Skip to main content

Samferdselsminister Jon Georg Dale: Foamrox er et selskap flere og flere begynner å merke seg

Arendalsfirmaet Foamrox har lansert konstruksjonsmaterialer for tunneler som skal utfordre betong i framtiden. Statsråd Jon Georg Dale mener samferdselssektoren tvinges til å se på nye løsninger i løpet av kort tid.

Denne uken var samferdselsminister Jon Georg Dale (i midten) på besøk hos firmaet Foamrox i Arendal. Daglig leder Kjell Håkon Helgesen presenterte produktene og framtidsvisjonene for firmaet som satser på konstruksjonsmaterialer for tunnel

– I løpet av veldig få år må vi halvere utslippene fra transportsektoren. Det gjør at vi hele tiden søker mer klimaeffektive løsninger i samferdselssektoren, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Denne uken var statsråden på besøk i Aust-Agder. Mandag formiddag gikk turen til Arendal-baserte Foamrox, som leverer produkter innen tunnelbygging og er i ferd med å slå seg opp i bransjen. Firmaet satser på nødkiosker, nødutganger, brannsperrer, trekkekummer og elementer for tunnelvegg og himling. Produktene består av en kjerne av skumglass produsert av resirkulert glass som er dekket av polyurea, ett av verdens sterkeste coating-materialer.

Kan skape 50-100 arbeidsplasser

Foran samferdselsministeren og flere fremtredende politikere presenterte Kjell Håkon Helgesen, daglig leder i Foamrox, selskapet og visjonene for framtiden. – Vi er i ferd med å ta steget fra et familiebasert selskap til å bli et industriselskap. Vi ønsker produksjon i Norge basert på fornybar energi uten klimagassutslipp, sa Helgesen, som mener selskapet snart kan stå bak 50-100 industriarbeidsplasser. Produktene skal konkurrere med tradisjonell betong, som har vært brukt i en årrekke i de aller fleste tunneler, både nasjonalt og internasjonalt. Omfattende testinger viser at produktene er brannsikre, miljøvennlige og har rask monteringstid. – Vi ønsker på ingen måte å snakke ned betong som produkt, men undersøkelser viser at våre produkter vil gi en halvering av klimagassutslipp i produksjonsfasen, og ytterligere reduksjon for transport og montering, sier Helgesen.

Salgs- og markedsføringssjef i Foamrox, Glenn A. Jakobsen (t.v), forteller samferdselsminister Jon Georg Dale om utviklingen i firmaet. Politikerne Jan Kløvstad (V) og Geir Fredrik Sissener (H) følger interessert med.

Imponert venstre-leder

Foamrox har inngått et samarbeid med Nye Veier og har allerede levert sine første produkter i Torsbuås-tunnelen på E18 i Arendal. Det var som musikk i ørene på Venstres gruppeleder på Fylkestinget, Jan Kløvstad, som deltok på presentasjonen. – Jeg er imponert. Her har vi et firma som kommer med løsninger som er like sterke, like holdbare og mer miljøvennlige enn de vi har i dag, og som til og med holder til i bygda mi. Jeg tror de har sjansen til å lykkes, sier Kløvstad.

– Raskere, billigere og bedre

Samferdselsminister Dale kommer til å følge utviklingen i Arendal nøye.- Det er veldig spennende å se hvor langt de har kommet og ikke minst hva slags potensial man ser for seg videre. Jeg er opptatt av nye innovasjoner og nye måter å gjøre ting på. Spesielt om vi i tillegg til å skape arbeidsplasser og nye bedrifter, kan bygge raskere, billigere og bedre tunneler, understreker Dale. 

Samferdselsminister Jon Georg Dale kjenner vekten av produktene som kan erstatte betong i norske tunneler i framtiden. Statsråden sier han følger utviklingen nøye.

 

– Tror du resirkulert glass kan erstatte betong i framtiden?

– Så lenge det oppfyller funksjonen, som nå er det aller viktigste. Det opplever jeg er grunnen til at  Nye Veier nå tester disse produktene, og at Statens Vegvesen også gjør det på noen av områdene, sier samferdselsministeren.

Vurderer nye løsninger

– Hva skal til for at dette kan bli ett produkt som blir vurdert på lik linje med betong?

– Det er en av grunnene til at vi nå må se på om vi i fremtiden kan organisere oss mer funksjonstenkende i samferdselssektoren. Det jobber vi mye med nå, både på veinormaler, håndbøker og alle de tingene som legger standarden for hvordan vi bygger vei. Erfaringene vi får fra prosjekter vi allerede er inne i, vil også være avgjørende for om de blir en del av de løsningene vi tar med oss inn i framtiden, sier Dale.

– Du hadde kjennskap til firmaet fra Arendal allerede før du kom i dag?

– Ja, det er derfor jeg er her i dag. De er åpenbart, selv i en tidlig fase, et selskap som flere og flere i sektoren nå begynner å merke seg, forteller samferdselsministeren.

– Kan bli nytt industrieventyr

Både stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) og ordførerkandidat Geir Fredrik Sissener i Arendal Høyre karakteriserer Foamrox som et potensielt nytt industrieventyr. – Det er ikke lenge siden jeg først hørte om dette firmaet, men når jeg nå er blitt kjent med hva de driver med tror jeg de har en nasjonal dimensjon. Jeg er veldig overrasket over hvor utrolig bra disse produktene er. Jeg tror de kan lykkes langt ut over sine egne målsetninger, sier Sissener. – Nye Veier er avgjørende for innovasjon og slik jeg ser det har dette potensial for å bli ett nytt industrieventyr, sier Bruun Gundersen.

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) og ordførerkandidat Geir Fredrik Sissener i Arendal Høyre tror Foamrox kan bli et norsk industrieventyr.

EU-Kommisjonen har trukket inn ANZYZ i sine rådgivningsutvalg

Det norske AI-selskapet ANZYZ TECHNOLOGIES møtte EU-Kommissær Andrus Ansip i Brussel 06. november.

I bildet fra venstre: Jean-Charles de Cordes (Head of Brussels Office Anzyz), Professor Ole-Christoffer Granmo (CTO), Per Morten Hoff (Chairman of Anzyz Board), Andrus Ansip (Commission Vice-President for the Digital Single Market), Svein Olaf Olsen (CEO), Torbjørn Frøysnes (Special Adviser).

Brussel, 06. november 2018

Det norske teknologiselskapet ANZYZ TECHNOLOGIES hadde tirsdag denne uken foretrede i Brussel for EU-Kommissær Andrus Ansip, som har ansvaret for EUs Digitale Strategi. Kontakten mellom ANZYZ og EU-Kommisjonen har pågått siden april 2018, da EUKommisjonen fremla EUs Digitale Strategidokument. Et sentralt punkt i strategien er fremme av kunstig intelligens (AI), som sees som særlig viktig for å styrke Europas konkurransekraft i forhold til utfordringene fra USA og Kina. ANZYZ har utviklet en selvlærende AI-teknologi som kan få anvendelse på sentrale områder av EU-strategien.

EU-Kommisjonen har trukket inn ANZYZ i sine rådgivningsutvalg og som deltaker i sin møtevirksomhet. Etter invitasjon fra EU-Kommissæren ble det på møtet i dag gitt orienteringer om anvendelsen av ANZYZ’ teknologi innenfor virksomhetsområder som helse, sikkerhet og på justisområdet.

Fra ANZYZ’ side deltok Styreformann Per Morten Hoff, Adm Dir Svein Olaf Olsen og Professor Ole Christoffer Granmo, som er CTO og ansvarlig for utviklingen av den selvlærende algoritmen.

– Det er meget gledelig at et norsk teknologiselskap trekkes inn i en sentral samarbeidsprosess med EU-Kommisjonen når det gjelder utvikling av kunstig intelligens, uttaler Styreformann Per Morten Hoff etter møtet med EUkommissæren.

– Norge har som foreløpig det eneste ikke EU-land inngått en avtale med EU om samarbeid om utvikling av kunstig intelligens. Vi håper at norske myndigheter vil følge opp dette, og sikre at selvlærende kunstig intelligens kan benyttes i konkrete arbeidsoppgaver og oppdrag, slik at Norge kan dra praktisk nytte av disse konkurransefortrinn i utviklingen av nye digitale løsninger. Dette vil være både av stor samfunnsnytte og stor betydning for vår økonomi, sier Hoff.

Ytterligere informasjon:

Communication Artificial Intelligence for Europe

Cooperation Agreement

Anzyz Technologies

 

Bygger internasjonalt nettverk

Nye kontakter i USA, Skottland og India skal gjøre det enklere for sørlandske selskaper å finne veien ut i verden.

– Vi er en internasjonal landsdel med høy eksport av varer og tjenester. Mange av Sørlandets nyetablerte selskaper vil ha verden som marked. Da er det viktig for oss å ha et nettverk som gjør oss i stand til å hjelpe selskapene ut, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

Det siste året har Sharma og kollegaene hennes søkt og funnet internasjonale kontakter i flere land.

USA: Innoventus Sør var med i en delegasjon på 37 personer fra Sørlandet som besøkte Austin og Houston i den amerikanske delstaten Texas i april. Her ble det knyttet kontakt med blant annet iC2-instituttet ved universitetet i Austin, Austin Technology Incubator og Tech Ranch. Det har senere vært gjenbesøk i Kristiansand hvor to av Innoventus Sør-selskapene fikk pitche sine ideer for amerikanerne.

– USA har en sterk rolle innen teknologi, og vi er glad for å ha fått en relasjon til flere fremragende miljøer i Texas, sier Sharma.

SKOTTLAND: Innoventus Sør deltok på en ny sørlandsk delegasjonstur til Skottland i august. Her ble det knyttet kontakt med blant annet coworking-organisasjonen Elevator, Scottish Enterprice og Highlands and Islands Enterprice.

– Norge og Skottland har mye til felles. Hovednæringene og næringslivsstrukturen har mye felles. Vi har et gjensidig ønske om å bistå hverandre, sier Sharma.

INDIA: Innoventus Sør deltok på en samling i regi av Innovasjon Norge i oktober. Her ble det knyttet kontakt med flere store indiske selskaper og med den indiske ambassadøren i Norge.

– Vi har invitert den neste indiske delegasjonen til Sørlandet, og ambassadøren er svært positiv til å sette oss på agendaen. India er et enormt marked med store muligheter, for eksempel innen teknologi og fornybar energi, sier Sharma.

Hun påpeker hvor vanskelig det kan være å etablere seg i utlandet, men at partnere kan gjøre det enklere.

– Gode samarbeidspartnere ute er viktige verktøy for at bedriftene våre skal få en soft landing i et nytt marked. Vi fortsetter det internasjonale arbeidet i 2018. Hensikten er å hjelpe våre bedrifter ut i verden, men også å være et kontaktpunkt for bedrifter som søker fotfeste i Norge, sier Sharma.

Anzyz og bent høie

Anzyz Technologies ekspanderer internasjonalt

Foto: Anzyz Technologies presenterte seg tidligere i år for Helse -og omsorgsministeren

Inkubatorbedrift Anzyz Technologies begynner sin internasjonale ekspansjon ved å åpne et nytt kontor i Stockholm.

Kontoret åpner formelt 1. januar 2018 og vil være et rent salgs/markedskontor. Selskapets målgruppe er store bedrifter med store datamengder og i Sverige er det i dag ca 500 bedrifter med mer enn 1 milliard i årlig omsetning. For Anzyz vil dette være et spennende første steg utenfor Norge.

«Vår erfaring fra Norge er at vår løsning passer best for bedrifter med store datamengder, noe som sammenfaller med bedrifter som har stor omsetning og mange ansatte.  Vi har derfor valgt Stockholm som vårt første steg i vår internasjonalisering, da Stockholm har 100 bedrifter med mer enn 10 mrd i omsetning sier Administrerende direktør», Svein Olaf Olsen.

Videre ser Anzyz Technolgies at Stockholm under de seneste årene har etablert seg med en rad ulike Unicorn selskaper (selskap med et markedsverdi på mer enn 1 milliard dollar), samt er ledende innom Helse i Norden hvor de håper å kunne dra nytte av deres referanse fra Sørlandet Sykehus. Strategien vil i hovedsak være den samme som for tidligere salgscaser i Norge.

Anzyz ble etablert 2014 og er bygd rundt en teknologi utviklet av professor Ole Christoffer Granmo – Universitetet i Agder. Granmo har brukt 10 års forskning på algoritmer som base for en ny og effektiv metode for språkanalyser, som ennå ikke er publisert. Bedriften er lokalisert i Kristiansand med 8 ansatte og har brukt nærmere 14 millioner i produktutvikling.

«Etableringen av et eget kontor i Stockholm gir oss viktig lokal tilstedeværelse og vil bidra til en best mulig spredning av teknologien utviklet her i Agder», sier Olsen.

Stockholms-kontoret har foreløpig en person som er tilknyttet fra rådgivningsfirmaet Analysys Mason ved Nils Petter Tetlie som skal bidra med etableringen av selskapet i Sverige.

Anzyz Technolgies har vært en del av inkubatoren til Innoventus Sør med tett oppfølging siden 2014. Selskapet ble tidligere i år verdsatt til MNOK 50. Innoventus Sør er veldig stolte av alt Anzyz Technologies har fått til, og ser frem til en spennende fortsettelse i selskapet, nå også internasjonalt.

Bilde av person

Søker din bedrift nye markedsområder?

Bedrifter som ikke utfordrer seg selv, blir utfordret av andre. Til et pilotprosjekt søker Innoventus Sør bedrift som ønsker å se etter nye markedsområder som kan gi konkurransefortrinn. Sammen med ThunderWave utfordrer vi bedriften og gir et nytt perspektiv på løsninger som kan gi økt vekst og sysselsetting.

 

«Den fjerde industrielle revolusjon skaper utvikling og kombinasjoner vi ikke har sett tidligere. Dette gjør det vanskelig å bygge strategi og nye forretningsområder gjennom logisk resonnement og historisk data alene. ThunderWave arbeider gjennom bred innsikt og en kreativ-metodisk tilnærming for å forstå og skape endring. Rival Lab kan føre din bedriften til funn av nye forretningsområdet og muligheter, av stor fremtidig verdi.”, sier Øyvind Strøm, Thunderwave.

 

Vi søker etablert virksomhet:

 • Med en forretningsmodell som har fungert/er fungerende.
 • Som søker nye markedsområder
 • Som befinner seg i en bransje som står ovenfor større endringer. For eksempel digitalisering, robotisering, globalisering eller større nedskæringer.
 • Ca. 10-30 ansatte

Søknadsfrist: 1. oktober.

Kontakt: post@innoventussor.no, emne: pilotprosjekt.

Ved Spørsmål, kontakt Janne Nilsen. Tlf.: 95456025

 

Om pilotprosjektet:                                     

Din bedrift vil sammen med Innoventus Sør og ThunderWave, arbeide systematisk med disrupsjon av virksomheten. Sammen skaper vi ditt selskaps verste tenkelige konkurrent. Målsettingen er å finne konkrete faktorer, konsepter eller løsninger som kan gi konkurransefortrinn, og som er implementerbare. Noen eksempler:

 • Nye produkter eller tjenester som faller utenfor eksisterende kjernevirksomhet, men som tar i bruk bedriftens eksisterende ressurser
 • Nye kombinasjoner av eksisterende ressurser og behov, i eksisterende eller nye markeder
 • Nye forretningsmodeller basert på teknologisk utvikling
 • Nye markeder eller trender
 • Digitalisering, koblingen mellom menneske og teknologi
 • Et målbilde for selskapets innovasjonsarbeid
krav til dokumentasjon

TELARIS PCS – en startup som hanker inn de store kundene.

Aker Solutions, Bravida og Nymo er kun noen av de rundt 25 selskapene som står på kundelisten til Telaris PCS. De har tredoblet antall ansatte siden 2014, og har ingen ambisjoner om å stoppe der. For selv om de er en liten og nyetablert aktør, så har de klart det som mange startups ikke klarer – å få innpass i store internasjonale selskap. Her kan du lese mer om hvordan tidligere inkubatorbedrift Telaris PCS har lykkes.

Grimstad + Kristiansand

Telaris PCS ble etablert av Roy Jørgensen og Øyvind Selbek i 2013, og har hovedkontor I Kristiansand. Selskapet har hovedfokus på salg av programvare for prossess- og prosjektstyring, og ved hjelp av skybaserte moduler digitaliserer de arbeid- og dokumenteringsprossesser samt datafangst gjennom hele prosjektet live uavhengig av tid og sted. Det første prosjektet kom rett etter oppstart og gikk ut på å utvikle et databasesystem for OneCo Contracting med fokus på å kvalitetssikre dokumentasjon for ca. 3000 forskjellige arbeidspakker med underliggende dokumentasjon.

Parallelt med dette prosjektet blir selskapet Cogito AS opprettet i Grimstad av Steinar Nordskog. Selskapet hadde samme mål som Telaris. De ønsket å bygge en universell plattform for digitalisering av prosesser, men spesielt rettet mot bygg, anlegg og eiendom. Cogito søkte seg til Innoventus Sør sitt inkubatorprogram hvor rådgiverne Asle Pedersen og Petter Amundsen så synergier med Telaris PCS. Cogito var sterke på marked, og Telaris PCS hadde kommet langt i teknologiutviklingen. Etter en relativt kort prosess ble selskapene koblet sammen. Dette ble en «en pluss en er lik tre» for det nye selskapet, sier Steinar Nordskog.

Få kunder, lite inntekter.

Det tok godt over ett år før vi kunne begynne å ansette, sier Steinar Nordskog. Som et nyetablert selskap har man ingen eller få referanser, og man kommer som regel ikke langt med én kunde. For å utvide kundegrunnlaget ble det derfor viktig å posisjonere seg og bli kjent.

Med god hjelp og støtte fra Innoventus Sør og tilskudd fra Innovasjon Norge fikk Telaris endret seg hurtig nok til å komme videre. Hovedfokuset ble å satse videre på å utvikle et verktøy mot næringsvirksomhet som har et dokumenteringskrav. Da det stadig kommer nye forskrifter, standarder og lover som pålegger ulike typer industri å dokumentere sitt utstyr og arbeid, kunne vi gjøre denne prosesser enklere, mer nøyaktig og lettere tilgjengelig, sier Steinar Nordskog. Samtidig systematiserer vi også informasjonen, slik at den informasjonen som blir samlet inn blir mer verdifull internt i bedriften og får nye bruksområder. Telaris misjon ble å gjøre manuelle oppgaver og døde dokumenter om til levende prosesser, slik at kundene kunne få fullstendig kontroll og sanntidsoversikt over egne og andres gjøremål.

Kontrakt med Nymo åpner nye dører

Telaris hadde en god og jevn vekst, men det største vendepunktet ble kontrakt med Nymo AS i 2015. Nymo er selskapet som virkelig satset på Telaris, sier Steinar Nordskog. Oppdraget gikk ut på å utvikle og tilpasse et prosjektverktøy for det prestisjetunge prosjektet Johan Sverdrup, og Telaris fikk mulighet til å jobbe tett med Nymo over tid, og utvikle systemet sammen med dem. Prosjektet pågår fortsatt, og har åpnet mange dører for Telaris.

Har du flere kunder å vise til, letter det beslutningen for nye kunder. Etter kontrakt med Nymo gikk Telaris i dialog med Aker Solution. I løpet av denne prosessen skjedde det noe morsomt forteller Steinar Nordskog. En ansatt hos Aker Solutions kom inn i et møte under innsalgsfasen for å fortelle om «en annen leverandør». Han fortalte at han visste om en genial løsning brukt i sammenheng med Johan Sverdrup prosjektet, og at de med nye digitale løsninger blant annet hadde sluttet å bruke e-post. Da var det gøy å kunne fortelle om at det var vi som også leverte denne sier Steinar.

Aker Solution har i likhet med Nymo satset på Telaris, og er nå en viktig kunde. Gjennom Aker er det internasjonale muligheter, og planen videre for Telaris er gjennom Aker systemet, og også nå ut til kunder blant annet i Brasil og Malaysia.

«Ta valg eller så blir valgene tatt for deg»

Et sitat Steinar Nordskog bruker mye er «Ta valg, eller så blir valgene tatt for deg». Inkubatorleder Petter Amundsen sa dette til meg mens vi var i en tidlig fase, og dette er stadig aktuelt sier Steinar.  Hvis ikke du tar valg og er tydelig på hva du ønsker, vil andre faktorer eller tilfeldigheter avgjøre. Det handler om å være bevisst, velge og prioritere, men også velge bort.

Telaris har også andre tips til gründere:

 • Everybody has a plan till they get punched in the face (m.Tyson)
 • Vær ydmyk i forhold til din egen idé.
 • Tørr å spørre, ta i mot råd og hjelp, og bruk aktørene som er tilgjengelig. Vi har fått hjelp fra Innoventus Sør, Innovasjon Norge, Skattefunn og enkeltpersoner. Det er flere som er genuint interesserte i å bidra og hjelpe deg på veien, og som har mye erfaring med f.eks. søknader.
 • Ansett riktige folk, ellers kan det bli kostbart. Bruk gjerne noen fra nettverket ditt som du har gode erfaringer med.

 

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Les mer om Telaris på deres hjemmeside eller følg de på facebook.

business

Samspillet mellom gründere og investorer skal styrkes

Parallelt med å utvikle gründermiljøet, har Innoventus Sør fokus på å utvikle investormiljøet på Sørlandet. Et av Innoventus Sørs fokusområder i 2017 er tidligfasekapital. I morgen avholder Innoventus Sør og Coventure en workshop i Grimstad med god støtte fra Aust-Agder Næringsselskap. Der skal investormiljø samles for å se hvordan vi bedre kan legge til rette kapitalverdikjeden på Sørlandet.

«For morgendagens vekstbedrifter legger Innoventus Sør til rette for tilgang til ressurser og kompetanse innen forretningsutvikling, industrinettverk og kapital. Workshopen skal adressere tidligfasekapital på Sørlandet. Samspillet mellom gründere og investorer skal styrkes», sier Kamilla Sharma, Adm. Dir Innoventus Sør.

Nylig søkte to av inkubatorbedriftene i Innoventus Sør om kapital i Coventure-fondet, og forventer svar ila uken. Coventure er et tidligfase investeringsselskap og engasjerer seg som aktiv medeier i innovative forretningsideer. De er blant aktørene som bidrar med nødvendig kapital i en ofte kritisk fase der få andre tar risiko.

«Når bedriften er på vei ut i markedet, er de i en utfordrende fase. Her er Coventure er en viktig bidragsyter. Vi bistår med nødvendig kapital i en kritisk fase der få andre tar risiko», sier Geir Martin Larsen, Styreleder i Coventure AS.

Blant investorene som kommer er IOT AS et annet tidligfase investeringsselskap som bidrar med kompetanse, nettverk og kapital.

«For potensielle vekstbedrifter er tidligfasekapital «et være eller ikke være». Vi må være rigget på Agder for å ta i mot og bistå ideene for å få frem vekstpotensialet», sier Arild Nesheim, Styreleder i IOT AS.

IOT AS satser på tidligfaseselskaper da det er et stort antall gode ideer der ute som trenger bistand for å bli løftet videre.

«Vi ønsker å være en bidragsyter til unge gründere for å være tilgjengelig i en av de fasene som vi erfaringsmessig vet er meget krevende og svært viktig. Det er som oftest ikke så mye kapital som skal til for å få et case på riktig spor og få de riktige svarene», mener Arild.

arild-og-frank2web

Arild Nesheim og Frank Wehus i IOT AS.

vekst

Raskere tempo med større effekt gjennom norske innovasjonsselskaper

Innoventus Sør jobber hele tiden med å fremme de næringspolitiske målene som medlemmene av FIN ble enige om på årsmøte i 2013. Det siste året har Adm. Dir. Kamilla Sharma spesielt synliggjort problemstillingene relatert til tidligfasekapital, skatteincentiver for investorer og et styrket inkubatorprogram ovenfor Jonas Gahr Støre, Jan Tore Sanner, representanter fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen i NFD og under Arendalsuka. I innværende stortingsperiode (2013-2017) har FIN fått stort politisk gjennomslag, og lykkes med alle prioriteringer mot statsbudsjettet. Blant målene vi har lykkes med er:

 • Såkorn: Nytt landsdekkende såkornfond som forvaltes av Skagerak Maturo med lokalisering i Agder- og Telemarkfylkene.
 • Pre-såkorn: Få etablert presåkornordningen i revidert budsjett for 2016 med 40 mill. kr, som senere ble styrket i Gründerplanen med 100 mill. kr. Ordningen videreføres i 2017 med 50 mill. kr.
 • Skatteincentiver: Ferdig utredede modeller til skatteinsentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskap basert på den britiske SEIS-ordningen. Ordningen forventes å bli presentert i forbindelse med revidert statsbudsjett, som kommer i mai 2017.
 • Styrket inkubatorprogram: Sivas inkubatorprogram ble forsterket med 15 mill. kr, noe som gir Siva mulighet til å opprettholde nivået.

Kommende valgår blir viktig for å skape forståelse for hvilke rammebetingelser som skal til for å lykkes med mer innovasjon og omstilling i raskere tempo og med større effekt gjennom å bruke norske innovasjonsselskaper.

“For at Norge skal skape flere vekstbedrifter, er det behov for grunnleggende endringer av virkemidler og rammebetingelser. Innoventus Sør arbeider hele tiden med å legge til rette for at våre startups på Sørlandet blir til voksende scaleups. Gjennomslagene i statsbudsjettet bidrar til dette, noe som gir mange nye muligheter for startupbedriftene våre”, sier Kamilla Sharma.

Les mer om gjennomslagene FIN lyktes med i innværende valgperiode nedenfor.

 

Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge

FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge) er en interesseorganisasjon for det norske innovasjonssystemet under Abelia, og skal være myndighetenes naturlige valg for samarbeid og høringer innen innovasjonspolitikk. Medlemmene i FIN er innovasjonsselskaper. Innovasjonsselskaper skaper økonomisk vekst gjennom utvikling av ny virksomhet i samarbeid med næringsliv, FoU-miljøer, kapitalmarkedet og offentlig sektor.

Fra mange lovende startups til flere voksende scaleups

At Norge må skape flere internasjonalt orienterte vekstbedrifter er blant de politiske sakene FIN jobber med. Formålet med FIN’s politikk for vekstbedrifter er å igangsette tiltak som kan øke tempoet i fornying av Norge og styrke vekstkraften i økonomien innenfor kunnskaps- og teknologiintensivt næringsliv. De næringspolitiske målene FIN fikk gjennomslag for å realisere er beskrevet mer utfyllende nedenfor.

Å omsette gode ideer til vekstbedrifter krever kapital

For innovative bedrifter som utvikler nye produkter, teknologier og tjenester som ennå ikke finnes på markedet er tilgang på kapital et eksistensielt spørsmål, som kan utgjøre forskjellen mellom vekst, stagnasjon eller avvikling. Dette er blant målene som ble realisert innenfor kapital:

 • Pre-såkorn og såkorn: Det ble etablert presåkornordning i revidert budsjett for 2016 med 40 mill. kr, som senere ble styrket i Gründerplanen med 100 mill. kr. Ordningen videreføres i 2017 med 50 mill. kr.
 • Skatteinsentiv for investorer: Det vil komme modeller til skatteinsentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskap basert på den britiske SEIS-ordningen. Regenringen skal legge frem dette for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017.Dette er en stor seier for hele det norske oppstartsmiljøet. Se innspill fra FIN, Abelia og NVCA her “Investeringsincentiver for investorer”.
 • FORNY2020 har økt rammene: FORNY2020 har nå et budsjett på 260 mill. kr/år(fra rundt 120 mill. kr/år). Det har også blitt etablert et tilbud rettet mot studenter på 25 mill. kr/år: FORNY StudENT.
 • Smartere risikokapital: Tilgangen på både privat og offentlig venturekapital, samt rollen til Investinor skal utredes første halvår 2017, for å få et kunnskapsgrunnlag som forhåpentlig kan brukes til å lage en mer helhetlig og sammenhengende politikk for risikokapital i Norge. Se Risikokapitalen må bli smartere.

Innovasjonsselskapene har unik kompetanse som bidrar til vekst

Ved å styrke finansieringen av inkubasjon, klynger og kommersialisering av forskning gjennom innovasjonsselskaper og TTO’er vil det legges til rette for flere vekstbedrifter. «Innovasjonsselskapene har unik kompetanse som bidrar til vekst og gir gründere uvurderlige nettverk. Gi klynger, innovasjonsselskaper og TTOer finansiering, forventninger og tillit – da vil de levere» står det i Abelias innspill til regjeringens gründerplan. Dette er blant målene som ble realisert innenfor kompetanse:

 • Styrket inkubatorprogram: Sivas inkubatorprogram ble forsterket med 15 mill. kr, noe som gir Siva mulighet til å opprettholde nivået.
 • Globalt nivå i klyngeprogrammet: Etablering av et tredje nivå i klyngeprogrammet; GCE, var en av de første endringene som ble iverksatte etter valget i 2013.
 • Økt og resultatbasert finansiering av innovasjonsmiljøer: Rammene til klyngeprogrammene og inkubatorprogrammet har økt gradvis og det har blitt iverksatt et resultatbasert finansieringssystem for inkubasjon.
 • Handlingsplan for kommersialisering av forskning: Det er utviklet et mer profesjonelt apparat i TTOene, og det er utviklet mer effektive seleksjonsmekanismer slik at man i større grad bruker ressurser på å følge opp de mest interessante kommersialiseringsprosjektene.
lyspære

Etterlyser gründere i vekst som vil skape Powercouples på Sørlandet

Innovativt vekstprosjekt har som mål å videreutvikle industrien og på sikt skape flere arbeidsplasser på Sørlandet. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, og tar utgangspunkt i vekstbedrifter i scaleup-fasen. I samarbeid med etablerte medlemmer i NODE -og EYDEklyngene, samt fagmiljø på UiA skal det dannes «powercouples» med vekstbedriftene. Innoventus Sør er blant samarbeidspartnere, og bidrar i regi av inkubatorrollen.

– Dette er et meget interessant prosjekt som har mange muligheter. Koblingen mellom startups og større bedrifter kan bli en god dynamikk og bidra til scale up. Scaleups utgjør kanskje 1% av nyetableringene men står for potensielt 70% av de nye arbeidsplassene, sier Kamilla Sharma.

Hva er powercouples?

«Power couples er basert på at det skal være et gjensidig nyttig forhold mellom en stor bedrift og en oppstart, blant annet et gjensidig behov for hverandres kompetanse. De store trenger for eksempel gründernes dynamikk og fart, mens gründerne trenger de stores struktur og nettverk». Les mer om hvordan powercouples lykkes her.

Søker små og mellomstore bedrifter

I løpet av januar skal Gunnar Kulia i Eyde-klyngen og Magne Dåstøl i GCE NODE finne seks-åtte gründerbedrifter som ønsker å være med på etableringen av «Powercouples». De må bestå av minst fem personer, og det er vesentlig at bedriftene ønsker å samarbeide med andre bedrifter for å skape synergier og «vinn-vinn» for begge parter. Igjennom fire møter med mentorhjelp skal de utvikle seg og skape vekst.

– Konkret ønsker vi å identifisere scaleup – altså de som har kommet litt lenger i utviklingen av bedriften, og som har potensiale for vekst og et internasjonalt marked. Vi ønsker å finne de små – og mellomstore bedriftene med et unikt forretningskonsept, sier Gunnar Kulia. 

MIT REAP

Regional Entrepreneurship Acceleration Programme(REAP) og er et 2 årig kompetanseoverføring og – utviklingsprogram i samarbeid med MIT og med professor Torger Reve i en sentral rolle. Innoventus Sør er partner i programmet sammen med andre innovasjonsaktører og næringsklynger i Sør-Vest Norge. Utgangspunktet er Bostonmiljøets observasjoner om hva som må til i økosystemet rundt entreprenørene for å hjelpe frem nye kompetansebedrifter og nye arbeidsplasser. Et av målene er å utvikle vekststrategi der fokus flyttes fra antall startups til virksomheter med vekstpotensiale, såkalte scaleups.