Skip to main content

Workshop: Sustainable readiness level

Aktiviteter/Arrangementer,
Programmer

Det har stadig blitt snakket om en flodbølge av miljøkrav mot næringslivet. I år vil bølgen av reguleringer slå inn. Det vil bli stilt strengere krav til bærekraft i offentlige anskaffelser og man må vise til både god miljømessig og sosial bærekraft i tillegg til økonomisk bærekraft for å få finansiering på gode vilkår. Store bedrifter må følge EUs krav om rapportering av bærekraft som også vil prege små og mellomstore selskaper. Sustainable Readiness Level er et verktøy for å sikre positiv utvikling av bærekraftige aspekter hos oppstartselskaper.

Vi inviterer inkubatormedlemmer til workshop med mål om å aktivt innlemme bærekraft i selskapene. Hensikten er å styrke gründerselskapenes konkurransekraft ved å forberede på stadig strengere krav til bærekraft.

Workshop i Sustainable Readiness Level passer for inkubatormedlemmer som scorer fra nivå 0-2 på SRL.

Innhold

  • Innføring i lys-/skyggeanalyse.
  • Gjennomføring av lys-/skyggeanalyse for din tjenestereise.
  • Arbeid med positiv og negativ påvirkning i din verdikjede.
  • Definere tiltak til forbedringer.

Ved gjennomført workshop skal du ha definert hypoteser om både positiv og negativ påvirkning angående samfunnsmessig og miljømessig bærekraft for ditt selskap.

Denne workshopen har som mål å løfte samtlige deltakere til å kunne jobbe med nivå 3.

Innoventus Sør måler inkubatorselskapenes modenhet innen bærekraft på SRL-skalaen. Måling av bærekraftig modenhet ved bruk av SRL-skalaen ble innført fra SIVA fra 2023.

Praktisk info

DATO: 09.04.24

TID: 09:00-14:00

STED: Kristiansand


Kursholder

Ranveig Stalsberg

Ranveig@innoventussor.no