Skip to main content

Søk om finansiering til verifisering av forskningsresultater (FORNY2020)

13. sep, 2017
FORNY2020,
Forskning,
Innoventus Sør

Forskere på Sørlandet har muligheten til å søke finansiering til forskningsprosjekter med et kommersielt potensial fra Norges Forskningsråd med hjelp fra Innoventus Sør. Som kommersialiseringsaktør kan vi bistå med mye mer enn forretningsutvikling, bl.a. verifiseringssøknad. Dette er en gylden mulighet til å få nødvendig finansiering til å utføre tester, oppskalering og videreføring av ditt forskningsprosjekt.

 

Kommersielt potensial og samfunnsmessig nytteverdi

Forskningsrådets program (FORNY2020) tilrettelegger for at det verdiskapende potensialet i forskningsprosjekter utført på offentlig finansierte forskningsinstitusjoner utløses. Verifiseringsmidler fra FORNY2020 kan søkes av kommersialiseringsaktører (Innoventus Sør) som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner, eller av nystartede bedrifter som er helt eller delvis basert på immaterielle rettigheter fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Om FORNY2020’s verifiseringsmidler

Programmets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping, ved å bringe forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner frem til markedet.

Verifiseringsaktiviteter kan være:

 • avklaring av anvendelsesmuligheter og markedspotensial
 • testing av konsept, teknologi eller prototype
 • demonstrasjon
 • utvikling av forretningsmodell
 • sikring av rettigheter
 • etablering av kontakt med kunder og brukere

Slik kan verifiseringsmidlene bidra til å redusere risiko og gi industripartnere, investorer eller offentlige aktører svar på spørsmål de har, før en beslutning om å investere i utvikling av et produkt, en tjeneste eller en prosess.

Spesifikasjoner

 • 15 sider søknad
 • Budsjettramme: 2-5 mNOK
 • Varighet: 1-3 år
 • 80% finansiering og minst 20% eget bidrag fra institusjon eller næringslivspartner

(Forbehold om endringer)

Søknadsprosess

 • Søknadsfrist: 11. oktober.
 • Kom i kontakt med oss så snart som mulig.
 • Vi jobber kontinuerlig med evaluering av prosjektforslaget og søknadsforberedelser for de kvalifiserte prosjektene.
 • Etablering av prosjektet og søknadskrivingen bør starte så snart som mulig.

Kontakt oss hvis du har spørsmål. Vi ser frem til å høre fra deg.