Skip to main content

Vi har flyttet inn i nye lokaler

23. jun, 2017
Innovasjonsaktører,
Innoventus Sør,
Samarbeidspartner

Innoventus Sør flyttet inn i nye lokaler i sentrum av Kristiansand i starten av juni (Tordenskjoldsgate 9, 5 egt). Her samlokaliseres innovasjonsselskapet med Olje og offshoreklyngen GCE NODE og forskningsinstituttet Teknova. Samtidig har Innoventus Sør fått nytt kontor på Campus Kristiansand (Kunnskapsparken, v/Agderforskning), i tillegg til hovedkontor på campus Grimstad og kontor i Arendal.

Til det beste for gründerne og regionsutviklingen

Å styrke økosystemet for innovasjon til det beste for gründerne og regionsutviklingen er et av Innoventus Sørs fokusområder. Selskapet arbeider aktivt med å forsterke samspillet mellom aktørene og skape riktige og nødvendige koblinger. DNB skrev nylig artikkelen «Innovasjon vokser ikke godt i siloer», der Allain Fassott bl.a. påpeker viktigheten av tilgang på riktige ressurser og kompetanse. «Hvis man spør en erfaren gründer hva han virkelig trengte første gang, så er svaret som regel tilgang på mentorer og industrieksperter som kan markedet og teknologien. Tilgang til markedet hvor de kan selge eller teste produktet sitt. Etablerte selskaper de kan samarbeide med. De søker investorer som vil bidra med både human- og risikokapital.». Innoventus Sør er opprettet for å tilføre akkurat dette for å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter. Ny lokasjon i Kristiansand vil kunne bidra til nærhet til flere av våre samarbeidspartnere, både innenfor industri, forskningsmiljø, risikokapital og øvrig virkemiddelapparat.

Tette koblinger til relevant næringsliv og aktuelle forsknings og utdanningsmiljøer kan være avgjørende for at de gode idéene blir til nye vekstbedrifter. Innoventus Sør ønsker å skape enda flere koplinger og flere muligheter for potensielle vekstselskaper i regionen, og ser mange synergier av å være tett på aktører i økosystemet for innovasjon på Agder.

Eksempler på gode koblinger mellom inkubatorbedrifter og etablerte virksomheter er bl.a.