Skip to main content

Samarbeid med Makerspace Norway gir nye muligheter for prototyper og produktutvikling

27. sep, 2017
Innoventus Sør,
Samarbeidspartner,
Startups

Makerspace Norway og Innoventus Sør har inngått samarbeidsavtale for å styrke bedrifters aktiviteter, blant annet innenfor MVP (Minimum Viable Product), prototyper og forretningsutvikling.

«Vi ser at noen av bedriftene vi jobber med har behov for tilgang til infrastruktur og kompetanse for utvikling av MVP’er og prototyper. Samarbeidet med Makerspace legger til rette for testing og videre utvikling frem mot første salgbare produkt, og bidrar til at både forretnings- og produktutviklingen blir ivaretatt», sier Kamilla Sharma.

Makerspace Norway tilbyr adgang til et kreativt miljø med verktøy, maskiner, plass og kunnskap. Gjennom fellesskap, kurs og en kompetent stab får du hjelp til å virkeliggjøre dine kreative idéer innen trevirke, metallarbeid, tekstil, keramikk eller elektronikk. De er blant annet utstyrt med avansert digital fabrication lab som har CNC, laser-kutter, 3D print og elektronikkverskted.

«So excited for this collaberation with Innoventus Sør. To be able to help Start-ups and entrepreneurs get access to  an environment that will not only help them create new products, but also enable them to develop new skill sets  and to broaden their range of networks and connections. Through interacting with a broad spectrum of people we get the broad spectrum of compitance and inspiration that we need for success. We can’t wait to see what will happen!», sier Mike Troxel, daglig leder på Makerspace Norway.