Skip to main content

4,6 millioner kroner fra Forskningsrådet

7. apr, 2017
FORNY2020,
Forskning,
Innoventus Sør,
Samarbeidspartner

Bildet (f.v.): Siren M. Neset (Forskningsrådet), Kamilla Sharma (Innoventus Sør), Kristina Maria Walker-Nordlöf (UiA Nyskaping) og Frank Reichert (UiA).

Innoventus Sør og Universitetet i Agder skal sammen omdanne forskning til bedrifter og arbeidsplasser.

Av Forskningsrådets pott på 20 millioner kroner til oppbygging av strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging, stakk Innoventus Sør av gårde med 4,6 millioner (25% av utlysningen).

“Dette er mer enn noen andre regionale innovasjonsselskaper i Norge”, påpeker Kamilla Sharma, Administrerende Direktør i Innoventus Sør.

Midlene skal brukes på tre prosjekter:

  1. Et bilateralt samarbeid mellom Innoventus Sør og UiA Nyskaping som skal styrke innovasjonskulturen ved UiA gjennom kjennskap, kunnskap og motivasjon for kommersialisering av forskningsresultater.
  1. Kommersialisering av forskningsresultater fra SFI Offshore Mechatronics, et 8-årig forskningsprogram, bestående av et sterk konsortium av sørlandske og internasjonale bedrifter og forskningsmiljøer. Innovasjonsselskapet Validé i Rogaland trekkes inn som samarbeidspartner.
  1. Kommersialisering av forskningsresultater fra helselaboratoriet I4 Helse ved UiA. Det er et mål at I4 Helse skal bli et knutepunkt for innovasjon i både offentlig og privat sektor og bidra til raskere og rimeligere endringer i helsesektoren. Sørlandet sykehus og innovasjonsselskapet Inven2 i Oslo trekkes inn som partnere.

“Med støtte fra Forskningsrådet går vi nå sammen om å utvikle innovasjonsmiljøet på og rundt universitetet. Det vil komme hele landsdelen til gode, sier Asle Pedersen, forretningsutvikler og programansvarlig FORNY2020 i Innoventus Sør.

Gjennom et tettere samarbeid med andre kommersialiseringsaktører kan vi få flere ideer raskere ut til markedet. Innoventus Sør er et godt eksempel på dette, og det er viktig for universitetet. Vi ønsker å gi forskningen merverdi ved å omforme vårt vitenskapelige arbeid til produkter, tjenester, bedrifter og nye arbeidsplasser. Vi vil bygge en enda sterkere kultur for kommersialisering, noe som er klart forankret i vår strategi, sier Frank Reichert, rektor ved UiA.

Forskningsrådet har bevilget 4,6 millioner kroner til å systematisere og intensivere arbeidet med å videreutvikle gode ideer fra Universitetet i Agder. Forskningsrådet har store forventninger.

At det kommer få ideer ut av Universitetet i Agder, skyldes ikke at universitetet har lite innovative forskere, men at det ikke har vært et godt nok mottaksapparat internt på UiA for å fange opp og videreutvikle ideene. Dette er en av grunnene til at universitetet etablerte UiA Nyskaping i fjor høst, for å styrke kommersialiseringen av egne ideer. Vi har stor tro på at samarbeidet mellom UiA Nyskaping og Innoventus Sør vil styrke dette arbeidet ytterligere, sier Siren M. Neset, regionansvarlig for Norges forskningsråd i Agder.

Se reportasje på NRK Sørlandet om midlene her.

Les artikkel om saken i FVN her