Skip to main content

Vi er i gang – Første samling med investornettverket på Agder

31. jan, 2024
Investornettverk,
Kapital

En gjeng investorer, gründere og støtteapparat var torsdag 25. januar samlet i kontorene til Business Region Kristiansand for å snakke om temaet investeringer for tidligfase-bedrifter på Agder.

«Denne samlingen markerer starten for et miljø hvor investorer på Agder kan møtes for å dele kunnskap, risiko og gjøre investeringer sammen» sier Christopher Krohn, ansvarlig for kapitalnettverket til Innoventus Sør.

Vanskelig å finne investorer på Agder

Som inkubator hjelper vi i Innoventus Sør ambisiøse oppstarter med å lykkes. At du bringer noe vesentlig nytt til markedet er et krav for å bli medlem hos oss. Som følge av dette kvalifiserer de aller fleste til å motta støtte fra Innovasjon Norge. For å utløse slike midler må man tilføre selskapet tilsvarende den summen man søker i «frisk» egenkapital, ofte kalt matching-kapital.

Offentlige virkemidler skal være risikoavlastende, og funksjonen til matching-kapital er å sørge for at det offentlige ikke er de eneste som tar finansiell risiko i slike prosjekter. I resten av landet har man ofte miljøer å oppsøke for å møte investorer som vil satse og være med på reisen. På Agder er det mye vanskeligere. Det finnes bare noen utvalgte aktører som er kjent for å gjøre investeringer i oppstartselskaper her, og utfordringen er at de fleste av disse går inn på et senere steg i gründerreisen. Som et resultat må oppstartselskaper som får innvilget offentlig støtte enten stille med kapitalen selv, eller som flere av våre medlemmer måtte gjøre i fjor; finne investorer utenfor regionen.

Færre investeringer enn resten av landet

I løpet av 2023 har vi i samarbeid med Business Region Kristiansand gjennomført et prosjekt med formål om å kartlegge miljøet for tidligfase-investeringer på Agder. I kartleggingen har vi snakket med en rekke aktører som har gjort, eller har vist interesser for å gjøre, investeringer i tidligfase-selskap. Tidligfase-selskap er i kartleggingen definert som bedrifter under 5 år med mindre enn 2 millioner i omsetning.

Resultatene er ikke overraskende at aktiviteten er svært lav i forhold til andre landsdeler.

«Helt avgjørende for at selskapet ble noe av»

Vi i Innoventus Sør mener at dette er hovedårsaken til at det ikke finnes flere gründersuksesser med utspring fra Agder. Kun tre av ti oppstarter lever etter fem år. Hvor mange av disse som vokser seg ordentlig store er uvisst, men det vi vet er at å skape de virkelig store suksessene er et «volum-game».

Enormt mange må tørre å prøve for at noen få utvalgte skal lykkes med ambisjonene sine.

Flere av medlemmene våre forteller at å søke og finne en investor man har god kjemi med, er den mest utfordrende delen av å bygge selskapet sitt. Samtidig sier de som finner en investor at «Investeringen var helt avgjørende for at selskapet ble noe av».

Da er det kanskje ikke så rart at vi mangler de virkelig store suksessene med utspring fra Agder de siste årene?

Positive trender

Heldigvis ser vi positive trender i markedet. Det er flere som tør å satse. Vi vurderte i 2023 flere idéer enn i 2022, og markerte sensommeren med full inkubator for første gang i selskapets historie. Det er kult. Likevel er det bekymringsverdig å se at flere og flere av disse får en brems i utviklingen når de må søke etter matching-kapital.

Det er dette vi skal gjøre noe med.

Et miljø for tidligfase-investorer på Agder

Samlingen 25. januar markerte startskuddet for et tiltak som vil bidra for å gjøre det enklere å finne matching-kapital.

Gjennom kartleggingen nevnt tidligere, snakket vi med flere som ønsker å gjøre flere investeringer i denne typen selskap. De har forsøkt før, men selskapene er sjeldent godt nok forberedt. De ønsker også noen å sparre og dele risiko med. Dette er akkurat det vi etablerer et miljø for. Per nå er det 10 investorer med i nettverket.

Vi er endelig i gang, og tar løpende samtaler med de som ønsker å være med å skape flere suksesser fra Agder.

Nysgjerrig? Trykk på knappen under, så tar vi en uforpliktende prat for å se om dette er noe for deg.