Skip to main content

Etterlyser gründere i vekst som vil skape Powercouples på Sørlandet

4. jan, 2017
Innovasjonsaktører,
Innoventus Sør,
powercouples,
Scaleup,
Startups

Innovativt vekstprosjekt har som mål å videreutvikle industrien og på sikt skape flere arbeidsplasser på Sørlandet. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, og tar utgangspunkt i vekstbedrifter i scaleup-fasen. I samarbeid med etablerte medlemmer i NODE -og EYDEklyngene, samt fagmiljø på UiA skal det dannes «powercouples» med vekstbedriftene. Innoventus Sør er blant samarbeidspartnere, og bidrar i regi av inkubatorrollen.

– Dette er et meget interessant prosjekt som har mange muligheter. Koblingen mellom startups og større bedrifter kan bli en god dynamikk og bidra til scale up. Scaleups utgjør kanskje 1% av nyetableringene men står for potensielt 70% av de nye arbeidsplassene, sier Kamilla Sharma.

Hva er powercouples?

«Power couples er basert på at det skal være et gjensidig nyttig forhold mellom en stor bedrift og en oppstart, blant annet et gjensidig behov for hverandres kompetanse. De store trenger for eksempel gründernes dynamikk og fart, mens gründerne trenger de stores struktur og nettverk». Les mer om hvordan powercouples lykkes her.

Søker små og mellomstore bedrifter

I løpet av januar skal Gunnar Kulia i Eyde-klyngen og Magne Dåstøl i GCE NODE finne seks-åtte gründerbedrifter som ønsker å være med på etableringen av «Powercouples». De må bestå av minst fem personer, og det er vesentlig at bedriftene ønsker å samarbeide med andre bedrifter for å skape synergier og «vinn-vinn» for begge parter. Igjennom fire møter med mentorhjelp skal de utvikle seg og skape vekst.

– Konkret ønsker vi å identifisere scaleup – altså de som har kommet litt lenger i utviklingen av bedriften, og som har potensiale for vekst og et internasjonalt marked. Vi ønsker å finne de små – og mellomstore bedriftene med et unikt forretningskonsept, sier Gunnar Kulia. 

MIT REAP

Regional Entrepreneurship Acceleration Programme(REAP) og er et 2 årig kompetanseoverføring og – utviklingsprogram i samarbeid med MIT og med professor Torger Reve i en sentral rolle. Innoventus Sør er partner i programmet sammen med andre innovasjonsaktører og næringsklynger i Sør-Vest Norge. Utgangspunktet er Bostonmiljøets observasjoner om hva som må til i økosystemet rundt entreprenørene for å hjelpe frem nye kompetansebedrifter og nye arbeidsplasser. Et av målene er å utvikle vekststrategi der fokus flyttes fra antall startups til virksomheter med vekstpotensiale, såkalte scaleups.