Skip to main content

Viktig kunnskap for deg som er gründer

19. nov, 2020
Aktiviteter/Arrangementer,
Artikler

Denne høsten har Advokatfirma Tofte DA igjen gjennomført Jus-skolen for gründere, og tilbakemeldingene vitner om stort engasjement og nyttig læring. Fokusområdene som har blitt behandlet er kontrakt og avtalerett, arbeidsrett, selskapsrett og aksjonæravtale. En gründer må tilegne seg kunnskap innen mange fagdisipliner, og jus er kanskje et av de viktigste fagområdene man bør kunne litt om i en etablererfase.

En gründer har ofte mer enn nok med å jobbe målrettet med utvikling og lansering av egne produkter og tjenester. Innsikt og forståelse innenfor jussens verden vil derfor være av stor betydning for en sunn drift, og vil bidra til å bygge et solid fundament i tråd med lover og regler. Når advokatfirma Tofte inviterer til kurs nviterer de samtidig til en uformell setting med rom for spørsmål og refleksjoner om de ulike temaene. Deltakerne setter stor pris på muligheten til å drøfte et krevende og ofte ukjent fagområde.

«Jus-skolen 2020 har vært svært lærerikt! Kombinasjonen av faglig innhold og den uformelle møteplassen for oss gründere gjør det veldig unikt. Gründerne kan seg imellom dele erfaringer med både likesinnede og fagpersoner. Det er sannsynlig at vi gründere en gang i fremtidene trenger bistand fra en advokat, og da er det fint å kunne treffes for første gang i mindre «alvorlige» settinger. Videre på gründer-reisen tar jeg med meg både god faglig input, men også nye hyggelige bekjentskap».
Fredrik Opheim – Gründer i Uveil

Innoventus Sør som læringsarena

I rekken av faglige kurs Innoventus Sør arrangerer for gründere, uavhengig av hvilken fase selskapet befinner seg i, har Jus-skolen vist seg å være en svært nyttig læringsarena. Når den enkelte deltaker får anledning til å drøfte egne problemstillinger, sett i lys av erfaringene fra andre gründere i en faglig forankret setting, blir læringsutbyttet stort. Denne høsten har det blitt gjennomført tre samlinger, med forretningsjus på agendaen. På grunn av smittevern-hensyn ble antall deltakere noe begrenset, men vi klarte å gjennomføre med 10 – 12 deltakere på hvert kurs.

Vi er alle preget, på en eller annen måte, av den krevende situasjonen som pandemien fører med seg. Det ble derfor satt av tid til å diskutere ulike scenarier som kan oppstå under ekstraordinære omstendigheter. Fruktbare diskusjoner, ledet av dyktige advokater fra Advokatselskapet Tofte, som ga den enkelte gründer nødvendig oversikt i en krevende periode.

«Jeg synes Jus-skolen har vært utrolig nyttig. Jeg har fått en enda bedre forståelse og bedre innsikt i alle elementer jeg har vært innom den siste tiden. Som nyetablerer er det mye å sette seg inn i på kort tid, og læringskurven er bratt. Med Jus-skolen har jeg fått en bedre forståelse og ser tydelig hvor jeg trenger å hente inn spesialkompetanse. Jeg har allerede booket inn advokat til bistand i forbindelse med en fabrikkavtale».
Bente Hafslund – Gründer i By Bente

Kompetanse i sentrum 

Det trengs ulik kompetanse for å utvikle en bedrift. For oss i Innoventus Sør er det derfor helt sentralt å forstå behovet til bedriftene i programmet, og tilrettelegge kurs og fagsamlinger i henhold til dette, sier inkubatorleder Kristine Ribe Christensen.

Samarbeidet med Advokatfirma Tofte DA er basert på en pro-bono avtale, og vi er heldige som har kunnskapsrike samarbeidspartnere innenfor fagområder som deler velvillig av sin spesialkompetanse. Innoventus Sør arrangerer faglige samlinger gjennom hele året, og disse annonseres fortløpende til inkubatornettverket.