Skip to main content

Vi er i gang – Første samling med investornettverket på Agder

En gjeng investorer, gründere og støtteapparat var torsdag 25. januar samlet i kontorene til Business Region Kristiansand for å snakke om temaet investeringer for tidligfase-bedrifter på Agder.

«Denne samlingen markerer starten for et miljø hvor investorer på Agder kan møtes for å dele kunnskap, risiko og gjøre investeringer sammen» sier Christopher Krohn, ansvarlig for kapitalnettverket til Innoventus Sør.

Vanskelig å finne investorer på Agder

Som inkubator hjelper vi i Innoventus Sør ambisiøse oppstarter med å lykkes. At du bringer noe vesentlig nytt til markedet er et krav for å bli medlem hos oss. Som følge av dette kvalifiserer de aller fleste til å motta støtte fra Innovasjon Norge. For å utløse slike midler må man tilføre selskapet tilsvarende den summen man søker i «frisk» egenkapital, ofte kalt matching-kapital.

Offentlige virkemidler skal være risikoavlastende, og funksjonen til matching-kapital er å sørge for at det offentlige ikke er de eneste som tar finansiell risiko i slike prosjekter. I resten av landet har man ofte miljøer å oppsøke for å møte investorer som vil satse og være med på reisen. På Agder er det mye vanskeligere. Det finnes bare noen utvalgte aktører som er kjent for å gjøre investeringer i oppstartselskaper her, og utfordringen er at de fleste av disse går inn på et senere steg i gründerreisen. Som et resultat må oppstartselskaper som får innvilget offentlig støtte enten stille med kapitalen selv, eller som flere av våre medlemmer måtte gjøre i fjor; finne investorer utenfor regionen.

Færre investeringer enn resten av landet

I løpet av 2023 har vi i samarbeid med Business Region Kristiansand gjennomført et prosjekt med formål om å kartlegge miljøet for tidligfase-investeringer på Agder. I kartleggingen har vi snakket med en rekke aktører som har gjort, eller har vist interesser for å gjøre, investeringer i tidligfase-selskap. Tidligfase-selskap er i kartleggingen definert som bedrifter under 5 år med mindre enn 2 millioner i omsetning.

Resultatene er ikke overraskende at aktiviteten er svært lav i forhold til andre landsdeler.

«Helt avgjørende for at selskapet ble noe av»

Vi i Innoventus Sør mener at dette er hovedårsaken til at det ikke finnes flere gründersuksesser med utspring fra Agder. Kun tre av ti oppstarter lever etter fem år. Hvor mange av disse som vokser seg ordentlig store er uvisst, men det vi vet er at å skape de virkelig store suksessene er et «volum-game».

Enormt mange må tørre å prøve for at noen få utvalgte skal lykkes med ambisjonene sine.

Flere av medlemmene våre forteller at å søke og finne en investor man har god kjemi med, er den mest utfordrende delen av å bygge selskapet sitt. Samtidig sier de som finner en investor at «Investeringen var helt avgjørende for at selskapet ble noe av».

Da er det kanskje ikke så rart at vi mangler de virkelig store suksessene med utspring fra Agder de siste årene?

Positive trender

Heldigvis ser vi positive trender i markedet. Det er flere som tør å satse. Vi vurderte i 2023 flere idéer enn i 2022, og markerte sensommeren med full inkubator for første gang i selskapets historie. Det er kult. Likevel er det bekymringsverdig å se at flere og flere av disse får en brems i utviklingen når de må søke etter matching-kapital.

Det er dette vi skal gjøre noe med.

Et miljø for tidligfase-investorer på Agder

Samlingen 25. januar markerte startskuddet for et tiltak som vil bidra for å gjøre det enklere å finne matching-kapital.

Gjennom kartleggingen nevnt tidligere, snakket vi med flere som ønsker å gjøre flere investeringer i denne typen selskap. De har forsøkt før, men selskapene er sjeldent godt nok forberedt. De ønsker også noen å sparre og dele risiko med. Dette er akkurat det vi etablerer et miljø for. Per nå er det 10 investorer med i nettverket.

Vi er endelig i gang, og tar løpende samtaler med de som ønsker å være med å skape flere suksesser fra Agder.

Nysgjerrig? Trykk på knappen under, så tar vi en uforpliktende prat for å se om dette er noe for deg.

Trond Riiber Knudsen på Pitch Party Sør i Kristiansand

Sørlandet skjuler juveler

«Dere har skjulte juveler hos dere på Sørlandet», sa Norges mest profilerte engleinvestor Trond Riiber Knudsen, da han nylig besøkte Kristiansand i sommer.

Debattinnlegget ble først publisert i Fedrelandsvennen 5.oktober 2023.

Knudsen refererte til oppstartsselskapene som pitchet for ham under South Pitch Party. Disse skjulte juvelene er det for få som kjenner til, og de representerer store muligheter for den rette investoren.

I Innoventus Sør jobber vi med flere titalls spennende oppstartsselskaper hvert år. Felles for disse er at de representerer et svært stort potensial i form av verdiutvikling og nye arbeidsplasser, innen områder som energiproduksjon, kunstig intelligens, software, helseteknologi, m.m.

Disse oppstartsselskapene skal gjennom en rekke ulike faser på veien til suksess. De skal identifisere et kundesegment, problem og så avdekke om problemet de ønsker å løse faktisk er viktig nok for sluttkunden. De skal gjerne utvikle en prototype og så verifisere at den foreslåtte løsningen på problemet er så god at noen er villige til å kjøpe den. Ofte må man gjøre dette flere ganger før man finner en vinnende formel.

For mange oppstarter stopper det allerede her. Løpet fra en beskrevet løsning til en prototype krever ofte mer enn innsats og vilje fra gründeren. Det krever kapital. En liten slump penger for å ta noe fra idé, til noe håndfast som kan selges til en potensiell kunde.

I Norge er vi heldige som har et virkemiddelapparat som kan bidra, og for noen er dette nok til å komme hele veien til et salgbart produkt. Andre er helt avhengig av at noen er villig til å satse på at den foreslåtte løsningen er så genial som gründeren påstår.

Alle oppstartsselskaper er avhengig av kapital, i en eller annen form, for å lykkes. De skal gjerne hente investorkapital 4-6 ganger over de i gjennomsnitt 8 årene det tar å skape en suksess. En juvel.

Det starter ofte med engleinvestorer som går tidlig inn i selskapene. De blir nevnt som engler fordi de er villige til å ta en urasjonelt høy risiko for å bidra til at flere juveler får se dagens lys. Dette er ikke investoren i dress som vurderer investeringer på flere millioner fra kontoret sitt i toppetasjen på Aker Brygge. Dette er helt vanlige folk som ønsker å involvere seg i selskaper de virkelig tror på. Størrelsen på investeringene er også helt forskjellig. De er på alt fra 10.000 til 250.000 kroner og kommer ofte i en kombinasjon av penger og kompetanse, eller det som kalles «smarte penger».

Ved høy risiko er også mulighetene for avkastning stor. Trond Riiber Knudsen har som mål at hver krone investert skal gi 100 kroner tilbake. Venture-kapital, som kommer inn når deler av risikoen allerede er tatt ut, forventer minimum 10 kroner tilbake per krone investert.

Grunnen til disse tilsynelatende høye avkastningskravene er at flere oppstartsselskaper dessverre ikke lykkes. De som blir en juvel må veie opp for alle de som ikke ble det.

Det offentlige stiller også opp i tidlig fase, med både kapital og kompetanse, og støtter gjerne selskapene i tiden før profesjonelle investorer er interessert. Innoventus Sør er en av disse aktørene. Vi jobber med de skjulte juvelene. Vi hjelper dem å redusere risikoen for at ting går galt, bidrar til fremdrift og sørger for at tillit oppnås hos investorene, slik at disse vil investere og sørge for rask vekst og nye arbeidsplasser i bedriftene.

Vi ser et stort behov for å styrke miljøet for tidligfase-kapital på Sørlandet.

Vil du bli kjent med våre juveler?

Høy innovasjonspuls på Sørlandet

2021 ble et hektisk år for Agder-bedriftene som er tilknyttet det nasjonale Inkubatorprogrammet.

– I løpet av fjoråret hentet bedriftene i inkubasjonsprogrammet 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Skattefunn, Forskningsmobilisering Agder, Norsk Katapult og regionale næringsfond. Bedriftene fikk også tilført 60 millioner i ny egenkapital gjennom emisjoner og ansvarlige lån, det er en økning på 10 millioner fra 2020, noe som viser at det var stor investeringsvilje også midt i en pandemi, forteller inkubatorleder/COO Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør.

Blant det nasjonale inkubasjonsprogrammet er det 33 regionale inkubatorer, hvor inkubatoren  Innoventus Sør er en av landets ledende. I likhet med de øvrige inkubatorene, tilbyr Innoventus Sør rådgivning innen forretningsutvikling og kommersialisering – enten med interne eller eksterne krefter – alt til en subsidiert pris. Inkubatoren tilbyr også et faglig og sosialt miljø som kobler sammen gründere, næringsliv, akademia, FoU-aktører, investorer og andre.

Flere kjente bedrifter er blant dem som har gått gjennom inkubatorprogrammet, blant annet Morild Norway, som i ti år har solgt eventyrlige refleksprodukter, DiaGraphIT, som dokumenterer medisinsk behandling gjennom en digital plattform og som nylig ble kjøpt opp av Kernel – og Maritime Communications Partner, som nå heter Telenor Maritime.

– De siste årene har vi sett en meget positiv utvikling i Agder, der økt inkubasjon har resultert i flere vekstbedrifter. Akkumulert omsetning og verdiskapning blant inkubatorbedriftene tilknyttet Innoventus Sør ligger godt over landsgjennomsnittet. Fra 2001 til 2020 har bedriftene omsatt for 6,9 milliarder kroner og skapt verdier for 1,6 milliarder kroner, forteller inkubatorleder/COO Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør.

FREMTIDENS NÆRINGSLIV
Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, i tillegg til å gi ny vekst i etablert næringsliv. Programmets visjon er å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter. Hovedformålet er økt nasjonal verdiskaping.

– For bedrifter som tenker nytt, både gründerselskaper og små og mellomstore bedrifter (SMB-er), finnes det flere offentlige støtteordninger. Hos SIVAs inkubatorer, som Innoventus Sør er en av, kan disse selskapene få bistand fra erfarne forretningsutviklere helt fra idé til kommersialisering og vekst. Vi gir råd knyttet til marked- og brukerinnsiktsanalyser, konseptualisering, forretningsmodellering, finansieringsmuligheter og mer. Rådgivning gjennom inkubasjonsprogrammet er subsidiert inntil 75% for oppstartsselskaper og SMB-er, sier Ribe-Christensen.

200 IDEER I ÅRET
Rundt 200 forretningsideer fra oppstartsselskaper og etablerte bedrifter bearbeides i inkubatoren hvert år.

Ideene er knyttet til innovative forretningsideer og mulig spin-off, et nytt produkt, en ny avdeling eller liknende. I løpet av et år arbeider inkubatoren med rundt 50 bedrifter i året, hvorav rundt halvparten er nye. Programmene som bedriftene gjennomgår, kan være korte (3-6 måneder) eller lange (1-3 år).

– Vi jobber side om side med bedriftene i et til to år. Teamet vårt består av åtte senior forretningsutviklere, med bred og lang erfaring fra det private næringsliv,  gründerbedrifter og offentlig forvaltning. Gjennom å vurdere store mengder forretningsideer – over 1100 bare de siste fem årene, og ved å jobbe tett med mange bedrifter – får vi en enorm oversikt over markeder og trender og hva som funker og ikke funker. Vi har en stor verktøykasse som vi bruker aktivt og skreddersyr til den enkelte bedrifts behov og fase, sier Ribe-Christensen.

Hun gleder seg over et høyt aktivitetsnivå, også gjennom pandemien.

– Selv i disse ekstraordinære tidene har det spiret og grodd godt i næringslivet på Sørlandet, sier Ribe-Christensen.

Det finnes bedrifter som går glipp av millioner

Kjenner du støtteordningene for gründere, oppstartsbedrifter og innovasjonsprosjekter? Det kan være millioner å hente.

– Mange er ikke klar over hvilke støtteordninger som finnes. Noen bedrifter går glipp av millioner av kroner fordi de ikke kjenner mulighetene, sier Runar Brøvig.

Han er forretningsutvikler i Innoventus Sør, et regionalt, offentlig og privat eiet innovasjonsselskap, som bidrar til å kommersialisere nyskapende ideer. Blant oppgavene er å vise bedriftene hvor det er penger å hente.

– Generelt gir det offentlige god støtte til gode prosjekter. Du kan bortimot doble pengene dine, for mange støtteordninger er anrettet slik at du får halvparten av hva du trenger i støtte for å realisere et prosjekt. Hensikten med ordningene er å redusere risikoen du løper, og dermed øke sannsynligheten for at prosjektet blir realisert, forklarer Brøvig.

Noen ulemper er det. Du må sette deg ned og utarbeide søknaden, du kan ikke bruke pengene til hva du vil, og du må legge ned betydelig egeninnsats i form av timer, penger eller begge deler.

– Men i sum er det definitivt verdt det. Og i mange tilfeller er det snakk om arbeidsinnsats som du likevel hadde lagt ned, og som du altså kan hente støtte til ved å sende en søknad og rapportere om hvordan pengene er brukt, sier Brøvig.

STORT VIRKEMIDDELAPPARAT

Listen over aktører i det som kalles virkemiddelapparatet, som bidrar med støtte til utvikling av prosjekter og bedrifter, er lang. Den inkluderer alt fra europeiske programmer og nasjonale virksomheter som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA, Skattefunn, Enova, Norsk teknologiformidling og Såkornkapital, til regionale virksomheter som Sørlandets kompetansefond, Forskningsmobilisering Agder og Regionale forskningsfond.

– Veien gjennom virkemiddelapparatet kan være kronglete. Sjansen for å få gjennomslag er større om du får profesjonell hjelp, for eksempel av oss i Innoventus Sør. Vi er en non-profit organisasjon som er satt til å hjelpe med disse tingene, sier Brøvig.

FANT EN BEDRE VEI

Et av selskapene som har fått mye igjen for å samarbeide med Innoventus Sør, er Pipesnake. Selskapet har utviklet en robot som kan avdekke og reparere lekkasjer i vann- og kloakksystemer, uten å grave opp rørene.

– Vi forsøkte å finne vår egen vei gjennom virkemiddelapparatet, og hadde søkt et program som kunne gi 1 million i støtte dersom vi selv bidro med 3 millioner. Etter et møte med Innoventus Sør fant vi et annet program som gav oss 1 million i støtte dersom vi selv bidro med 325.000, forteller prosjektleder Ivar Haukom i Pipesnake.

– Vi er, som du skjønner, veldig godt fornøyd med Innoventus Sør. Rådene vi har fått har vært avgjørende for å utvikle selskapet videre. Jeg er redd vi hadde brent mange penger på å fortsette på den veien vi hadde staket ut på egen hånd. Nå har vi stor tro på å lykkes, sier Haukom.

FLERE BURDE TA KONTAKT

Brøvig er glad for at Innoventus Sør kunne hjelpe.

– Det finnes mange ordninger fra mange aktører. Noen ordninger passer for noen, andre passer for andre. Det er viktig å prioritere riktig. Begynner du i feil ende, kan du bruke tid på noe som uansett ikke kan bli noe. Begynner du riktig sted og går riktig vei, kan du få med deg mye. Med profesjonell hjelp øker mulighetene dine for å lykkes, sier Brøvig.

Innoventus Sør ser rundt 200 prosjekter for omtrent like mange gründere og bedrifter hvert år. Halvparten oppsøker Innoventus Sør, resten finner Brøvig og kollegaene hans selv fram til.

– Det er altfor få som kontakter oss. Flere burde be om et gratis møte for å få et bilde av om bedriften har muligheter for å finne offentlig støtte. Invitere deg selv til oss på en kopp kaffe og en prat. Det koster ingenting og kan åpne dører du ikke en gang visste fantes, sier Brøvig.

Møtet mellom forretningsutvikler Runar Brøvig i Innoventus Sør (t.v.) og prosjektleder Ivar Haukom i Pipesnake var spesielt gunstig for oppstartsbedriften fra Evje i Aust-Agder.

 

 

Behov for 200 000 kr til utvikling?

Har din bedrift fokus på forskning i innovasjonsprosessene, slik at den står godt rustet for morgendagens konkurranse? Forskning og utvikling er avgjørende elementer når det gjelder posisjonering for fremtidens marked. Trenden er heldigvis positivt stigende når det gjelder bedrifter som investerer i innovasjon, forskning og utvikling.

Nå ligger alt til rette for at din bedrift kan ta del i et forskningsprosjekt som er direkte knyttet til din virksomhet.

 «Halvparten av norsk næringsliv driver med innovasjon og nyskaping, viser undersøkelse utført for Forskningsrådet. Dette er et rekordstort tall. Men, flertallet av norske bedriftsledere mener at Norge må satse vesentlig mer»  Erik Tunstad, fagredaktør i forskning.no

Innoventus Sør er kompetansemegler og støttespiller i Forskningsmobilisering Agder. Virkemidlene som tilbys er kompetansemegling, forprosjekter, mobilitetsprosjekter og nettverksmøter. Effekten kan være økt lønnsomhet, nye konkurransefortrinn, bedre soliditet, bedre produkter og økt fokus på kvalitet. Deltakelse i Forskningsmobilisering Agder bidrar dermed til å differensiere bedriften din overfor konkurrentene.

Tenk fremover – Tenk forskning
Forskningsmobilisering Agder er et lavterskeltilbud uten krav om kunnskap innen forskning. Alle bedrifter i Agder med færre enn 250 ansatte kan søke. Forutsetningen er at bedrifter som søker ikke har nevneverdig erfaring med forskning fra tidligere. Innsatsen vil derimot bli jevnt fordelt. Forskningsmobilisering Agder kan gi inntil 50% støtte til nye forskningsprosjekter, maksimalt kr. 200.000,-

Kontakt Runar Brøvig for mer informasjon om hvordan din bedrift kan nyte godt av alle fordelene du får gjennom dette tilbudet.
Er du i en prosess med fokus på produktforbedring, konseptualisering eller tilsvarende, så kan Innoventus Sør hjelpe deg. Uansett hvilket fagområde din bedrift representerer er du velkommen til å kontakte oss, for å se nærmere på mulighetene for å søke.

 

Vi kaller det 50% innsats – 100% uttelling. Tør du la være å melde din interesse?

 

Runar Brøvig

Forretningsutvikler og Kompetansemegler

Innoventus Sør

(+47) 466 60 641

runar@innoventussor.no

 

 

 

 

 

Økt tildeling fra Forskningsrådet

Forskningsrådet gir Innoventus Sør mer penger til å kommersialisere forskning på Sørlandet.

I 2016 og 2017 fikk Innoventus Sør to millioner kroner av Forskningsrådet for å ta resultater av forskning ved Universitetet i Agder, Teknova, Sørlandet sykehus og andre forskningsinstitutter på Agder, ut i markedet. For 2018 er tildelingen tre millioner.

– En klar tillitserklæring! Forskningsrådet har åpenbart vært fornøyd med hvordan vi har forvaltet tildelte midler de siste årene, i og med at tildelingen nå øker med 50 prosent, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

I desember 2017 erklærte hun at det aldri har vært enklere å være gründer på Sørlandet. Hun viste til at økosystemet for innovasjon, det vil si summen av myndigheter, organisasjoner, selskaper og privatpersoner som arbeider for og med innovasjon, var nærmest komplett. Det gir grunnlag for en kortere vei fra idé til nystartet selskap, og fra nystartet selskap til en levedyktig vekstbedrift.

Nå har enda flere brikker falt på plass. I tillegg til den nevnte, økte bevilgningen fra Forskningsrådet, er økosystemet utvidet med en pott på to millioner kroner i såkalte presåkornmidler. Dette er offentlige penger som kan brukes i en fase der risikoen er høy og private midler ofte vanskelig å få tak i.

– Tidligfase-kapital har til nå vært fraværende på Agder. En pott på to millioner kroner, som skal matches med private midler, vil styrke Sørlandet og bringe flere ideer gjennom en kritisk fase av utviklingen, sier Sharma.

Hun beskriver innovasjonstakten på Sørlandet som høy. I 2017 vurderte Innoventus Sør mer enn 200 ideer, jobbet med 45 oppstartsselskaper og hadde 29 prosjekter i kommersialiseringsfase.

– Vi fikk presentert noen færre prosjekter i fjor enn året før, men til gjengjeld var kvaliteten på prosjektene bedre enn tidligere, sier Sharma.

Tall fra 2016 viser at bedriftene i Innoventus Sør-porteføljen omsatte for nesten én milliard kroner og bidro med 170 millioner kroner i verdiskaping (bedriftsresultat + lønnskostnader).

julerakett

Aldri vært enklere å være gründer på Sørlandet

isør verdiskaping2017-Det har aldri vært enklere å være gründer på Sørlandet. Økosystemet for innovasjon er styrket, og samspillet mellom aktørene er bedre.

Det sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør. Hun ser tilbake på et 2017 som brakte flere gode nyheter for gründere og unge selskaper på Sørlandet.

«Det vi kaller økosystemet for innovasjon, altså summen av myndigheter, organisasjoner, selskaper og privatpersoner som arbeider for og med innovasjon, er nærmest komplett nå. Det gir grunnlag for en kortere vei fra idé til nystartet selskap, og fra nystartet selskap til en levedyktig vekstbedrift», sier Sharma.

  • I vår ble Såkornfondet for Telemark og Agder-fylkene fulltegnet av private investorer, slik at det utløste 150 millioner kroner fra Staten og ble etablert med samlet investeringskapital på 300 millioner kroner. Det gir selskaper over hele landet, men mest i sør, økt tilgang til nødvendige kapitalmiljøer for å realisere ideer og skape vekst.
  • Mechatronics Innovation Lab åpnet i Grimstad i august. Det nasjonale pilottest-laboratoriet har investert tungt i nytt utstyr og kompetanse som vil komme hele landet, men spesielt Sørlandet, til gode. MIL blir et tyngdepunkt for innovasjon og nyskaping, og et etterlengtet laboratorium hvor selskaper og gründere kan teste og videreutvikle sine ideer.
  • I november fikk Sørlandet tildelt et katapultsenter. FutureMat skal tilby materialtekniske tjenester i en sirkulær økonomi og bidra til å utvikle avanserte materialer og produkter. Senteret vil bidra til at norske bedrifter også i framtiden har ledende globale posisjoner.
  • Innoventus Sør fikk penger og status fra Forskningsrådet til å kommersialisere forskningsbaserte ideer på Sørlandet, spesielt fra Universitetet i Agder, Teknova og Sørlandet sykehus.

«Kompetansemiljøet vårt er supplert med flere virkemidler. Samtidig er samspillet mellom klynger, næringshager, etableringssentrer, kommuner, fylkeskommuner, statlige institusjoner og kapitalmiljøer styrket i løpet av 2017. I sum vil dette føre til flere bedrifter, flere arbeidsplasser og større verdiskaping i landsdelen vår», sier Sharma.

Innoventus Sør har vurdert mer enn 160 ideer i løpet av 2017. Flere av disse har fått plass i inkubatorprogrammet, som nå teller 31 bedrifter.

«Vi er kommet lenger ut i omstillingen etter oljeprisfallet. Mens fjoråret var preget av kvantitet, har 2017 vært preget av kvalitet når det gjelder nye ideer som forelegges oss», sier Sharma.

Hun har ledet et selskap som i løpet av året har flyttet hovedkontoret fra Kunnskapsparken til sentrum av Kristiansand. Her er Innoventus Sør samlokalisert med forskningsinstituttet Teknova og industriklyngen GCE NODE. Flyttingen er basert på en strategi om å sitte tett på gode samarbeidspartnere. I Arendal har Innoventus Sør kontor i nærheten av Eyde-klyngen og etablerersenteret, i Grimstad i nærheten av Innovasjon Norge, Teknova, UiA og Mechatronics Innovation Lab, og på Gimlemoen i Kristiansand har Innoventus Sør kontor i nærheten av UiA, Agderforskning og Forskningsrådet.

«Vi har mye igjen for å sitte tett på disse sentrale forsknings- og innovasjonsmiljøene. Her skaper vi også plass for bedriftene i inkubatorprogrammet. Alle er tjent med en slik samlokalisering», sier Sharma.

business

Samspillet mellom gründere og investorer skal styrkes

Parallelt med å utvikle gründermiljøet, har Innoventus Sør fokus på å utvikle investormiljøet på Sørlandet. Et av Innoventus Sørs fokusområder i 2017 er tidligfasekapital. I morgen avholder Innoventus Sør og Coventure en workshop i Grimstad med god støtte fra Aust-Agder Næringsselskap. Der skal investormiljø samles for å se hvordan vi bedre kan legge til rette kapitalverdikjeden på Sørlandet.

«For morgendagens vekstbedrifter legger Innoventus Sør til rette for tilgang til ressurser og kompetanse innen forretningsutvikling, industrinettverk og kapital. Workshopen skal adressere tidligfasekapital på Sørlandet. Samspillet mellom gründere og investorer skal styrkes», sier Kamilla Sharma, Adm. Dir Innoventus Sør.

Nylig søkte to av inkubatorbedriftene i Innoventus Sør om kapital i Coventure-fondet, og forventer svar ila uken. Coventure er et tidligfase investeringsselskap og engasjerer seg som aktiv medeier i innovative forretningsideer. De er blant aktørene som bidrar med nødvendig kapital i en ofte kritisk fase der få andre tar risiko.

«Når bedriften er på vei ut i markedet, er de i en utfordrende fase. Her er Coventure er en viktig bidragsyter. Vi bistår med nødvendig kapital i en kritisk fase der få andre tar risiko», sier Geir Martin Larsen, Styreleder i Coventure AS.

Blant investorene som kommer er IOT AS et annet tidligfase investeringsselskap som bidrar med kompetanse, nettverk og kapital.

«For potensielle vekstbedrifter er tidligfasekapital «et være eller ikke være». Vi må være rigget på Agder for å ta i mot og bistå ideene for å få frem vekstpotensialet», sier Arild Nesheim, Styreleder i IOT AS.

IOT AS satser på tidligfaseselskaper da det er et stort antall gode ideer der ute som trenger bistand for å bli løftet videre.

«Vi ønsker å være en bidragsyter til unge gründere for å være tilgjengelig i en av de fasene som vi erfaringsmessig vet er meget krevende og svært viktig. Det er som oftest ikke så mye kapital som skal til for å få et case på riktig spor og få de riktige svarene», mener Arild.

arild-og-frank2web

Arild Nesheim og Frank Wehus i IOT AS.