Skip to main content

Økt tildeling fra Forskningsrådet

Forskningsrådet gir Innoventus Sør mer penger til å kommersialisere forskning på Sørlandet.

I 2016 og 2017 fikk Innoventus Sør to millioner kroner av Forskningsrådet for å ta resultater av forskning ved Universitetet i Agder, Teknova, Sørlandet sykehus og andre forskningsinstitutter på Agder, ut i markedet. For 2018 er tildelingen tre millioner.

– En klar tillitserklæring! Forskningsrådet har åpenbart vært fornøyd med hvordan vi har forvaltet tildelte midler de siste årene, i og med at tildelingen nå øker med 50 prosent, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

I desember 2017 erklærte hun at det aldri har vært enklere å være gründer på Sørlandet. Hun viste til at økosystemet for innovasjon, det vil si summen av myndigheter, organisasjoner, selskaper og privatpersoner som arbeider for og med innovasjon, var nærmest komplett. Det gir grunnlag for en kortere vei fra idé til nystartet selskap, og fra nystartet selskap til en levedyktig vekstbedrift.

Nå har enda flere brikker falt på plass. I tillegg til den nevnte, økte bevilgningen fra Forskningsrådet, er økosystemet utvidet med en pott på to millioner kroner i såkalte presåkornmidler. Dette er offentlige penger som kan brukes i en fase der risikoen er høy og private midler ofte vanskelig å få tak i.

– Tidligfase-kapital har til nå vært fraværende på Agder. En pott på to millioner kroner, som skal matches med private midler, vil styrke Sørlandet og bringe flere ideer gjennom en kritisk fase av utviklingen, sier Sharma.

Hun beskriver innovasjonstakten på Sørlandet som høy. I 2017 vurderte Innoventus Sør mer enn 200 ideer, jobbet med 45 oppstartsselskaper og hadde 29 prosjekter i kommersialiseringsfase.

– Vi fikk presentert noen færre prosjekter i fjor enn året før, men til gjengjeld var kvaliteten på prosjektene bedre enn tidligere, sier Sharma.

Tall fra 2016 viser at bedriftene i Innoventus Sør-porteføljen omsatte for nesten én milliard kroner og bidro med 170 millioner kroner i verdiskaping (bedriftsresultat + lønnskostnader).

illustrasjon forskning

Søk om finansiering til verifisering av forskningsresultater (FORNY2020)

Forskere på Sørlandet har muligheten til å søke finansiering til forskningsprosjekter med et kommersielt potensial fra Norges Forskningsråd med hjelp fra Innoventus Sør. Som kommersialiseringsaktør kan vi bistå med mye mer enn forretningsutvikling, bl.a. verifiseringssøknad. Dette er en gylden mulighet til å få nødvendig finansiering til å utføre tester, oppskalering og videreføring av ditt forskningsprosjekt.

 

Kommersielt potensial og samfunnsmessig nytteverdi

Forskningsrådets program (FORNY2020) tilrettelegger for at det verdiskapende potensialet i forskningsprosjekter utført på offentlig finansierte forskningsinstitusjoner utløses. Verifiseringsmidler fra FORNY2020 kan søkes av kommersialiseringsaktører (Innoventus Sør) som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner, eller av nystartede bedrifter som er helt eller delvis basert på immaterielle rettigheter fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Om FORNY2020’s verifiseringsmidler

Programmets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping, ved å bringe forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner frem til markedet.

Verifiseringsaktiviteter kan være:

 • avklaring av anvendelsesmuligheter og markedspotensial
 • testing av konsept, teknologi eller prototype
 • demonstrasjon
 • utvikling av forretningsmodell
 • sikring av rettigheter
 • etablering av kontakt med kunder og brukere

Slik kan verifiseringsmidlene bidra til å redusere risiko og gi industripartnere, investorer eller offentlige aktører svar på spørsmål de har, før en beslutning om å investere i utvikling av et produkt, en tjeneste eller en prosess.

Spesifikasjoner

 • 15 sider søknad
 • Budsjettramme: 2-5 mNOK
 • Varighet: 1-3 år
 • 80% finansiering og minst 20% eget bidrag fra institusjon eller næringslivspartner

(Forbehold om endringer)

Søknadsprosess

 • Søknadsfrist: 11. oktober.
 • Kom i kontakt med oss så snart som mulig.
 • Vi jobber kontinuerlig med evaluering av prosjektforslaget og søknadsforberedelser for de kvalifiserte prosjektene.
 • Etablering av prosjektet og søknadskrivingen bør starte så snart som mulig.

Kontakt oss hvis du har spørsmål. Vi ser frem til å høre fra deg.

 

 

forskningsrådet

4,6 millioner kroner fra Forskningsrådet

Bildet (f.v.): Siren M. Neset (Forskningsrådet), Kamilla Sharma (Innoventus Sør), Kristina Maria Walker-Nordlöf (UiA Nyskaping) og Frank Reichert (UiA).

Innoventus Sør og Universitetet i Agder skal sammen omdanne forskning til bedrifter og arbeidsplasser.

Av Forskningsrådets pott på 20 millioner kroner til oppbygging av strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging, stakk Innoventus Sør av gårde med 4,6 millioner (25% av utlysningen).

“Dette er mer enn noen andre regionale innovasjonsselskaper i Norge”, påpeker Kamilla Sharma, Administrerende Direktør i Innoventus Sør.

Midlene skal brukes på tre prosjekter:

 1. Et bilateralt samarbeid mellom Innoventus Sør og UiA Nyskaping som skal styrke innovasjonskulturen ved UiA gjennom kjennskap, kunnskap og motivasjon for kommersialisering av forskningsresultater.
 1. Kommersialisering av forskningsresultater fra SFI Offshore Mechatronics, et 8-årig forskningsprogram, bestående av et sterk konsortium av sørlandske og internasjonale bedrifter og forskningsmiljøer. Innovasjonsselskapet Validé i Rogaland trekkes inn som samarbeidspartner.
 1. Kommersialisering av forskningsresultater fra helselaboratoriet I4 Helse ved UiA. Det er et mål at I4 Helse skal bli et knutepunkt for innovasjon i både offentlig og privat sektor og bidra til raskere og rimeligere endringer i helsesektoren. Sørlandet sykehus og innovasjonsselskapet Inven2 i Oslo trekkes inn som partnere.

“Med støtte fra Forskningsrådet går vi nå sammen om å utvikle innovasjonsmiljøet på og rundt universitetet. Det vil komme hele landsdelen til gode, sier Asle Pedersen, forretningsutvikler og programansvarlig FORNY2020 i Innoventus Sør.

Gjennom et tettere samarbeid med andre kommersialiseringsaktører kan vi få flere ideer raskere ut til markedet. Innoventus Sør er et godt eksempel på dette, og det er viktig for universitetet. Vi ønsker å gi forskningen merverdi ved å omforme vårt vitenskapelige arbeid til produkter, tjenester, bedrifter og nye arbeidsplasser. Vi vil bygge en enda sterkere kultur for kommersialisering, noe som er klart forankret i vår strategi, sier Frank Reichert, rektor ved UiA.

Forskningsrådet har bevilget 4,6 millioner kroner til å systematisere og intensivere arbeidet med å videreutvikle gode ideer fra Universitetet i Agder. Forskningsrådet har store forventninger.

At det kommer få ideer ut av Universitetet i Agder, skyldes ikke at universitetet har lite innovative forskere, men at det ikke har vært et godt nok mottaksapparat internt på UiA for å fange opp og videreutvikle ideene. Dette er en av grunnene til at universitetet etablerte UiA Nyskaping i fjor høst, for å styrke kommersialiseringen av egne ideer. Vi har stor tro på at samarbeidet mellom UiA Nyskaping og Innoventus Sør vil styrke dette arbeidet ytterligere, sier Siren M. Neset, regionansvarlig for Norges forskningsråd i Agder.

Se reportasje på NRK Sørlandet om midlene her.

Les artikkel om saken i FVN her