Skip to main content

Startskudd for nytt akseleratorprogram

29. apr, 2021
akselerator,
Artikler

I dag gikk startskuddet for GründerAcademy – et helt nytt nasjonalt akseleratorprogram som utvikler bedrifter, og gjør dem klare for markedsintroduksjon og vekst.

Gjennom 3 intensive måneder skal 33 oppstartsbedrifter fra Kristiansand, Oslo, Bergen og Stavanger delta på et program fylt av pitchetrening, individuell coahing og grunnleggende innføring i ulike temaer som forretningsutvikling, jus, ledelse, markedsføring, salg og branding. Programmet avsluttes i slutten av August med en Demo Day, hvor det vil kåres en vinner fra hver region som vinner et stipend pålydende 50.000,-. De regionale vinnerne kvalifiserer seg også til Gründerprisen, som deles ut Høsten 2021, hvor premien er et stipend pålydende 250.000,-.

Det er Oslo-selskapet «TheFactory» som på vegne av Sparebank 1 SR Bank, som står som prosjektleder, men innholdet og veiledningen leveres av innovasjonsmiljøene fra Oslo (TheFactory), Bergen (VIS), Kristiansand / Region Agder (Innoventus Sør) og Stavanger/Haugesund (Validé) i fellesskap. Sammen skal partene lage Norges beste akselleratorprogram, og sikre synergieffekter på tvers av gründerselskapene og nettverkene med mål om å bygge fremtidens verdiskapning i Norge.

Det må, ifølge NHO, innen 2060 skapes én million nye arbeidsplasser i Norge for å kunne sikre det norske velferdsnivået. For å få til dette må flere av disse jobbene komme fra helt nye virksomheter. Sparebank 1 SR Bank, som står ansvarlig for GründerAcademy, har satt seg som mål å skape minst 1000 nye arbeidsplasser i Sør-Norge innen 2025. Arbeidsplassene skal komme som en direkte følge av gründernes deltakelse i programmet, hvor Innoventus Sør er stolt samarbeidspartner.

Det er våre egne dyktige forretningsutviklere Kristine Ribe-Christensen og Runar Brøvig som kommer til å fasilitere og bistå de syv utvalgte selskapene fra regionen gjennom programmet og ruste dem for markedsintro og kommersialisering.

«Vi er en stolt samarbeidspartner i GründerAcademy, og ser frem til å bidra med vår kompetanse og vårt nettverk for utviklingen av morgendagens vekstbedrifter. Forskning viser at gründere som gjennomfører akseleratorprogrammer har større sjanse for å lykkes, og vi ser frem til å være med på å bygge Norges beste akselereatorprogram sammen med SR-Bank, Monner, The Factory, VIS og Valide.» Sier Kristine Ribe-Christensen.

Vi ønsker både forretningsutviklere og gründere lykke til med programmet!