Skip to main content

Bedrifter i inkubatorer har høyere verdiskaping

25. jun, 2017
Innoventus Sør,
Samarbeidspartner,
Startups

Bedrifter tilknyttet en inkubator eller næringshage har høyere verdiskaping enn andre bedrifter. Det viser en ny rapport.

– Vårt mål er at Sivas innovasjonsprogrammer skal være gode verktøy for utvikling av næringsmiljøer og gi økt verdiskaping i bedrifter som virker i distriktene. Vi er tilfredse med at evalueringen nå viser at programmene fungerer meget godt for bedriftene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i Sivas pressemelding.

Midtveisevalueringen av Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram viser at ordningene er viktig for næringslivet. Fire av fem bedrifter er fornøyd med tilbudet, og effekten for bedriftene i programmet er større enn for sammenliknbare bedrifter utenfor programmet. Konklusjonene stemmer godt med erfaringene og dataene fra Sørlandets inkubator, Innoventus Sør.

– Det er godt å få dokumentert det vi har sett over lengre tid: At Innoventus Sør og de øvrige inkubatorene bidrar til økt verdiskaping for bedriftene som er tilknyttet oss, sier administrerende direktør Kamilla Sharma i Innoventus Sør.

De siste årene har Innoventus Sør hatt stor pågang av idéhavere. Bare i 2016 fikk selskapet presentert 209 ideer, og 10 nye selskap ble tatt opp i inkubatoren, som ved forrige årsskifte talte 23 selskaper. Gjennom inkubatorprogrammet ble det i fjor utviklet 35 nye produkter og tjenester, samtidig som åtte selskaper ble etablert i markedet med suksess.

– I samarbeid med næringsklyngene, Universitetet i Agder og Teknova har Innoventus Sør bidratt til å utvikle ideer til kommersielle produkter og tjenester, noe som har skapt vekstbedrifter og arbeidsplasser på Sørlandet, sier Sharma.

Siva-rapporten forteller om omtrent samme utvikling i flere av landets inkubatorer. Hele programmet kan vise til sterk vekst og rekordresultater. Sharma trekker fram Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Kristiansand kommune som viktige støttespillere for Innoventus Sør.

– Vi er veldig fornøyd med arbeidet som Innoventus Sør gjør og de resultat de oppnår. Når fylkeskommunene sammen bevilger 4, 5 millioner kroner til Innoventus Sør, er det nettopp fordi de bidrar til å skape et slagkraftig innovasjonsmiljø på Agder. Fylkeskommunens overordnede mål er å bidra til regional utvikling. For å få til det må vi samarbeide med dyktige miljø og ha gode samarbeidspartnere. Nå ser vi frem til å samarbeide videre med  Innoventus Sør, sier regionalutviklingssjefene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Kirsten Borge og Kenneth Andresen»

– Vi har et godt samarbeid og sterk støtte fra det offentlige og virkemiddelapparatet på Sørlandet. Det opplever vi som en ytterligere forutsetning for å lykkes, avslutter Sharma.

 

FAKTA:

  • I 2017 er det 35 inkubatorer og 39 næringshager i Sivas inkubasjons- og næringshageprogram.
  • Disse har tilknyttet 3200 bedrifter, ganske jevnt fordelt på inkubatorer og næringshager.
  • Inkubasjonsprogrammet skal utvikle nytt næringsliv gjennom å kommersialisere nye ideer og skape nye bedrifter. Næringshageprogrammet har et særlig ansvar for distriktene og skal bidra til økt verdiskaping og vekst i næringslivet i hele landet.
  • Rapporten viser at bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager har generert 37,3 milliarder i verdiskaping i perioden 2012-2015.
  • Midtveisevalueringen er gjennomført av Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet.