Skip to main content

Samspillet mellom gründere og investorer skal styrkes

28. feb, 2017
Innoventus Sør,
Kapital,
Samarbeidspartner,
Scaleup,
Startups

Parallelt med å utvikle gründermiljøet, har Innoventus Sør fokus på å utvikle investormiljøet på Sørlandet. Et av Innoventus Sørs fokusområder i 2017 er tidligfasekapital. I morgen avholder Innoventus Sør og Coventure en workshop i Grimstad med god støtte fra Aust-Agder Næringsselskap. Der skal investormiljø samles for å se hvordan vi bedre kan legge til rette kapitalverdikjeden på Sørlandet.

«For morgendagens vekstbedrifter legger Innoventus Sør til rette for tilgang til ressurser og kompetanse innen forretningsutvikling, industrinettverk og kapital. Workshopen skal adressere tidligfasekapital på Sørlandet. Samspillet mellom gründere og investorer skal styrkes», sier Kamilla Sharma, Adm. Dir Innoventus Sør.

Nylig søkte to av inkubatorbedriftene i Innoventus Sør om kapital i Coventure-fondet, og forventer svar ila uken. Coventure er et tidligfase investeringsselskap og engasjerer seg som aktiv medeier i innovative forretningsideer. De er blant aktørene som bidrar med nødvendig kapital i en ofte kritisk fase der få andre tar risiko.

«Når bedriften er på vei ut i markedet, er de i en utfordrende fase. Her er Coventure er en viktig bidragsyter. Vi bistår med nødvendig kapital i en kritisk fase der få andre tar risiko», sier Geir Martin Larsen, Styreleder i Coventure AS.

Blant investorene som kommer er IOT AS et annet tidligfase investeringsselskap som bidrar med kompetanse, nettverk og kapital.

«For potensielle vekstbedrifter er tidligfasekapital «et være eller ikke være». Vi må være rigget på Agder for å ta i mot og bistå ideene for å få frem vekstpotensialet», sier Arild Nesheim, Styreleder i IOT AS.

IOT AS satser på tidligfaseselskaper da det er et stort antall gode ideer der ute som trenger bistand for å bli løftet videre.

«Vi ønsker å være en bidragsyter til unge gründere for å være tilgjengelig i en av de fasene som vi erfaringsmessig vet er meget krevende og svært viktig. Det er som oftest ikke så mye kapital som skal til for å få et case på riktig spor og få de riktige svarene», mener Arild.

arild-og-frank2web

Arild Nesheim og Frank Wehus i IOT AS.