Skip to main content

Søker din bedrift nye markedsområder?

19. sep, 2017
Innoventus Sør,
Scaleup,
Tjenesteleverandører

Bedrifter som ikke utfordrer seg selv, blir utfordret av andre. Til et pilotprosjekt søker Innoventus Sør bedrift som ønsker å se etter nye markedsområder som kan gi konkurransefortrinn. Sammen med ThunderWave utfordrer vi bedriften og gir et nytt perspektiv på løsninger som kan gi økt vekst og sysselsetting.

 

«Den fjerde industrielle revolusjon skaper utvikling og kombinasjoner vi ikke har sett tidligere. Dette gjør det vanskelig å bygge strategi og nye forretningsområder gjennom logisk resonnement og historisk data alene. ThunderWave arbeider gjennom bred innsikt og en kreativ-metodisk tilnærming for å forstå og skape endring. Rival Lab kan føre din bedriften til funn av nye forretningsområdet og muligheter, av stor fremtidig verdi.”, sier Øyvind Strøm, Thunderwave.

 

Vi søker etablert virksomhet:

  • Med en forretningsmodell som har fungert/er fungerende.
  • Som søker nye markedsområder
  • Som befinner seg i en bransje som står ovenfor større endringer. For eksempel digitalisering, robotisering, globalisering eller større nedskæringer.
  • Ca. 10-30 ansatte

Søknadsfrist: 1. oktober.

Kontakt: post@innoventussor.no, emne: pilotprosjekt.

Ved Spørsmål, kontakt Janne Nilsen. Tlf.: 95456025

 

Om pilotprosjektet:                                     

Din bedrift vil sammen med Innoventus Sør og ThunderWave, arbeide systematisk med disrupsjon av virksomheten. Sammen skaper vi ditt selskaps verste tenkelige konkurrent. Målsettingen er å finne konkrete faktorer, konsepter eller løsninger som kan gi konkurransefortrinn, og som er implementerbare. Noen eksempler:

  • Nye produkter eller tjenester som faller utenfor eksisterende kjernevirksomhet, men som tar i bruk bedriftens eksisterende ressurser
  • Nye kombinasjoner av eksisterende ressurser og behov, i eksisterende eller nye markeder
  • Nye forretningsmodeller basert på teknologisk utvikling
  • Nye markeder eller trender
  • Digitalisering, koblingen mellom menneske og teknologi
  • Et målbilde for selskapets innovasjonsarbeid