Skip to main content

Samarbeid med Mechatronics Innovation Lab styrker infrastruktur for innovasjon

28. sep, 2017
Forskning,
Innovasjonsaktører,
Innoventus Sør,
Samarbeidspartner

Innoventus Sør og Mechatronics Innovation Lab (MIL) skrev nylig samarbeidsavtale for å legge til rette for utvikling og kommersialisering av nye produkt- og forretningsidéer. Aktiviteter innen FoU, innovasjon, eksperimentell utvikling, teknologidemonstrasjoner er blant arbeidet som kan bidra til dette med MIL som infrastruktur.

«Vårt formål er å styrke industriens innovasjonsevne ved å tilby en rekke testtjenester som i dag ikke finnes i Norge. Dette vil redusere tiden fra innovasjon til markedsintroduksjon for nye produkter og teknologier og derved styrke kundenes konkurranseevne», sier Bernt Inge Øhrn, daglig leder i Mechatronics Innovation Lab.

MIL er et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. Laben er en del av den nasjonale infrastrukturen for pilot-testing og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og tjenester. Særlig til offshoreindustrien og til produksjons- og materialprosessindustriene.

«Med et verdensledende senter i regionen, ser vi større muligheter for utvikling av teknologi. Både for kommersialisering av forskningsprosjekter, oppstartselskap og ikke minst knoppskyting fra etablert næringsliv. Nye bedrifter vil oppstå med mulighetene MIL legger til rette for, og vi ser frem til det videre samarbeidet mot kommersialisering av nye produkt- og forretningsidéer», sier Kamilla Sharma, Innoventus Sør

Se fler bilder på MIL’s facebook.