Skip to main content

Spennende tider i vente for SmartOrg

13. okt, 2020
Artikler,
Inkubatorbedrift

Sommeren og høsten 2020 har bydd på flere store oppturer for inkubatorbedriften SmartOrg. I løpet av den siste tiden har de fått på plass kommersialiseringstilskudd 2 og et risikolån fra Innovasjon Norge, fått på plass flere pilotkunder og går raskt mot lanseringen høsten 2020. I tillegg er de nå klare for å ansette en salgs- og markedssjef på fulltid. 

Basert på raske beregninger fra SmartOrg har nordmenn totalt over 10 millioner medlemskap i ulike foreninger og organisasjoner – noe som vil si at hver enkelt innbygger i snitt har 2 medlemskap hver. Gjengen bak SmartOrg har lang erfaring og engasjement med drift av frivillige foreninger og sameier. SmartOrg ønsker gjennom sin nye digitale plattform å forenkle driften og skape verdier for organisasjonslivet, nærmiljøet og frivilligheten. Selskapet skal utvikle tjenester og verktøy som er samfunnsnyttige og fremmer demokrati, inkludering og digital forenkling som støtter opp under FNs bærekraftsmål.

«Målet var enkelt; Å utvikle en digital plattform, som gjør det enklere å etablere, og drive alle typer foreninger og sameier» sier forretningsutvikler og opprinnelig idehaver Eivind Halaas. Halaas har jobbet med frivillighet de siste 30 årene og har sett et tydelig behov for en slik løsning.

«Det skal være så latterlig enkelt at det er helt  selvforklarende» kommer det fra gjengen som stolt forteller om deres ide under feiringen av høstens oppturer hos Innoventus Sør.

SmartOrg har vært hos Innoventus Sør siden 2018. De startet først med en markedsavklaring før de gikk videre til inkubatorprogrammet.

«Innoventus Sør har vært en god sparringspartner, noe som har vært det viktigste for oss. Vi har hatt gode samtaler og gode diskusjoner» Kommer det fra Geir Andrew som har hatt et tett samarbeid med Innoventus Sør og forretningsutvikler Ludvig Nordal.

Fra Venstre – Geir Andrew, Kenneth Amodei , Tobias Øverli, Benjamin Johansen og Eivind Halaas. Ikke tilstede: Jarle Mjåsund

Etter en suksessfull prototype har de rekruttert flere fornøyde pilotkunder som nå har vært i full drift et års tid. GOD Driv, som er en av pilotkundene innenfor utbyggersegmentet, har nylig gitt tilbakemelding om at de ønsker å fortsette samarbeidet på nye utbyggingsprosjekter. I deres prosjekt «Moltetunet» på Hovden, brukes SmartOrg nå for drift av 10 sameier og velforeninger. Portalen håndterer alt fra stiftelse, styrearbeid og økonomi til aktiviteter, kommunikasjon og møter.

Med ytterligere finansiering på plass, går SmartOrg nå inn i en oppskaleringsfase med fokus på salg. Derfor søker de også nå en salgs- og markedssjef. Les mer om SmartOrg og stillingsannonsen her: https://smartorg.no/ledig-stilling-som-salgs-og-markedssjef-i-smartorg-as/

 

Vi ønsker SmartOrg lykke til med ansettelsen, lanseringen og veien videre!

Les mer om SmartOrg her:
www.smartorg.no