Trender som påvirker utviklingen av Agder

En samtale om fremtiden. Fra venstre: Tine Sundtoft, Kamilla Sharma, Anne-Grete Ellingsen og Helene Fladmark.

Hvordan ser Agder ut i 2030? Det var tema for et møte i Kristiansand onsdag 13.mars.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft møtte lederne for Sørlandets to største næringsklynger, Anne-Grete Ellingsen fra GCE NODE og Helene Fladmark fra Eyde-klyngen til en samtale om fremtiden. Klyngene representerer de to viktigste industriene på Agder.

Bakgrunnen for møtet var et høringsutkast til Regionplan Agder 2030, en plan som har som hovedmål å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region. 

Møtet ble arrangert av NODE Eyde Women og ledet av Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

Administrerende direktør i Innoventus Sør, Kamilla Sharma, ledet møtet i Kristiansand.

Sundtoft sa regionplanen må ta inn over seg to globale trender: Digitalisering og overgangen til et lavutslippssamfunn.

Helene Fladmark, administrerende direktør for Eyde-klyngen, var mer spesifikk og identifiserte sirkulær økonomi og kunstig intelligens som to megatrender som hun forventer vil ha stor betydning for utviklingen.

Både Fladmark og Anne-Grete Ellingsen, administrerende direktør for GCE NODE, pekte på viktigheten av økosystemet for innovasjon, som har vokst fram på Sørlandet de siste årene. Økosystemet blir sett på som så komplett at Kamilla Sharma tidligere har uttalt at «det har aldri vært enklere å være gründer på Sørlandet».

Ellingsen pekte på havindustrier og digitalisering som de viktigste trendene for NODE-selskapene. NODE har etablert en såkalt Digital Innovation Hub for havteknologi i Kristiansand, den første i sitt slag som er anerkjent av EU.

 – Regionplan Agder 2030 er et veldig viktig dokument, også fordi det legger grunnlaget for hva vi kan søke EU-støtte til. Prosjekter som ikke er forankret i planen vil ikke få støtte fra EU, sa Ellingsen.

 Tine Sundtoft oppfordret hele regionen til å gi innspill i høringsrunden.

 – Den endelige planen skal være bade generell og spesifikk. Generell, slik at den er relevant i ti år, som er lenge, gitt så raskt verden endrer seg. Og spesifikk, slik at den kan sette en tydelig retning for regionen, sa Sundtoft.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft oppfordret hele Agder til å innspill til høringsrunden for Regionplan Agder 2030.

 

 

 

 

 

 

Vil ha kvinnelige investorer på banen

Kvinner er ofte flinkere til å hjelpe startups så de oppnår en bedre salgspris, viser studier. Men det er fortsatt få kvinnelige investorer her til lands.

– Det mangler ikke akkurat prosjekter, innovasjon, idéer, gründere og kreative forretningsmodeller sier Kamilla Sharma, administrerende direktør for Innoventus Sør. Nå etterlyser hun større initiativ fra investorer, og da særlig fra kvinner med investeringsvilje.

– Gransk gjerne bilder fra generalforsamlinger her til lands, her er kvinner i svært liten grad representert, sier hun. – Kvinner er bedre investorer enn menn. De har større forutsetninger for å lykkes, de er mindre risikovillige, plasserer pengene annerledes og tenker mer langsiktig, sa Sharma, med henvisning til en Harvard-studie.

Nettverkssamling

Dette temaet var bakteppet torsdag 7. mars, da et 40-talls påmeldte gründere var samlet til nok et vellykket nettverkstreff i Slottsquartalets toppetasje.

De inviterte bidragsyterne leverte da også fra øverste hylle, alle kvinnelige gründere med sterke historier om sin vei til flyt i egen bedrift.

– Vi er utrolig takknemlige for at KRS/BIZ og DNB bidrar inn i dette arrangementet og at de stiller som sterke støttespillere. Det betyr enormt mye, sier Sharma.

Hun påpekte at kun 20 prosents av landets selskaper startes av kvinner, og av disse er bare 1 prosent innen tech-bedrifter.

– Dette til tross for at det altså beviselig lønner seg å satse på kvinner, både på eiersiden og i ledelse. Harvard-studien viser blant annet at kvinner er flinkere til å skape verdier av startups når de skal selges, Sharma.

Nettverksmøtene i regi av Innoventus Sør bidrar til sosialisering og kommersialisering, og er en kjærkommen møteplass for alle som har startet sitt eget selskap.

– Det er fantastisk å høre disse kvinnene by på seg selv og fortelle om både blemmer og nederlag så vel som hvordan de har lykkes. Når man åpner seg i et slikt forum, skaper det trygghet og glede – og flere får lyst til å dele sine idéer, sier Sharma.

– Stol på deg selv
Silje Merethe Fossnes forlot en trygg jobb som kokk for å begi seg ut i forfatterskap og innovasjon, og fortalte levende om suksessen med kokeboken «Elsk mat, elsk mer», som nå kommer i 2. opplag.
– Nå er det bare åtte bøker igjen på lager, boken er oversatt til engelsk, og spørsmålene fra skeptikerne har stilnet, sier hun.

– Sørg for å gjøre gode avtaler med dem som heier på det du gjør. Stol på egne avgjørelser, sa hun.

Grunnlegger av Tails.no, Ane T. Fossnes, tok publikum med på en imponerende reise; hun var grafiker i byrå og la på svøm i ukjent farvann da hun startet som fulltids illustratør uten sikkerhetsnett. Det gikk bra og de er nå tre ansatte i Tails.no.

– Jeg er så heldig at jeg nå får jobbe med utrolig spennende kunder, jeg har blant annet jobbet med WWF og Stine Sofies stiftelse, sa Fossnes, som råder andre som vil starte for seg selv å ikke bare satse på én hest.

– Bygg så stabilt som mulig, ikke vær redd for å være kommersiell, og vær klar til å forandre tenkningen raskt. Trender i sosiale medier skifter stadig, og da gjelder det å være klar for å snu 180 grader på markedsstrategiene.

Morgenfugler i matfatet

De som fikk avslutte nettverkssamlingen denne gangen, var Trine Omholt, grunnlegger av Morgenfugl, og Sarita Sehjpal, restaurantgründer og forretningskvinne med solid erfaring fra matbransjen.

– Du er litt der jeg var for mange år siden, sier Sarita til Trine, når de to gründerne slår av en prat ved lunsjbordet etter møtet. – Du har evnet å holde fokus på det du driver med. Det er viktig.

Trine Omholt kastet seg ut i cateringbransjen i Aust-Agder og har lykkes med satsningen. Nå leverer Morgenfugl kortreist, helsebringende og velsmakende mat til små og store arrangementer.

– Jeg har bærekraft, høy kvalitet og et sunt alternativ som credo, og har lyst til å gi folk gode matopplevelser, sier hun.

Hun og mannen fikk idéen til Morgenfugl da de var på reise i New York, og ble inspirert av det store og varierte tilbudet av energirik og sunn mat på kaféer og restauranter.

– Jeg startet opp for ett år siden, etter å ha gått sykemeldt fra en jobb jeg ikke trivdes i. Jeg tenkte til slutt: Hvis jeg dør nå, har jeg kastet bort hele livet mitt. Så da startet jeg en matblogg, og ba mannen min om hjelp til navn. Den ble hetende Morgenfugl, for det er jo litt meg, mente han.

Ingen som vil starte noe for seg selv kan regne med en ni til fire-jobb.

 

– Det er nok mer 24/7 ganger to. Men det er vel slik vi er konstruert. Jeg er fortsatt på Mother India fem kvelder i uka, det er mitt liv, mitt hjerte, sier Sarita. Trine ler og kjenner seg igjen. I begynnelsen satt hun 14-timers dager foran skjermen for å lære seg bloggverktøy og filmteknikk.

– All innsatsen din er verdt det. Jeg startet fordi jeg hadde en drøm. Deretter ble drømmen min lidenskap. Det blir utrolig gøy å følge deg videre, sier Sarita.

 

FAGSAMLINGER – en attraktiv arena for deling av verdifull kunnskap

Innoventus Sør er opptatt av å legge til rette for at inkubatorbedriftene skal ha tilgang til relevante kurs, i den hensikt å bistå selskapene med verdifull kunnskap. Målrettet og utfyllende kompetanse rettet mot drift og selskapsutvikling kan være avgjørende uavhengig av hvilken fase selskapet befinner seg i. Juss-skolen er etablert, og har i løpet av kort tid blitt en ettertraktet og velfungerende læringsarena, med forretningsjuridisk fokus. Tematikken som blir behandlet i kurset er blant annet selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og IP/immaterielle rettigheter. For en gründer, som ofte har fokuset rettet mot utvikling og lansering av egne produkter og tjenester, er fagområdet svært relevant.

 

«Vi opplever både stor etterspørsel og tilhørende tilfredshet med fagsamlingene. De roser kursholderne, som bidrar med relevant kunnskap, formidlet på en lettfattelig og interessant måte. Innoventus Sør samarbeider med flere eksterne aktører, og vi har derfor muligheten til å tilby fagseminarer innenfor mange ulike fagfelt. Det kommer både gründerne og oss til gode, og vi er svært takknemlig for at vi har tilgang på verdifull kompetanse». Kristine Ribe-Christensen, Forretningsutvikler i Innoventus Sør

 

Erfaringsutveksling og deling av kunnskap mellom bedriftene bidrar til både økt læring og et fruktbart fokus på problemløsning. Gode forretningsrelasjoner skaper grobunn for et sterkt inkubatornettverk. «Vårt ønske er å spre kunnskap til gründeren, ved å introdusere dem for aktuelle problemstillinger, samt å presentere ulike tilnærminger til potensielle utfordringer». Hans Erdvik i Advokatfirma Tofte er én av foreleserne som bidrar med sin kompetanse overfor inkubatornettverket.

Denne høsten har det blitt gjennomført tre samlinger i regi av Juss-skolen, med 10-15 aktive deltakere på hvert kurs. Erdvik forteller om et reelt behov for økt kunnskap innenfor de fagområdene som tilbys. Ved å spre relevant kunnskap legges det til rette for en forebyggende effekt for den enkelte gründer og oppstartbedrift. Det er mange forhold som må tas i betraktning i forbindelse med etablering av en virksomhet.

 

 

«Vi har som mål å utgjøre en forskjell, både for etablerte kunder og potensielt nye kunder. Det gjør vi ved å spre juridisk kunnskap på ulike plattformer og arenaer. Juss-skolen er i så måte en fin anledning til å bidra overfor gründeren i en krevende oppstartsfase».

Hans Erdvik, Advokatfullmektig / Partner i Tofte Advokatfirma

 

Ved å tilby faglig kunnskap bidrar Juss-skolen til at den enkelte kursdeltaker får en innføring i hvilke problemstillinger som er aktuelle å forholde seg til ved en selskapsetablering. Beskrivelser steg for steg av de ulike prosessene gir hver enkelt gründer anledning til å være best mulig rustet forut for etableringen, med mål om å unngå unødvendige problemer. I en setting, hvor advokaten er tilgjengelig for spørsmål og refleksjoner, gis deltakeren anledning til å være en aktiv medspiller. Slik sett er Juss-skolen en velegnet læringsarena for mer eller mindre komplekse juridiske problemstillinger.

 

«Juss-skolen er en utmerket måte å få overordnet innsyn i mange forskjellige juridiske tema, når det gjelder å starte og drive egen virksomhet. Vi fikk mulighet til å komme med spesifikke spørsmål under foredragene, som var oppklarende for egen situasjon. Det var også enkelt å avtale nye møter med advokat når vi hadde behov for mer utdypende informasjon. Juss-skolen var veldig nyttig for oss, og vi håper det blir satt opp flere slike møter, siden det er mange flere tema vi ønsker å få innblikk i»

Jens Mørk, General Manager Steelmaster

 

Faglig, relevant innhold

Aktuell tematikk som blir presentert og diskutert handler om arbeidsrettens natur; innbefattet oppdaterte lover og forskrifter. Arbeidsavtaler blir også grundig gjennomgått, gjennom alle dets faser, fra inngåelse til avslutning. De nye personvernreglene er aktuell problematikk, og GDPR er ofte gjenstand for ulike oppfatninger. Behandling av personopplysninger er et område som det stilles svært strenge krav til, og et fagfelt hvor det ikke er rom for å trå feil.

Avtaler og avtalerett er også et tema som gjennomgås, og som gir svært nyttig og relevant lærdom for deltakerne. Gode avtaler minimerer risikoen for tvister, og bidrar til å regulere et samarbeid, kjøp eller salg på en best mulig måte.

 

«Min opplevelse er at Juss-skolen byr på nyttig lærdom for oss som start-up bedrift. Det er interessant å få et grovt overblikk i jussens verden, med fokus på forretnings-juss. Det er utvilsomt svært viktig å vite noe om fagområdet, uavhengig av hvor selskapet befinner seg i livssyklusen. Jeg vil spesielt nevne tematikken som omhandler avtaler, både overfor samarbeidspartnere og egne ansatte. Det er helt avgjørende med ryddige avtaler, og vi sitter igjen med verdifulle erfaringer etter å ha deltatt på kurset». André Skoog Bondevik, CEO Agdir AS

 

«Som gründer er det enormt mange ting å sette seg inn i, som man kanskje ikke har kjennskap til fra tidligere. Da er det til stor hjelp å få innspill fra en fagperson, som fokuserer på det som er relevant i min situasjon. Kurset var til stor hjelp for å få overblikk og bevissthet i de viktigste juridiske spørsmålet man må forholde seg til som gründer, og som dermed gjør meg bedre rustet til å ikke trå feil. Jeg vet nå hva jeg må lære mer om, i de ulike fasene som oppstår under arbeidet med å bygge en bedrift.» Marte S. Tuseth, Founder/Owner Our Family Software

 

Temasamlinger gjennom hele året

I tillegg til flere sosiale arrangementer gjennom året ønsker Innoventus Sør å gi hver enkelt gründer muligheten til å utvide egen fagkunnskap innenfor ulike fagområder. Våre samarbeidspartnere stiller opp med spesialister innenfor hvert enkelt fagfelt. Samarbeidet er basert på en pro-bono avtale, og vi er svært takknemlige for bidragene vi får fra gode samarbeidspartnere. Vi vet at tilført kompetanse blir høyt verdsatt av gründerne.

Våren 2018 gjennomførte vi fagsamlinger for inkubatorbedriftene med økonomi som hovedtema; «Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap» med kursholdere fra DnB og Regnskaps Companiet.

I 2019 vil det bli anledning til å melde seg på flere fagsamlinger. Tematikken som blir presentert er knyttet til inkubatorbedriftenes behov, og basert på innspill til fagområder arrangerer vi ulike kurs. Vi har mange kompetansebedrifter i vårt nettverk, og vi er så heldige å ha tilgang til de kloke hodene innenfor hvert enkelt fagområde. Kommende fagsamlinger vil bli annonsert fortløpende.

 

 

 

Fremtidens investeringsmuligheter er tilgjengelig i dag. Crowdfunding; merk deg navnet.

Tirsdag 13 november samlet nærmere 100 mennesker seg i lokalene til CoWorx for å lære mer om hvordan gründere kan hente kapital for å realisere produkter og tjenester.

«Crowdfunding – Nå ut til de som vil investere i din idé» var tittelen på arrangementet som Innoventus Sør, i samarbeid med Innovasjon Norge, UiA og Business Region Kristiansand, inviterte til denne ettermiddagen. Etter to og en halv time hadde tilhørerne lært mer om dette investerings-fenomenet som vokser i rekordfart. Hva betyr crowdfunding og hvordan fungerer det? For å gi publikum økt innsikt hadde arrangørene invitert de som kan mest om Crowdfunding i Norge, og som mer enn gjerne deler av kunnskapen de besitter.

Rannveig Tobiassen i Innoventus Sør ønsket velkommen, og innledet med å fortelle om betydningen Crowdfunding kommer til å få for gründerne i årene fremover. Hun la dermed grunnlaget for store forventninger til det som skulle komme. En av de største utfordringene de aller fleste gründere møter er nemlig tilgang til kapital. Tradisjonelt sett er det bankene som har sørget for tilførsel av midler, men dette er ifølge Tobiassen i ferd med å endre seg.

Folkefinansiering er det norske ordet for crowdfunding, og førstemann ut til å fortelle mer om dette var styreleder i Norsk Crowdfunding Forening (NCF), Geir Atle Bore.

Han åpnet med å fortelle om muligheten folk får til å støtte opp om saker de selv er opptatt av, ved hjelp av 4 ulike modeller. Folkefinansiering legger til rette for et giverdemokrati, og den første modellen baserer seg på donasjoner. Det innebærer at du gir et beløp uten motytelse. Den andre måten å gjøre det på er gjennom belønning. Ved å gi et beløp mottar du en belønning. En tredje måte folkefinansiering gjennomføres på er ved å selge aksjer. Da mottar du aksjer pålydende det beløpet du investerer. Til sist innbefatter folkefinansiering at du låner bort penger mot en avkastning over tid.

Geir Atle Bore fortsatte med å fortelle hvordan crowdfunding kan vokse så raskt som det faktisk gjør. Det var først da sosiale medier gjorde sitt inntog at crowdfunding virkelig skjøt fart. Samtidig som ulike nettsamfunn vokste fram, sammen med digitale betalingsløsninger, ble finansieringsmodellen allemannseie. Sett i forhold til andre land har ikke Norge tatt i bruk crowdfunding i like stor skala. I utlandet er dette veldig stort, og har dermed blitt en utbredt måte å finansiere gode løsninger på. Men, ifølge Bore vil denne type plattformer vokse i rekordfart i årene fremover – også i Norge. Finland har forøvrig holdt på med dette i mange år, og de kan vise til rekordstore investeringer gjennom crowdfunding.

 

Lavterskeltilbud

Det finnes altså ulike plattformer som tilbyr folkefinansiering. Kristian fra SPLEIS fortalte om plattformen han representerer, og som har flyttet 92 millioner via 300.000 innbetalinger siden oppstarten. Tjenesten leveres av SpareBank1 og fungerer som et lavterskeltilbud til alle som ønsker å samle inn penger. Betalingen foregår gjennom kjente betalingsløsninger som Vipps o.l. Den store utbredelsen av Spleis er basert på spredningen i sosiale medier, samt de enkle løsningene denne plattformen inviterer til. Et godt eksempel på hvordan Spleis fungerer i praksis illustrerte han ved å vise til måten Lindesnes Avis brukte Spleis til å skaffe midler, slik at sisteetappen i neste års Tour des Fjords blir lagt til Mandal. Innsamlingsaksjonen førte til et voldsomt engasjement, og de nødvendige midlene er i havn. Det handler om å dele på sosiale medier så snart du har startet en Spleis. Bruk nettverket og skap engasjement, avsluttet han.

 

Transparente investeringer

SparkUp var representert ved Didrik Hersvik Jensen, og han fortalte at hemmeligheten bak en vellykket innhenting av kapital ligger i presentasjonen. Plattformen hans legger til rette for å hente kapital i eget nettverk, og ifølge Jensen har dette tradisjonelt vært en utfordring. Han understreket at en videopresentasjon på nettet øker sannsynligheten for investeringsviljen, samtidig som informasjon om teamet som står bak idéen er essensielt. Videre er det viktig å være åpen om hva kapitalen skal brukes til. En av de fornøyde kundene deres (Altshop) sier følgende om crowdfunding som investeringskilde: «På kun tre uker hentet vi inn 2 012 000 NOK fordelt på 38 småinvestorer». Det gir et godt bilde på hvilke muligheter som ligger i plattformen.

 

«Crowdfunding er i tråd med den norske dugnadsånden» Didrik Hersvik jensen

 

Den neste plattformen som fikk presentere seg var Around, en digital finansieringsplattform med et minstebeløp på kr. 5000,- for deltakelse. I likhet med Spark Up inviterer plattformen til enkle løsninger som kan generere store beløp. For en typisk start-up bedrift og selskaper i vekst gir løsningen gode muligheter for innhenting av kapital, samtidig som den legger til rette for idéen om at alle kan være med, på en sikker og god måte.

 

Monner var neste plattform ut, og Janniche Fusdahl brukte sine tildelte 15 minutter på en god og informativ måte. Selskapets slogan er «Penger i arbeid», og de tilbyr lånefinansiert crowdfunding. Selskapet ble etablert i januar 2018, og er dermed et av de første crowdfunding-selskapene i Norge. Det forteller noe om hvor nytt dette fenomenet er i Norge. Når vi får høre mer om hvordan Monner opererer skjønner vi at så mye som 43,2 millioner er investert via selskapet inneværende år. De tilbyr tre ulike lånetyper: Hjertelån, som er lån knyttet til lokale gründere. Eiendomslån, som retter seg mot fast eiendom. Og til sist lån til IT-gründere. Den siste lånetypen er noe vanskeligere å selge enn de øvrige ettersom IT-gründere ofte presenterer løsninger som ennå ikke er ferdigutviklet og lansert, og dermed mer utfordrende å skaffe investorer til.

 

«Det geniale med crowdfunding er at investorene blir dine beste ambassadører»

Janniche Fusdahl

 

Makten flyttes, fra bankene til forbrukerne

De neste plattformene som presenterte løsningene sine var henholdsvis Funding Partner, Perx Folkefinansiering og Kredd. I likhet med de øvrige selskapene understreket også de, alle mulighetene som ligger i folkefinansieringsmodellen. Anders Bang Isaksen i Kredd mente at crowdfunding bidrar til å flytte makten fra bankene, tilbake til forbrukerne. I motsetning til de tradisjonelle låneinstitusjonene tilbyr de ulike plattformene effektivitet, lave kostnader og ikke minst åpenhet. De fleste aktørene som presenterte sin plattform under ettermiddagens arrangement viste til aggressiv markedsføring fra de tradisjonelle låneinstitusjonene, med det resultat at kredittgjelden blant vanlige folk er svimlende høy. Folkefinansiering vil bidra til å flytte noe av kapitalen som ligger i det norske folks kredittgjeld, over til oversiktlige investeringer gjennom innovative løsninger.

 

«Perx ønsker å ta på seg Robin Hood-hatten overfor alle som betaler for mye i renter»

Mona Jostedt

 

Selve nestoren innen Crowdfunding, professor Rotem Schneor fra Handelshøyskolen ved UiA, avsluttet den lærerike ettermiddagen med å fortelle om Crowdfunding i et større perspektiv. Selv har han holdt foredrag i Europaparlamentet og gitt den parlamentariske forsamlingen en leksjon i crowdfunding. Han kunne videre fortelle om UiA´s sentrale rolle når det gjelder utvikling av crowdfunding i Europa. UiA blir sett på som en svært viktig aktør i videreutviklingen av den europeiske folkefinansieringsplattformen. Schneor fortsatte med å understreke at Agder derfor er helt i teten når det gjelder utforming og tilrettelegging for den hurtigvoksende finansieringsformen, og professoren høstet naturlig nok stor applaus fra salen for dette utsagnet.

 

Elsk mat, elsk mer

En annen som høstet applaus var Silje Merethe Fossnes. Hun er mesterkokk og gründer av Bon Vivant, som blant annet har stått for bokutgivelsen av matboken «Elsk mat, elsk mer».

Hun fortalte at hun i utgangspunktet var veldig skeptisk til crowdfunding, men etter at hun ble oppfordret til å forsøke fortalte hun om både god uttelling og oppfølging fra Rannveig Tobiassen i Innoventus Sør og Frode Braadland fra Innovasjon Norge. Silje Merethe hadde forøvrig en overraskelse på lur i ettermiddag; hun serverte nemlig en rykende fersk film som introduserte den engelske utgaven av boken hennes. «Den er så fersk at jeg ikke har sett den selv engang», sa Silje Merethe. «Love Food» rullet over skjermen, og ga assosiasjoner om en forførerisk tilberedning av et nytelsesmåltid. Silje Merethe demonstrerte dermed hvilken effekt det gir, når produktet presenteres med lyd og bilder. Filmen vil garantert pirre potensielle investorer til å satse på «Love Food».

 

UiA i førersetet

Frode Braadland fra Innovasjon Norge Agder fikk gleden av å oppsummere ettermiddagens lærerike sesjon. Han startet med å understreke betydningen av UiA, i rollen som ledestjerne i det viktige arbeidet som gjøres med å utvikle crowdfunding. Han viste deretter til to faktorer som kan føre til at gründere ikke lykkes. Det kan være idéen ikke er god nok, og at produktet eller tjenesten dermed ikke er salgbar. Den andre utfordringen er tilgang på kapital. Og derfor er nettopp crowdfunding så viktig, fortsatte han. Han pekte på viktigheten av folkefinansiering som plattform, først og fremst for å gi gründere mulighet til å realisere idéene, men også som et ledd i nye måter å tenke på. Ettersom UiA sitter i førersetet, sammen med blant annet universitetet i Cambridge, avsluttet han med å slå fast at i fremtiden kommer andre land til å se hva Agder gjør når det gjelder videreutvikling av crowdfunding. Han høstet dermed tilsvarende styrke i applausen som den Rotem Schneor ble tildelt. Vi andre klapper for veksten crowdfunding har i Norge. Plattformene er klargjort, slik at nettopp din idé kan få tilført nødvendig kapital.

 

 

 

grunderuka

Grunderuka Agder 2016

[av_heading heading=’Gründeruka Agder 2016′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ padding=’10’ color=» custom_font=»][/av_heading]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]
Mandag 14. november var det åpning av Gründeruka Agder. Dette er andre år på rad det arrangeres av Aust- og Vest Agder Fylkeskommune med samarbeidspartnere i regionen. Gründeruka Agder er en del av Global Entrepreneurship Week som gjennomføres i 160 land over hele verden, og har som mål å bidra til at det skapes flere vekstkraftige gründervirksomheter i landsdelen.

Med fokus på entreprenørskap, innovasjon og næringsutvikling har uka tilbudt 42 arrangementer i form av møteplasser, kurs og foredrag. Arrangementene Innoventus Sør hadde bidratt i var Åpning av Gründeruka Agder, Innovasjonscafé, Gründerlab på UiA og Kapital møter gründer. Vi deltok også på Econa Crowdfunding-konferanse, Næringslivsdag på Sam Eyde vgs og Gründerukeavslutning.

Vi takker for en innholdsrik uke med god energi og entusiasme rundt det vi jobber med og brenner for. At Aust- og Vest Agder Fylkeskommune legger til rette for dette ser vi har stor verdi for publikum, samt at det er med på å fremme viktigheten av nyskaping og utvikling i regionen.

Fikk du ikke med deg gründeruka i år? Hold av uke 46 neste år, og følg med på www.uka46.no for alle oppdateringer.Vi i Innoventus Sør har forslag til flere spennende arrangementer som kan skje til neste år.
[/av_textblock]

[av_masonry_gallery ids=’1958,1957,1956,1953,1952,1951,1950,1946,1947,1948,1949,1982′ items=’12’ columns=’4′ paginate=’pagination’ size=’fixed’ gap=’no’ overlay_fx=» container_links=’active’ id=» caption_elements=’excerpt’ caption_styling=» caption_display=’always’ color=» custom_bg=»]

rannveig og janne

Vi er på plass under Arendalsuka 15. – 20. august!

Onsdag 17. august er Rannveig og Janne å finne på stand sammen med Abelia og NHO på kanalplassen kl. 13.00 – 15.00. Kom gjerne på besøk for en hyggelig prat!

Innoventus Sør vil være til stede under Arendalsuka for å få med seg svært relevante debatter og foredrag. Vi anbefaler alle som er gründere, eller som har interesse for innovasjon og nyskaping om å ta seg en tur.

Gjennom arrangementene under Arendalsuka vil du kunne få et overblikk over de store utfordringene verden og Norge står ovenfor, og hvilke mulighetsrom dette gir for å tenke nytt og skape løsninger for morgendagen. Det arrangeres også workshops og seminarer som kan gi direkte verdi for gründerbedrifter. Blant annet kan du få med deg en innføring i Lean Start up, hvordan du kan søke midler fra Innovasjon Norge, speed date med aktører fra virkemiddelapparatet og idépitching. Alle arrangementene har fri entré og er åpne.

Les videre for å se et utvalg av arrangementer:

Tirsdag

Fra idé til marked – bærekraftig spesial
Arrangør: Innovasjon Norge Agderkontoret
Tirsdag 16/8 2016 11:30 – 14:00
Sted: Innovasjon Norge-teltet på Langbryggen

Har din gründerbedrift vekstambisjoner? Representerer forretningsidéen noe som er vesentlig nytt i det markedet du skal inn i? Da er vårt seminar «Fra idé til marked» noe for deg.

Nye partnerskap for helseinnovasjon
Arrangør: Innovasjon Norge
Tirsdag 16/8 2016 14:30 – 16:00
Sted: Innovasjon Norge-teltet på Langbryggen

Norge har et av verdens beste helsetilbud. Likevel må vi løse oppgavene på nye måter fremover, når budsjettene ikke strekker til, eksportinntektene faller og vi vet at vi får flere eldre, syke og pleietrengende. Næringslivet må være med på å løse de store samfunnsoppgavene vi står overfor.

Onsdag

Bærekraftige forretningsmodeller, hva – hvorfor – hvordan?
Arrangør: Innovasjon Norge i samarbeid med Klimapartnere
Onsdag 17/8 2016 08:45 – 10:30
Sted: Clarion Hotel Tyhomen Sal B

La deg inspirere til å tenke bærekraft i hele forretningsmodellen. Møt bedrifter med forretningsmodeller basert på miljø og bærekraft. Hvorfor har de valgt denne? Hvilke konsekvenser har det hatt for deres utvikling, respos i markedet og ambisjoner videre?

Abeliatimen: #grunderkultur
Arrangør: Abelia NHO
Onsdag 17/8 2016 18:00 – 19:00
Sted: Telenors Arena Arendal

Med dalende eksportinntekter trenger Norge flere internasjonalt orienterte vekstbedrifter. Det må legges til rette for at flere kan vokse raskere på globale markeder med Norge som base. Vi må gå fra mange lovende «startups», til flere voksende «scaleups». Men hvordan gjør vi dette?

Minglekveld for gründere
Arrangør: Innovasjon Norge Agderkontoret
Onsdag 17/8 2016 18:30 – 20:00
Sted: Innovasjon Norge-teltet på Langbryggen

Ønsker du som gründer å knytte kontakter og dele erfaringer med andre gründere? Kom og hør gründerhistoriene fra Mona Johansen, Minos AS og Svein Olaf Olsen, Anzyz Technologies AS.

De vil dele sine opp- og nedturer og gi noen tips og råd til andre gründere. Dette blir også en fin anledning for gründere til å møte Innovasjon Norges nye gründersjef, Pål T. Næss. Han er konferansier for arrangementet.

Torsdag

Lær innovasjon av de beste- Møt toppledere som har utviklet beste praksis og «neste preaksis»

Arrangør: Innovasjon Norge
Torsdag 18/8 2016 09:00 – 11:00
Sted: Clarion Hotel Tyhomen Sal B

 Vekst og innovasjon i etablerte bedrifter er nøkkelen til å få Norge fra omstilling og over i ny særstilling. Men hvordan gjør vi det? Møt toppledere som har utviklet både beste praksis og «neste praksis» for å styrke innovasjon i etablerte bedrifter.

Norge trenger verdensmarkedet – er det opplagt og kjent hva Norge kan tilby verden? Seminar 1

Arrangør: Innovasjon Norge
Torsdag 18/8 2016 11:00 – 12:30
Sted: Innovasjon Norge-teltet på Langbryggen

Vi er avhengig av å øke eksporten av varer og tjenester, kanskje doble den i løpet av få år. Hvordan får vi det til?
Velkommen til debatt og kunnskapsløft rundt betydningen av «nation branding.»

Gründerpitch med vekt på bærekraft

Arrangør: Innovasjon Norge Agderkontoret
Torsdag 18/8 2016 15:00 – 17:00
Sted: Innovasjon Norges telt på Langbryggen

Innovasjon Norge skal bidra til at norske bedrifter utvikler seg i bærekraftig retning, med fokus på en tredelt bunnlinje; økonomi, miljø og samfunn. Kom og hør gründere som presenterer sine ideer, og hvordan de har løst bærekraftdimensjonen i sine forretningsmodeller. http://www.arendalsuka.no/event/user-view/2923

Telenorfrokost om det digitale gründernasjonen

Arrangør: Telenor
Onsdag 17/8 2016 08:15 – 08:45
Sted: Telenors Arena Arendal, Nygaten 4

Telenors konsernsjef Sigve Brekke vil sammen med ledere fra NTNU, Sintef og StartupLab presentere en ny fellessatsing for den digitale gründernasjonen Norge.

Frokost serveres fra 08:00 – 09:00

Hva vil Telenor som 160 år gammel telco gjøre i møte med dagens digitale og globale konkurranse?
Og hvordan kan et nytt samarbeid mellom Telenor, NTNU, Sintef og StartupLab hjelpe fram nye entreprenører?

Hvordan får vi ny særstilling?

Arrangør: Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA
Dag: Onsdag 17/8 2016 14:00 – 16:00
Sted: Clarion Hotel Tyhomen Sal A

Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviterer til debatt om hvordan vi kan skape vekst og næringsutvikling.

Norge trenger verdensmarkedet – er det opplagt og kjent hva Norge kan tilby verden? Seminar 2

Arrangør: Innovasjon Norge
Torsdag 18/8 2016 13:00 – 14:30
Sted: Innovasjon Norge-teltet på Langbryggen

Vi er avhengig av å øke eksporten av varer og tjenester, kanskje doble den i løpet av få år. Hvordan får vi det til? Velkommen til debatt og kunnskapsløft rundt betydningen av «nation branding.»

  • 1
  • 2
Telefon

37 29 51 80

E-post

post@innoventussor.no

Adresse Kristiansand (post)

Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand

Adresse Grimstad

Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 Grimstad

Følg oss på

Nyhetsbrev