Skip to main content

Det finnes bedrifter som går glipp av millioner

25. jun, 2019
Kapital

Kjenner du støtteordningene for gründere, oppstartsbedrifter og innovasjonsprosjekter? Det kan være millioner å hente.

– Mange er ikke klar over hvilke støtteordninger som finnes. Noen bedrifter går glipp av millioner av kroner fordi de ikke kjenner mulighetene, sier Runar Brøvig.

Han er forretningsutvikler i Innoventus Sør, et regionalt, offentlig og privat eiet innovasjonsselskap, som bidrar til å kommersialisere nyskapende ideer. Blant oppgavene er å vise bedriftene hvor det er penger å hente.

– Generelt gir det offentlige god støtte til gode prosjekter. Du kan bortimot doble pengene dine, for mange støtteordninger er anrettet slik at du får halvparten av hva du trenger i støtte for å realisere et prosjekt. Hensikten med ordningene er å redusere risikoen du løper, og dermed øke sannsynligheten for at prosjektet blir realisert, forklarer Brøvig.

Noen ulemper er det. Du må sette deg ned og utarbeide søknaden, du kan ikke bruke pengene til hva du vil, og du må legge ned betydelig egeninnsats i form av timer, penger eller begge deler.

– Men i sum er det definitivt verdt det. Og i mange tilfeller er det snakk om arbeidsinnsats som du likevel hadde lagt ned, og som du altså kan hente støtte til ved å sende en søknad og rapportere om hvordan pengene er brukt, sier Brøvig.

STORT VIRKEMIDDELAPPARAT

Listen over aktører i det som kalles virkemiddelapparatet, som bidrar med støtte til utvikling av prosjekter og bedrifter, er lang. Den inkluderer alt fra europeiske programmer og nasjonale virksomheter som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA, Skattefunn, Enova, Norsk teknologiformidling og Såkornkapital, til regionale virksomheter som Sørlandets kompetansefond, Forskningsmobilisering Agder og Regionale forskningsfond.

– Veien gjennom virkemiddelapparatet kan være kronglete. Sjansen for å få gjennomslag er større om du får profesjonell hjelp, for eksempel av oss i Innoventus Sør. Vi er en non-profit organisasjon som er satt til å hjelpe med disse tingene, sier Brøvig.

FANT EN BEDRE VEI

Et av selskapene som har fått mye igjen for å samarbeide med Innoventus Sør, er Pipesnake. Selskapet har utviklet en robot som kan avdekke og reparere lekkasjer i vann- og kloakksystemer, uten å grave opp rørene.

– Vi forsøkte å finne vår egen vei gjennom virkemiddelapparatet, og hadde søkt et program som kunne gi 1 million i støtte dersom vi selv bidro med 3 millioner. Etter et møte med Innoventus Sør fant vi et annet program som gav oss 1 million i støtte dersom vi selv bidro med 325.000, forteller prosjektleder Ivar Haukom i Pipesnake.

– Vi er, som du skjønner, veldig godt fornøyd med Innoventus Sør. Rådene vi har fått har vært avgjørende for å utvikle selskapet videre. Jeg er redd vi hadde brent mange penger på å fortsette på den veien vi hadde staket ut på egen hånd. Nå har vi stor tro på å lykkes, sier Haukom.

FLERE BURDE TA KONTAKT

Brøvig er glad for at Innoventus Sør kunne hjelpe.

– Det finnes mange ordninger fra mange aktører. Noen ordninger passer for noen, andre passer for andre. Det er viktig å prioritere riktig. Begynner du i feil ende, kan du bruke tid på noe som uansett ikke kan bli noe. Begynner du riktig sted og går riktig vei, kan du få med deg mye. Med profesjonell hjelp øker mulighetene dine for å lykkes, sier Brøvig.

Innoventus Sør ser rundt 200 prosjekter for omtrent like mange gründere og bedrifter hvert år. Halvparten oppsøker Innoventus Sør, resten finner Brøvig og kollegaene hans selv fram til.

– Det er altfor få som kontakter oss. Flere burde be om et gratis møte for å få et bilde av om bedriften har muligheter for å finne offentlig støtte. Invitere deg selv til oss på en kopp kaffe og en prat. Det koster ingenting og kan åpne dører du ikke en gang visste fantes, sier Brøvig.

Møtet mellom forretningsutvikler Runar Brøvig i Innoventus Sør (t.v.) og prosjektleder Ivar Haukom i Pipesnake var spesielt gunstig for oppstartsbedriften fra Evje i Aust-Agder.