Skip to main content

Workshop: Sustainable readiness level

Det har stadig blitt snakket om en flodbølge av miljøkrav mot næringslivet. I år vil bølgen av reguleringer slå inn. Det vil bli stilt strengere krav til bærekraft i offentlige anskaffelser og man må vise til både god miljømessig og sosial bærekraft i tillegg til økonomisk bærekraft for å få finansiering på gode vilkår. Store bedrifter må følge EUs krav om rapportering av bærekraft som også vil prege små og mellomstore selskaper. Sustainable Readiness Level er et verktøy for å sikre positiv utvikling av bærekraftige aspekter hos oppstartselskaper.

Vi inviterer inkubatormedlemmer til workshop med mål om å aktivt innlemme bærekraft i selskapene. Hensikten er å styrke gründerselskapenes konkurransekraft ved å forberede på stadig strengere krav til bærekraft.

Workshop i Sustainable Readiness Level passer for inkubatormedlemmer som scorer fra nivå 0-2 på SRL.

Innhold

 • Innføring i lys-/skyggeanalyse.
 • Gjennomføring av lys-/skyggeanalyse for din tjenestereise.
 • Arbeid med positiv og negativ påvirkning i din verdikjede.
 • Definere tiltak til forbedringer.

Ved gjennomført workshop skal du ha definert hypoteser om både positiv og negativ påvirkning angående samfunnsmessig og miljømessig bærekraft for ditt selskap.

Denne workshopen har som mål å løfte samtlige deltakere til å kunne jobbe med nivå 3.

Innoventus Sør måler inkubatorselskapenes modenhet innen bærekraft på SRL-skalaen. Måling av bærekraftig modenhet ved bruk av SRL-skalaen ble innført fra SIVA fra 2023.

Praktisk info

DATO: 09.04.24

TID: 09:00-14:00

STED: Kristiansand


Kursholder

Ranveig Stalsberg

Ranveig@innoventussor.no


Salgsstrategi

Salg og salgsstrategi

9 av 10 startups stagnerer eller feiler. En av grunnene til dette er at salg uteblir, eller at salget ikke vokser. Dette tar vi tak i ved å tilby et program i salg og salgsstrategi for å legge til rette for sunn skalering på en enklere og mer effektiv måte. Målet er å gi nok kunnskap innen ulike temaer tilknyttet salg. I samarbeid med ScaleupXQ tilbyr vi våre medlemmer 4 moduler med temaer innen salg og salgsstrategi.  

Foredragsholder

ScaleupXQ er spesialister på go-to-market fasen med fokus på salg. De har tidligere erfaring fra å bygge skalerbare, kommersielle organisasjoner innen både tradisjonelt salg og software-salg. Selskapet har jobbet med over 150 selskaper de siste 5 årene og flere akseleratorer og venture capital-selskaper.

Modul 1: Skaler salget

Go-to-market with confidence.

Lær om det som kreves for å nå nye markeder med suksess og overgangen fra sporadisk tidligfase-salg til repeterende og lønnsom omsetning.
Hvordan kan du komme deg gjennom «The Chasm» kommersielt og hvilke steg må du ta for gjøre kommende utfordringene til muligheter?

Du vil få praktiske tips og råd for å ta det neste steget.

Format: Foredrag

Dato: 7. februar


Modul 2: Posisjonering og salgsbudskap

Lær om hva posisjonering er og hvordan du posisjonerer salg. Hvordan kan du lykkes med å sette det riktige produktet foran den rette kunden, til riktig tid?

 • Hvordan posisjonerer du ditt produkt i forhold til kundene?
 • Hvem er kundene du ser etter, og hva er viktig for dem?
 • Hvordan kommunisere verdien av produktet til den spesifikke kunden?

Format: Presentasjon og workshop

Dato: 6. mars


Modul 3: Design en skalerbar salgsprosess

For å bygge et skalerbart salg trenger du en strukturert tilnærming.

Lær om:

 • Salgsprosessen – hvilke steg er avgjørende og må tas for å sikre at du har struktur og de riktige elementene på plass.
 • Sette kriterier.
 • Hvordan jobbe effektivt.
 • Øke aktivitetsnivå.
 • Hvordan nå et større marked for å finne kunden som er villig til å betale for løsningen ditt nå?

Format: Presentasjon og workshop

Dato: 18. april


Modul 4: Salgsaktiviteter og salgsledelse

For å kunne akselerere salg trengs et høyt aktivitetsnivå. ScaleupXQ lærer deg hvordan du kan «reverse engineer» dine salgsmål og gjøre målene om til handling.

 • Hvilket aktivitetsnivå må du har for å nå målene dine?
 • Diskusjon rundt mål og KPI’er og hvordan du kan sette målene som teller.
 • Tips og triks til hvordan du kan bruke utgående salg til å øke aktivitesnivå og prestere som en profesjonell Sales Development representative (SDR)

Format: Presentasjon og workshop

Dato: 23. mai


Programansvarlig  

Runar Brøvig  

Runar@innoventussor.no  


Investor Ready

For å bygge et levedyktig selskap trengs både kompetanse og kapital. Kapital er en av de avgjørende faktorene for å kunne satse fullt og helt som gründer. Offentlige tilskudd strekker ofte ikke til i det lange løp, derfor må de fleste gründere hente privat kapital. Investor Ready er et omfattende kurs for deg som vil lære mer om det å klargjøre selskapet ditt for investorer, og som har behov for å hente inn kapital til selskapet ditt for å få høy nok fart på utviklingen frem til marked.  Investor Ready er et tilbud til inkubatormedlemmer hos Innoventus Sør. Programmet kjøres i samarbeid med Ketil Wig.

Foredragsholder

Ketil Wig

Ketil Wig er brennende opptatt av gode strategier for å lykkes med forretningsidéer. Han jobber som foredragsholder, mentor for oppstartsselskaper, er engleinvestor og foreleser i masterprogram på NMBU innen corporate strategy og M&A. Tidligere har han jobbet for kjente selskaper som Deloitte, McKinsey & Co og KPMG. Han har også bygget og solgt eget selskap. 

Innhold i Investor Ready

Programmet kjøres digitalt med mulighet for fysisk samling i våre lokaler og går over fire samlinger.  Det legges i tillegg opp til 3 pitchesamlinger. Disse pitchesamlingene er obligatoriske for dem som ønsker å pitche under Pitch Party Sør i juni.  

I Investor Ready akseleratoren vil du lære om: 

 • Utviklingsfasene for et oppstartsselskap 
 • Viktigheten av en vanntett strategi  
 • Investorers kriterier og turn-offs 
 • Fokus på å løse problemet og hvorfor 
 • The “value ratio” – hvilken pris skal du selge for? 
 • Hvordan bevise at løsningen din løser et problem noen vil betale for – overbevisende kommunikasjon.  
 • Ulike typer investorpresentasjoner  
 • Betydningen av et “ja” 
 • Utvikle finansieringsplan  
 • Ulike begreper og betydningen av de  
 • Investorplan  

Målet med programmet er å gi deg større innsikt i investorprosessen, investorstrategi og grunnlag for å gjøre selskapet ditt klart til å hente investorkapital.  

Samlinger:  

Tirsdag,
30. januar

Tirsdag,
5. mars

Tirsdag,
30. april

Tirsdag,
21. mai

I tillegg vil det gjennomføres to pitchtreninger i forkant av Pitch Party Sør, som en forutsetning for å kunne pitche under arrangementet i juni.


Programansvarlig  

Runar Brøvig  

Runar@innoventussor.no  


Vårens inkubasjonsprogram

Har du en oppfinnelse eller en innovasjon som det kan gjøres forretning ut av? Eller har du nettopp startet selskap med gode ambisjoner om å få en ny løsning ut på markedet?

Innoventus Sør sitt inkubasjonsprogram er for deg som har kommet et stykke på vei i konseptutviklingen og sannsynliggjort markedspotensialet eller er på vei ut i markedet. Vi ser etter ambisiøse gründere med selskaper som har en innovativ og skalerbar forretningsmodell som understøtter FN’s bærekraftmål.  

I vår setter vi i gang med nye programmer som vil styrke ditt selskap i å lykkes på vei til kommersialisering og i markedet. Øk sannsynligheten for å lykkes som gründer, bli med på moroa og meld inn din idé. Det vil bli fokus på å gjøre selskapet ditt klart for investorer, og salg og salgsstrategi. Samtlige arrangementer er tilpasset oppstartsfasen.

Dette skjer

Investor Ready

Med Ketil Wig

Dette er et omfattende program for oppstartsselskaper med som tar for seg ulike temaer gjennom hele våren for å gjøre deg og ditt selskap klar til å hente investorpenger. Du vil blant annet lære om ulike faser i et oppstartsselskap, strategi, investorens kriterier, «value ratio» og å bygge investorpresentasjon.

Programmet går fra januar til juni.


Salg og salgsstrategi

Med ScaleupXQ

Lær hvordan du skal selge din løsning, overleve «the chasm», posisjonering mot riktig kunde, designe en skalerbar salgsprosess og hvordan du skal sette KPIer for salg.

Kurset går over fire moduler fra 7. februar – 23. mai.


Sustainable Readiness Level

Med Innoventus Sør

Krav og reguleringer knyttet til bærekraft økes stadig. Vi inviterer til workshop for å aktivt inkludere de tre dimensjonene – samfunn, klima og miljø og økonomi – hos selskapene i inkubatoren.

9. april, 09:00 – 14:00


Engleinvestordag

med lokale investorer

Mer info kommer.


GRÜNDERkveld

I samarbeid med Driv Agder, UiA Nyskaping, Bølgen Bærekraftsenter, E-waves og Business Region Kristiansand.


Kickoff

Vi kjører i gang året med kickoff for inkubatormedlemmene våre.


Pitchetrening

Bygg din presentasjon, tune den for slag og eller investorer i løpet av 3 pitchetreninger.


Pitch Party Sør

Vi gjentar suksessen fra juni 23, og gleder oss til å samle både lokale gründere og investorer fra hele landet i Kristiansand.

Juni 2024

Mer info kommer.

.


Medlemsfordeler

 • Rådgivning av Innoventus Sør sine forretningsutviklere
 • Rabaterte priser på avtaler hos samarbeidsaktører
 • Kurs og kompetanseheving
 • Tilgang til over 100 + maler, verktøy og artikler
 • Inkubatorsamlinger
 • Sosiale arrangementer
 • Nettverk og koblinger med nasjonale og internasjonale aktører
 • Drop-in kontor
 • Møteromsfasiliteter
 • Markedsføring i Innoventus Sør sine kanaler

Pris

Medlemskap i inkubasjonsprogrammet

5000 kr eks. mva / måned (75% statlig subsidiert pris).

Har du spørsmål?

Ta kontakt med inkubatorleder, Runar Brøvig

Runar@innoventussor.no

AI-generert bilde av Rakett

TAKEOFF

Dato: 1. februar 2024

Sted: Kristiansand

Søknadsfrist: 20. januar 24

Er du klar for å sette deg i førersetet og satse på gründerdrømmen? Takeoff er for deg som står på startstreken til å starte eget selskap, er sulten på å skape positive forandringer, ambisiøs og har en innovativ idé. Du vil utvikle idéen din sammen med andre gründere, erfarne forretningsutviklere og har behov for hjelp til å utvikle eget selskap.

På åtte uker vil du arbeide intensivt med eget case, dele erfaringer med andre gründere og få veiledning fra forretningsutviklere og eksperter.

I Takeoff lærer vi deg å bygge den mest optimale grunnmuren spesielt for ditt selskap, kartlegge eksisterende omgivelser, og sørger for at raketten kan ta av med best mulig forutsetninger.

Takeoff – for gründere som vil satse og vokse

Programmet inneholder workshops og en-til-en-møter:

 • Markedsinnsikt
 • Definisjon av problem
 • Utvikling av løsning
 • Bærekraftig forretningsmodellering
 • Konkurrentanalyse
 • Utvikling av eget konsept
 • Sette mål og struktur
 • Marked- og kundesegmentering
 • Innføring i offentlige tilskuddsordninger
 • Selskapsrett
 • + støtte til egne problemstillinger

Programmet består av 5 samlinger og 3 individuelle møter i løpet av åtte uker, med oppgaver mellom hvert møte. Dette er en mulighet for deg til å teste om din idé er ønsket av markedet og kickstarte din gründerreise i trygge omgivelser.

I Takeoff støtter og utfordrer vi deg gjennom barrierer for å lykkes i oppstartsfasen av eget selskap.

Viktige datoer

20. januar 2024

Søknadsfrist

1. februar 2024

Oppstart

I tillegg får du

 • Personlig forretningsutvikler
 • Tilgang på drop-in kontor
 • Innoventus Sør sitt nettverk
 • Bli en del av et yrende gründermiljø
 • Delta på gründeraktiviteter
 • Rådgivning fra patentrådgiver

Pris: 6000 kr eks. moms.

Takeoff er for deg som står på startstreken til å starte eget selskap og trenger å gjøre markedsavklaring. Programmet danner grunnlag for videre opptak til kommersialiseringsfasen hos Innoventus Sør. Bli med når startskuddet går – ready, set, Takeoff.

Ved spørsmål, ta kontakt med Maren Torve på maren.torve@innoventussor.no


Om Innoventus Sør

Innoventus Sør er en nasjonal SIVA inkubator og regionsutvikler. Vi har rundt 50 selskaper i porteføljen årlig, og bidrar til kontinuerlig innovasjon og utvikling av regionen Agder. 

Innoventus Sør bistår ambisiøse gründere som har innovative forretningsidéer og skaleringspotensiale med utvikling av selskapet. Vi støtter og utfordrer slik at gründeren står stødig i møte med kunder, partner, investorer og andre aktører i markedet. Vårt mål for gründerne er å akselerere fremdriften i selskapet, sikre kapital og øke sannsynligheten for vekst og suksess i markedet.

I inkubasjonsprogrammet jobber vi hands-on med rådgivning fra idé-fasen til kommersialisering.

Vi står sammen med gründeren på vei til realisering av deres ambisjoner.

Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere idéer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv.

SIVAs og Innoventus Sør sitt hovedmål er økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og utløse vekst i etablerte virksomheter

Tenker du ikke bærekraft i eget selskap vil du miste investorer og bli utkonkurrert

For å være konkurransekraftig i fremtiden må din bedrift utvikle en bærekraftig forretningsmodell og strategi for å ta markedet. I samarbeid med SIVA skal Innoventus Sør kartlegge, arbeide og bidra til å utarbeide levedyktige selskaper som er både lønnsomme, klimabevisste og sosialt bærekraftige. Dette arbeidet er avgjørende for å hente privatkapital fra investorer, sikre lojale kunder, strategiske partnere og levere på økende krav fra myndighetene.

Innoventus Sør har som visjon å være en motor for morgendagens verdiskapning, og vi ønsker å påvirke og utfordre inkubasjonsbedriftene våre slik at vi sammen når denne visjonen.

«Bedriftene som klarer å integrere bærekraft i forretningsmodellene og strategiene er langsiktig mer lønnsomme»

– Robert G. Eccles, ekspert i bærekraftige strategier for bedrifter og investorer.

Innhold

 • Bærekraftige forretningsmodeller – trippel bunnlinje.
 • Konkurransefortrinn. Hva er fordelene med å ta aktive og bevisste valg i forhold til de tre dimensjonene av bærekraft?
 • EUs Taksonomi og konsekvenser ved å ikke ta hensyn til myndigheters krav for oppstartsselskaper.
 • Nysnø sine kriterier for å kunne investere i et selskap.
 • Innovasjon Norges krav og muligheter for oppstartsselskaper ved finansiell støtte.

Paal Rogdeberg

Investeringsansvarlig hos Nysnø

Ellen Saltermark

Innovasjonsrådgiver hos Innovasjon Norge

Trond Moi

Eier og driver av Hos Moi

Elizabeth Rojas

Senior forretningsutvikler hos Innoventus Sør

I Nysnø fokuserer Paal på nyinvesteringer og finansiell due diligence. Han jobber både med direkte investeringer og fondsinvesteringer, og har et fokus på batteriteknologi, mobilitet og infrastruktursegmentet. Paal ønsker å bidra til å bygge nye selskaper som kan vokse og lykkes internasjonalt.

Ellen jobber med alle næringer i Agder. Hun hjelper bedrifter med å komme i gang med prosesser rundt bærekraft, forretningsmodellering, innovasjon, markedsposisjonering, merkevarebygging og strategisk bruk av design

Trond Moi er en norsk kokk, vinkelner og forfatter fra Liknes i Kvinesdal. Han er kjent fra media, fjernsyn og TV, og for sine bøker. Han startet restauranten Bølgen & Moi i 1995, som siden utviklet seg til en norsk restaurantkjede. Nå driver han egen restaurant som slår egne omsetningsrekorder med millioner. Han brenner for lokale råvarer av topp kvalitet og bærekraftig mat.

Elizabeth er statsviter og har en master i miljø og utviklingsstudier fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Tidligere jobbet hun som seniorrådgiver hos Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) med klima- og miljøprosjekter. Hun har også jobbet som klimarådgiver for Kristiansand kommune.

Bærekraft er et diffust begrep for mange og vi har som mål å gjøre betydningen i ordet relevant og konkret for deg. Du vil lære hvordan du kan bruke bærekraft som et konkurransefortrinn for din bedrift, samfunnet og miljøet.

Når?

DATO: 12. Oktober 2023

TID: 13:00-16:30

STED: Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand

FOR: Innoventus Sør-medlemmer

Høstens inkubasjonsprogram

Har du en oppfinnelse eller en innovasjon som det kan gjøres forretning ut av? Eller har du nettopp startet selskap med gode ambisjoner om å få en ny løsning ut på markedet?

Innoventus Sør sitt inkubasjonsprogram er for deg som har kommet et stykke på vei i konseptutviklingen og sannsynliggjort markedspotensialet eller er på vei ut i markedet. Vi ser etter selskaper som har en innovativ og skalerbar forretningsmodell som understøtter FN’s bærekraftmål.  

Til høsten setter vi i gang med nye programmer som vil styrke ditt selskap i å lykkes på vei til kommersialisering og i markedet. Øk sannsynligheten for å lykkes som gründer, bli med på moroa og meld inn din idé.

Dette skjer

Workshopserie i kapitalinnhenting

Med Atle Riskedal

Gjør deg klar til å møte investorer, lær hvordan du skal nå ut og treffe blink.

5.september – 28. november


Go-to-market

Med Ketil Wig

Få en innføring i hvordan du kan kommersialisere ideen din.

12.september


Fra Start-up til Scale-up
Nøkkelen til suksess

Med Tarjei Lode

Workshop skreddersydd for start-ups som ønsker å navigere suksessfullt
gjennom skaleringsfasen og oppnå statusen som en etablert bedrift.

28.september


Tenker du ikke bærekraft i eget selskap vil du miste investorer og bli utkonkurrert

Med Nysnø, Innovasjon Norge, Hos Moi og Innoventus Sør

Bærekraftig forretningsmodellering, hva ser offentlige tilskuddsordninger og private investorer etter før de signerer avtalen? Eksempel fra næringslivet.

12.oktober


Internasjonalisering for start ups

Med Ketil Wig

Har du ambisjoner om å gå internasjonalt? Da er denne workshopen for deg!

15.november


Investordag

Møt investorer og presenter ditt prosjekt.


Gründernes vinterfest

Vi inviterer gründermiljøet på Sørlandet til pitching og mingling i november. Mer info kommer.

23.november

.


Medlemsfordeler

 • Rådgivning av Innoventus Sør sine forretningsutviklere
 • Rabaterte priser på avtaler hos samarbeidsaktører
 • Kurs og kompetanseheving
 • Tilgang til over 100 + maler, verktøy og artikler
 • Inkubatorsamlinger
 • Sosiale arrangementer
 • Nettverk og koblinger med nasjonale og internasjonale aktører
 • Drop-in kontor
 • Møteromsfasiliteter
 • Markedsføring i Innoventus Sør sine kanaler

Pris

Medlemskap i inkubasjonsprogrammet

5000 kr eks. mva / måned (75% statlig subsidiert pris).

Har du spørsmål?

Ta kontakt med inkubatorleder, Runar Brøvig

Runar@innoventussor.no

Internasjonalisering for startups

Drømmer du om internasjonal suksess? Utforske nye markeder utenfor Norges grenser? Har du en løsning som er universell på tvers av land? Bli med på workshop i internasjonalisering for statups med Ketil Wig for å lære hvordan du går frem.

Innhold

I workshop om internasjonalisering for statups tas det opp ulike problemstillinger som man vil jobbe seg gjennom.

 • Valg av markeder, suksessfaktorer i ulike markeder og rekkefølge.
  • Eks. Hvorfor er det en dårlig idé å starte med USA eller Tyskland?
 • Ledetider.
  • Hva må gjøres på hvilke tidspunkt for å forberede til internasjonalisering? Når må man starte?
 • Organisasjon, styremedlemmer, investorer og kapital.
  • Hva kreves og hvilke forutsetninger bør man tenke på?
 • Beregning av internasjonalt markedspotensial.
  • Hvordan gjør man det?
 • Internasjonal distribusjon.
  • Hvordan fungerer det? Hvordan skal jeg nå ut til kunden?

Kursholder

Ketil Wig kursholder i internasjonalisering for startups

Ketil Wig er brennende opptatt av gode strategier for å lykkes med forretningsidéer.

Jobber foredragsholder, mentor for oppstartsselskaper, er engleinvestor og foreleser i masterprogram på NMBU innen corporate strategy og M&A.

Tidligere har han jobbet for kjente selskaper som Deloitte, McKinsey & Co og KPMG.

Arrangør

Innoventus Sør jobber tett med gründere gjennom SIVA sitt inkubasjonsprogram. Vårt oppdrag er å bidra til å etablere, utvikle og bevare arbeidsplasser i region Agder. Som Sørlandets innovasjonsselskap har vi rundt 50 selskaper innom vår portefølje hvert år, og bidrar til kontinuerlig innovasjon og utvikling i regionen. Hos Innoventus Sør får du rådgiving i forretningsutvikling, nettverk og blir en del av gründermiljøet på Agder. Vi hjelper deg med å finne riktige finansieringskilder, bærekraftige løsninger og forbereder deg på å stå på egne bein.

Praktisk info

Kurset krever medlemskap i inkubatoren hos Innoventus Sør.

Kontakt:

Runar Brøvig
runar@innoventussor.no

Når?

Tirsdag,
15. november 2023
Kl. 09:00-12:00 3 timers workshop

Hvor?

Innoventus Sør,
Tordenskioldsgate 9, 4612 KRISTIANSAND

Go-To-Market

Har du forretningsmodellen på plass, men usikker på hvordan du skal nå ut til kunder og partnere, håndtere konkurrenter og ta din plass i markedet for å kunne kommersialisere idéen? Kurset i Go-To-Market styrker deg til å ta plass i markedet.

Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å kombinere seks sentrale elementer på riktig måte for at du skal være i stand til å legge en god strategi og plan på egenhånd.

Innhold

Kurset i Go-To-Market tar deg videre fra business canvaset til og fokuserer på hvordan man «bygger en bedrift» på «problem solution fit». I workshopen vil det fokuseres på seks temaer og hvordan man pusler dette sammen på riktig måte for å få et solid grunnlag for en go-to-market-strategi.

 • Segmentering og rekkefølge i lansering
 • Produktdefinisjon fra et markedsperspektiv
 • Salgsprosesser
 • Valg av distribusjonspartnere
 • KPIer, metrics og dashboard

Kurset bygger på Ketil Wig sin artikkel «Go to market» strategier – inngang i nye markeder og etablering av markedsposisjoner.

Kursholder

Ketil Wig er brennende opptatt av gode strategier for å lykkes med forretningsidéer.

Jobber foredragsholder, mentor for oppstartsselskaper, er engleinvestor og foreleser i masterprogram på NMBU innen corporate strategy og M&A.

Tidligere har han jobbet for kjente selskaper som Deloitte, McKinsey & Co og KPMG.

Arrangør

Innoventus Sør jobber tett med gründere gjennom SIVA sitt inkubasjonsprogram. Vårt oppdrag er å bidra til å etablere, utvikle og bevare arbeidsplasser i region Agder. Som Sørlandets innovasjonsselskap har vi rundt 50 selskaper innom vår portefølje hvert år, og bidrar til kontinuerlig innovasjon og utvikling i regionen. Hos Innoventus Sør får du rådgiving i forretningsutvikling, nettverk og blir en del av gründermiljøet på Agder.

Praktisk info

Workshopserien krever medlemskap i inkubatoren hos Innoventus Sør.

Kontakt:

Runar Brøvig
runar@innoventussor.no

Når?

Tirsdag,
12. september 2023

3 timers workshop
Kl. 09:00-12:00

.
.

Andre kurs og programmer

Workshopsserie i kapitalinnhenting

De fleste oppstarts- og vekstselskaper har behov for å hente privat kapital- og eller tiltrekke seg offentlig kapital. For mange er dette et nytt og krevende område som en ikke helt vet hvordan en skal angripe. Hensikten med workshopserien er å gjøre deltakerne klar til å hente ekstern kapital.

Innhold

Gjennom denne workshopserien på fem samlinger à 2-3
timer høsten 2023 vil du som deltaker få hjelp til og bli
trygg på følgende:

 • Hvordan skal jeg verdsette selskapet mitt?
 • Hvor mye eierskap må jeg gi fra meg når jeg skal hente
  kapital flere ganger?
 • Hvilken informasjon trenger investoren og når?
 • Hvordan skal investorpresentasjonen se ut?
 • Hvordan finner jeg riktig investor?
 • Hva skal til for at jeg får offentlig støtte?
 • Hvordan får jeg investorkapitalen inn i selskapet – hvilke
  dokumenter trenger jeg og hvordan ser disse ut?
 • Hvordan tenker investoren?
 • Hvordan vurderer investorer helt konkret min/vår case?

For hvem?

 • Deg som ikke har hentet kapital før eller er utrygg på prosessen.
 • Selskaper som har hentet kapital fra famille / venner og nå ønsker å hente kapital fra eksterne.
 • Deg som går med en idé og lurer på å starte opp, men trenger kapital for å ta steget.

Kursholder

Atle Riskedal, Vekstpartner

Workshopserien vil holdes av Atle Riskedal som bruker det meste av sin tid til å investere i oppstartsselskaper gjennom Lokalkapital Jæren og StartUp Invest.


Han er lidenskapelig opptatt av å hjelpe selskaper å bli modne nok til å hente den første runden med kapital.

Arrangør

Runar Brøvig, Innoventus Sør

Innoventus Sør vurderer over 200 ideer pr år og jobber med til enhver tid rundt 25 innovative vekstselskaper. Til disse selskapene henter vi flere titallsmillioner kroner i kapital.


Runar Brøvig har jobbet med innovative oppstartsselskaper i 8 år og brenner for å skape vekstselskaper på Agder.