Skip to main content

Økosystemet for innovasjon nominert til Sivaprisen 2017

27. apr, 2017
Innoventus Sør,
Samarbeidspartner

Vi er stolte over å bli nominert som topp 6 i Sivaprisen 2017. Nominasjonen representerer hele økosystemet for innovasjon på Agder og vi håper du kan være med å hjelpe oss helt til topps ved å stemme her!

Innoventus Sør har bidratt til industriell nyskaping gjennom å skape et bærekraftig økosystem på Sørlandet. Dette har gitt positive ringvirkninger og resultater for en region i sterk omstilling. Med Siva som pådriver har fusjon mellom tre historisk sterke inkubatorer ledet til ett effektivt innovasjonsselskap. I samspill med næringsliv, akademia, risikokapital, virkemiddelapparat og entreprenører bidrar vi til vekstbasert nyskaping. Les mer nedenfor om noen eksempler på dette, som også er utgangspunktet for nominasjonen.

Entreprenørene åpner nye markeder

Digitalisering, automatisering og robotisering gir store muligheter for både offentlig sektor og næringslivet med et enormt produktivitetspotensial. Innoventus Sør har inkubatorbedrifter som har tatt i bruk ny teknologi og åpnet nye markeder innenfor dette. For å nevne noen prosjekter/selskaper:

  • Praktisk anvendelse av kunstig intelligens
  • Nytt materiale for erstatning av betong
  • Bruk av automatiske roboter for industrielt vedlikehold
  • Digital styring av hydrauliske motorer
  • Økt kraftproduksjon for småkraftverk ved automatisert vedlikehold
  • Grønn prosessindustri ved omdanning av farlig avfall til bærekraftige produkter

Unikt samarbeid med Offentlig og privat næringsliv i Prosjekt Omstilling Agder

Tre av 26 bedrifter Innoventus Sør jobber med  å ivareta i dag kom opprinnelig fra Prosjekt Omstilling Agder. Med stort behov for tiltak for å ivareta de som ble berørt av nedbemanningene på Sørlandet kom prosjektet raskt på plass gjennom et solid samarbeid mellom aktører som fylkeskommunene, GCE NODE, banker, oljeselskap og Kristiansand kommune. Til sammen var det 15 nye bedriftsetableringer fra prosjektet fra des. 2015-nov. 2016. Dette har dokumentert landsdelens evne til å stå sammen i tøffe tider og var et unikt samarbeid som har bidratt til å beholde kompetanse og arbeidsplasser i regionen.

Som en forlengelse av Omstilling Agder Prosjektet har Innoventus Sør fått midler fra Fylkeskommunene i Agder til en pilotsatsning rettet til industriell intraprenørskap. Samarbeid med næringsliv og klynger står sentralt(bl.a. GCE NODE, NCE EYDE, Mechatronics Innovation Lab, Digin, Future Robotics, Teknova), der fokus vil være markedsakselrasjon og scale-up. I tråd med MIT REAP for Sør-Vestlandet bidrar vi til vekstbasert omstilling, der samspillet i økosystemet på Sørlandet er avgjørende.

Generasjon E- morgendagens entreprenører

Selskapet er aktiv samarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap Agder og bidrar til å engasjere morgendagens entreprenører og følge opp suksessfulle ungdomsbedrifter(Genrasjon E). Nylig samlet vi kvinnelige entreprenører fra ungdomsbedrifter og etablerte gründerbedrifter for å skape koblinger mellom ulike mindset. Les mer her: http://innoventussor.no/lys-fremtid-for-kvinnelige-entreprenorer/.

Samspill mellom innovasjonsselskap på Agder

Lindesnesregionen Næringshage, Lister Nyskaping, Sørlandsporten Næringshage og Innoventus Sør jobber sammen mot å styrke koblingene mellom privat og offentlig næringsliv. Dette for å tilrettelegge riktig kompetanse, kapital og nettverk for å beholde og styrke konkurranseevnen til nye og eksisterende virksomheter i regionen. Samarbeidet har bidratt til at vi har oppnådd koblinger på tvers av bedriftene som har skapt nye muligheter for nyskaping. Et eksempel på dette er samarbeidet mellom inkubatorbedrift GK Jakobsen og TPD AS
som du kan lese mer om her: http://innoventussor.no/?p=2014

Hjelp oss å komme til finalen ved å stemme her: www.siva.no/sivaprisen

Andre relevante lenker: