Skip to main content

Den sterke innovasjonstakten på Agder presentert for Siva og Departementene

30. mai, 2018
Inkubatorbedrift,
Innovasjonsaktører,
Innoventus Sør

Fra Venstre: Kamilla Sharma(Adm. Dir. Innoventus Sør), Kjersti Spjøtvold(Direktør Innovasjon, Siva) og Elisabeth Maråk Støle(Styreleder Siva)

 

Nok et år viser SSB at det er en betydelig mervekst og høyere verdiskaping for bedrifter i Sivanettverkets inkubatorer og næringshager. I dag fikk Sivas ledergruppe og eierne Nærings- og Fiskeridepartementet og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet presentert hvordan Agders styrker bidrar til dette. 

For å få en økt innsikt i Agder-regionens kapasiteter, var Innoventus Sør vertskap for å presentere arbeidet som sikrer gode vilkår for morgendagens verdiskaping i regionen. Inkubatorselskap Anzyz Technologies ble også presentert av CFO Steffen Sagafoss, med CEO, Svein Olaf Olsen på skype fra Torino. Selskapets reise i ulike faser siden oppstart i 2014, bekreftet i praksis hvordan inkubatorprogrammet fungerer.
«Det skjer utrolig mye på Sørlandet, og det skjer fort. I dag har vi fått frem det unike samspillet i innovasjonsmiljøet på Agder. Hvilke muligheter det etablerte samarbeidet og våre kapasiteter gir morgendagens verdiskaping i regionen», sier Kamilla Sharma.
Næringshagene og Fylkeskommunen var også representert av Are Østmo (Lindesnesregionen Næringshage), Christiane Skage(Lister Nyskaping) og Steinar Eilertsen (Vest Agder Fylkeskommune). Viktige satsingsområder som SKAP Folkehøyskole og Aqualab ble lagt frem.

 

Representantene fra Nærings- og Fiskeridepartemenetet og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet la vekt på hvordan de ulike programmene fungerer sammen. Spesielt samspillet mellom inkubatorprogrammet og forskningsrådets program FORNY2020.

 

Resultatene i SSB’s rapport indikerer at deltagelse i Sivas programmer er en faktor som øker sannsynligheten for suksess. I tillegg noe som bør vektlegges når andre virkemiddelaktører tildeler støtte.
«Vår opplevelse er den samme, basert på tilbakemeldinger og kundeundersøkelser fra selskapene vi jobber med. Vi ser også tydelig at samarbeidet med andre aktører i økosystemet resulterer i at selskap kobles fortere opp mot riktig virkemiddel og kompetanse», avslutter Kamilla