Skip to main content

Vekst og revitalisering for å styrke Innoventus Sør

12. des, 2017
Innoventus Sør,
Samarbeidspartner

Innoventus Sør er i en vekstfase med høy aktivitet og stor etterspørsel etter våre tjenester. 

Mye av den økende etterspørselen skyldes store omveltninger i næringslivet de siste år, spesielt i vår region. Videre ser vi en stadige raskere teknologisk utviklingen med fokus på effektive, miljøvennlige og bærekraftige løsninger.  Tilsammen endrer dette rammebetingelsene både for Norsk næringsliv og vår virksomhet.

For at Innoventus Sør skal kunne evaluere, utfordre og støtte et mangfold av nye idéer og prosjekter, også med tanke på morgendagens behov, har vi sett nødvendigheten av en revitaliserings– og strategiprosess i de neste månedene. Dette vil styrke selskapet og gjøre oss i stand til å fasilitere ny vekst innenfor bærekraftig næringsutvikling i regionen enda bedre.

«Som styreleder ser jeg det som fundamentalt at Innoventus Sør kontinuerlig tilpasser seg virkeligheten rundt oss, og gjennom dette blir en dynamisk og slagkraftig aktør som kan være med å bidra til ny virksomhet i vår region. Samspillet med det offentlige, akademia og næringslivet må være basis for våre prioriteringer og oppgaver, sier Thor Arne Håverstad, styreleder i Innoventus Sør (Adm. Dir i Teknova)»

Nye ressurser er på plass

1. desember startet Kristine Ribe-Christensen som har lang erfaring med å lede tverrfaglige prosjekter og programmer med høy verdi innen IT, Telecom og oljeindustrien. Erfaring og kunnskap med strategiutvikling styrker kjernekompetansen innenfor kommersialisering og forretningsutvikling, samt satsing mot industriell intraprenørskap. Kristine vil bl.a. ta stor del i den nye satsningen mot industri, i samarbeid med testfasilitetene FutureMat og MIL.

I januar starter Runar Søndersrød Brøvig som har bred erfaring fra innovasjon -og forskningsmiljø, bl.a. innen helse og Medtech (Innovasjon Norge, GE Healthcare, Radiumshospitalet i Oslo, Siemens Healthcare Ultrasound mm.). Runars kompetanse og erfaring vil styrke selskapet på flere områder, både innen kommersialisering av forskning i FORNY2020-programmet og kommersialisering av inkubatorselskap.

Digitaliseringen skjer overalt. En rapport fra McKinsey påpeker at 98 prosent av vår økonomi i dag vil bli påvirket av digitalisering. Det forandrer våre selskaper, måten vi jobber på. For å møte grundere i denne nye globale settingen, gjør Innoventus Sør en fornyelse for å sikre vekstkraft i morgendagens gryende forretningsideer, sier Anne Torunn Hvideberg, styremedlem i Innoventus Sør (Næringssjef i Tvedestrand Kommune)

Innoventus Sør er en viktig regional utviklingsaktør som sørger for økt verdiskapning og flere arbeidsplasser i Agder. Selskapet opererer inkubator på vegne av Siva og har levert meget gode resultater siden fusjonen av Coventure og Innoventus i 2015. Samspillet med regionalt næringsliv, akademia og virkemiddelapparat vil sikre at den gode utviklingen selskapet har hatt de siste to årene kan fortsette – og gi ytterligere vekst i regionen, kommenterer Ulf Hustad, styremedlem i Innoventus Sør (Rådgiver innovasjon, SIVA SF)

Innoventus Sør planlegger å ha en strategisamling der samarbeidspartnere kan delta og gi innspill til oss. Om du ønsker å være med på samlingen, ta kontakt på kontakt@innoventussor.no, eller ring 95 45 60 25 (Janne Nilsen, kommunikasjon og marked).