Runar Brøvig og Kamilla Sharma

Innoventus Sør er blant de beste i landet, og får ny tiårsperiode i Sivas inkubasjonsprogram!

– Innoventus Sør får bevilget 5 millioner årlig de neste 10 årene fra Siva for å støtte og utfordre gründere, bevare og utvikle nye arbeidsplasser i Agder. Innoventus Sør har siden 1999 arbeidet med å bistå gründere med å kommersialisere innovative ideer i regionen. Bevilgningen gjør at vi kan fortsette å styrke utviklingen av regionen og fremtidens næringsliv gjennom inkubasjonsprogrammet, sier Administrerende Direktør Kamilla Sharma.  

Etter å ha levert gode resultater i over 20 år er vi stolte og glade for tilliten Siva (Selskapet for industrivekst) og Agder Fylkeskommune viser ved å støtte oss i årene som kommer. Vi skal fortsette å være en av landes fremste inkubatorer og skape bærekraftig grobunn for nye aktører. Innoventus Sør har i alle disse årene jobbet med regional forankring og utvikling i tråd med å oppnå fylkeskommunale og nasjonale næringsstrategier, og samtidig satset på intern kompetanse og nettverk. Dette påpeker også Siva i sin begrunnelse for bevilgning og viser til at Innoventus Sør har en sterk posisjon i det entreprenørielle økosystemet.

– Jeg er strålende fornøyd med at Innoventus Sør kan fortsette å levere tjenester knyttet til inkubasjonsprogrammet, sier Administrerende direktør Kamilla Sharma

Innoventus Sør er blant landets fremste innovasjonsmiljø!

– Kriteriene Siva har vurdert knyttet til søknaden for inkubasjonsprogrammet er målsettinger, leveranser, kompetanse, økosystem, handlingsplan og økonomi. Av 46 søknader er Innoventus Sør sin søknad rangert som nummer 5. Å få denne bekreftelsen på arbeidet vi har lagt ned gir enorm motivasjon og giv til kontinuerlig forbedring, sier inkubatorleder Runar Brøvig.

Dette skriver Siva i sin vurdering av Innoventus Sør

Innoventus Sør sin søknad scorer svært godt på intern og ekstern kompetanse, hvordan aktiviteten skal bidra til å oppnå fylkeskommunale og nasjonale næringsstrategier, nettverkstjenester og kapitaltjenester. Dette understøtter målsettingen med inkubatorprogrammet.

Inkubasjonsprogrammet skal bidra til å skape konkurransedyktige bedrifter som har gode forutsetninger for vekst som lykkes i internasjonalt.

– Gjennom næringshageprogrammet skal vi bidra til å skape et levedyktig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene, og gjennom inkubasjonsprogrammet til å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter som lykkes i internasjonale markeder. Det blir også viktig å bidra til at dette skjer på en bærekraftig måte, sier Kristin Eriksen, direktør Innovasjon i Siva.

Det er også en glede at næringshagene Lister Nyskaping, Lidensnesregionen Næringshage og Pågang Næringshage har fått bevilget midler for den neste programperioden for å bidra til utviklingen av Sørlandet. 

Selskaper over hele Norge er representert blant de nye operatørene i Sivas programvirksomhet, som starter på en ny tiårsperiode i januar 2023. Her er Siva representert ved direktør for Innovasjon, Kristin Eriksen (t.v.), og fagleder for team inkubator og næringshage, Randi Torvik.

Bakgrunn & fakta

Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer er tiårige programmer.  
Fra januar 2023 starter en ny, tiårig programperiode, som ble lyst ut i juni 2022. Det er i forbindelse med dette gjort en beslutning om opptak av 38 næringshager og 35 inkubatorer. 

Bærekraftig omstilling, digitalisering, vekst og økt eksport er sentrale stikkord i Sivas nye programmer. 

En næringshage er et innovasjonsselskap som tilbyr bedriftene tjenester som bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver til en subsidiert kostnad. 

En inkubator er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap. Disse bidrar til etablering og utvikling av nye bærekraftige vekstbedrifter og skaper vekst i etablert næringsliv gjennom å tilby og tilgjengeliggjøre rådgiving innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad. Inkubatorene skal bidra til økt eksport gjennom bistand til vekst og skalering i bedriftene. De tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen. 

Fokus på kundetilfredshet gir gode resultater

Vi som har vårt daglige virke i Innoventus Sør er drevet av et overordnet ønske om å levere over forventning. Faglig kompetanse, effektivitet og fokus på løsninger er helt avgjørende i samspillet mellom våre ressurspersoner og bedriftene som er tilknyttet inkubatoren. Vår tilnærming overfor den enkelte bedrift er basert på tilgjengelighet og en kontinuerlig behovsavklaring. Vi får stadig gode tilbakemeldinger, men det er likevel spennende og oppløftende å lese resultatene fra den anonyme Kundetilfredsundersøkelsen som publiseres årlig.

Gjennomsnittlig score over nasjonale resultater

Det er SIVA som står for den årlige undersøkelsen, og resultatene for 2021 gir oss mange gode grunner til å være fornøyd med fjorårets innsats. Vi oppnår en gjennomsnittlig score over de nasjonale resultatene, og vi bruker det som inspirasjon til å fortsette med den gode rådgivningen vi leverer hver eneste dag.

Resultater fra Kundetilfredshetsundersøkelsen 21

Gode resultater gir næring til både motivasjon og stolthet

Bedriftene som er i inkubatoren er svært tilfreds med bistanden de får fra Innoventus Sør. Her er vi på høyde med de nasjonale resultatene. Når det gjelder relevansen av det vi leverer ser vi at resultatet er over landsresultatet. Vi tar med oss de gode resultatene videre, og vi gjør alt vi kan for å innfri både ønsker og behov som den enkelte bedrift har også inneværende år.

«Som gründer er det mange ting man ikke er klar over at man bør tenke på. Det er til stor hjelp å ha tilgang på kunnskap og kompetanse som kan støtte og utvide kunnskapsbasen vår. Det har også gjort at jeg ikke føler meg så alene. Det er godt å vite at det finnes noen å spørre».

Anonym gründer

Innoventus Sør leverer tjenester innenfor en lang rekke fagdisipliner

Vårt bidrag innebærer et bredt spekter av bistand som den enkelte bedrift benytter seg av. Vi er veldig glade for resultatene i undersøkelsen, som viser at respondentene rangerer våre tjenester høyere enn gjennomsnittet på landsbasis. Vår bistand innebærer for øvrig utvikling av produkt/tjenester, forretningsplan, markedsstrategi, juridisk hjelp, økonomistyring etc.

Tydelige målsetninger for fremtidens næringsliv

En gründer opplever svært ofte at det er svært mange ting som må håndteres i forbindelse med oppstarten, og de fleste kjenner på utilstrekkelighet i denne fasen. Innoventus Sør er en non-profitt-aktør som har i oppdrag å bidra til å etablere, utvikle og bevare arbeidsplasser i region Agder. I vårt inkubasjonsprogram har vi som målsetning å utvikle fremtidens næringsliv. Dette gjør vi ved å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og ved å gi ny vekst i etablert næringsliv. Overordnet målsetning er å øke den nasjonale verdiskapingen.

«Vi hadde ikke klart og gjennom føre vårt produkt/prosjekt uten støtte/hjelp/rådgiving uten inkubatoren»

Anonym gründer

Vårt kundeløfte gir trygghet for den enkelte gründer

Vårt kundeløfte er tilsvarende tydelig som våre målsetninger; vi skal utgjøre en forskjell ved å utfordre og støtte når nye ideer skal kommersialiseres. Det innebærer at vi skal utgjøre en forskjell ved å tilføre riktig kompetanse og erfaring. Videre skal vi opptre som en utfordrer, ved å tørre å stille vanskelige spørsmål. Til slutt skal vi støtte slik at gründeren lykkes. 

For å sikre en best mulig prosess for den enkelte gründer bidrar vi innenfor et bredt spekter av faglige disipliner.

 • Vi fungerer som en dedikert rådgiver.
 • Vi tilbyr rådgivning og verktøy for økt markeds- og kundeforståelse.
 • Vi innehar et rikt nettverk bestående av ressurspersoner og finansieringsordninger.
 • Vi tilbyr 75% markedsstøtte på relevante tjenester.
 • Vi har attraktive og sentralt plassert kontor- og møtefasiliteter.
 • Vi arrangerer faglige og sosiale kurs og events. 

Hardt arbeid i kombinasjon med smartness gir levedyktige bedrifter

Det kan være fristende å endre overskriften i denne artikkelen til «Gode resultater gir økt kundetilfredshet». For at vi skal lykkes med vårt bidrag til å skape levedyktige bedrifter i landsdelen er vi helt avhengige av gode resultater. Vi ønsker derfor å berømme den enkelte bedrift som er tilknyttet vårt nettverk, først og fremst for at de viser en stayer-evne som virkelig krever sin kvinne/mann. Erfaringen vår er at hardt arbeid i kombinasjon med smartness gir ønsket effekt. Vi er stolt av det laget som til enhver tid er i vår inkubator, og vi er stolte over de gode resultatene som den enkelte bedrift klarer å oppnå.

«God støtte gjennom prosessen, og relevant påkobling av kompetanse i inkubatorens nettverk. Uunnværlig i en start-up med et lite team».

Anonym gründer

GründerAcademy 2022 – Elstall med seieren i boks

Denne uken pitchet deltakerene i GründerAcademy for å kåre årets vinnere av Günderprisen. I de fire regionene som deltar ble det delt ut fire stipend på 50.000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR-bank. Etter lokal pitching på mandag ble tre bedrifter fra Agder utkåret til nasjonal pitching hvor juryen fra Stiftelsen GründerAcademy kåret fire vinnere av Gründerprisen som arrangeres for tredje gang. Etter nervepirrende og tett konkurranse gikk Elstall AS av med seieren og ble kåret til beste konsept fra Agder!

Tarjei Jespersen fra Elstall er stolt av å vinne Gründerstipendet, «Dette er en god bekreftelse på at vi er i starten på noe veldig spennende. Alle deltakerne i programmet har vært veldig dyktige, så å vinne blant disse er stort. Stipendet skal brukes til å styrke selskapet, gjøre prototyping og patentering av produktet. Gjennom våren har jeg fått tilgang til utrolig dyktige foredragsholdere innenfor viktige temaer, gode fasilitatorer hos Innoventus Sør og erfarne mentorer».

Tarjei Jespersen fra Elstall, vinner av Gründerstipendet våren 2022

Stipendet skal bidra til å utvikle og teste forretningsplanen, og gjøre markedsundersøkelse for produktet eller tjenesten som oppstartsselskapet tilbyr. Fra programstart i slutten av mars frem til nå har ambisiøse gründerne deltatt kostnadsfritt for å utvikle sine ideer gjennom faglige samlinger, mentorhjelp og rådgiving fra lokale fasilitatorer.

Årets kull fra Agder besto av 10 prosjekter hvor alle var på ballen, var engasjerte og gjorde gode fremskritt i løpet av akseleratorprogrammet. De har blant annet hatt ulike workshops, deltatt på foredrag med blant annet gründer og foredragsholder Matt Smith, Kjetil Wig som er ekspert innen finansiering og tech-workshop med den anerkjente professoren Morten Goodwin.

Gründerne går ut av programmet med et stort nettverk, spesielt internt i Agder, men også nasjonalt blant de tre andre regionene, Rogaland, Østlandet og Vestland. Nettverket består av både erfarne gründere og ferske, det som er felles for deltakerne er at de alle er i samme situasjon. Innoventus Sør som står bak GründerAcademy i Agder har skapt rom for sosiale og faglige treffpunkter hvor råd, tips og ulike erfaringer har blitt delt for å hjelpe hverandre frem og opp.

Eivind Vigsnes fra Ecosense og Jeanett Tharaldsen fra AIVEO

Jeanette Tharaldsen fra AIVEO og Eivind Vigsnes fra Ecosense uttrykker stor entusiasme over det nettverket de har tilegnet seg i løpet av våren.

«Å ha sparringspartnere underveis har vært verdifullt og avgjørende for fremgang av våre prosjekter. Vi ser gode fremskritt på den korte tiden programmet har vart. Det å få knytte kontakter med andre gründere som er i samme situasjon og andre kompetente fagpersoner har vært en motiverende drivkraft for å utvikle både team og prosjekt videre mot våre mål»,

sier Jeanette Tharaldsen.

Eivind Vigsnes nevner at «Det er betydningsfullt å få innput, innsikt i andres prosjekter, et annerledes synspunkt på eget arbeid og direkte tilbakemeldinger fra andre deltakere i GründerAcadmy og de fagpersonene vi er tilknyttet».

«Som student på universitet med oppstartsbedrift parallelt har GründerAcademy i eksamensperioden gitt oss et ekstra push på bedrifts fronten og gjort at vi har greid å prestere på begge arenaer. Faste møter og gjøremål har gitt bedriften fremgangen siden vi startet konseptarbeidet i januar, og nå er vi i full gang med å søke støtte fra Innovasjon Norge. Vi har fått god relasjon til vår kontaktperson i Innoventus Sør, som har stiller opp og svarer på alle spørsmål vi måtte ha. Det er vært veldig nyttig å ha gode sparringspartnere i den fasen vi er i nå», forteller Elise Lothe fra Mykos.

Elise Lothe fra Mykos

Mentorordningen gir gründerne tilgang på unik ekspertise og kompetanse tilknyttet deres prosjekt. Dette tilbudet bidrar til fremgang og kompetanseheving av teamet. Mentorene kan også være et godt springbrett for gründerne til å få sin første investering eller hjelp til å søke offentlig tilskudd. I tillegg kan gründerne gjennom sin mentor få tilgang på et unikt nettverk og sterke ressurser.

Jeanette Tharaldsen i AIVEO sendte inn søknad til GründerAcademy etter å ha sett det i sosiale medier. «Jeg hadde lyst til å lære mer om prosesser i gründerverdenen, skape kontakter og et tett nettverk. Kompetanseheving er viktig for oss i AIVEO og med så godt faglig innhold i programmet var motivasjonen stor for å bli med. Konkurransen om 50.000 kroner gjorde det ekstra motiverende å bli med. Jeg anbefaler virkelig alle som sitter med utvikling av et innovativt prosjekt å delta i GründerAcademy, det har vært gull verdt for oss».

«Jeg vil absolutt anbefale alle med en idé eller et spennende konsept å sende inn en søknad. Det er dyktige folk i alle ledd og en bratt læringskurve»,

følger Tarjei Jespersen på.

Leder for GründerAcademy hos Innoventus Sør, Runar Brøvig er svært fornøyd med innsatsen, engasjementet og drivkraften i vårens kull.

«De 10 prosjektene som har deltatt i vårens GünderAcademy har vist vilje og handlekraft for å drive sine prosjekter fremover. Det har vært en veldig givende reise som har fått deltakerne til å yte sitt beste: Akseleratorprogrammet er et unikt og eksklusivt tilbud for de som er i konsept- eller tidlig fase. Jeg håper på mange nye, spennende og innovative prosjekter i høstens kull, som har oppstart i slutten av september».

Runar Brøvig

GründerAcademy arrangeres av Stiftelsen GründerAcademy i samarbeid med TheFactory, Vis, Validé og Innoventus Sør.

Vi takker for all deltakelse, både til gründere, mentorer og foredragsholdere for gode bidrag og engasjement. Til sist vil vi gratulere Elstall med seieren og ønsker lykke til i konkurransen om Gründerprisen og 250.000 kr som avgjøres i slutten av oktober.

Oppstart av fjerde kull av GründerAcademy er i slutten av september 2022.

Innoventus Sør og SAL

SAL – et eksempel til etterfølgelse

Det er ikke hver dag man opplever at et selskap retter en forespørsel om å gjennomføre strategiske samlinger med mangfold på agendaen. Signal Analysis Lab består av faglig meget kompetente ansatte innenfor eget fagfelt. At de samtidig innehar en moden tilnærming til en tematikk som de aller fleste sliter med å belyse i egen bedrift er imponerende og ikke minst veldig spennende. For hva kan man egentlig forvente av et knippe sivilingeniører når det kommer til mangfold? Allerede under første workshop ga de svar på tiltale, og viste en raushet og åpenhet man sjelden opplever i denne type settinger. 

Signal Analysis Lab (SAL) opptrer på en foroverlent og målbevisst måte, med en modig tilnærming til utfordringene som synliggjøres når bedriften nå planlegger for videre vekst. Teamet som hadde forberedt seg til workshop med SAL besto av en fasilitator og tre utfordrere. De første timene vi hadde sammen ble gjennomført for å kartlegge de fire ansatte; hvordan fremstår bedriftskulturen pr. i dag, hvilke ønsker og behov har de ansatte for fremtiden samt hva som skal til for å tilrettelegge for en arbeidsplass som har fokus på mangfold.

«Signal Analysis Lab er et selskap som har en god kultur preget av flinke ansatte. Likevel er vi en altfor homogen gruppe. Vi har vekstambisjoner, og vi er redd likheten vår vil gi oss skylapper i videre rekruttering og inkludering av nye ansatte. Vi kontaktet derfor Innoventus Sør for å kartlegge hva vi må arbeide med, utarbeide en strategi og deretter gjennomføre nødvendige endringer i selskapet. Sammen med GCE Node og 07 Sør leverte de et krevende, utfordrende og svært opplysende arbeid der vi gjennomgikk hele organisasjonen og hvordan vi opererer. Vi oppdaget flere aspekter vi ikke har tenkt på tidligere, og vi opplever at vi nå er godt i gang med å utarbeide en strategi for å bygge opp og ivareta et større mangfold i bedriften fremover».

Geir Kulia, CEO

Når man løfter fram problemstillinger og eventuelle utfordringer legger man samtidig opp til en realitetsorientering som også gir muligheter for problemløsning. Gjennom fruktbare diskusjoner får man etter hvert tak i de reelle utfordringene. Hvis man derimot unnlater å belyse utfordringene oppnår man liten eller ingen effekt. Mangfold er et populært ord, og det blir mye brukt av bedriftsledere i både offentlige og private virksomheter. Ord har makt, men det er først når begrepet omdannes til aktiv handling at den enkelte bedrift blir i stand til å agere etter ønsket målsetning. Status når det kommer til handling er derimot nedslående. Det er, som allerede nevnt, svært få bedrifter som aktivt tar tak i problemstillingene og som uttrykker et behov for å endre kurs med mål om å møte fremtidens krav og forventninger på en best mulig måte.

SAL i gang med å kartlegge bedriftskulturen

«SAL kom til oss i Innoventus Sør allerede i fjor og ønsket å gjennomføre et strategiløp på mangfold. De var tydelige på at mangelen på mangfold i bedriften er en klar svakhet i forhold til videre vekst, og ønsket derfor å jobbe ut strategier for å både øke mangfoldet og for å sikre at mangfoldet integreres godt i organisasjonen».

Ranveig Stalsberg, Senior forretningsutvikler

Økt mangfold har fått mye oppmerksomhet i media det siste året, og bedrifter famler seg frem mot gode mangfolds- og inkluderingsinitiativ. Det er fremdeles en del fordommer å ta tak i, men mest av alt er det mange muligheter å utforske. Mangfolds- og inkluderingsarbeid handler først og fremst om å skape levedyktige, kompetente og konkurransedyktige kulturer. Da må ansatte trives i bedriftene og det må legges til rette for at forskjellene mellom kolleger kan brukes smart for å skape bedre resultater, ikke til å skape konflikter. Dette er nøkkelen i mangfolds- og inkluderingsarbeid, og det er noe alle bedrifter (med mer enn én ansatt) har behov for å jobbe med kontinuerlig, siden ingen av oss er helt like. 

«Gjennom prosessen med SAL har vi søkt å skape en felles intern forståelse for mangfoldsbegrepet og å avdekke hvilke ønsker og behov, også ubevisste, som SAL vil møte fremover. Vi har diskutert styrker, svakheter, muligheter og trusler og tatt disse videre i forslag til tiltak som øker sjansen for suksess og samtidig reduserer eventuelle risikomomenter. I tiden fremover skal vi dykke videre ned i disse tiltakene som grunnlag for å operasjonalisere den planlagte strategien».

Ranveig Stalsberg, Senior forretningsutvikler

Innoventus Sør – statusrapport første halvår 2022

Første halvår av 2022 er et tilbakelagt stadium, og planene for resten av året begynner å falle på plass. Vår administrerende direktør Kamilla Sharma gir en kort oppsummering av aktivitetene så langt:

Høyt aktivitetsnivå og tydelige fokusområder har preget innovasjonsmiljøet. Som Sørlandets innovasjonsselskap, med ansvar for flere programområder, jobber vi daglig med å vurdere nye konsepter, markedstrender og forretningsmuligheter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette for å etablere, bevare og utvikle arbeidsplasser. Noe av det viktigste vi gjør, er å bidra til etablering av nye arbeidsplasser. NHO sitt veikart viser tydelig at Norge må skape 250 000 nye arbeidsplasser innen 2030. Samtidig må vi klare å bevare og utvikle eksisterende jobber. Innovasjonstakten er spesielt stor innen digitalisering, digital infrastruktur, bærekraft, sirkulærøkonomi og automatisering, som betyr at dette fremdeles er høyaktuelle fokusområder for oss i Innoventus Sør.

Inkubasjon

Inkubasjonsprogrammet har hatt god flyt. Bedrifter har gått ut av inkubatoren med suksess, og flere gode, nye bedrifter med høyt potensial – både nasjonalt og internasjonalt – er kommet inn i programmet. Denne bevegelsen er viktig. For miljøer som jobber med kommersialisering fra idéfase og utover vekstfase, er det avgjørende at bedriftene vi bistår utvikler seg og når resultatmålene sine.

Næringsministeren, Jan Christian Vestre, er tydelig på hva næringslivet skal ha fokus på: Vi må skape flere arbeidsplasser, øke investeringene, øke fastlandseksporten og gire opp det grønne skiftet. For å få dette til vil grep for å skape flere vekst- og skaleringsbedrifter i hele landet bli nødvendig i årene fremover.

Alumni-bedriften Foamrox, med familien Jakobsen i spissen, gikk til topps i finalen i kåringen av årets Siva-pris 2022. Foamrox vant den gjeve prisen og 200 000 kroner, som ble utdelt av statsråd Ola Borten Moe i Trondheim under årets Siva-konferanse. Temaet for årets pris var grønn eksport, og formålet var å få frem bedrifter som har hatt suksess i eksportmarkedet, er klimavennlige og produserer i Norge. Foamrox utvikler seg stadig og er nå i gang med å etablere egen fabrikk – og flere skal det bli.

Foamrox mottar Siva-prisen 2022

Kapitalinnhenting

Finansering og investering er alltid høyt på agendaen, og alle bedrifter som er i et utviklingsløp har behov for økt kapitaltilgang fra private investorer eller offentlige tilskuddsordninger. Vi jobber parallelt med begge områder, fordi disse er sterkt knyttet sammen ved at det ene fort kan utløse det andre. Crowdfunding, eller folkefinansiering, er blitt mer og mer populært fordi stadig flere blir trygge på konseptet.

Innoventus Sør har hatt webinar og kursing om dette temaet, og bedrifter på utkikk etter kapital har holdt innlegg. Det er flere gode caser å trekke frem, ett av dem er Fiskher, som har hatt stor suksess med kapitalinnhenting gjennom folkefinansiering. De er nå i aktiv lanseringsfase i det store utland, hvor Fiskher er blitt til Fishbuddy. Over 381 000 nordmenn og nesten 50 000 dansker har lastet ned appen, og tallene stiger stadig. En annen bedrift som har lykkes med kapitalinnhenting er Aliva, som tilbyr hjelp til et problem omtrent 20 prosent av befolkningen opplever, nemlig munntørrhet. Et solid investorlag investerte hele 15 millioner kroner i selskapet, som gjør at Aliva kan styrke den videre teknologiske og markedsmessige satsningen.

Fiskher går internasjonalt.

GründerAcademy

Akselleratorprogrammet GründerAcademy – som er sponset av Sparebank 1 – SR-Bank, og er et partnerskap med Valide i Stavanger, VIS i Bergen og The Factory i Oslo – har nå hatt tre kull med deltakerbedrifter. Dette er et velutviklet og velfungerende program som tilbyr kompetanse, nettverk, dedikerte mentorer og ikke minst muligheter til å vinne regionale og nasjonale pengepremier.

Vi i Innoventus Sør tilrettelegger for kursing og kompetanseheving for bedriftene i porteføljen, alumniene, men også for bedriftene generelt. Valgte temaer skal være med på å utvikle deltakerne til neste nivå. Et eksempel er programmet ‘Bærekraft tuftet på profitt’, som ble gjennomført med andre kull nå i vår. Utover bærekraft kan det også handle om digitalisering, forretningsutvikling eller om mulighetene i AI HUB og hvordan AI kan brukes i virksomheten. Kursene og webinarene publiseres bredt i sosiale medier.

Bærekraft tuftet på profitt

Ja til mangfold!

Mangfoldsarbeid har vært høyt prioritert i Innoventus Sør de siste årene. Første halvår 2022 har hovedfokuset vært på at kvinner må etablere og investere for å redusere kapitalgapet. Kun 1,3 prosent av nordisk risikokapital ble investert i selskaper med kvinnelige gründere fastslo Unconventional Ventures i en rapport fra 2020. Jo flere kvinner med makt til å bestemme hvem det skal investeres i, desto flere kvinnelige gründere prioriteres i fordelingen av risikokapitalen. Det går sakte i riktig retning, men skal vi virkelig få fart på mangfoldet og verdiskapingen i næringslivet må det tas grep for å øke antallet kvinnelige gründere og investorer.
Det er ekstra gledelig for oss i Innoventus Sør at dette fokuset gir synergier. Vi har lenge jobbet for å fremme kvinnelige gründere, og med inkubatorprogrammet har stadig flere kommet på banen. I 2021 var det 30 prosent kvinnelige gründere, daglige ledere eller styreledere i programmet. Året før var andelen 24 prosent. Så langt i år ligger prosentandelen på 38. GründerAcademy sitt andre kull hadde tre selskaper i den regionale finalen – alle med kvinnelige gründere. Den regionale finalen og et stipend på 50 000 kroner ble vunnet av Safir Solutions.

Fremtidsutsikter

Andre halvår 2022 vil garantert bli minst like begivenhetsrikt som det første. På det siste konjunkturbarometeret for Agder, i regi av Sparebank 1 – SR Bank, forventer bedriftene på Agder vekst og ansettelser, på tross av usikkerhet og et stramt arbeidsmarked. Inflasjon og økte kostnader påvirker lønnsomheten, det samme kan mangel på og forsinkelser av råvarer. Dette kan potensielt gi en boost til innovasjon og nytenkning, samt utløse nye forretningskonsepter både i unge og etablerte virksomheter. På tross av urolige tider er vi i en heldig posisjon; når én dør lukkes, kan vi hjelpe bedrifter med å åpne en annen, sier administrerende direktør Kamilla Sharma.

Foamrox er en av fem nominerte til SIVA- prisen 2022. Stem på Foamrox!

Årets hovedtema er GRØNN EKSPORT og hele 58 bedrifter var nominert. Avgi din stemme her

Foamrox er en industribedrift som leverer element og prefabløsninger til tunnel og anleggsbransjen. Foamrox-materialet er et lett og miljøvennlig alternativ til betong. Sammenlignet med lavkarbonbetong kan CO2-utslipp reduseres med over 50 prosent. Med et innovativt materiale som for det meste består av resirkulert glass, er Foamrox miljøvennlig og bærekraftig, og bidrar til sirkulærøkonomien.  Foamrox-materialet er patentert over store deler av verden.

Prisen går til virksomheter som utmerker seg på følgende kriterier:

 • Produserer bærekraftige produkter og tjenester, med tydelig vekt på det grønne (klima/ miljø)
 • Har en betydelig andel produksjon i Norge
 • Har bygget en forretningsmodell og kultur som understøtter sirkulærøkonomi og eksport
 • Har en betydelig og økende eksportandel
 • For tidligfase bedrifter: Har konkrete planer om å eksportere – bearbeide markedet

Bedriften kan også være en betydelig underleverandør til en større produsent som eksporterer.

Det vil deles ut 2 priser.  En hovedpris på 200.000 kroner og en X-faktorpris på 50.000 kroner. X -faktorprisen er rettet mot nystartede bedrifter som har utviklet miljøvennlige produkter og har et tydelig vekstpotensial.

Vinnerne blir kåret 3. mai under Siva-konferansen 2022.

Innovasjonsånden var sterk under pandemien

2021 var preget av høy aktivitet, endringsvilje og ikke minst sterk innovasjonsånd!

Året var preget av hjemmekontor, noe som i utgangspunktet byr på utfordringer for initiativrike gründere som trenger kontakt med sparringspartnere, forretningsutviklere, investorer og mange flere. Løsningen har vært digital. For selv om vi i stor grad har vært hjemme, er det riktigere å si at vi har vært på Teams, Zoom og Google Meet!

Pandemien har ikke bare endret arbeidsmønster, men også markeder, forretningsmodeller og time-to-market strategier. Det er imponerende hvordan gründerne har snudd seg rundt – ikke bare én gang, men flere ganger – og holdt et tempo som er beundringsverdig. Det har gitt resultater, både for bedriftene som er tilknyttet inkubatorprogrammet, og for de mange bedriftene som har fått utløst midler gjennom Forskningsmobilisering Agder, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

At Innoventus Sør har et av landets ledende inkubasjonsprogrammer, er bra for regionen. For å styrke landsdelen ytterligere ble akseleratoren GrunderAcademy lansert i fjor. GrunderAcademy, som er i regi og sponset av SR-Bank, er etablert i samarbeid med andre innovasjonsselskap som Valide i Stavanger, VIS i Bergen og The Factory i Oslo. Innholdet i akseleratorprogrammet er satt sammen for å bistå oppstartsbedrifter som har fokus på vekst og som ønsker en form for kickstarter. Programmet omfatter faglige moduler, dedikerte mentorer, et bredt nettverk på tvers av regioner, og muligheten til å vinne stipender på 50.000 til 250.000 kroner. Opptaket av kull 3 er nå i gang! Regionale vinnere av de to første kullene var Uveil og Flexbl. Vi er veldig stolte av å være regional fasilitator av programmet, og samarbeidet som vi har med de andre aktørene for å styrke verdiskapingen og fremtidig eksport for Norge.

Finansering står alltid høyt på agendaen. I 2021 klarte flere bedrifter både å kapre offentlig finansering og å sikre privat kapital. Folkefinansiering – eller crowdfunding – ble en kilde for flere bedrifter, og noen klarte å finne tilstrekkelig finansiering gjennom denne plattformen. Gode eksempler er Agdir og Fiskher som hentet flere millioner kroner og fikk med seg en rekke investorer og ambassadører på laget. Folkefinansiering blir stadig mer populært, og alle med litt tilgjengelig kapital kan investere i en idé de har tro på.

På tampen av 2021 fikk vi et hyggelig besøk av vår nye næringsminister Jan Christian Vestre, som på sin Agder-turné la et morgenmøte til Innoventus Sør. Her fikk han høre om innovasjonsarbeidet og innovasjonstakten på Agder. Blant bedriftene som presenterte seg for ministeren var Bitmesh, Anzyz, SB Tools og Foamrox. Statsråden fulgte åpenbart godt med under presentasjonene, for på Teknas arbeidspolitiske konferanse en stund senere, refererte Vestre til Foamrox som et eksempel på ny grønn næring med eksport muligheter.

Hvordan blir 2022? Vi forventer utvikling av nye markedstrender i kryssingen mellom bærekraft og det digitale, og at bedriftene utnytter mulighetene som dette åpner. Vi tror «start-ups meet corporates»-trenden vil fortsette og gi helt nye synergier. I Innoventus Sør kommer vi til å jobbe enda mer dedikert mot bedrifter som er i vekstfasen eller skaleringsfasen. Vi ønsker også å støtte bedriftene ytterligere ved å knytte dem opp mot forskning, og her har vi flere verktøy i kassen.

Når et pandemi-år som 2021 kunne bli så hektisk og givende, tenk da hva et post-pandemi-år som 2022 kan bringe med seg. Vi gleder oss og vil fortsette å gjøre vårt ytterste for å bidra til økt verdiskaping, sysselsetting og fremtidig eksportmuligheter.

Kamilla Sharma
Administrerende direktør
Innoventus Sør

Morgendagens arbeidsliv

Artikkel hentet fra Næringsforeningen i Kristiansand
Tekst: Margrethe Saga. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland.
2021 er forbi, og 2022 står for døren. Hvilke utfordringer ligger foran oss, og hva slags kompetanse trenger vi? Og ikke minst: Hvilke muligheter har vi?

– Spicer er en digital tjeneste som gjør det enkelt å bygge arrangementer. Det å lage gode arrangementer er skikkelig vanskelig og krever mye kunnskap – vi har derfor digitalisert prosessen for å gjøre det enkelt og moro, slik at alle kan få det til. Både privatpersoner og bedrifter er målgruppen, forteller Kjetil Tversland.

Han har som mål at Spicer skal bli Nordens største og mest innovative eventbyrå innen 2025. Denne høsten lanserte de sin digitale plattform, etter to år med utvikling. Skal vi tro ekspertene har Tversland satset på riktig felt.

– To nøkkelord blir sentrale fremover: bærekraft og digitalisering, sier Kamilla Sharma, daglig leder i Innoventus Sør.

Nøkkelord

Sharma forteller at disse begrepene blir gjeldende både for eksisterende næringsliv og for oppstartsbedrifter.

– Vi står nå i en tid med stor omstilling. Bransjer utfordres av digitalisering og nytenkning. Flere bransjer blir tverrfaglige, noe som gjør at de klassiske bransjene endrer innhold. For å bevare, utvikle og etablere nye arbeidsplasser trenger vi derfor ledere som tenker på nye strategiske områder og ser på mulighetsrommet i virksomhetens strategiprosess.

Nettopp å skape arbeidsplasser blir viktig dersom vi skal trygge velferden både i Norge og i Agder fremover, og Sharma heier på gründere som tør å satse. Gjennom Innoventus Sør sitt inkubatorprogram har hun blitt godt kjent med Tversland og Spicer.

– Kjetil er en erfaren seriegründer og har erfart både oppturer og nedturer. Han evner å tenke innovativt samtidig som han har en stødig kurs for utviklingen av selskapet. Han utfordrer nå det eksisterende med et nytt konsept i en samlet digital verdikjede med flere aktører som gir ham fortrinn.

Ny generasjon

Ifølge Tversland er Spicer en plattform for hele opplevelsesindustrien. Han trekker frem at ny teknologi gir nye muligheter for alle som ønsker, og evner, å ta den i bruk.

– Vi skaper en ny generasjon eventbyggere. Det å være tilpasningsdyktig og dynamisk er alltid viktig. Ny teknologi åpner nye dører og muligheter, og vi ønsker å gripe disse mulighetene og omsette det til gode brukeropplevelser. Vi ønsker også å være en digital fasilitator for andre slik at de kan jobbe på en måte som er bedre og mer givende. Folk skal få tid til å gjøre mer av det de liker aller best og rendyrke sine talenter. Vi jobber også aktivt med smarte løsninger for å optimalisere arrangementer på en bærekraftig måte, slik at det vil bli enklere å bygge grønne arrangementer.

Som alle andre aktører er også Spicer nødt til å fortsette utviklingen for å overleve.

– Fremover er det fokus på nye innovasjoner som vil løfte brukeropplevelsen samt åpne opp helt nye mulighetsrom for både typen arrangementer og hvordan de blir arrangert. Én av modellene vi jobber med er kooperativ bygging basert på prinsipper fra crowdfunding. Ellers er vi i gang med et forskningsprosjekt som har stort potensial, som dreier seg om sikkerhet, sier han.

Ny teknologi åpner nye dører og muligheter, og vi ønsker å gripe disse mulighetene. Kjetil Tversland

Gode råd

Det har lenge vært snakk om at næringslivet står foran en omstilling. Nå er vi midt i den, og hos Innoventus Sør opplever de at stadig flere virksomheter ønsker å fornye sine forretningsmodeller. Sharma har flere gode råd til de som vil rigge seg for fremtiden.

– Min klare oppfordring til ledere er å ta bærekraft inn som en sentral del av selskapsstrategien og la det bli et av selskapets konkurransefortrinn. Tiden er moden for å tenke mer innovativt når det gjelder digitale transformasjoner som effektiviserer drift og utvikler produktspekteret. Evaluering av interne og eksterne verdikjeder, med bærekraft i fokus, kan gi bedre rutiner og utfordre leverandører og andre samarbeidspartnere til å sette bærekraft på agendaen. Virksomheter som ikke utfordrer seg selv, vil snart bli utfordret av omgivelsene, og kan i verste fall ende opp som fremtidens tapere.

Hun viser også til FNs bærekraftsmål, og hvordan disse kan brukes for å lykkes.

– Et konkret råd er å ta 1 til 3 av FNs bærekraftsmål inn i selskapsstrategien. Involver gjerne de ansatte og finn sammen ut hvilke som er mest relevante for deres virksomhet.

Næringsforeningen (kristiansand-chamber.no)

Lokale gründere møtte og engasjerte næringsministeren

På Innoventus Sørs morgenmøte tirsdag 16. november var vår nye næringsminister, Jan Christian Vestre (AP) med følge, invitert til å høre fire av landsdelens gründere fortelle om sine oppstartsbedrifter, etter at Innoventus Sør fortalte om innovasjonstakten på Agder.

En lydhør og engasjert statsråd ble ønsket velkommen av Innoventus Sørs administrerende direktør Kamilla Sharma og inkubatorleder Kristine Ribe Christensen. Etter en kort innledning der hun fortalte om selskapets rolle og betydning for etablering av nye oppstartsbedrifter, og vekstbedrifter på Agder, Samt viktigheten av et godt innovasjonsøkosystem og virkemidler. Sharma var tydelig med sitt budskap og innspill til statsbudsjett 2022, der hvor hun vektla å bygge videre på det gode arbeidet og parallelt tenke på nye satsinger, regionalt og nasjonalt. Stafettpinnen ble deretter gitt til 4 forventningsfulle gründerbedrifter tilknyttet Innoventus Sør.

Anzyz Technologies – dataanalyse ved hjelp av kunstig intelligens

Selskapet ble presentert av forsker og gründer Ole-Christoffer Granmo, som grunnla Anzys sammen Svein Olaf Olsen i 2014. Forretningsideen baserer seg på en unik tekstalgoritme som hjelper brukere med å lese, analysere, forstå og trekke ut verdifull innsikt fra store mengder komplekse data. I takt med en økende datamengde i samfunnet har selskapet vokst til en betydelig markedsaktør, og bistår flere større sentrale aktører fra privat og offentlig næringsliv. Granmo takket Innoventus Sør for deres støttende rolle i oppstarts- og vekstfasen, og  fortalte avslutningsvis at planene for Anzyz framover er å styrke satsingen internasjonalt.

Bitmesh – automatiserer og digitaliserer manuelle rutiner

Gründeren bak Bitmesh, Tahani Siddik Berge, ga tilhørerne en spennende introduksjon i selskapets forretningsidé, som består i å bruke kunstig intelligens og IoT (Internet of Things – «tingenes internett») til å sensorkoble identifiserbare gjenstander til hverandre og utveksle data. Hun tok utgangspunkt i to eksempler for å forklare nytteverdien av teknologien. Ett av disse er hvordan kunstig intelligens og IoT kan brukes til å kontrollere at sprinkleranlegg fungerer på store offentlige og private bygg. Ved hjelp av Bitmeshs smarte sensorteknologi er det ikke lenger nødvendig å kontrollere disse anleggene manuelt – i stedet gis det et varsel når noe er galt, slik at behovet for tidkrevende manuelle kontroller faller bort.

Foamrox – ny teknologi erstatter betong og oljebasert isolasjon

Rolf Jakobsen, gründer og produktutvikler i Foamrox, fortalte om selskapets satsing på bærekraftige og brannsikre elementer av resirkulert glass – en idé som siden samarbeidet med Innoventus Sør startet opp for fem år siden, har gitt gode resultater. Foamrox’ produkter veier lite (under 10 prosent av betong) og gir lave klimautslipp sammenliknet med betong, som står for hele 5–8 prosent av verdens CO2-utslipp . Produktene er installert i 60 tunneler, og er ellers et perfekt byggemateriale til bruk i hytter, leiligheter mv. Jakobsen ser stor utviklingsmuligheter for bedriftens verdensledende teknologi, og planlegger å bygge flere fabrikker i Norge og Europa.

SB Tools – utvikler, digitaliserer og automatiserer verktøy

Siste gründerbedrift ut på morgenmøtet var Frolands-bedriften SB Tools, representert ved to av gründerne, Jan Kåre Asbjørnsen og Ole Tommy Bech Andersen. SB Tools har kommet langt i utviklingen av en smartsag. Gründerne bak smartsagen, som foreløpig er i testfasen, har stor tro på at både private og profesjonelle aktører vil se nytteverdien av dette innovative verktøyet.

 

Fornøyd og ekstatisk næringsminister

Statsråden, som selv har inngående kjennskap til næringslivet gjennom sin bakgrunn som daglig leder av møbelprodusenten Vestre, ga tydelig uttrykk for at det timeslange møtet med et knippe av landsdelens gründere hadde vært lærerikt og nyttig, og så klare eksportmuligheter. Han berømmet Innoventus Sør for satsingen på etablering og utvikling av arbeidsplasser i Agder, og gründerne for faglig interessante innspill. «Dette lover godt for landet vårt!», avrundet han, før ferden gikk videre til Glencore  nikkelverk og bedrifter i Mandalsregionen.  

Etech Miljø med ny Spin-off

Ulike selskap har ulike behov.  Som en non-profit aktør jobber Innoventus Sør kontinuerlig med å utgjøre en forskjell ved å støtte og utfordre i kommersialiseringen av produkter og tjenester både for oppstartsbedrifter og etablert næringsliv.

Forretningsmessig innovasjon er et program i inkubatoren til Innoventus Sør rettet mot etablerte selskaper. Her tilrettelegges det for utvikling av ideer og konsepter hvor Innoventus Sør bistår i blant annet  innovasjonsprosesser som leder til utvikling av nye produkter, tjenester, forretningsmodeller eller spin-offs.

Ut i fra en behovskartlegging skreddersys det et tilbud slik at selskapet blir rustet til å møte fremtidens utvikling og nå sine mål.  Med kjernekompetanse innen innovasjon og forretningsutvikling, strategi, kommersialisering, analyse innen marked og økonomi, prosjektledelse og salg, står Innoventus klar til å bistå.

Etech miljø har siden 2020 vært en del av Innoventus Sør sin  Næringslivsportefølje etter en vellykket pre-inkubasjonsprosess. På under 1 år har gründer Bengt de Vylder Larsen skilt ut deler av selskapet til en ny spin-off; Silent Sea.

Etech Miljø AS er et selskap som i dag jobber med ulike tekniske løsninger innen sigevann, deponigass og ulike løsninger for rensing av vann. Etter et ønske om å utvikle et nytt produktområde for selskapet, med fokus på elektrifisering av seilbåter, søkte selskapet bistand fra Innoventus Sør.

Med midler fra Innovasjon Norge til utvikling av en demo, sto selskapet tidlig klar med en fungerende prototype – en First 47,7 seilbåt.
«Når en skal jobbe med elektrifisering av båter kan en ikke sitte nede å vente på infrastrukturen, en må bare komme i gang så vil resten følge, ellers vil toget gå. Det er en slags høna og egget problemstilling der timing inn i markedet vil være helt avgjørende» Sier Larsen.

Sammen med Forretningsutvikler Ranveig Stalsberg fra Innoventus Sør, har Larsen vært gjennom en lang modningsprosess. Etter bestemmelsene om å løse ut seilbåten fra Etech-Miljø for å satse på elektrifisering av båtindustrien, har spin-offen Silent Sea nå startet et pre-inkubasjonsløp for å se på hvordan en kan jobbe mot å bli en bærekraftig vekstbedrift.

Silent Sea er et miljø bestående av ingeniører og sivilingeniører med lang erfaring fra offshore, maritim, kommunalteknikk, flyving og grønn energi som skal kombinere elektrisk fremdrift i båt med å produsere grønn energi underveis på tur.

 «I løpet av 1 år har vi blitt kjent med Bengt og hans dyptgående kompetanse på bærekraftige løsninger og den alltid utrettelige ståpåviljen hans. Innoventus Sør har støttet og utfordret fra idéen var en liten spire til den nå har resultert i etableringen av en ny bedrift – Silent Sea. » Sier Stalsberg og legger til: «Gjennom prosessen har Silent Sea vokst frem som en aktør med stort potensial innen elektrifisering av båter, ikke minst elektrifisering av seilbåter på kort sikt, og det er en tillitserklæring til Innoventus Sør at bedriften ønsker å bli med oss videre i inkubatoren med det som nå er en start-up-bedrift»

Larsen har det siste året deltatt på flere programmer i regi av Innoventus Sør som han selv mener har vært helt avgjørende for å ha kommet dit hvor han er i dag.
Gründeren har virkelig kjent på nytten av modningsprosessen gjennom rådgivningen, nettverket og programmene han har deltatt på det siste året og ser lyst på utviklingen av selskapet.

«Vi har fått god hjelp av Innoventus Sør, og det er summen av de opplevelsene vi har hatt i vår reise i sammen som gir helhetlige resultater. I Ranveig har vi hatt en god rådgiver vi har kunnet «spille ball med». Så har vi vært med i akselerator programmet med en rekke samlinger over ½ år, møtt gode foredragsholdere og lært av andre grunder bedrifter på samlingene. Bærekraft Tuftet på Profitt seminaret har gitt faglige innspill og ikke minst motivasjon og møte med andre engasjerte bedrifter. Resultatet av seminaret var bl.annet at vi fikk inn 2 dyktige kvinner i styret, Merete Willumsen Haugå fra Henning Olsen og Karen Landmark fra Greenstat. Ranveig hjalp oss med å møte eksperter på forskjellige fagfelt» sier Larsen om samarbeidet med Innoventus Sør.

Telefon

37 29 51 80

E-post

post@innoventussor.no

Adresse Kristiansand (post)

Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand

Adresse Grimstad

Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 Grimstad

Følg oss på

Nyhetsbrev