Skip to main content

Workshopsserie i kapitalinnhenting

De fleste oppstarts- og vekstselskaper har behov for å hente privat kapital- og eller tiltrekke seg offentlig kapital. For mange er dette et nytt og krevende område som en ikke helt vet hvordan en skal angripe. Hensikten med workshopserien er å gjøre deltakerne klar til å hente ekstern kapital.

Innhold

Gjennom denne workshopserien på fem samlinger à 2-3
timer høsten 2023 vil du som deltaker få hjelp til og bli
trygg på følgende:

 • Hvordan skal jeg verdsette selskapet mitt?
 • Hvor mye eierskap må jeg gi fra meg når jeg skal hente
  kapital flere ganger?
 • Hvilken informasjon trenger investoren og når?
 • Hvordan skal investorpresentasjonen se ut?
 • Hvordan finner jeg riktig investor?
 • Hva skal til for at jeg får offentlig støtte?
 • Hvordan får jeg investorkapitalen inn i selskapet – hvilke
  dokumenter trenger jeg og hvordan ser disse ut?
 • Hvordan tenker investoren?
 • Hvordan vurderer investorer helt konkret min/vår case?

For hvem?

 • Deg som ikke har hentet kapital før eller er utrygg på prosessen.
 • Selskaper som har hentet kapital fra famille / venner og nå ønsker å hente kapital fra eksterne.
 • Deg som går med en idé og lurer på å starte opp, men trenger kapital for å ta steget.

Kursholder

Atle Riskedal, Vekstpartner

Workshopserien vil holdes av Atle Riskedal som bruker det meste av sin tid til å investere i oppstartsselskaper gjennom Lokalkapital Jæren og StartUp Invest.


Han er lidenskapelig opptatt av å hjelpe selskaper å bli modne nok til å hente den første runden med kapital.

Arrangør

Runar Brøvig, Innoventus Sør

Innoventus Sør vurderer over 200 ideer pr år og jobber med til enhver tid rundt 25 innovative vekstselskaper. Til disse selskapene henter vi flere titallsmillioner kroner i kapital.


Runar Brøvig har jobbet med innovative oppstartsselskaper i 8 år og brenner for å skape vekstselskaper på Agder.



GründerAcademy 2022 – Elstall med seieren i boks

Denne uken pitchet deltakerene i GründerAcademy for å kåre årets vinnere av Günderprisen. I de fire regionene som deltar ble det delt ut fire stipend på 50.000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR-bank. Etter lokal pitching på mandag ble tre bedrifter fra Agder utkåret til nasjonal pitching hvor juryen fra Stiftelsen GründerAcademy kåret fire vinnere av Gründerprisen som arrangeres for tredje gang. Etter nervepirrende og tett konkurranse gikk Elstall AS av med seieren og ble kåret til beste konsept fra Agder!

Tarjei Jespersen fra Elstall er stolt av å vinne Gründerstipendet, «Dette er en god bekreftelse på at vi er i starten på noe veldig spennende. Alle deltakerne i programmet har vært veldig dyktige, så å vinne blant disse er stort. Stipendet skal brukes til å styrke selskapet, gjøre prototyping og patentering av produktet. Gjennom våren har jeg fått tilgang til utrolig dyktige foredragsholdere innenfor viktige temaer, gode fasilitatorer hos Innoventus Sør og erfarne mentorer».

Tarjei Jespersen fra Elstall, vinner av Gründerstipendet våren 2022

Stipendet skal bidra til å utvikle og teste forretningsplanen, og gjøre markedsundersøkelse for produktet eller tjenesten som oppstartsselskapet tilbyr. Fra programstart i slutten av mars frem til nå har ambisiøse gründerne deltatt kostnadsfritt for å utvikle sine ideer gjennom faglige samlinger, mentorhjelp og rådgiving fra lokale fasilitatorer.

Årets kull fra Agder besto av 10 prosjekter hvor alle var på ballen, var engasjerte og gjorde gode fremskritt i løpet av akseleratorprogrammet. De har blant annet hatt ulike workshops, deltatt på foredrag med blant annet gründer og foredragsholder Matt Smith, Kjetil Wig som er ekspert innen finansiering og tech-workshop med den anerkjente professoren Morten Goodwin.

Gründerne går ut av programmet med et stort nettverk, spesielt internt i Agder, men også nasjonalt blant de tre andre regionene, Rogaland, Østlandet og Vestland. Nettverket består av både erfarne gründere og ferske, det som er felles for deltakerne er at de alle er i samme situasjon. Innoventus Sør som står bak GründerAcademy i Agder har skapt rom for sosiale og faglige treffpunkter hvor råd, tips og ulike erfaringer har blitt delt for å hjelpe hverandre frem og opp.

Eivind Vigsnes fra Ecosense og Jeanett Tharaldsen fra AIVEO

Jeanette Tharaldsen fra AIVEO og Eivind Vigsnes fra Ecosense uttrykker stor entusiasme over det nettverket de har tilegnet seg i løpet av våren.

«Å ha sparringspartnere underveis har vært verdifullt og avgjørende for fremgang av våre prosjekter. Vi ser gode fremskritt på den korte tiden programmet har vart. Det å få knytte kontakter med andre gründere som er i samme situasjon og andre kompetente fagpersoner har vært en motiverende drivkraft for å utvikle både team og prosjekt videre mot våre mål»,

sier Jeanette Tharaldsen.

Eivind Vigsnes nevner at «Det er betydningsfullt å få innput, innsikt i andres prosjekter, et annerledes synspunkt på eget arbeid og direkte tilbakemeldinger fra andre deltakere i GründerAcadmy og de fagpersonene vi er tilknyttet».

«Som student på universitet med oppstartsbedrift parallelt har GründerAcademy i eksamensperioden gitt oss et ekstra push på bedrifts fronten og gjort at vi har greid å prestere på begge arenaer. Faste møter og gjøremål har gitt bedriften fremgangen siden vi startet konseptarbeidet i januar, og nå er vi i full gang med å søke støtte fra Innovasjon Norge. Vi har fått god relasjon til vår kontaktperson i Innoventus Sør, som har stiller opp og svarer på alle spørsmål vi måtte ha. Det er vært veldig nyttig å ha gode sparringspartnere i den fasen vi er i nå», forteller Elise Lothe fra Mykos.

Elise Lothe fra Mykos

Mentorordningen gir gründerne tilgang på unik ekspertise og kompetanse tilknyttet deres prosjekt. Dette tilbudet bidrar til fremgang og kompetanseheving av teamet. Mentorene kan også være et godt springbrett for gründerne til å få sin første investering eller hjelp til å søke offentlig tilskudd. I tillegg kan gründerne gjennom sin mentor få tilgang på et unikt nettverk og sterke ressurser.

Jeanette Tharaldsen i AIVEO sendte inn søknad til GründerAcademy etter å ha sett det i sosiale medier. «Jeg hadde lyst til å lære mer om prosesser i gründerverdenen, skape kontakter og et tett nettverk. Kompetanseheving er viktig for oss i AIVEO og med så godt faglig innhold i programmet var motivasjonen stor for å bli med. Konkurransen om 50.000 kroner gjorde det ekstra motiverende å bli med. Jeg anbefaler virkelig alle som sitter med utvikling av et innovativt prosjekt å delta i GründerAcademy, det har vært gull verdt for oss».

«Jeg vil absolutt anbefale alle med en idé eller et spennende konsept å sende inn en søknad. Det er dyktige folk i alle ledd og en bratt læringskurve»,

følger Tarjei Jespersen på.

Leder for GründerAcademy hos Innoventus Sør, Runar Brøvig er svært fornøyd med innsatsen, engasjementet og drivkraften i vårens kull.

«De 10 prosjektene som har deltatt i vårens GünderAcademy har vist vilje og handlekraft for å drive sine prosjekter fremover. Det har vært en veldig givende reise som har fått deltakerne til å yte sitt beste: Akseleratorprogrammet er et unikt og eksklusivt tilbud for de som er i konsept- eller tidlig fase. Jeg håper på mange nye, spennende og innovative prosjekter i høstens kull, som har oppstart i slutten av september».

Runar Brøvig

GründerAcademy arrangeres av Stiftelsen GründerAcademy i samarbeid med TheFactory, Vis, Validé og Innoventus Sør.

Vi takker for all deltakelse, både til gründere, mentorer og foredragsholdere for gode bidrag og engasjement. Til sist vil vi gratulere Elstall med seieren og ønsker lykke til i konkurransen om Gründerprisen og 250.000 kr som avgjøres i slutten av oktober.

Oppstart av fjerde kull av GründerAcademy er i slutten av september 2022.

Startskudd for nytt akseleratorprogram

I dag gikk startskuddet for GründerAcademy – et helt nytt nasjonalt akseleratorprogram som utvikler bedrifter, og gjør dem klare for markedsintroduksjon og vekst.

Gjennom 3 intensive måneder skal 33 oppstartsbedrifter fra Kristiansand, Oslo, Bergen og Stavanger delta på et program fylt av pitchetrening, individuell coahing og grunnleggende innføring i ulike temaer som forretningsutvikling, jus, ledelse, markedsføring, salg og branding. Programmet avsluttes i slutten av August med en Demo Day, hvor det vil kåres en vinner fra hver region som vinner et stipend pålydende 50.000,-. De regionale vinnerne kvalifiserer seg også til Gründerprisen, som deles ut Høsten 2021, hvor premien er et stipend pålydende 250.000,-.

Det er Oslo-selskapet «TheFactory» som på vegne av Sparebank 1 SR Bank, som står som prosjektleder, men innholdet og veiledningen leveres av innovasjonsmiljøene fra Oslo (TheFactory), Bergen (VIS), Kristiansand / Region Agder (Innoventus Sør) og Stavanger/Haugesund (Validé) i fellesskap. Sammen skal partene lage Norges beste akselleratorprogram, og sikre synergieffekter på tvers av gründerselskapene og nettverkene med mål om å bygge fremtidens verdiskapning i Norge.

Det må, ifølge NHO, innen 2060 skapes én million nye arbeidsplasser i Norge for å kunne sikre det norske velferdsnivået. For å få til dette må flere av disse jobbene komme fra helt nye virksomheter. Sparebank 1 SR Bank, som står ansvarlig for GründerAcademy, har satt seg som mål å skape minst 1000 nye arbeidsplasser i Sør-Norge innen 2025. Arbeidsplassene skal komme som en direkte følge av gründernes deltakelse i programmet, hvor Innoventus Sør er stolt samarbeidspartner.

Det er våre egne dyktige forretningsutviklere Kristine Ribe-Christensen og Runar Brøvig som kommer til å fasilitere og bistå de syv utvalgte selskapene fra regionen gjennom programmet og ruste dem for markedsintro og kommersialisering.

«Vi er en stolt samarbeidspartner i GründerAcademy, og ser frem til å bidra med vår kompetanse og vårt nettverk for utviklingen av morgendagens vekstbedrifter. Forskning viser at gründere som gjennomfører akseleratorprogrammer har større sjanse for å lykkes, og vi ser frem til å være med på å bygge Norges beste akselereatorprogram sammen med SR-Bank, Monner, The Factory, VIS og Valide.» Sier Kristine Ribe-Christensen.

Vi ønsker både forretningsutviklere og gründere lykke til med programmet!

Vil ha flere kvinnelige gründere

Innoventus Sør benytter kvinnedagen til å heie fram nye kvinnelige gründere.

– Bare tre av ti gründere er kvinner. Det burde vært – og kan bli – mange flere, sier forretningsutvikler Rannveig Tobiassen og Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør.

På kvinnedagen 8. mars samler de en rekke kvinnelige gründere på Sørlandet, deres heiagjenger og andre gjester, for å fortelle historier om kvinner i landsdelen som er i ferd med å omskape gode ideer til arbeidsplasser.

– Sent I fjor etablerte vi en egen akselerator for kvinnelige gründere i samarbeid med DNB og Kristiansand Kommune. Åtte kvinner – og deres ideer – fikk plass i akseleratoren som hadde oppstart i januar 2018. Vi ønsker å være med å bygge opp og synliggjøre kvinnelige gründere med ambisjoner, forteller Tobiassen.

8. mars får kvinnene sjansen til å pitche sine ideer på en samling hos Innoventus Sør i Kristiansand.

– Siden oppstart i januar har vi hjulpet kvinnene med å konkretisere ideene, avklare markedspotensialet i forretningsideene og vært igjennom viktige forutsetninger for hva som må til for å lykkes i markedet. Programmet er basert på anerkjent metodikk innen innovasjon og entreprenørskap – Lean Start-Up. I tillegg til «workshop’s» har vi også arrangert fagsamlinger innen aktuelle emner som digital markedsføring, presentasjonsteknikk,  og bedriftsøkonomi , sier Ribe-Christensen.

Under samlingen blir det også to foredrag. Administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen i GCE NODE, som var norges første kvinnelige plattformsjef og som har en lang og solid lederbakgrunn, skal oppmuntre flere kvinner til ”å ta steget”.

– Noen kan nok trenge et ekstra push for å våge å ta risikoen som ligger i det å satse på sin egen idé. Anne-Gretes historie kan inspirere flere til å utfordre seg selv og våge mer, sier Tobiassen.

Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, skal holde det andre foredraget. Sharma, som i fjor ble kåret til årets kvinnelige leder på Sørlandet, tar utgangspunkt i egne valg og erfaringer i yrkeslivet.

– Vi håper samlingen kan inspirere flere til å ta steget. I tillegg blir det en god arena for nettverksbygging, sier Ribe-Christensen.

akselerator innoventus sør

Kickstart for kvinnelig akselerator

akselerator innoventus sørNy akselerator for kvinnelige gründere på Agder hadde take-off tirsdag 16. januar. 8 idéer skal utfordres og gründerne bak er klare for å ta det neste steget.

«Energien og delingskulturen var tydelig fra dag en, så vi ser virkelig frem til videre løp. Det viktigste fra start er å komme til kjernen i problemet de skal løse. Finne hvem som er de første kundene- de som har størst behov for produktet eller tjenesten. Gjennom lean startup-metodikk skal idéene testes ut og tilbakemeldinger fra potensielle kunder vil forme idéen underveis», sier Kristine Ribe-Christensen, forretningsutvikler i Innoventus Sør.

Det er lagt opp et tett program over 3 mnd, der gründerne skal igjennom workshops og fagsamlinger. Idéene skal testes og gründerne skal utfordre hverandres tankesett. Målet er at de enkelte har en god forståelse av hvilket marked de skal inn i. De tidlige avklaringene vil bidra til å øke sannsynligheten for å lykkes med idéen på lengre sikt.

«Akseleratoren skal bidra til å øke sannsynligheten for å lykkes ved oppstart. Ved å komme til kjernen i problemet på et tidlig stadie, vil elementære markedshindringer -og muligheter avklares før mye tid, ressurser og penger er brukt på utviklingen. Vet du hvilken jobb du skal løse for kunden og hvem kunden er, kan du få en raskere og mer treffsikker lansering under oppstart, sier Rannveig Tobiassen, forretningsutvikler i Innoventus Sør.

Gründerne som er tatt opp i akseleratoren:

Wannado- Tone Pernille Sivertsen

TROA- Veronica Dalen

Swatland AS – Hanne Elisabeth Swatland

Our Familiy Software AS – Marthe S. Tuseth

Madame TE – Tove Esnault

Forbedringsconsult – Hilde Hovland

Always Cargo AS – Birgith Rosseland

AERSEA AS – Vera Szabo

 

«Akseleratorsatsningen er viktig for å øke andel kvinnelige gründere i regionen. Etter å ha fått inn mange søknader, vet vi det er et stort potensiale vi gleder oss til å se fortsettelsen av. Vi er veldig glade for at våre samarbeidspartnere DNB og Kristiansand Kommune er med og legger til rette for at vi kan skape et solid tilbud til gründerne», sier Kamilla Sharma

>> Les mer om akseleratoren her.