Skip to main content
julerakett

Aldri vært enklere å være gründer på Sørlandet

isør verdiskaping2017-Det har aldri vært enklere å være gründer på Sørlandet. Økosystemet for innovasjon er styrket, og samspillet mellom aktørene er bedre.

Det sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør. Hun ser tilbake på et 2017 som brakte flere gode nyheter for gründere og unge selskaper på Sørlandet.

«Det vi kaller økosystemet for innovasjon, altså summen av myndigheter, organisasjoner, selskaper og privatpersoner som arbeider for og med innovasjon, er nærmest komplett nå. Det gir grunnlag for en kortere vei fra idé til nystartet selskap, og fra nystartet selskap til en levedyktig vekstbedrift», sier Sharma.

 • I vår ble Såkornfondet for Telemark og Agder-fylkene fulltegnet av private investorer, slik at det utløste 150 millioner kroner fra Staten og ble etablert med samlet investeringskapital på 300 millioner kroner. Det gir selskaper over hele landet, men mest i sør, økt tilgang til nødvendige kapitalmiljøer for å realisere ideer og skape vekst.
 • Mechatronics Innovation Lab åpnet i Grimstad i august. Det nasjonale pilottest-laboratoriet har investert tungt i nytt utstyr og kompetanse som vil komme hele landet, men spesielt Sørlandet, til gode. MIL blir et tyngdepunkt for innovasjon og nyskaping, og et etterlengtet laboratorium hvor selskaper og gründere kan teste og videreutvikle sine ideer.
 • I november fikk Sørlandet tildelt et katapultsenter. FutureMat skal tilby materialtekniske tjenester i en sirkulær økonomi og bidra til å utvikle avanserte materialer og produkter. Senteret vil bidra til at norske bedrifter også i framtiden har ledende globale posisjoner.
 • Innoventus Sør fikk penger og status fra Forskningsrådet til å kommersialisere forskningsbaserte ideer på Sørlandet, spesielt fra Universitetet i Agder, Teknova og Sørlandet sykehus.

«Kompetansemiljøet vårt er supplert med flere virkemidler. Samtidig er samspillet mellom klynger, næringshager, etableringssentrer, kommuner, fylkeskommuner, statlige institusjoner og kapitalmiljøer styrket i løpet av 2017. I sum vil dette føre til flere bedrifter, flere arbeidsplasser og større verdiskaping i landsdelen vår», sier Sharma.

Innoventus Sør har vurdert mer enn 160 ideer i løpet av 2017. Flere av disse har fått plass i inkubatorprogrammet, som nå teller 31 bedrifter.

«Vi er kommet lenger ut i omstillingen etter oljeprisfallet. Mens fjoråret var preget av kvantitet, har 2017 vært preget av kvalitet når det gjelder nye ideer som forelegges oss», sier Sharma.

Hun har ledet et selskap som i løpet av året har flyttet hovedkontoret fra Kunnskapsparken til sentrum av Kristiansand. Her er Innoventus Sør samlokalisert med forskningsinstituttet Teknova og industriklyngen GCE NODE. Flyttingen er basert på en strategi om å sitte tett på gode samarbeidspartnere. I Arendal har Innoventus Sør kontor i nærheten av Eyde-klyngen og etablerersenteret, i Grimstad i nærheten av Innovasjon Norge, Teknova, UiA og Mechatronics Innovation Lab, og på Gimlemoen i Kristiansand har Innoventus Sør kontor i nærheten av UiA, Agderforskning og Forskningsrådet.

«Vi har mye igjen for å sitte tett på disse sentrale forsknings- og innovasjonsmiljøene. Her skaper vi også plass for bedriftene i inkubatorprogrammet. Alle er tjent med en slik samlokalisering», sier Sharma.

Bygger internasjonalt nettverk

Nye kontakter i USA, Skottland og India skal gjøre det enklere for sørlandske selskaper å finne veien ut i verden.

– Vi er en internasjonal landsdel med høy eksport av varer og tjenester. Mange av Sørlandets nyetablerte selskaper vil ha verden som marked. Da er det viktig for oss å ha et nettverk som gjør oss i stand til å hjelpe selskapene ut, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

Det siste året har Sharma og kollegaene hennes søkt og funnet internasjonale kontakter i flere land.

USA: Innoventus Sør var med i en delegasjon på 37 personer fra Sørlandet som besøkte Austin og Houston i den amerikanske delstaten Texas i april. Her ble det knyttet kontakt med blant annet iC2-instituttet ved universitetet i Austin, Austin Technology Incubator og Tech Ranch. Det har senere vært gjenbesøk i Kristiansand hvor to av Innoventus Sør-selskapene fikk pitche sine ideer for amerikanerne.

– USA har en sterk rolle innen teknologi, og vi er glad for å ha fått en relasjon til flere fremragende miljøer i Texas, sier Sharma.

SKOTTLAND: Innoventus Sør deltok på en ny sørlandsk delegasjonstur til Skottland i august. Her ble det knyttet kontakt med blant annet coworking-organisasjonen Elevator, Scottish Enterprice og Highlands and Islands Enterprice.

– Norge og Skottland har mye til felles. Hovednæringene og næringslivsstrukturen har mye felles. Vi har et gjensidig ønske om å bistå hverandre, sier Sharma.

INDIA: Innoventus Sør deltok på en samling i regi av Innovasjon Norge i oktober. Her ble det knyttet kontakt med flere store indiske selskaper og med den indiske ambassadøren i Norge.

– Vi har invitert den neste indiske delegasjonen til Sørlandet, og ambassadøren er svært positiv til å sette oss på agendaen. India er et enormt marked med store muligheter, for eksempel innen teknologi og fornybar energi, sier Sharma.

Hun påpeker hvor vanskelig det kan være å etablere seg i utlandet, men at partnere kan gjøre det enklere.

– Gode samarbeidspartnere ute er viktige verktøy for at bedriftene våre skal få en soft landing i et nytt marked. Vi fortsetter det internasjonale arbeidet i 2018. Hensikten er å hjelpe våre bedrifter ut i verden, men også å være et kontaktpunkt for bedrifter som søker fotfeste i Norge, sier Sharma.

thor arne og kamilla

Vekst og revitalisering for å styrke Innoventus Sør

Innoventus Sør er i en vekstfase med høy aktivitet og stor etterspørsel etter våre tjenester. 

Mye av den økende etterspørselen skyldes store omveltninger i næringslivet de siste år, spesielt i vår region. Videre ser vi en stadige raskere teknologisk utviklingen med fokus på effektive, miljøvennlige og bærekraftige løsninger.  Tilsammen endrer dette rammebetingelsene både for Norsk næringsliv og vår virksomhet.

For at Innoventus Sør skal kunne evaluere, utfordre og støtte et mangfold av nye idéer og prosjekter, også med tanke på morgendagens behov, har vi sett nødvendigheten av en revitaliserings– og strategiprosess i de neste månedene. Dette vil styrke selskapet og gjøre oss i stand til å fasilitere ny vekst innenfor bærekraftig næringsutvikling i regionen enda bedre.

«Som styreleder ser jeg det som fundamentalt at Innoventus Sør kontinuerlig tilpasser seg virkeligheten rundt oss, og gjennom dette blir en dynamisk og slagkraftig aktør som kan være med å bidra til ny virksomhet i vår region. Samspillet med det offentlige, akademia og næringslivet må være basis for våre prioriteringer og oppgaver, sier Thor Arne Håverstad, styreleder i Innoventus Sør (Adm. Dir i Teknova)»

Nye ressurser er på plass

1. desember startet Kristine Ribe-Christensen som har lang erfaring med å lede tverrfaglige prosjekter og programmer med høy verdi innen IT, Telecom og oljeindustrien. Erfaring og kunnskap med strategiutvikling styrker kjernekompetansen innenfor kommersialisering og forretningsutvikling, samt satsing mot industriell intraprenørskap. Kristine vil bl.a. ta stor del i den nye satsningen mot industri, i samarbeid med testfasilitetene FutureMat og MIL.

I januar starter Runar Søndersrød Brøvig som har bred erfaring fra innovasjon -og forskningsmiljø, bl.a. innen helse og Medtech (Innovasjon Norge, GE Healthcare, Radiumshospitalet i Oslo, Siemens Healthcare Ultrasound mm.). Runars kompetanse og erfaring vil styrke selskapet på flere områder, både innen kommersialisering av forskning i FORNY2020-programmet og kommersialisering av inkubatorselskap.

Digitaliseringen skjer overalt. En rapport fra McKinsey påpeker at 98 prosent av vår økonomi i dag vil bli påvirket av digitalisering. Det forandrer våre selskaper, måten vi jobber på. For å møte grundere i denne nye globale settingen, gjør Innoventus Sør en fornyelse for å sikre vekstkraft i morgendagens gryende forretningsideer, sier Anne Torunn Hvideberg, styremedlem i Innoventus Sør (Næringssjef i Tvedestrand Kommune)

Innoventus Sør er en viktig regional utviklingsaktør som sørger for økt verdiskapning og flere arbeidsplasser i Agder. Selskapet opererer inkubator på vegne av Siva og har levert meget gode resultater siden fusjonen av Coventure og Innoventus i 2015. Samspillet med regionalt næringsliv, akademia og virkemiddelapparat vil sikre at den gode utviklingen selskapet har hatt de siste to årene kan fortsette – og gi ytterligere vekst i regionen, kommenterer Ulf Hustad, styremedlem i Innoventus Sør (Rådgiver innovasjon, SIVA SF)

Innoventus Sør planlegger å ha en strategisamling der samarbeidspartnere kan delta og gi innspill til oss. Om du ønsker å være med på samlingen, ta kontakt på kontakt@innoventussor.no, eller ring 95 45 60 25 (Janne Nilsen, kommunikasjon og marked).

Mechatronics Innovation Lab

Samarbeid med Mechatronics Innovation Lab styrker infrastruktur for innovasjon

Innoventus Sør og Mechatronics Innovation Lab (MIL) skrev nylig samarbeidsavtale for å legge til rette for utvikling og kommersialisering av nye produkt- og forretningsidéer. Aktiviteter innen FoU, innovasjon, eksperimentell utvikling, teknologidemonstrasjoner er blant arbeidet som kan bidra til dette med MIL som infrastruktur.

«Vårt formål er å styrke industriens innovasjonsevne ved å tilby en rekke testtjenester som i dag ikke finnes i Norge. Dette vil redusere tiden fra innovasjon til markedsintroduksjon for nye produkter og teknologier og derved styrke kundenes konkurranseevne», sier Bernt Inge Øhrn, daglig leder i Mechatronics Innovation Lab.

MIL er et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. Laben er en del av den nasjonale infrastrukturen for pilot-testing og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og tjenester. Særlig til offshoreindustrien og til produksjons- og materialprosessindustriene.

«Med et verdensledende senter i regionen, ser vi større muligheter for utvikling av teknologi. Både for kommersialisering av forskningsprosjekter, oppstartselskap og ikke minst knoppskyting fra etablert næringsliv. Nye bedrifter vil oppstå med mulighetene MIL legger til rette for, og vi ser frem til det videre samarbeidet mot kommersialisering av nye produkt- og forretningsidéer», sier Kamilla Sharma, Innoventus Sør

Se fler bilder på MIL’s facebook.

Makerspace og Innoventus Sør samarbeider

Samarbeid med Makerspace Norway gir nye muligheter for prototyper og produktutvikling

Makerspace Norway og Innoventus Sør har inngått samarbeidsavtale for å styrke bedrifters aktiviteter, blant annet innenfor MVP (Minimum Viable Product), prototyper og forretningsutvikling.

«Vi ser at noen av bedriftene vi jobber med har behov for tilgang til infrastruktur og kompetanse for utvikling av MVP’er og prototyper. Samarbeidet med Makerspace legger til rette for testing og videre utvikling frem mot første salgbare produkt, og bidrar til at både forretnings- og produktutviklingen blir ivaretatt», sier Kamilla Sharma.

Makerspace Norway tilbyr adgang til et kreativt miljø med verktøy, maskiner, plass og kunnskap. Gjennom fellesskap, kurs og en kompetent stab får du hjelp til å virkeliggjøre dine kreative idéer innen trevirke, metallarbeid, tekstil, keramikk eller elektronikk. De er blant annet utstyrt med avansert digital fabrication lab som har CNC, laser-kutter, 3D print og elektronikkverskted.

«So excited for this collaberation with Innoventus Sør. To be able to help Start-ups and entrepreneurs get access to  an environment that will not only help them create new products, but also enable them to develop new skill sets  and to broaden their range of networks and connections. Through interacting with a broad spectrum of people we get the broad spectrum of compitance and inspiration that we need for success. We can’t wait to see what will happen!», sier Mike Troxel, daglig leder på Makerspace Norway.

Innoventus Sør

Bedrifter i inkubatorer har høyere verdiskaping

Bedrifter tilknyttet en inkubator eller næringshage har høyere verdiskaping enn andre bedrifter. Det viser en ny rapport.

– Vårt mål er at Sivas innovasjonsprogrammer skal være gode verktøy for utvikling av næringsmiljøer og gi økt verdiskaping i bedrifter som virker i distriktene. Vi er tilfredse med at evalueringen nå viser at programmene fungerer meget godt for bedriftene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i Sivas pressemelding.

Midtveisevalueringen av Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram viser at ordningene er viktig for næringslivet. Fire av fem bedrifter er fornøyd med tilbudet, og effekten for bedriftene i programmet er større enn for sammenliknbare bedrifter utenfor programmet. Konklusjonene stemmer godt med erfaringene og dataene fra Sørlandets inkubator, Innoventus Sør.

– Det er godt å få dokumentert det vi har sett over lengre tid: At Innoventus Sør og de øvrige inkubatorene bidrar til økt verdiskaping for bedriftene som er tilknyttet oss, sier administrerende direktør Kamilla Sharma i Innoventus Sør.

De siste årene har Innoventus Sør hatt stor pågang av idéhavere. Bare i 2016 fikk selskapet presentert 209 ideer, og 10 nye selskap ble tatt opp i inkubatoren, som ved forrige årsskifte talte 23 selskaper. Gjennom inkubatorprogrammet ble det i fjor utviklet 35 nye produkter og tjenester, samtidig som åtte selskaper ble etablert i markedet med suksess.

– I samarbeid med næringsklyngene, Universitetet i Agder og Teknova har Innoventus Sør bidratt til å utvikle ideer til kommersielle produkter og tjenester, noe som har skapt vekstbedrifter og arbeidsplasser på Sørlandet, sier Sharma.

Siva-rapporten forteller om omtrent samme utvikling i flere av landets inkubatorer. Hele programmet kan vise til sterk vekst og rekordresultater. Sharma trekker fram Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Kristiansand kommune som viktige støttespillere for Innoventus Sør.

– Vi er veldig fornøyd med arbeidet som Innoventus Sør gjør og de resultat de oppnår. Når fylkeskommunene sammen bevilger 4, 5 millioner kroner til Innoventus Sør, er det nettopp fordi de bidrar til å skape et slagkraftig innovasjonsmiljø på Agder. Fylkeskommunens overordnede mål er å bidra til regional utvikling. For å få til det må vi samarbeide med dyktige miljø og ha gode samarbeidspartnere. Nå ser vi frem til å samarbeide videre med  Innoventus Sør, sier regionalutviklingssjefene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Kirsten Borge og Kenneth Andresen»

– Vi har et godt samarbeid og sterk støtte fra det offentlige og virkemiddelapparatet på Sørlandet. Det opplever vi som en ytterligere forutsetning for å lykkes, avslutter Sharma.

 

FAKTA:

 • I 2017 er det 35 inkubatorer og 39 næringshager i Sivas inkubasjons- og næringshageprogram.
 • Disse har tilknyttet 3200 bedrifter, ganske jevnt fordelt på inkubatorer og næringshager.
 • Inkubasjonsprogrammet skal utvikle nytt næringsliv gjennom å kommersialisere nye ideer og skape nye bedrifter. Næringshageprogrammet har et særlig ansvar for distriktene og skal bidra til økt verdiskaping og vekst i næringslivet i hele landet.
 • Rapporten viser at bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager har generert 37,3 milliarder i verdiskaping i perioden 2012-2015.
 • Midtveisevalueringen er gjennomført av Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet.
Innflytting/opppussing

Vi har flyttet inn i nye lokaler

Innoventus Sør flyttet inn i nye lokaler i sentrum av Kristiansand i starten av juni (Tordenskjoldsgate 9, 5 egt). Her samlokaliseres innovasjonsselskapet med Olje og offshoreklyngen GCE NODE og forskningsinstituttet Teknova. Samtidig har Innoventus Sør fått nytt kontor på Campus Kristiansand (Kunnskapsparken, v/Agderforskning), i tillegg til hovedkontor på campus Grimstad og kontor i Arendal.

Til det beste for gründerne og regionsutviklingen

Å styrke økosystemet for innovasjon til det beste for gründerne og regionsutviklingen er et av Innoventus Sørs fokusområder. Selskapet arbeider aktivt med å forsterke samspillet mellom aktørene og skape riktige og nødvendige koblinger. DNB skrev nylig artikkelen «Innovasjon vokser ikke godt i siloer», der Allain Fassott bl.a. påpeker viktigheten av tilgang på riktige ressurser og kompetanse. «Hvis man spør en erfaren gründer hva han virkelig trengte første gang, så er svaret som regel tilgang på mentorer og industrieksperter som kan markedet og teknologien. Tilgang til markedet hvor de kan selge eller teste produktet sitt. Etablerte selskaper de kan samarbeide med. De søker investorer som vil bidra med både human- og risikokapital.». Innoventus Sør er opprettet for å tilføre akkurat dette for å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter. Ny lokasjon i Kristiansand vil kunne bidra til nærhet til flere av våre samarbeidspartnere, både innenfor industri, forskningsmiljø, risikokapital og øvrig virkemiddelapparat.

Tette koblinger til relevant næringsliv og aktuelle forsknings og utdanningsmiljøer kan være avgjørende for at de gode idéene blir til nye vekstbedrifter. Innoventus Sør ønsker å skape enda flere koplinger og flere muligheter for potensielle vekstselskaper i regionen, og ser mange synergier av å være tett på aktører i økosystemet for innovasjon på Agder.

Eksempler på gode koblinger mellom inkubatorbedrifter og etablerte virksomheter er bl.a.

prosjekt omstill agder samarbeidspartnere

Økosystemet for innovasjon nominert til Sivaprisen 2017

Vi er stolte over å bli nominert som topp 6 i Sivaprisen 2017. Nominasjonen representerer hele økosystemet for innovasjon på Agder og vi håper du kan være med å hjelpe oss helt til topps ved å stemme her!

Innoventus Sør har bidratt til industriell nyskaping gjennom å skape et bærekraftig økosystem på Sørlandet. Dette har gitt positive ringvirkninger og resultater for en region i sterk omstilling. Med Siva som pådriver har fusjon mellom tre historisk sterke inkubatorer ledet til ett effektivt innovasjonsselskap. I samspill med næringsliv, akademia, risikokapital, virkemiddelapparat og entreprenører bidrar vi til vekstbasert nyskaping. Les mer nedenfor om noen eksempler på dette, som også er utgangspunktet for nominasjonen.

Entreprenørene åpner nye markeder

Digitalisering, automatisering og robotisering gir store muligheter for både offentlig sektor og næringslivet med et enormt produktivitetspotensial. Innoventus Sør har inkubatorbedrifter som har tatt i bruk ny teknologi og åpnet nye markeder innenfor dette. For å nevne noen prosjekter/selskaper:

 • Praktisk anvendelse av kunstig intelligens
 • Nytt materiale for erstatning av betong
 • Bruk av automatiske roboter for industrielt vedlikehold
 • Digital styring av hydrauliske motorer
 • Økt kraftproduksjon for småkraftverk ved automatisert vedlikehold
 • Grønn prosessindustri ved omdanning av farlig avfall til bærekraftige produkter

Unikt samarbeid med Offentlig og privat næringsliv i Prosjekt Omstilling Agder

Tre av 26 bedrifter Innoventus Sør jobber med  å ivareta i dag kom opprinnelig fra Prosjekt Omstilling Agder. Med stort behov for tiltak for å ivareta de som ble berørt av nedbemanningene på Sørlandet kom prosjektet raskt på plass gjennom et solid samarbeid mellom aktører som fylkeskommunene, GCE NODE, banker, oljeselskap og Kristiansand kommune. Til sammen var det 15 nye bedriftsetableringer fra prosjektet fra des. 2015-nov. 2016. Dette har dokumentert landsdelens evne til å stå sammen i tøffe tider og var et unikt samarbeid som har bidratt til å beholde kompetanse og arbeidsplasser i regionen.

Som en forlengelse av Omstilling Agder Prosjektet har Innoventus Sør fått midler fra Fylkeskommunene i Agder til en pilotsatsning rettet til industriell intraprenørskap. Samarbeid med næringsliv og klynger står sentralt(bl.a. GCE NODE, NCE EYDE, Mechatronics Innovation Lab, Digin, Future Robotics, Teknova), der fokus vil være markedsakselrasjon og scale-up. I tråd med MIT REAP for Sør-Vestlandet bidrar vi til vekstbasert omstilling, der samspillet i økosystemet på Sørlandet er avgjørende.

Generasjon E- morgendagens entreprenører

Selskapet er aktiv samarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap Agder og bidrar til å engasjere morgendagens entreprenører og følge opp suksessfulle ungdomsbedrifter(Genrasjon E). Nylig samlet vi kvinnelige entreprenører fra ungdomsbedrifter og etablerte gründerbedrifter for å skape koblinger mellom ulike mindset. Les mer her: http://innoventussor.no/lys-fremtid-for-kvinnelige-entreprenorer/.

Samspill mellom innovasjonsselskap på Agder

Lindesnesregionen Næringshage, Lister Nyskaping, Sørlandsporten Næringshage og Innoventus Sør jobber sammen mot å styrke koblingene mellom privat og offentlig næringsliv. Dette for å tilrettelegge riktig kompetanse, kapital og nettverk for å beholde og styrke konkurranseevnen til nye og eksisterende virksomheter i regionen. Samarbeidet har bidratt til at vi har oppnådd koblinger på tvers av bedriftene som har skapt nye muligheter for nyskaping. Et eksempel på dette er samarbeidet mellom inkubatorbedrift GK Jakobsen og TPD AS
som du kan lese mer om her: http://innoventussor.no/?p=2014

Hjelp oss å komme til finalen ved å stemme her: www.siva.no/sivaprisen

Andre relevante lenker:

 

lokaler

Vi knytter oss nærmere industrien og UiA i Kristiansand

Innoventus Sør knytter seg nærmere industrien og UiA i Kristiansand. I tråd med våre strategiske satsingsområder får vi nærmere beliggenhet til industri og forskningsmiljø.

Fra juni vil Innoventus Sørs kontorer i Kristiansand være i kunnskapsparken på Campus, samt i Slottsquartalet i sentrum.

«Leieavtalen på Gimlemoen 13 gikk ut. I forhold til våre strategiske satsningsområder gir lokasjonene mange fordeler. Vi blir tilstede på UiA som er en sentral samarbeidspartner, samt kommer vi nærmere industri og miljø i sentrum», sier Kamilla Sharma.

Som innovasjonsselskap på Sørlandet, er vi lokalisert i begge fylker. Vi beholder tilstedeværelsen på begge campus, med hovedkontor i Teknologiparken i Grimstad, samt kontor i Kunnskapsparken i Kristiansand. I tillegg har vi kontor i sentrum i de største byene, Kristiansand og Arendal.

«Innoventus Sør har fått en viktig rolle i  Kristiansand og Agders økosystem for innovasjon og kommersialisering. Kristiansand ønsker seg flere kunnskapsmiljøer til sentrum av byen. Det finnes allerede et stort og kunnskapsrikt næringsliv og gründermiljøer der, med stort potensial for samarbeid og synergier. At Innoventus Sør nå ønsker å etablere seg i Slottsquartalet i enden av Markensgate vil berike kunnskapsmiljøer i umiddelbar nærhet og ellers i sentrum. Byen trenger mer kobling mellom de kreative miljøene, gründere, etablerte bedrifter, kapital og ikke minst offentlig sektor. Innoventus Sørs etablering i sentrum vil være et viktig bidrag!», sier Øyvind L. Laderud, rådgiver i by- og samfunnsenheteni Kristiansand Kommune.

forskningsrådet

4,6 millioner kroner fra Forskningsrådet

Bildet (f.v.): Siren M. Neset (Forskningsrådet), Kamilla Sharma (Innoventus Sør), Kristina Maria Walker-Nordlöf (UiA Nyskaping) og Frank Reichert (UiA).

Innoventus Sør og Universitetet i Agder skal sammen omdanne forskning til bedrifter og arbeidsplasser.

Av Forskningsrådets pott på 20 millioner kroner til oppbygging av strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging, stakk Innoventus Sør av gårde med 4,6 millioner (25% av utlysningen).

“Dette er mer enn noen andre regionale innovasjonsselskaper i Norge”, påpeker Kamilla Sharma, Administrerende Direktør i Innoventus Sør.

Midlene skal brukes på tre prosjekter:

 1. Et bilateralt samarbeid mellom Innoventus Sør og UiA Nyskaping som skal styrke innovasjonskulturen ved UiA gjennom kjennskap, kunnskap og motivasjon for kommersialisering av forskningsresultater.
 1. Kommersialisering av forskningsresultater fra SFI Offshore Mechatronics, et 8-årig forskningsprogram, bestående av et sterk konsortium av sørlandske og internasjonale bedrifter og forskningsmiljøer. Innovasjonsselskapet Validé i Rogaland trekkes inn som samarbeidspartner.
 1. Kommersialisering av forskningsresultater fra helselaboratoriet I4 Helse ved UiA. Det er et mål at I4 Helse skal bli et knutepunkt for innovasjon i både offentlig og privat sektor og bidra til raskere og rimeligere endringer i helsesektoren. Sørlandet sykehus og innovasjonsselskapet Inven2 i Oslo trekkes inn som partnere.

“Med støtte fra Forskningsrådet går vi nå sammen om å utvikle innovasjonsmiljøet på og rundt universitetet. Det vil komme hele landsdelen til gode, sier Asle Pedersen, forretningsutvikler og programansvarlig FORNY2020 i Innoventus Sør.

Gjennom et tettere samarbeid med andre kommersialiseringsaktører kan vi få flere ideer raskere ut til markedet. Innoventus Sør er et godt eksempel på dette, og det er viktig for universitetet. Vi ønsker å gi forskningen merverdi ved å omforme vårt vitenskapelige arbeid til produkter, tjenester, bedrifter og nye arbeidsplasser. Vi vil bygge en enda sterkere kultur for kommersialisering, noe som er klart forankret i vår strategi, sier Frank Reichert, rektor ved UiA.

Forskningsrådet har bevilget 4,6 millioner kroner til å systematisere og intensivere arbeidet med å videreutvikle gode ideer fra Universitetet i Agder. Forskningsrådet har store forventninger.

At det kommer få ideer ut av Universitetet i Agder, skyldes ikke at universitetet har lite innovative forskere, men at det ikke har vært et godt nok mottaksapparat internt på UiA for å fange opp og videreutvikle ideene. Dette er en av grunnene til at universitetet etablerte UiA Nyskaping i fjor høst, for å styrke kommersialiseringen av egne ideer. Vi har stor tro på at samarbeidet mellom UiA Nyskaping og Innoventus Sør vil styrke dette arbeidet ytterligere, sier Siren M. Neset, regionansvarlig for Norges forskningsråd i Agder.

Se reportasje på NRK Sørlandet om midlene her.

Les artikkel om saken i FVN her

 • 1
 • 2