Skip to main content

TELARIS PCS – en startup som hanker inn de store kundene.

30. jun, 2017
Innoventus Sør,
Scaleup,
Startups

Aker Solutions, Bravida og Nymo er kun noen av de rundt 25 selskapene som står på kundelisten til Telaris PCS. De har tredoblet antall ansatte siden 2014, og har ingen ambisjoner om å stoppe der. For selv om de er en liten og nyetablert aktør, så har de klart det som mange startups ikke klarer – å få innpass i store internasjonale selskap. Her kan du lese mer om hvordan tidligere inkubatorbedrift Telaris PCS har lykkes.

Grimstad + Kristiansand

Telaris PCS ble etablert av Roy Jørgensen og Øyvind Selbek i 2013, og har hovedkontor I Kristiansand. Selskapet har hovedfokus på salg av programvare for prossess- og prosjektstyring, og ved hjelp av skybaserte moduler digitaliserer de arbeid- og dokumenteringsprossesser samt datafangst gjennom hele prosjektet live uavhengig av tid og sted. Det første prosjektet kom rett etter oppstart og gikk ut på å utvikle et databasesystem for OneCo Contracting med fokus på å kvalitetssikre dokumentasjon for ca. 3000 forskjellige arbeidspakker med underliggende dokumentasjon.

Parallelt med dette prosjektet blir selskapet Cogito AS opprettet i Grimstad av Steinar Nordskog. Selskapet hadde samme mål som Telaris. De ønsket å bygge en universell plattform for digitalisering av prosesser, men spesielt rettet mot bygg, anlegg og eiendom. Cogito søkte seg til Innoventus Sør sitt inkubatorprogram hvor rådgiverne Asle Pedersen og Petter Amundsen så synergier med Telaris PCS. Cogito var sterke på marked, og Telaris PCS hadde kommet langt i teknologiutviklingen. Etter en relativt kort prosess ble selskapene koblet sammen. Dette ble en «en pluss en er lik tre» for det nye selskapet, sier Steinar Nordskog.

Få kunder, lite inntekter.

Det tok godt over ett år før vi kunne begynne å ansette, sier Steinar Nordskog. Som et nyetablert selskap har man ingen eller få referanser, og man kommer som regel ikke langt med én kunde. For å utvide kundegrunnlaget ble det derfor viktig å posisjonere seg og bli kjent.

Med god hjelp og støtte fra Innoventus Sør og tilskudd fra Innovasjon Norge fikk Telaris endret seg hurtig nok til å komme videre. Hovedfokuset ble å satse videre på å utvikle et verktøy mot næringsvirksomhet som har et dokumenteringskrav. Da det stadig kommer nye forskrifter, standarder og lover som pålegger ulike typer industri å dokumentere sitt utstyr og arbeid, kunne vi gjøre denne prosesser enklere, mer nøyaktig og lettere tilgjengelig, sier Steinar Nordskog. Samtidig systematiserer vi også informasjonen, slik at den informasjonen som blir samlet inn blir mer verdifull internt i bedriften og får nye bruksområder. Telaris misjon ble å gjøre manuelle oppgaver og døde dokumenter om til levende prosesser, slik at kundene kunne få fullstendig kontroll og sanntidsoversikt over egne og andres gjøremål.

Kontrakt med Nymo åpner nye dører

Telaris hadde en god og jevn vekst, men det største vendepunktet ble kontrakt med Nymo AS i 2015. Nymo er selskapet som virkelig satset på Telaris, sier Steinar Nordskog. Oppdraget gikk ut på å utvikle og tilpasse et prosjektverktøy for det prestisjetunge prosjektet Johan Sverdrup, og Telaris fikk mulighet til å jobbe tett med Nymo over tid, og utvikle systemet sammen med dem. Prosjektet pågår fortsatt, og har åpnet mange dører for Telaris.

Har du flere kunder å vise til, letter det beslutningen for nye kunder. Etter kontrakt med Nymo gikk Telaris i dialog med Aker Solution. I løpet av denne prosessen skjedde det noe morsomt forteller Steinar Nordskog. En ansatt hos Aker Solutions kom inn i et møte under innsalgsfasen for å fortelle om «en annen leverandør». Han fortalte at han visste om en genial løsning brukt i sammenheng med Johan Sverdrup prosjektet, og at de med nye digitale løsninger blant annet hadde sluttet å bruke e-post. Da var det gøy å kunne fortelle om at det var vi som også leverte denne sier Steinar.

Aker Solution har i likhet med Nymo satset på Telaris, og er nå en viktig kunde. Gjennom Aker er det internasjonale muligheter, og planen videre for Telaris er gjennom Aker systemet, og også nå ut til kunder blant annet i Brasil og Malaysia.

«Ta valg eller så blir valgene tatt for deg»

Et sitat Steinar Nordskog bruker mye er «Ta valg, eller så blir valgene tatt for deg». Inkubatorleder Petter Amundsen sa dette til meg mens vi var i en tidlig fase, og dette er stadig aktuelt sier Steinar.  Hvis ikke du tar valg og er tydelig på hva du ønsker, vil andre faktorer eller tilfeldigheter avgjøre. Det handler om å være bevisst, velge og prioritere, men også velge bort.

Telaris har også andre tips til gründere:

  • Everybody has a plan till they get punched in the face (m.Tyson)
  • Vær ydmyk i forhold til din egen idé.
  • Tørr å spørre, ta i mot råd og hjelp, og bruk aktørene som er tilgjengelig. Vi har fått hjelp fra Innoventus Sør, Innovasjon Norge, Skattefunn og enkeltpersoner. Det er flere som er genuint interesserte i å bidra og hjelpe deg på veien, og som har mye erfaring med f.eks. søknader.
  • Ansett riktige folk, ellers kan det bli kostbart. Bruk gjerne noen fra nettverket ditt som du har gode erfaringer med.

 

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Les mer om Telaris på deres hjemmeside eller følg de på facebook.