Skip to main content

Utsatt!

Aktiviteter/Arrangementer

Bli klokere på Crowdfunding!

Møt disse:

Startups med erfaring
Møt Agdir, et Arendal-basert selskap som har utviklet en digital rådgiverplattform for alle som dyrker eller bearbeider jord. Gjennom banebrytende teknologi, bidrar Agdir til at Norge tar en ledende posisjon i utviklingen. I desember 2021 hentet de over 5 mill gjennom sin crowdfundingkampanje via plattformen til Folkeinvest.

Agdir: representert ved André Skoog Bondevik Grunder & CEO

Møt Green Waves, et teknologifirma som utvikler energieffektive og miljøvennlige drivsystemer og skrog for elektriske arbeids- og fritidsbåter, med hastigheter på opp til 15-20 knop. Deres mål er å skape en mer naturnær og miljøvennlig opplevelse på sjøen. I sin kampanje på Dealflow hentet de over 7, 5 NOK av 113 investorer.

Greenwaves: representer ved Ida Salomonsen, daglig leder

Our Family Software, et oppstartsselskap som skaper digitale verktøy for å løse tidsklemma for travle familier. Deres første løsning er FamilyBoard, en interaktiv tavle som kobler opp hele familiens agenda digitalt og synliggjør den for alle i familien. Our Family Software er i planleggingsfasen av en creowdfundingkampanje.

Our Family Software: Marte Tuseth, Daglig Leder

Eksperter på crowdfunding
Rotem Shneor kommer, og han er leder for Nordisk Crowdfunding Alliance.  Shneor er en populær foredragsholder og kommentator av forhold knyttet til crowdfunding i Norden – og han har gitt foredrag og deltatt på seminarer om emnet i et titalls land.  

Rotem Shneor, førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

Representanter fra plattformer 
Folkeinvest, en plattform der 53 selskaper hentet inn totalt 330 MNOK i 2021, og hvor 90% av kampanjene som ble gjennomført i 2020 og 2021 oppnådde sine minstemål. 

Camilla Berg, Head of Sales and customer success, Folkeinvest

Dealflow, en folkefinansieringsplattform som per 01.10.21 hadde 15 500 registrerte brukere og 71 vellykkede kampanjer som har hentet 314 MNOK.

Ole B. Larsen, COO at Dealflow.

Paneldebatt
I tillegg til foredrag vil vi utfordre alle representanter gjennom en paneldebatt. Vi oppfordrer deltakere på samlingen til å stille spørsmål om det de måtte lure på. F.eks – Krever det mye arbeid i etterkant med flere involverte aksjonærer, og hvordan løser man dette?

Vi håper på å se deg der!

(NB! Arrangementet er utsatt inntil videre)