Skip to main content

Behov for 200 000 kr til utvikling?

10. sep, 2018
Forregion,
Forskning,
Kapital,
kompetansemegler

Har din bedrift fokus på forskning i innovasjonsprosessene, slik at den står godt rustet for morgendagens konkurranse? Forskning og utvikling er avgjørende elementer når det gjelder posisjonering for fremtidens marked. Trenden er heldigvis positivt stigende når det gjelder bedrifter som investerer i innovasjon, forskning og utvikling.

Nå ligger alt til rette for at din bedrift kan ta del i et forskningsprosjekt som er direkte knyttet til din virksomhet.

 «Halvparten av norsk næringsliv driver med innovasjon og nyskaping, viser undersøkelse utført for Forskningsrådet. Dette er et rekordstort tall. Men, flertallet av norske bedriftsledere mener at Norge må satse vesentlig mer»  Erik Tunstad, fagredaktør i forskning.no

Innoventus Sør er kompetansemegler og støttespiller i Forskningsmobilisering Agder. Virkemidlene som tilbys er kompetansemegling, forprosjekter, mobilitetsprosjekter og nettverksmøter. Effekten kan være økt lønnsomhet, nye konkurransefortrinn, bedre soliditet, bedre produkter og økt fokus på kvalitet. Deltakelse i Forskningsmobilisering Agder bidrar dermed til å differensiere bedriften din overfor konkurrentene.

Tenk fremover – Tenk forskning
Forskningsmobilisering Agder er et lavterskeltilbud uten krav om kunnskap innen forskning. Alle bedrifter i Agder med færre enn 250 ansatte kan søke. Forutsetningen er at bedrifter som søker ikke har nevneverdig erfaring med forskning fra tidligere. Innsatsen vil derimot bli jevnt fordelt. Forskningsmobilisering Agder kan gi inntil 50% støtte til nye forskningsprosjekter, maksimalt kr. 200.000,-

Kontakt Runar Brøvig for mer informasjon om hvordan din bedrift kan nyte godt av alle fordelene du får gjennom dette tilbudet.
Er du i en prosess med fokus på produktforbedring, konseptualisering eller tilsvarende, så kan Innoventus Sør hjelpe deg. Uansett hvilket fagområde din bedrift representerer er du velkommen til å kontakte oss, for å se nærmere på mulighetene for å søke.

 

Vi kaller det 50% innsats – 100% uttelling. Tør du la være å melde din interesse?

 

Runar Brøvig

Forretningsutvikler og Kompetansemegler

Innoventus Sør

(+47) 466 60 641

runar@innoventussor.no