Skip to main content

Anzyz Technologies ekspanderer internasjonalt

8. des, 2017
Innoventus Sør,
Scaleup,
Startups

Foto: Anzyz Technologies presenterte seg tidligere i år for Helse -og omsorgsministeren

Inkubatorbedrift Anzyz Technologies begynner sin internasjonale ekspansjon ved å åpne et nytt kontor i Stockholm.

Kontoret åpner formelt 1. januar 2018 og vil være et rent salgs/markedskontor. Selskapets målgruppe er store bedrifter med store datamengder og i Sverige er det i dag ca 500 bedrifter med mer enn 1 milliard i årlig omsetning. For Anzyz vil dette være et spennende første steg utenfor Norge.

«Vår erfaring fra Norge er at vår løsning passer best for bedrifter med store datamengder, noe som sammenfaller med bedrifter som har stor omsetning og mange ansatte.  Vi har derfor valgt Stockholm som vårt første steg i vår internasjonalisering, da Stockholm har 100 bedrifter med mer enn 10 mrd i omsetning sier Administrerende direktør», Svein Olaf Olsen.

Videre ser Anzyz Technolgies at Stockholm under de seneste årene har etablert seg med en rad ulike Unicorn selskaper (selskap med et markedsverdi på mer enn 1 milliard dollar), samt er ledende innom Helse i Norden hvor de håper å kunne dra nytte av deres referanse fra Sørlandet Sykehus. Strategien vil i hovedsak være den samme som for tidligere salgscaser i Norge.

Anzyz ble etablert 2014 og er bygd rundt en teknologi utviklet av professor Ole Christoffer Granmo – Universitetet i Agder. Granmo har brukt 10 års forskning på algoritmer som base for en ny og effektiv metode for språkanalyser, som ennå ikke er publisert. Bedriften er lokalisert i Kristiansand med 8 ansatte og har brukt nærmere 14 millioner i produktutvikling.

«Etableringen av et eget kontor i Stockholm gir oss viktig lokal tilstedeværelse og vil bidra til en best mulig spredning av teknologien utviklet her i Agder», sier Olsen.

Stockholms-kontoret har foreløpig en person som er tilknyttet fra rådgivningsfirmaet Analysys Mason ved Nils Petter Tetlie som skal bidra med etableringen av selskapet i Sverige.

Anzyz Technolgies har vært en del av inkubatoren til Innoventus Sør med tett oppfølging siden 2014. Selskapet ble tidligere i år verdsatt til MNOK 50. Innoventus Sør er veldig stolte av alt Anzyz Technologies har fått til, og ser frem til en spennende fortsettelse i selskapet, nå også internasjonalt.