Skip to main content

Vil ha flere kvinnelige gründere

8. mar, 2018
akselerator,
Innoventus Sør

Innoventus Sør benytter kvinnedagen til å heie fram nye kvinnelige gründere.

– Bare tre av ti gründere er kvinner. Det burde vært – og kan bli – mange flere, sier forretningsutvikler Rannveig Tobiassen og Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør.

På kvinnedagen 8. mars samler de en rekke kvinnelige gründere på Sørlandet, deres heiagjenger og andre gjester, for å fortelle historier om kvinner i landsdelen som er i ferd med å omskape gode ideer til arbeidsplasser.

– Sent I fjor etablerte vi en egen akselerator for kvinnelige gründere i samarbeid med DNB og Kristiansand Kommune. Åtte kvinner – og deres ideer – fikk plass i akseleratoren som hadde oppstart i januar 2018. Vi ønsker å være med å bygge opp og synliggjøre kvinnelige gründere med ambisjoner, forteller Tobiassen.

8. mars får kvinnene sjansen til å pitche sine ideer på en samling hos Innoventus Sør i Kristiansand.

– Siden oppstart i januar har vi hjulpet kvinnene med å konkretisere ideene, avklare markedspotensialet i forretningsideene og vært igjennom viktige forutsetninger for hva som må til for å lykkes i markedet. Programmet er basert på anerkjent metodikk innen innovasjon og entreprenørskap – Lean Start-Up. I tillegg til «workshop’s» har vi også arrangert fagsamlinger innen aktuelle emner som digital markedsføring, presentasjonsteknikk,  og bedriftsøkonomi , sier Ribe-Christensen.

Under samlingen blir det også to foredrag. Administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen i GCE NODE, som var norges første kvinnelige plattformsjef og som har en lang og solid lederbakgrunn, skal oppmuntre flere kvinner til ”å ta steget”.

– Noen kan nok trenge et ekstra push for å våge å ta risikoen som ligger i det å satse på sin egen idé. Anne-Gretes historie kan inspirere flere til å utfordre seg selv og våge mer, sier Tobiassen.

Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, skal holde det andre foredraget. Sharma, som i fjor ble kåret til årets kvinnelige leder på Sørlandet, tar utgangspunkt i egne valg og erfaringer i yrkeslivet.

– Vi håper samlingen kan inspirere flere til å ta steget. I tillegg blir det en god arena for nettverksbygging, sier Ribe-Christensen.