Skip to main content

Mangfoldige team er avgjørende for å lykkes

21. mai, 2024
Artikler,
Innoventus Sør

Mangfold og inkludering har blitt sentrale begrep i dagens næringsliv. For oppstartsbedrifter representerer begrepene nøkler til suksess, både for å bygge sterke og levedyktige virksomheter og for å tiltrekke seg investorer.

Hvorfor er mangfold og inkludering så viktig?  

Innoventus Sør AS, som fokuserer på å bistå bedrifter med å skaffe kapital og lykkes med sine idéer, ser stadig viktigheten av det menneskelige elementet i oppstartsbedrifter. Mens gründere ofte tror at det er selve produktet eller løsningen som er avgjørende for å lykkes, understreker investorer gang på gang at det er teamet bak idéen som er av størst betydning. Til Innoventus Sør forteller venture-investorer at de heller vil investere i et sterkt team med en idé som er mindre bra, enn et svakt team med en fantastisk idé!   

Dette er forståelig når vi ser på statistikken: feilansettelser, manglende kompetanse og interne konflikter i gründerteam er blant de viktigste årsakene til at oppstartsbedrifter mislykkes. Hele 60% av årsaken til at vekstselskaper feiler skyldes problemer i teamet, ifølge data fra Harvard Business Review. Investorer ser derfor etter team som kombinerer høy kompetanse innen kjerneaktiviteten til selskapet, erfaring, motivasjon og en felles kultur, fordi dette reduserer risiko og øker sannsynligheten for avkastning på investeringen.  

Les hvordan porteføljeselskapet Signal Analysis Lab jobber med med mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering i praksis: Like barn leker best?

Mangfoldige team bringer med seg bredere perspektiver, synlig og taus erfaring, og idéer, noe som er essensielt for innovasjon og kreativitet. Team med mer mangfold oppnår både bedre kundetilfredshet, økt trivsel blant ansatte og økt lønnsomhet. Likevel kan mangfold også medføre utfordringer som konflikter og misforståelser.
   
For å maksimere potensialet i mangfold, må derfor inkludering være i sentrum. Det betyr at alle må føle seg verdsatt og hørt, uavhengig av bakgrunn eller erfaring. Det handler mye om å være nysgjerrig på andres perspektiver, respektere ulikheter og bygge en kultur som fremmer åpenhet og kommunikasjon. Det er ikke nok å ansette mange ulike mennesker for å hente ut potensialet i økt mangfold. Inkluderingskultur må også bygges. Inkluderende praksiser bidrar til å beholde og utvikle talent i bedriften, noe som er avgjørende for langsiktig suksess.

Praktiske tiltak for oppstartsselskaper

Fordeler ved bevisst arbeid med mangfold og inkludering
  • Opplæring og bevisstgjøring: Diskuter mangfold og inkludering med alle på teamet og eventuelle ansatte. Fokuser på hvordan dette kan fremme teamets resultater og føre til bærekraftig suksess. I Agder kan man søke gratis bistand fra Likestilt arbeidsliv i Agder fylkeskommune, der selskapet kan få sertifiseringen «likestilt arbeidsliv».
  • Rekruttering og ansettelser: søk aktivt etter kandidater med ulik bakgrunn og erfaring. Annonser stillinger offentlig gjennom f.eks Finn.no eller andre plattformer. Dette når lenger enn eget nettverk som ofte inneholder begrenset mangfold. Prioriter kvalifikasjoner og mangfold, og ansett de beste for din bedrift. Diversifiser styret ditt og nettverk.
  • Kulturbygging: Skap en kultur som verdsetter ulikheter, åpenhet, nysgjerrighet og respekt. Bli ent med kompetansen i teamet. Fokuser på effektiv kommunikasjon og tidlig konfliktløsing.

Ta kontakt for å bygge din mangfolds- og inkluderingsstrategi  

Mangfold og inkludering er ikke bare et ideal, det er en strategisk investering som kan gi oppstartsbedriften din et konkurransefortrinn. Innoventus Sør kan hjelpe deg og diskutere hvordan din bedrift kan implementere en effektiv strategi for mangfold og inkludering.