Skip to main content

Høy innovasjonspuls på Sørlandet

28. feb, 2022
Innoventus Sør,
Kapital,
Startups

2021 ble et hektisk år for Agder-bedriftene som er tilknyttet det nasjonale Inkubatorprogrammet.

– I løpet av fjoråret hentet bedriftene i inkubasjonsprogrammet 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Skattefunn, Forskningsmobilisering Agder, Norsk Katapult og regionale næringsfond. Bedriftene fikk også tilført 60 millioner i ny egenkapital gjennom emisjoner og ansvarlige lån, det er en økning på 10 millioner fra 2020, noe som viser at det var stor investeringsvilje også midt i en pandemi, forteller inkubatorleder/COO Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør.

Blant det nasjonale inkubasjonsprogrammet er det 33 regionale inkubatorer, hvor inkubatoren  Innoventus Sør er en av landets ledende. I likhet med de øvrige inkubatorene, tilbyr Innoventus Sør rådgivning innen forretningsutvikling og kommersialisering – enten med interne eller eksterne krefter – alt til en subsidiert pris. Inkubatoren tilbyr også et faglig og sosialt miljø som kobler sammen gründere, næringsliv, akademia, FoU-aktører, investorer og andre.

Flere kjente bedrifter er blant dem som har gått gjennom inkubatorprogrammet, blant annet Morild Norway, som i ti år har solgt eventyrlige refleksprodukter, DiaGraphIT, som dokumenterer medisinsk behandling gjennom en digital plattform og som nylig ble kjøpt opp av Kernel – og Maritime Communications Partner, som nå heter Telenor Maritime.

– De siste årene har vi sett en meget positiv utvikling i Agder, der økt inkubasjon har resultert i flere vekstbedrifter. Akkumulert omsetning og verdiskapning blant inkubatorbedriftene tilknyttet Innoventus Sør ligger godt over landsgjennomsnittet. Fra 2001 til 2020 har bedriftene omsatt for 6,9 milliarder kroner og skapt verdier for 1,6 milliarder kroner, forteller inkubatorleder/COO Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør.

FREMTIDENS NÆRINGSLIV
Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, i tillegg til å gi ny vekst i etablert næringsliv. Programmets visjon er å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter. Hovedformålet er økt nasjonal verdiskaping.

– For bedrifter som tenker nytt, både gründerselskaper og små og mellomstore bedrifter (SMB-er), finnes det flere offentlige støtteordninger. Hos SIVAs inkubatorer, som Innoventus Sør er en av, kan disse selskapene få bistand fra erfarne forretningsutviklere helt fra idé til kommersialisering og vekst. Vi gir råd knyttet til marked- og brukerinnsiktsanalyser, konseptualisering, forretningsmodellering, finansieringsmuligheter og mer. Rådgivning gjennom inkubasjonsprogrammet er subsidiert inntil 75% for oppstartsselskaper og SMB-er, sier Ribe-Christensen.

200 IDEER I ÅRET
Rundt 200 forretningsideer fra oppstartsselskaper og etablerte bedrifter bearbeides i inkubatoren hvert år.

Ideene er knyttet til innovative forretningsideer og mulig spin-off, et nytt produkt, en ny avdeling eller liknende. I løpet av et år arbeider inkubatoren med rundt 50 bedrifter i året, hvorav rundt halvparten er nye. Programmene som bedriftene gjennomgår, kan være korte (3-6 måneder) eller lange (1-3 år).

– Vi jobber side om side med bedriftene i et til to år. Teamet vårt består av åtte senior forretningsutviklere, med bred og lang erfaring fra det private næringsliv,  gründerbedrifter og offentlig forvaltning. Gjennom å vurdere store mengder forretningsideer – over 1100 bare de siste fem årene, og ved å jobbe tett med mange bedrifter – får vi en enorm oversikt over markeder og trender og hva som funker og ikke funker. Vi har en stor verktøykasse som vi bruker aktivt og skreddersyr til den enkelte bedrifts behov og fase, sier Ribe-Christensen.

Hun gleder seg over et høyt aktivitetsnivå, også gjennom pandemien.

– Selv i disse ekstraordinære tidene har det spiret og grodd godt i næringslivet på Sørlandet, sier Ribe-Christensen.