Skip to main content

Utviklet sveiserobot for farlige operasjoner

17. des, 2019
Inkubatorbedrift

Første fase av det autonome sveisesystemet ble gjennomført på Mechatronics Innovation Lab i Grimstad. Fra venstre: Finn Oscar Karlsen (Pioneer Robotics), Bernt Inge Øhrn (Mechatronics Innovation Lab) og Erlend Knutsen (Applica Robot Integration).

 

Bare to år etter at selskapet ble etablert, har Pioneer Robotics bidratt til å utvikle en sveiserobot som kan brukes i smelteverk over hele verden.

Den autonome sveiseroboten Momek WelderMate er designet for å gjøre en jobb i omgivelser hvor mennesker ikke bør oppholde seg.

– Vi er utrolig stolt over å være med i dette prosjektet. WelderMate kan dramatisk forbedre arbeidsforholdene til sveisere i smelteverk i hele verden. Roboten kan brukes på alle Söderberg-elektroder, og de er det mange av, sier Finn Oscar Karlsen, daglig leder i Pioneer Robotics i Kristiansand.

WelderMate er et produkt som eies av Momek Group, og som er utviklet av Momek Group, Pioneer Robotics og Applica Robot Integration. Innledende testing og teknologiverifisering er gjort på Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad.

Det var MIL som tok kontakt med Pioneer Robotics for halvannet år siden, for å løse et problem for Momek Group. Momek er leverandør av industrielle produkter og tjenester, og har arbeidet spesielt for å finne en automatisert løsning på sveisejobber knyttet til Söderberg-elektroder.

Elektrodene, som opprinnelig ble utviklet på Fiskaa i Kristiansand i 1919, brukes i rundt 75 prosent av alle verdens elektriske smelteverk. Sveisere må regelmessig inn og sveise på en forlengelse av elektroden, fordi den langsomt brenner opp når den senkes ned i den såkalte bakesonen.

– Sveisejobben må utføres med høy presisjon for å unngå lekkasje av væsker. Det er derfor spesialiserte sveisere som utfører disse operasjonene. Og arbeidet må gjøres raskt, for HMS-hensyn gjør at sveiserne kun kan oppholde seg nær elektroden i svært korte perioder om gangen, sier Karlsen.

Prosesskompetanse fra Momek Group, robot-kompetanse fra Pioneer Robotics, kombinert med maskinsyn fra Applica Robot Integration, har resultert i et sveiserobotsystem som kan samarbeide med sveisere og gjøre det meste av sveisejobben på elektrodene. Dermed minimeres den menneskelige innsatsen.

 

Det nye sveisesystemet er spesielt designet for å automatisere sveising av Söderberg-elektroder.

 

SAMARBEID I ØKOSYSTEMET FOR INNOVASJON

WelderMate ble demonstrert i Mo i Rana i høst, og skal nå selges til hele verden gjennom Momek Group.

– WelderMate er et flott eksempel på hva samarbeid i økosystemet for innovasjon på Sørlandet kan føre til. Momek Group kom med sin utfordring til MIL, og MIL fant og satte sammen selskapene som kunne løse problemet. MIL var videre fasiliteten hvor nødvendig teknologikvalifiseringer kunne finne sted, oppsummerer Karlsen.

Bidraget inn i WelderMate systemet er blitt den første suksesshistorien til Pioneer Robotics. Og den kom kun kort tid etter at selskapet ble stiftet av Karlsen, som er utdannet sivilingeniør i mekatronikk fra Universitetet i Agder, og som har arbeidserfaring fra MHWirth.

 

ROBOTER ER BLITT ENKLERE Å BRUKE

Pioneer Robotics har tre satsningsområder. Sveiseroboter, robotsystem for smelteverk og robotsystem for maskinering.

Selskapet leverer nøkkelferdige robotløsninger godt tilpasset «high mix-low volume» produksjon. Norske bedrifter har mye varians i produksjonen, og det har tradisjonelt vært et dårlig utgangspunkt for bruk av roboter, som er best når den samme oppgaven eller bevegelsen skal gjentas tusenvis av ganger.

– Enklere brukergrensesnitt for operatør og et bredt utvalg av avanserte sensorer, gjør at moderne roboter kan brukes mye mer enn før. I alle våre leveranser jobber vi for at kunden skal få et godt og enkelt brukergrensesnitt slik at systemet er enkelt og raskt å bruke, sier Karlsen.

Han brenner for produksjon i Norge.

– Fordi vi har en veldig kapabel arbeidsstokk, har vi de beste forutsetninger for å ta i bruk de mest avanserte produksjonsmidlene. Roboter og utstyr er like dyrt i lavkostland som her hjemme, og roboter er derfor viktig for fortsatt produksjon i Norge, sier Karlsen.

 

HJELP FRA INNOVENTUS SØR

Pioneer Robotics har det siste året vært del av inkubatorprogrammet til Innoventus Sør. Karlsen sier det har vært verdifullt.

– Innoventus Sør har spilt en viktig rolle i bevisstgjøring av hensikten med og utviklingen av selskapet. Jeg har blitt utfordret på hva vi leverer, hvordan det presenteres og hvor merverdien for kundene ligger. Dette har vært sentrale spørsmål som jeg har blitt utfordret til å finne gode svar på. Innoventus Sør har også bidratt vesentlig i prosesser knyttet til markedsføring, sier Karlsen.

Innoventus Sør gleder seg over suksessen til Pioneer Robotics.

– Vi har hovedsakelig bidratt med forretningsmessig innovasjon, blant annet salgs- og markedsstrategi, for selskapet hadde både kunder og omsetning da de kom til oss. Vi er imponert over hva Pioneer Robotics har fått til, men samtidig er vi ikke overrasket, for Finn Oscar er en utrolig dyktig fyr, sier Kristine Ribe-Christensen, forretningsutvikler i Innoventus Sør.