Skip to main content

Grisevitser til frokost og aftenbønn til kvelds

Silje Merethe Fossnes bestemte seg allerede som 5-åring at hun skulle bli kokk. I dag er hun både gründer og kokkemester, og ingrediensene hun fikk servert under oppveksten var preget av nysgjerrig utfoldelse innenfor mulighetsrommet. Med nordnorske gener på farssiden, krydret med sørlandsk refleksjon fra morssiden, har Silje Merethe markert seg som en foroverlent og løsningsorientert gründer. Det har tydeligvis gitt gode resultater. Allerede til høsten lanserer den aktive gründeren nye og revolusjonerende produkter i samarbeid med store, anerkjente aktører.

Silje Merethe Fossnes Gründer og kokkemester. Foto: Vestgaarden

«Jeg elsker at noen sier at det ikke kommer til å fungere. Da får jeg enda mer energi til å sette idéene mine ut i livet». Silje Merethe er både energisk og engasjert når hun snakker. I tillegg til å være gründer og kokkemester har hun gitt ut en kokebok, gjennom sitt eget forlag. Merk deg navnet; Bon Vivant. Oversatt fra fransk betyr det «livsnyter», og Silje Merethe mener at livet er for kort til å ikke satse på det man virkelig tror på. Selskapet går nå internasjonalt og utvider produktporteføljen betydelig. Forlagsvirksomheten var bare første skritt på veien, ifølge den effektive gründeren. «Hvis man skal få ting gjort på en effektiv måte er det best å gjøre det selv» forteller hun videre, og har for lengst bevist at hun mener alvor. Hun har aldri vært redd for å ta sjanser eller å skille seg ut. Motivasjonen hennes har alltid vært å bane vei for det hun ønsker å gjennomføre, uansett hvilke hindringer som måtte oppstå på veien fram til endelig resultat. Elsk mat, elsk mer er den ambisiøse tittelen på koke- og nytelsesboken. Forlagets omtale lyder forøvrig: …Hvordan du gjennom mat kan lære deg kunsten å forføre.. Og det er nettopp det som er drivkraften til Silje Merethe; å la seg forføre, av både mat og gode idéer. Hun er opptatt av magefølelsen, og ikke minst å ha evnen til å stole på den – uten å tenke for mye.

Ny kolleksjon til det profesjonelle kjøkkenet

Hun har en god magefølelse for produktkolleksjonen hun har utviklet og som snart skal produseres. Tilbakemeldingene fra både investorer og næringslivsaktører underbygger den gode følelsen, og hun gleder seg til lanseringen i månedsskiftet september – oktober. Hun har alltid tenkt stort og ønsker sjansene hun får hjertelig velkommen, med åpne armer. Når hun i tillegg fikk muligheten til å lansere kolleksjonen i utlandet, i samarbeid med internasjonale aktører, svarte hun selvfølgelig ja med én gang. Silje Merethe har utviklet en kolleksjon som vil bidra til et estetisk løft, økt effektivitet og forbedret renhold. Noe mer enn det kan hun ikke si om produktkolleksjonen i dag. Det gjenstår et par avtaler før produktene er klar for presentasjon og internasjonal lansering. Samtidig ønsker hun å bevare momentum, for å opprettholde den positive driven i teamet, fram til lanseringsdato. Vi andre må derfor vente i spenning på resultatet av hva den uredde gründeren har jobbet med de siste årene.

Profesjonell sparringpartner og tilrettelegger er avgjørende ingredienser for en gründer

Silje Merethe er sin egen største kritiker, og hun jobber derfor hele tiden med å realitetsorientere seg når hun utvikler nye idéer. Samarbeidet med Innoventus Sør er basert på nettopp det; å stille kritiske spørsmål og samtidig bidra til en effektiv utviklingsprosess. Det var forøvrig EVA-senteret som opprettet kontakten med Rannveig Tobiassen i Innoventus Sør. Allerede da hadde Silje Merethe jobbet over lengre tid med idéene, men farten økte betydelig da Sørlandets innovasjonsselskap kom på banen. Faglig forankrede tilbakemeldinger, struktur og et bredt nettverk har ført til en sunn framdrift og oppnådde målsetninger. Gründeren er svært takknemlig for samarbeidet, og kan ikke få fullrost verdien av å ha et profesjonelt innovasjonsselskap i ryggen. Støtten hun har fått fra Innovasjon Norge har også vært helt avgjørende under oppstartsfasen og frem til i dag. Det har gitt både økonomisk trygghet og en bekreftelse på at produktkolleksjonen blant annet tilfredsstiller kravene til et betydelig vekstpotensial. Nå gjenstår den siste etappen før endelig lansering, og gründeren er full av pågangsmot. Fordelene hennes, etter mange år som kjøkkensjef, er at hun er vant til uforutsigbarhet og stadige omstillinger samt evnen til å takle plutselige endringer. Hun har også vært opptatt av å sette sammen et kompetent styre. Styret i Bon Vivant AS består av ressurspersoner med ulik erfaring og yrkesbakgrunn, og de innehar den nødvendige kompetansen som skal til for å bidra til videre vekst og utvikling.

Nordnorske røtter i full blomstring på Sørlandet

Silje Merethe er opptatt av kvalitet og miljøbevissthet. Veien videre er allerede staket ut og hun har store ambisjoner på vegne av Bon Vivant. «Om fem år har jeg etablert et eget utviklingslaboratorium, oppdaget nye markeder, utvidet kolleksjonen og ansatt dedikerte medarbeidere i sentrale stillinger». Man kan jo spørre seg hvor den utypiske sørlendingen henter påfyll og inspirasjon. Hun mener selv at hun er litt annerledes enn folk flest. Hun er ikke redd for å prøve nye ting og hun klarer ikke å slutte med å leke. «Man må sørge for eget påfyll og dyrke den indre motivasjonen», svarer hun på spørsmål om hvordan hun hele tiden makter å være så aktiv og produktiv. Det kan også være at kombinasjonen halvt nordlending og halvt sørlending har ført til at den livsglade gründeren har en utrettelig motivasjon og fryktløshet i alt hun foretar seg. En sørlandsk fremtreden, ispedd et nordlandsk tankesett, synes uansett å være en god oppskrift for å lykkes som både gründer og livsnyter.

Den sterke innovasjonstakten på Agder presentert for Siva og Departementene

Fra Venstre: Kamilla Sharma(Adm. Dir. Innoventus Sør), Kjersti Spjøtvold(Direktør Innovasjon, Siva) og Elisabeth Maråk Støle(Styreleder Siva)

 

Nok et år viser SSB at det er en betydelig mervekst og høyere verdiskaping for bedrifter i Sivanettverkets inkubatorer og næringshager. I dag fikk Sivas ledergruppe og eierne Nærings- og Fiskeridepartementet og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet presentert hvordan Agders styrker bidrar til dette. 

For å få en økt innsikt i Agder-regionens kapasiteter, var Innoventus Sør vertskap for å presentere arbeidet som sikrer gode vilkår for morgendagens verdiskaping i regionen. Inkubatorselskap Anzyz Technologies ble også presentert av CFO Steffen Sagafoss, med CEO, Svein Olaf Olsen på skype fra Torino. Selskapets reise i ulike faser siden oppstart i 2014, bekreftet i praksis hvordan inkubatorprogrammet fungerer.
«Det skjer utrolig mye på Sørlandet, og det skjer fort. I dag har vi fått frem det unike samspillet i innovasjonsmiljøet på Agder. Hvilke muligheter det etablerte samarbeidet og våre kapasiteter gir morgendagens verdiskaping i regionen», sier Kamilla Sharma.
Næringshagene og Fylkeskommunen var også representert av Are Østmo (Lindesnesregionen Næringshage), Christiane Skage(Lister Nyskaping) og Steinar Eilertsen (Vest Agder Fylkeskommune). Viktige satsingsområder som SKAP Folkehøyskole og Aqualab ble lagt frem.

 

Representantene fra Nærings- og Fiskeridepartemenetet og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet la vekt på hvordan de ulike programmene fungerer sammen. Spesielt samspillet mellom inkubatorprogrammet og forskningsrådets program FORNY2020.

 

Resultatene i SSB’s rapport indikerer at deltagelse i Sivas programmer er en faktor som øker sannsynligheten for suksess. I tillegg noe som bør vektlegges når andre virkemiddelaktører tildeler støtte.
«Vår opplevelse er den samme, basert på tilbakemeldinger og kundeundersøkelser fra selskapene vi jobber med. Vi ser også tydelig at samarbeidet med andre aktører i økosystemet resulterer i at selskap kobles fortere opp mot riktig virkemiddel og kompetanse», avslutter Kamilla

Økende etterspørsel og høy aktivitet i Sivanettverket

Antall nye bedrifter som tas inn i Sivas inkubatorer og næringshager har økt kraftig viser ferske tall for 2017.

Innoventus Sør tok i 2017 opp 11 nye selskap i inkubatorprogrammet, og opplever økende etterspørsel og høy aktivitet. I fjor vurderte selskapet mer enn 200 ideer, jobbet med 45 oppstartsselskaper og hadde 29 prosjekter i kommersialiseringsfase.

– Vi er kommet lenger ut i omstillingen etter oljeprisfallet. Mens tidligere år var preget av kvantitet, var 2017 preget av kvalitet når det gjelder nye ideer som forelegges oss», sier Sharma

8,6 mrd. i verdiskaping

På landsbasis genererer bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager 8,6 milliarder i verdiskaping hvert år. Analysene forteller også at bedrifter tilknyttet Sivas innovasjonsinfrastruktur presterer bedre enn andre. Tall viser at bedriftene i Innoventus Sør-porteføljen omsatte for nesten en milliard kroner og bidro med 170 millioner i verdiskaping (driftsresultat+lønnskostnader) det siste året.

Om SIVAs inkubatorprogram

Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping.Tjenester som gis er f.eks. forretningsutvikling, kommersialisering og mentorering. Bedriftene får tilgang til relevante nettverk, finansiering og et sterkt utviklingsmiljø. Siva har 35 inkubatorer i Norge som drifter programmet.
Geir Olav Gyland(WPSystems) og Vegar Kristensen (Innoventus Sør)

Nytt selskap i Inkubatoren – WPSystems AS

Wireless Power Systems AS skal være en leverandør av systemer basert på trådløs overføring av energi.

Selskapet har utviklet en teknisk løsning som skal produktifiseres og selges i høyt volum. Idéen oppsto over en lang periode med vurderinger av hvor trådløs energioverføring kan brukes i høyt volum, men uten krav om standardisering.

Markedsavklaringen med Innoventus Sør førte til en endring av produktet som jeg tror var avgjørende for en mulig suksess. Det var en kreativ prosess som gjorde at jeg endret utgangspunktet for ideen og det førte til at jeg fant en løsning som gjør produktet lettere å bruke for kunden, sier gründer Geir Olav Gyland.

Videre vil WPSystems AS jobbe med å undersøke markedet samt skaffe en pilotkunde. Parallelt med dette skal de hente inn kapital for å kunne få til en hurtig vekst.

Geir Olav anbefaler andre som starter opp bedrift å være åpen for innspill og tilbakemeldinger.

«Jeg vil anbefale å kjøre en prosess med flere personer for å innhente informasjon om kunden, markedet, behovet for produktet og eventuelt sjekke IPR muligheter. Dette fikk jeg mye igjen for i startfasen med Innoventus Sør».