Skip to main content

EU-Kommisjonen har trukket inn ANZYZ i sine rådgivningsutvalg

8. nov, 2018
Scaleup,
Suksesshistorier

Det norske AI-selskapet ANZYZ TECHNOLOGIES møtte EU-Kommissær Andrus Ansip i Brussel 06. november.

I bildet fra venstre: Jean-Charles de Cordes (Head of Brussels Office Anzyz), Professor Ole-Christoffer Granmo (CTO), Per Morten Hoff (Chairman of Anzyz Board), Andrus Ansip (Commission Vice-President for the Digital Single Market), Svein Olaf Olsen (CEO), Torbjørn Frøysnes (Special Adviser).

Brussel, 06. november 2018

Det norske teknologiselskapet ANZYZ TECHNOLOGIES hadde tirsdag denne uken foretrede i Brussel for EU-Kommissær Andrus Ansip, som har ansvaret for EUs Digitale Strategi. Kontakten mellom ANZYZ og EU-Kommisjonen har pågått siden april 2018, da EUKommisjonen fremla EUs Digitale Strategidokument. Et sentralt punkt i strategien er fremme av kunstig intelligens (AI), som sees som særlig viktig for å styrke Europas konkurransekraft i forhold til utfordringene fra USA og Kina. ANZYZ har utviklet en selvlærende AI-teknologi som kan få anvendelse på sentrale områder av EU-strategien.

EU-Kommisjonen har trukket inn ANZYZ i sine rådgivningsutvalg og som deltaker i sin møtevirksomhet. Etter invitasjon fra EU-Kommissæren ble det på møtet i dag gitt orienteringer om anvendelsen av ANZYZ’ teknologi innenfor virksomhetsområder som helse, sikkerhet og på justisområdet.

Fra ANZYZ’ side deltok Styreformann Per Morten Hoff, Adm Dir Svein Olaf Olsen og Professor Ole Christoffer Granmo, som er CTO og ansvarlig for utviklingen av den selvlærende algoritmen.

– Det er meget gledelig at et norsk teknologiselskap trekkes inn i en sentral samarbeidsprosess med EU-Kommisjonen når det gjelder utvikling av kunstig intelligens, uttaler Styreformann Per Morten Hoff etter møtet med EUkommissæren.

– Norge har som foreløpig det eneste ikke EU-land inngått en avtale med EU om samarbeid om utvikling av kunstig intelligens. Vi håper at norske myndigheter vil følge opp dette, og sikre at selvlærende kunstig intelligens kan benyttes i konkrete arbeidsoppgaver og oppdrag, slik at Norge kan dra praktisk nytte av disse konkurransefortrinn i utviklingen av nye digitale løsninger. Dette vil være både av stor samfunnsnytte og stor betydning for vår økonomi, sier Hoff.

Ytterligere informasjon:

Communication Artificial Intelligence for Europe

Cooperation Agreement

Anzyz Technologies