Innoventus Sør, og opplever at de tilfører struktur og kompetanse til prosjektet.  Vi er imponerte over tålmodigheten og rausheten Innoventus Sør viser oss, og vi opplever god fremdrift mot markedsavklaring i prosjektet etter vi startet samarbeidet med dem.»

TWINPEGS

TwinPegs sin forretningsidé er ganske enkelt å legge til en ekstra fotstøtte bak den opprinnelige fotstøtten på en motorsykkel. Denne blir plassert så nær den originale slik at den gir motorsyklisten fast hælstøtte.  Resultatet blir at syklisten kan kjøre lengre i rask fart. I tillegg stabiliserer den ekstra støtten kroppen, gir bedre balanse og reduserer generell tretthet. TwinPegs tester nå ut produktet på to profesjonelle motorsyklister. En kjører fra Sør Amerika til Canada, og en kjører Australia på langs. Produktet er i en patent pending prosess.

PIPESNAKE

Pipesnake utvikler en robust «orm» for inspeksjon og reparasjon av vannledninger i Norge og internasjonalt. Innovasjonspotensialet og markedspotensialet er enormt. I Norge regner man med at etterslepet som skyldes tap ved vannlekkasjer utgjør 280 milliarder kroner de neste 20 år. Lekkasjestørrelsen på vannrør i dag er ca 32% av alt renset vann.

Ivar Haukom er gründer i selskapet og er fornøyd med å være en del av inkubatorprogrammet – Rådene vi har fått har vært avgjørende for å utvikle selskapet videre. Jeg er redd vi hadde brent mange penger på å fortsette på den veien vi hadde staket ut på egen hånd. Nå har vi stor tro på å lykkes, sier Haukom.

Med stor pågang i første halvår blir det spennende å se hvordan porteføljen ser ut i desember. Det er stor driv i bedriftene, og det er lagt opp gode løp sammen med forretningsutviklere i Innoventus Sør. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Sitter du på en god idé, ta gjerne kontakt med oss!

 

Telefon

37 29 51 80

E-post

post@innoventussor.no

Adresse Kristiansand (post)

Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand

Adresse Grimstad

Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 Grimstad

Følg oss på

Nyhetsbrev